Лях Юрій Єремійович,

д.м.н., проф., професор
Лях Юрій Єремійович
QA
Резюме
Освіта

Освіта вища-закінчив Донецький національний університет за фахом біофізика в 1970 році. Аспірантура по кафедрі нормальна фізіологія Донецького медичного іституту-1975 р.

Освіта

1975 рік- захист в Донецькому медичному інституті кандидатської дисертації "Радиопульсометрическая характеристика труда шахтеров как основа его физиологической оптимизации"

1995 рік- захист в спецраді Київського університету імені Т. Г. Шевченко докторської дисертації "Оцінка та прогноз психофізіологічних станів людини в процесі діяльності"

Досвід роботи

Асистент каф. нормальної фізіології Донецького медичного інституту( ДонМІ), доцент кафедри медичної і біологічної фізики ДонМІ, заступник керівника науково-дослідного сектору, завідувач кафедри медичної інформатики; завідувач кафедри клінічної інформатики, медичної і біологічної фізики, біостатистики та доказової медицини Донецького національного медичного університету; завідувач кафедри здоров'я людини і фізичної терапії СНУ ім. Лесі Українки  (2014-2019рр)   

Наукова робота
2020

Подання заявки на видачу патенту на корисну модель;

Спосіб діагностики патології молочної залози Білошенко В.О. ,Гурянов В.Г., Лях Ю.Є. (51)МПК А61 В 5/01 (2006.01)

Опублікування тез доповідей

Лях Ю.Є., Гущук І.В., Лях М.В., Мельничук В.О. Особливості використання діагностичного комплексу ТКЦ-1 у мамографічному обстеженні, с.182-184. Labyrints of Reality: based on materials of the 8 International scientific and practical conference April 29-30, 2020. Montreal.

8. Лях Ю. Є . Роль і місце термомамографії у реабілітаційному процесі. Мельничук В. О., Лях М. В., Романюк А. П. Традиції та новації у підготовці фахівців з фізичної культури та фізичної реабілітації: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ 27-28 березня 2020 р. Київ:Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, 2020 – С. 85-87.

Лях Ю.Є., Романюк А.П., Лях М.В., Мельничук В.О. Особливості використання методу цифрової контактної термографії для оцінки болю в спині. Перспективні шляхи розвитку наукових знань: матеріали 3 Міжнародної конференції м. Київ, 9-10березня 2020р., с.21-22.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Опублікування статті

Лях Ю.Є. Термографічна оцінка розповсюдженності патології молочних залоз/ М.В.Лях А.П.Романюк В.О. Мельнічук, І.В. Гущук, Д.М. Бризицька // Взгляд в будущее. Вып.17, Т.1 Одеса : КУПРИЕНКО, 2020, С.110-116.

Створення і забезпечення функціонування науково-навчального центру університету

Науково-дослідний центр інноваційних і неінвазивних технологій в охороні здоровя

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
На головну