Маслова Юлія Петрівна,

к.ф.н., доц., доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності, заступник декана з навчально-виховної роботи факультету політико-інформаційного менеджменту
Маслова Юлія Петрівна
QA
Резюме
Освіта

Опис відсутній

Наукова робота
2020

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Novak Vadym, Maslova Yuliia, Zukow Walery. Gender policy in Ukraine: features of legislative practice. Pedagogy and Psychology of Sport. 2020;6(1):18-23. elSSN 2450-6605. DOI http://dx.doi.org/10.12775/PPS.2020.06.01.002

Savchuk Yullia, Maslova Yuliia. Normative and Legal Asрects of a Tourist Activity in Ukraine. Pedagogy and Psychology of Sport. 2020;6(1):11-17. elSSN 2450-6605. DOI http://dx.doi.org/10.12775/PPS.2020.06.01.001

Khodachuk Yana, Maslova Yuliia. Information and communication management in university (on the example of the National University of Ostroh Academy and Silesian University in Katowice). Pedagogy and Psychology of Sport. 2020;6(2):85-94. elSSN 2450-6605. DOI http://dx.doi.org/10.12775/PPS.2020.06.02.008

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництво гуртком "Гендер і ми. Школа гендерного паритету"

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Доповідь на тему: "Цифровий етикет 2020: правила онлайн-спілкування", Дні науки, Острог, 2020.

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

Проект "Еразмус+" спільно з Сілезьким Університетом (м. Катовіце, РП) "Студентська і викладацька мобільність у вищій освіті"

Створення і забезпечення функціонування науково-навчального центру університету

Створення навчально-методичного центру "Школа освітніх інновацій"

2018

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництво науковим гуртком: "Гендер і ми. Школа гендерного паритету

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

Проект "Еразмус+" спільно з Сілезьким Університетом (м. Катовіце, РП) "Студентська і викладацька мобільність у вищій освіті"

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Yusiuk Oksana, Maslova Yuliia, Zukow Walery. Rating positioning as part of Polish and Ukrainian Universities comparative aspect. Journal of Education, Health and Sport. 2018;8(5):149-159. eISNN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1245945 [Index Copernicus].

Tokova Natalia, Maslova Yulia, Zukow Walery. Problem of gender culture in contemporary academic discourse. Journal of Education, Health and Sport. 2018;8(3):104-115. eISNN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1187184 [Index Copernicus]

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Міжнародній науковій конференції «Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур»

2017

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

1. Всеукраїнській науково-практичній конференції «Гендерна проблематика та антропологічні горизонти» (2017 р., м. Острог);

3. X Міжнародній науковій конференції «Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур» (12-13 травня, 2017 року, м Острог)

XXII науковій викладацько-студентській конференції "Дні науки"

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

Проект "Еразмус+" спільно з Сілезьким Університетом (м. Катовіце, РП) "Студентська і викладацька мобільність у вищій освіті"

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

3. X Міжнародній науковій конференції «Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур»

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Maslova Yulia Petrivna, Zukow Walery. Gender Concepts and Gender Stereotypes in a Linguistic Picture of the World. Journal of Education, Health and Sport. 2017;7(8):1241-1257. eISSN 2391-8306.

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництво науковим гуртком: "Гендер і ми. Школа гендерного паритету"

2016

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

Проект "Еразмус+" спільно з Сілезьким Університетом (м. Катовіце, РП) "Студентська і викладацька мобільність у вищій освіті"

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

3. Borodavko Natalia, Maslova Yuliya, Zukow Walery. Приховані інтенції мовлення українських політиків на політичних ток-шоу (на прикладі виступів Ірини Геращенко, Анатолія Гриценка, Юлії Тимошенко та Арсенія Яценюка на політичному ток-шоу «Шустер Lіvе») = Hidden intentions broadcasting Ukrainian politicians on political talk shows (for example, speeches by Iryna Gerashchenko, Anatoliy Grytsenko, Yulia Timoshenko and Arseniy Yatsenyuk on the political talk-show "Shuster Live").Journal of Education, Health and Sport. 2016, 6(7):319-335. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.57922 (індекс Копернікус)

Jovyk Tetyana, Maslova Yuliya, Zukow Walery. Порівняльна характеристика гендерних особливостей управлінської діяльності жінки та чоловіка = Comparative characteristics of gender-sensitive management of women and men. Journal of Education, Health and Sport. 2016, 6(6):11-22. eISSN 2391-8306. DOIhttp://dx.doi.org/10.5281/zenodo.53957 (індекс Копернікус)

Borodavko Nataliya, Maslova Yuliya, Zukow Walery. Лінгво-прагматичні особливості мовлення політиків на політичних ток-шоу: гендерний аспект (на прикладі виступів Юлії Тимошенко та Арсенія Яценюка на політичному ток-шоу «Шустер Lіvе») = Linguistic and pragmatic features speech of politicians on the political talk shows: gender aspects (on the example performances of Yulia Tymoshenko and Arseniy Yatsenyuk on the political talk show „Shuster Live”). Journal of Education, Health and Sport. 2016, 6(5):349-368. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.53160 (індекс Копернікус)

Dushko Xrystyna, Maslova Yuliya, Zukow Walery. Репрезентація гендерних стереотипів у художній літературі = Representation of gender stereotypes in artistic literature.Journal of Education, Health and Sport. 2016, 6(5):329-340. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.53127 (індекс Копернікус)

Hudkova Oksana, Maslova Yuliya, Zukow Walery. Професійне інформування як елемент профорієнтаційної роботи польських та українських ВНЗ: порівняльний аспект = Professional awareness as part of the professional work of Polish and Ukrainian Universities: a comparative aspect. Journal of Education, Health and Sport. 2016, 6(5):316-328. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.53121 (індекс Копернікус)

Pidvalna Viktoriya, Maslova Yuliya, Zukow Walery. Способи творення комерційних ергонімів = Ways of creating commercial ergonyms. Journal of Education, Health and Sport. 2016

2. Maslova Yuliya, Zukow Walery. Features of Linguistic Gender Studies = Особливості лінгвістичних гендерних досліджень. Journal of Education, Health and Sport. 2016, 6(2):24-46. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.45651 (індекс Копернікус)

2015

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

Проект "Еразмус+" спільно з Сілезьким Університетом (м. Катовіце, РП) "Студентська і викладацька мобільність у вищій освіті" Сума (тис. грн.) : 427,00, 2015р.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

1. V Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми культури української мови й мовлення» (2015р., Острог)

3. Всеукраїнській науково-практичній конференції «Гендерний мейнстримінг у вищих навчальних закладах України» (2015р., м. Суми)

4. Науково-практичний семінар із  впровадження гендерного підходу у викладання дисциплін для факультетів журналістики (2015р., м. Київ)

5. Науково-практичний семінар за міжнародною участю «Медіа -комунікації: стан та перспективи розвитку» (2015р., Острог)

Присвоєння вченого звання доцента

Диплом доцента кафедри документознавства та інформаційної діяльності Наказ МОН України від 15.12.2015 № 1292

Опублікування статті

Маслова Ю. П. Особливості розвитку гендерних лінгвістичних досліджень в Україні й закордоном / Ю. П. Маслова // Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Острог : Вид-во НаУ “Острозька академія”, 2015. – Вип. 57  – С. 100-105. Фахове видання.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: yuliia.maslova@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну