Маслова Юлія Петрівна,

к.ф.н., доц., доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності, заступник декана з навчально-виховної роботи факультету політико-інформаційного менеджменту
Маслова Юлія Петрівна
QA
Резюме
Освіта

Опис відсутній

Наукова робота
2020

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництво гуртком "Гендер і ми. Школа гендерного паритету"

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Novak Vadym, Maslova Yuliia, Zukow Walery. Gender policy in Ukraine: features of legislative practice. Pedagogy and Psychology of Sport. 2020;6(1):18-23. elSSN 2450-6605. DOI http://dx.doi.org/10.12775/PPS.2020.06.01.002

Savchuk Yullia, Maslova Yuliia. Normative and Legal Asрects of a Tourist Activity in Ukraine. Pedagogy and Psychology of Sport. 2020;6(1):11-17. elSSN 2450-6605. DOI http://dx.doi.org/10.12775/PPS.2020.06.01.001

2018

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

Проект "Еразмус+" спільно з Сілезьким Університетом (м. Катовіце, РП) "Студентська і викладацька мобільність у вищій освіті"

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Міжнародній науковій конференції «Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур»

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництво науковим гуртком: "Гендер і ми. Школа гендерного паритету

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Yusiuk Oksana, Maslova Yuliia, Zukow Walery. Rating positioning as part of Polish and Ukrainian Universities comparative aspect. Journal of Education, Health and Sport. 2018;8(5):149-159. eISNN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1245945 [Index Copernicus].

Tokova Natalia, Maslova Yulia, Zukow Walery. Problem of gender culture in contemporary academic discourse. Journal of Education, Health and Sport. 2018;8(3):104-115. eISNN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1187184 [Index Copernicus]

2017

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

Проект "Еразмус+" спільно з Сілезьким Університетом (м. Катовіце, РП) "Студентська і викладацька мобільність у вищій освіті"

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

3. X Міжнародній науковій конференції «Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур» (12-13 травня, 2017 року, м Острог)

1. Всеукраїнській науково-практичній конференції «Гендерна проблематика та антропологічні горизонти» (2017 р., м. Острог);

XXII науковій викладацько-студентській конференції "Дні науки"

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

3. X Міжнародній науковій конференції «Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур»

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництво науковим гуртком: "Гендер і ми. Школа гендерного паритету"

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Maslova Yulia Petrivna, Zukow Walery. Gender Concepts and Gender Stereotypes in a Linguistic Picture of the World. Journal of Education, Health and Sport. 2017;7(8):1241-1257. eISSN 2391-8306.

2016

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

Проект "Еразмус+" спільно з Сілезьким Університетом (м. Катовіце, РП) "Студентська і викладацька мобільність у вищій освіті"

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

3. Borodavko Natalia, Maslova Yuliya, Zukow Walery. Приховані інтенції мовлення українських політиків на політичних ток-шоу (на прикладі виступів Ірини Геращенко, Анатолія Гриценка, Юлії Тимошенко та Арсенія Яценюка на політичному ток-шоу «Шустер Lіvе») = Hidden intentions broadcasting Ukrainian politicians on political talk shows (for example, speeches by Iryna Gerashchenko, Anatoliy Grytsenko, Yulia Timoshenko and Arseniy Yatsenyuk on the political talk-show "Shuster Live").Journal of Education, Health and Sport. 2016, 6(7):319-335. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.57922 (індекс Копернікус)

Jovyk Tetyana, Maslova Yuliya, Zukow Walery. Порівняльна характеристика гендерних особливостей управлінської діяльності жінки та чоловіка = Comparative characteristics of gender-sensitive management of women and men. Journal of Education, Health and Sport. 2016, 6(6):11-22. eISSN 2391-8306. DOIhttp://dx.doi.org/10.5281/zenodo.53957 (індекс Копернікус)

Borodavko Nataliya, Maslova Yuliya, Zukow Walery. Лінгво-прагматичні особливості мовлення політиків на політичних ток-шоу: гендерний аспект (на прикладі виступів Юлії Тимошенко та Арсенія Яценюка на політичному ток-шоу «Шустер Lіvе») = Linguistic and pragmatic features speech of politicians on the political talk shows: gender aspects (on the example performances of Yulia Tymoshenko and Arseniy Yatsenyuk on the political talk show „Shuster Live”). Journal of Education, Health and Sport. 2016, 6(5):349-368. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.53160 (індекс Копернікус)

Dushko Xrystyna, Maslova Yuliya, Zukow Walery. Репрезентація гендерних стереотипів у художній літературі = Representation of gender stereotypes in artistic literature.Journal of Education, Health and Sport. 2016, 6(5):329-340. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.53127 (індекс Копернікус)

Hudkova Oksana, Maslova Yuliya, Zukow Walery. Професійне інформування як елемент профорієнтаційної роботи польських та українських ВНЗ: порівняльний аспект = Professional awareness as part of the professional work of Polish and Ukrainian Universities: a comparative aspect. Journal of Education, Health and Sport. 2016, 6(5):316-328. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.53121 (індекс Копернікус)

Pidvalna Viktoriya, Maslova Yuliya, Zukow Walery. Способи творення комерційних ергонімів = Ways of creating commercial ergonyms. Journal of Education, Health and Sport. 2016

2. Maslova Yuliya, Zukow Walery. Features of Linguistic Gender Studies = Особливості лінгвістичних гендерних досліджень. Journal of Education, Health and Sport. 2016, 6(2):24-46. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.45651 (індекс Копернікус)

2015

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

Проект "Еразмус+" спільно з Сілезьким Університетом (м. Катовіце, РП) "Студентська і викладацька мобільність у вищій освіті" Сума (тис. грн.) : 427,00, 2015р.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

1. V Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми культури української мови й мовлення» (2015р., Острог)

3. Всеукраїнській науково-практичній конференції «Гендерний мейнстримінг у вищих навчальних закладах України» (2015р., м. Суми)

4. Науково-практичний семінар із  впровадження гендерного підходу у викладання дисциплін для факультетів журналістики (2015р., м. Київ)

5. Науково-практичний семінар за міжнародною участю «Медіа -комунікації: стан та перспективи розвитку» (2015р., Острог)

Опублікування статті

Маслова Ю. П. Особливості розвитку гендерних лінгвістичних досліджень в Україні й закордоном / Ю. П. Маслова // Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Острог : Вид-во НаУ “Острозька академія”, 2015. – Вип. 57  – С. 100-105. Фахове видання.

Присвоєння вченого звання доцента

Диплом доцента кафедри документознавства та інформаційної діяльності Наказ МОН України від 15.12.2015 № 1292

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: yuliia.maslova@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну