Лях Юрій Єремійович,

д.м.н., проф., професор
Лях Юрій Єремійович
QA
Резюме
Освіта

У 1970 році закінчив Донецький державний університет за спеціальністю «біофізика», здобув кваліфікацію біофізик. У 1975 році закінчив аспірантуру на кафедрі нормальної фізіології Донецького медичного інституту імені М.Горького і там же захистив кандидатську дисертацію. В 1996 році захистив докторську дисертацію на тему «Оцінка та прогноз психофізіологічних станів людини в процесі діяльності» (спеціальність: 03.00.13 – фізіологія людини і тварин). Керував і консультував понад 20 кандидатських і докторських дисертацій. Приймав участь в багатьох наукових міжнародних форумах, насамперед: «Психіатричний конгрес» в Йокогама (Японія), «Біофізичний конгрес» в Монпельє (Франція). Був слухачем семінару з доказової медицини в університеті м. Уппсалла, Швеція.

нагороди та досягнення

За наукові дослідження нагороджений золотою, 2 срібними і 3 бронзовими медалями ВДНГ СРСР. Автор більш 300 наукових публікацій і авторських свідоцтв. Нагороджений 2 Грамотами МОЗ України. Активно займається науковою роботою та впроваджує в практику виконання  наукових досліджень біостатистики та доказової медицини; є членом редакційних рад 4-х провідних наукових журналів.   Підготовив  більше 20 кандидатів та докторів наук. автор більш ніж 400 наукових праць, в тому числі 7 монографій, 6 інформаційно-методичних документів. Біля 100 публікацій виконано за останні 5 років, в тому числі, 3 нововведення, 20 патентів і авторських свідоцтв. Питання педагогіки висвітлені в 14 роботах ,  в тому числі 4-х підручниках із грифом МОЗ України та 4 навчальних посібників. Співавтор підручника на англійській мові з медичної інформатики (2018 рік). Входив в склад розробників 4 типових навчальних програм, затверджених МОЗ України.

Основні напрямки наукових досліджень: аналіз та прогноз функціональних станів, математичні моделі біологічних процесів та сигналів, нейромережеве моделювання, доказова реабілітологія та медицина, біостатистика, кріомедицина, термомамографія

Досвід роботи

  Асистент каф. нормальної фізіології Донецького медичного інституту( ДонМІ), доцент кафедри медичної і біологічної фізики ДонМІ, заступник керівника науково-дослідного сектору, завідувач кафедри медичної інформатики; завідувач кафедри клінічної інформатики, медичної і біологічної фізики, біостатистики та доказової медицини Донецького національного медичного університету до 2014р.; завідувач кафедри здоров'я людини і фізичної терапії СНУ ім. Лесі Українки  (листопад 2014- грудень 2019рр)   

Наукова робота
2020

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Лях Ю.Є. Термографічна оцінка розповсюдженності патології молочних залоз/ М.В.Лях А.П.Романюк В.О. Мельнічук, І.В. Гущук, Д.М. Бризицька // Взгляд в будущее. Вып.17, Т.1 Одеса : КУПРИЕНКО, 2020, С.110-116.

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
На головну