Бондарчук Ярослава Віталіївна,

к.м.з., доц., доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності
Бондарчук Ярослава Віталіївна

https://goo.gl/AT935A

QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2021

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Бондарчук Я.В. Отображение этапов духовной эволюции человечества в космических циклах прецессии // Science and education a new dimension. Humanities and Social Sciences. VIII (41), Issue 237, 2020 Sept. www.seanewdim.com s.7-11. Index Copernicus. Ulrichs web Global serials directory.

Бондарчук Я. Культи героїв та відображення їх у мистецтві ІІ – І тис. до н.е.. Вісник Львівської національної академії мистецтв 2020. Вип. № 43. С. 113-120. (Index Copernicus, ERIH PLUS, Cite Factor, Google Scholar)

Бондарчук Я. В. Формування антиномічної концепції Бога в філософії та мистецтві християн II – VI століть. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. 2020. № 3. С. 46-54. (EBSCO Publishing, Centraland Eastern European Online Library (CEEOL), Index Copernicus, Crossref, Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD), Open Academic journal Index; Cite Factor; Google Scholar; Global Impact Factor, Science Index (РІНЦ); International Impact Factor Services; Research Bible)

Бондарчук Я. В. СЕМАНТИКА ОБРАЗУ БИКА В МИСТЕЦТВІ КАМ’ЯНОГО ВІКУ. УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА : МИНУЛЕ, СУЧАСНЕ, ШЛЯХИ РОЗВИТКУ Науковий збірник. Напрям : Мистецтвознавство. Вип. 34. 2020. С.24-36. (Index Copernicus (Польща), «Google Scholar»; «Cosmos» (США), «Research Gate», «Research Bible» (Німеччина); «СЕЕОL»; «Cite factor»; European Reference Index for the Humanities (ERIH) to NSD.)

Бондарчук Я. В. Антиномічне осмислення Бога в єдності трансцендентного та іманентного начал у провідних релігійно-філософських системах і мистецтві др. пол. І тисячоліття до н. е. — початку н. е. Культурологічна думка: збірник наукових праць. К.: Інститут культурології Національної академії мистецтв України, 2020. № 18. С. 132-146. (European Reference Index for the Humanities (ERIH) to NSD.)

Бондарчук Я В. Відображення найдавнішого релігійного культу кісток у мистецтві пізнього ашелю та доби мустьє. НАУКОВІ ЗАПИСКИ НаУКМА ІСТОРІЯ І ТЕОРІЯ КУЛЬТУРИ. Том 4. 2021. С. 35-45. (BASE-search (Bielefeld Academic Search Engine), CORE, Crossref, Dimensions, EBSCO, Google Scholar, Index Copernicus International, Open Ukrainian Citation Index, PhilPapers: Online Research in Philosophy, ResearchBib, Scilit, Semantic Scholar, SHERPA / RoMEO, SocArxiv, Ulrichsweb (Ulrich’s periodicals directory)

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Бондарчук Я.В. Эволюция культа божеств-близнецов и ее отображение в искусстве Древнего мира / Научные труды/ Институт имени И.Е. Репина. Вып.55: Вопросы теории культуры. СПб.: Ин-т имени И.Е. Репина, 2020. С. 124 - 137.

Bondarchuk Yaroslava Ewolucja semantyki obrazu węża w sztuce epoki kamienia. "Akcent". 2022. №1.

Наукова періодика України, BASE-search (Bielefeld Academic Search Engine), CORE, Crossref, Dimensions, EBSCO, Google Scholar, Index Copernicus International, Open Ukrainian Citation Index, Ярослава Бондарчук Відображення найдавнішого релігійного культу кісток у мистецтві пізнього ашелю та доби мустьє. Наукові записки НаУКМА. Історія і теорія культури. 2021. Том 4. стор. 35-45. PhilPapers: Online Research in Philosophy, ResearchBib, Scilit, Semantic Scholar, SHERPA / RoMEO, SocArxiv, Ulrichsweb (Ulrich’s periodicals directory)

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

Бондарчук Я., Бондарчук О., Бондарчук В. Художні особливості острозьких кахель 16 століття. Острозький краєзнавчий збірник.,2021 р. С.34-50.

Ярослава Бондарчук Острозький художник Флор Юхимович Гудов. Острог, 2021. 76 стор.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: yaroslava.bondarchuk@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну