Маслова Юлія Петрівна,

к.ф.н., доц., доцент
Маслова Юлія Петрівна
QA
Резюме
Освіта

Опис відсутній

Наукова робота
2021

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Viytalyuk Nadiya, Maslova Yuliia. Sexism in the advertising discourse of Ukraine: Analysis of «Jinsovik» and «El Paso» advertising. Pedagogy and Psychology of Sport. 2020;6(4):127-137. elSSN 2450-6605. DOI http://dx.doi.org/10.12775/PPS.2020.06.04.012

Kraichynska Oleksandra, Maslova Yuliia. Academic migration and its influence on the social development of countries (on the example of the National University „Ostroh Academy”). Pedagogy and Psychology of Sport. 2020;6(4):138-150. elSSN 2450-6605. DOI http://dx.doi.org/10.12775/PPS.2020.06.04.013 https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/PPS/article/view/PPS.2020.06.04.013

Kraichynska Oleksandra, Maslova Yuliia. Sexism in the political discourse of Ukraine. Pedagogy and Psychology of Sport. 2020;6(4):118-126. elSSN 2450-6605. DOI http://dx.doi.org/10.12775/PPS.2020.06.04.011

Khodachuk Yana, Maslova Yuliia. Gender stereotypes in the information picture of the world (on the example of Ukraine and Poland). Journal of Education, Health and Sport. 2021;11(6):28-36. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.12775/JEHS.2021.11.06.003 https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/JEHS/article/view/JEHS.2021.11.06.003 https://zenodo.org/record/4904749

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництво гуртком "Гендер і ми. Школа гендерного паритету"

2020

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництво гуртком "Гендер і ми. Школа гендерного паритету"

Керівництво гуртком "Гендер і ми. Школа гендерного паритету"

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Novak Vadym, Maslova Yuliia, Zukow Walery. Gender policy in Ukraine: features of legislative practice. Pedagogy and Psychology of Sport. 2020;6(1):18-23. elSSN 2450-6605. DOI http://dx.doi.org/10.12775/PPS.2020.06.01.002

Savchuk Yullia, Maslova Yuliia. Normative and Legal Asрects of a Tourist Activity in Ukraine. Pedagogy and Psychology of Sport. 2020;6(1):11-17. elSSN 2450-6605. DOI http://dx.doi.org/10.12775/PPS.2020.06.01.001

Khodachuk Yana, Maslova Yuliia. Information and communication management in university (on the example of the National University of Ostroh Academy and Silesian University in Katowice). Pedagogy and Psychology of Sport. 2020;6(2):85-94. elSSN 2450-6605. DOI http://dx.doi.org/10.12775/PPS.2020.06.02.008

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Доповідь на тему: "Цифровий етикет 2020: правила онлайн-спілкування", Дні науки, Острог, 2020.

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

Проект "Еразмус+" спільно з Сілезьким Університетом (м. Катовіце, РП) "Студентська і викладацька мобільність у вищій освіті"

2018

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництво науковим гуртком: "Гендер і ми. Школа гендерного паритету

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

Проект "Еразмус+" спільно з Сілезьким Університетом (м. Катовіце, РП) "Студентська і викладацька мобільність у вищій освіті"

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Yusiuk Oksana, Maslova Yuliia, Zukow Walery. Rating positioning as part of Polish and Ukrainian Universities comparative aspect. Journal of Education, Health and Sport. 2018;8(5):149-159. eISNN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1245945 [Index Copernicus].

Tokova Natalia, Maslova Yulia, Zukow Walery. Problem of gender culture in contemporary academic discourse. Journal of Education, Health and Sport. 2018;8(3):104-115. eISNN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1187184 [Index Copernicus]

2017

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництво науковим гуртком: "Гендер і ми. Школа гендерного паритету"

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

Проект "Еразмус+" спільно з Сілезьким Університетом (м. Катовіце, РП) "Студентська і викладацька мобільність у вищій освіті"

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

3. X Міжнародній науковій конференції «Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур»

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Maslova Yulia Petrivna, Zukow Walery. Gender Concepts and Gender Stereotypes in a Linguistic Picture of the World. Journal of Education, Health and Sport. 2017;7(8):1241-1257. eISSN 2391-8306.

2016

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

Проект "Еразмус+" спільно з Сілезьким Університетом (м. Катовіце, РП) "Студентська і викладацька мобільність у вищій освіті"

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

3. Borodavko Natalia, Maslova Yuliya, Zukow Walery. Приховані інтенції мовлення українських політиків на політичних ток-шоу (на прикладі виступів Ірини Геращенко, Анатолія Гриценка, Юлії Тимошенко та Арсенія Яценюка на політичному ток-шоу «Шустер Lіvе») = Hidden intentions broadcasting Ukrainian politicians on political talk shows (for example, speeches by Iryna Gerashchenko, Anatoliy Grytsenko, Yulia Timoshenko and Arseniy Yatsenyuk on the political talk-show "Shuster Live").Journal of Education, Health and Sport. 2016, 6(7):319-335. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.57922 (індекс Копернікус)

Jovyk Tetyana, Maslova Yuliya, Zukow Walery. Порівняльна характеристика гендерних особливостей управлінської діяльності жінки та чоловіка = Comparative characteristics of gender-sensitive management of women and men. Journal of Education, Health and Sport. 2016, 6(6):11-22. eISSN 2391-8306. DOIhttp://dx.doi.org/10.5281/zenodo.53957 (індекс Копернікус)

Borodavko Nataliya, Maslova Yuliya, Zukow Walery. Лінгво-прагматичні особливості мовлення політиків на політичних ток-шоу: гендерний аспект (на прикладі виступів Юлії Тимошенко та Арсенія Яценюка на політичному ток-шоу «Шустер Lіvе») = Linguistic and pragmatic features speech of politicians on the political talk shows: gender aspects (on the example performances of Yulia Tymoshenko and Arseniy Yatsenyuk on the political talk show „Shuster Live”). Journal of Education, Health and Sport. 2016, 6(5):349-368. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.53160 (індекс Копернікус)

Dushko Xrystyna, Maslova Yuliya, Zukow Walery. Репрезентація гендерних стереотипів у художній літературі = Representation of gender stereotypes in artistic literature.Journal of Education, Health and Sport. 2016, 6(5):329-340. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.53127 (індекс Копернікус)

Hudkova Oksana, Maslova Yuliya, Zukow Walery. Професійне інформування як елемент профорієнтаційної роботи польських та українських ВНЗ: порівняльний аспект = Professional awareness as part of the professional work of Polish and Ukrainian Universities: a comparative aspect. Journal of Education, Health and Sport. 2016, 6(5):316-328. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.53121 (індекс Копернікус)

Pidvalna Viktoriya, Maslova Yuliya, Zukow Walery. Способи творення комерційних ергонімів = Ways of creating commercial ergonyms. Journal of Education, Health and Sport. 2016

2. Maslova Yuliya, Zukow Walery. Features of Linguistic Gender Studies = Особливості лінгвістичних гендерних досліджень. Journal of Education, Health and Sport. 2016, 6(2):24-46. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.45651 (індекс Копернікус)

2015

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

Проект "Еразмус+" спільно з Сілезьким Університетом (м. Катовіце, РП) "Студентська і викладацька мобільність у вищій освіті" Сума (тис. грн.) : 427,00, 2015р.

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Маслова Ю. П. Особливості розвитку гендерних лінгвістичних досліджень в Україні й закордоном / Ю. П. Маслова // Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Острог : Вид-во НаУ “Острозька академія”, 2015. – Вип. 57  – С. 100-105. Фахове видання.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: yuliia.maslova@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну