Бондарчук Ярослава Віталіївна,

к.м.з., доц., доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності
Бондарчук Ярослава Віталіївна

https://goo.gl/AT935A

QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2020

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора

Бондарчук Я. В. Меморіальні пам'ятники князів Острозьких XVI-XVII ст. // Острозька академія: історія та сучасність культурно-освітнього осередку. Енциклопедичне видання / Вид. 3-тє, доп. і переобл. – Острог: Видавництво НаУОА, 2019. – С. 331-342.

Бондарчук Я. В. Портретний живопис Острозького осередку XVI- пер. пол. XVII ст. // Острозька академія: історія та сучасність культурно-освітнього осередку. Енциклопедичне видання / Вид. 3-тє, доп. і переобл. – Острог: Видавництво НаУОА, 2019. – С. 482-499.

Бондарчук Я. В. Новицький Йосиф // Острозька академія: історія та сучасність культурно-освітнього осередку. Енциклопедичне видання / Вид. 3-тє, доп. і переобл. – Острог: Видавництво НаУОА, 2019. – С. 367-369.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Бондарчук Я. В. Зооморфні образи бінарної та триярусної структури всесвіту в мистецтві палеоліту - XV міжнародна науково-практична конференція "Європейський культурний простір і українські перспективи" (Рівне, 14-15 листопада 2019 р.) (секція 3. Культурно-мистецький потенціал України в світовому культурному просторі)

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Бондарчук Я.В. Найдавніші зображення пар тварин, людей і териантропів 33 – 31 тисячоліття до н.е. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство / за ред. О.С. Смоляка. Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В.Г. Гнатюка, 2019. № 1 (вип. 40). 280 с. C. 221 – 228. [«Google Scholar» та «Index Copernicus»].

Бондарчук Я.В. Вплив релігійно-світоглядних чинників на організацію простору в будівлях найдавніших поселень Близького Сходу XI – VII тисячоліття до н.е. // Вісник Харківської державної академії дизайну та мистецтв: зб. наук. пр. / за ред.. Голубця О.М. – Х. : ХДАДМ, 2019. – 122 с. (Мистецтвознавство : №2). С. 38 – 45. [Index Copernicus, РІНЦ].

Бондарчук Я.В. Найдавніші образи териантропів (звіролюдей) як відображення теротеістичних та тотемістичних уявлень первісного суспільства // Мистецтвознавчі записки: зб. наук. праць. Вип. 35. Київ: ІДЕЯ ПРИНТ, 2019. 370 с. С. 119 – 124. [International Impact Factor Services; Google Scholar, Journals Impact Factor, BASE, InnoSpace, Scientific Indexing Services Science Index].

Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку : наук. зб. Напрям : Культурологія. Випуск 31/ упоряд. і наук. ред. В.Г. Виткалов . Рівне: РДГУ, 2019. 200 с. С. 3–15. [Index Copernicus, Google Cholar, РИНЦ, «Cosmos», «Research Gates»].

Бондарчук Я.В. Теорії виникнення мистецтва в дослідженнях другої пол. ХІХ – першої пол. ХХ стУкраїнська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку : наук. зб. Напрям : Мистецтвознавство. Випуск 30 / упоряд. і наук. ред. В.Г. Виткалов . Рівне: РДГУ, 2019. 200 с. С. 101–107. [Index Copernicus, Google Cholar, РИНЦ, «Cosmos», «Research Gates», CEOL].

Бондарчук Я. В. Зооморфні образи бінарної та триярусної структури всесвіту в мистецтві палеоліту // АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КУЛЬТУРОЛОГІЇ: Альманах наукового товариства «Афіна» кафедри культурології та музеєзнавства. Вип. 19 / За ред. проф. В. Г. Виткалова. Рівне: РДГУ, 2019. 147 с. С. 25-32. [Index Copernicus, Google Cholar, РИНЦ, «Cosmos», «Research Gates»].

Опублікування статті

Бондарчук Я.В. Виникнення символу меандру як відображення релігійно-світоглядних уявлень палеолітичної людини // Культурологічна думка : збірник. К. : Інститут культурології Національної академії мистецтв України, 2019. № 15. 232 с. С. 83 – 89.

Бондарчук Я.В. Символіко-семантичне навантаження образу пташки як відображення релігійно-світоглядних уявлень в мистецтві палеоліту // Наукові записки НаУКМА. Теорія і історія культури. Том 2. Київ, 2019. С. 53 – 63.

Бондарчук Я.В. Вплив культів сонця та землі на об’ємно-просторове рішення земляних та кам’яних сакральних структур V – III тисячоліття до н.е. // Культура України. Харківська державна академія культури. 2019. С. 102 – 105.

2019

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора

Бондарчук Я. В. Іконостас Свято-Троїцького храму в с. Межирічі // Острозький краєзнавчий збірник. Острог, 2019.

Бондарчук Я. В. Директор Острозького краєзнавчого музею Раїса Федорівна Руй. До 80-річчя з дня народження // Острозький краєзнавчий збірник. - Острог, 2019.

Бондарчук Я. В. Декоративне різьблення Острозького осередку XIV- пер. пол. XVII ст. // Острозька академія: історія та сучасність культурно-освітнього осередку. Енциклопедичне видання / Вид. 3-тє, доп. і переобл. – Острог: Видавництво НаУОА, 2019. – С. 151-161.

Бондарчук Я. В. Портрети родини князя Олександра Острозького кін. 16 - поч. 17 ст. // Острозький краєзнавчий збірник. - Острог, 2019.

Видання наукової монографії

Бондарчук Я. В. Історія релігійного мистецтва як відображення духовної еволюції людства

Бондарчук Я. В. Історія Острозької академії : навчальний посібник / Я. В. Бондарчук. - Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2015. - 548 с.; іл. - ISBN 978-966-2254-96-9

Бондарчук Я. В., Бондарчук В. О. Храм Святого Федора Острозького. - Львів : Видавництво Святого Володимира, 2019. - 110 с.

Опублікування статті

Бондарчук Я. В. Зооморфні образи бінарної та триярусної структури всесвіту в мистецтві палеоліту // Вісник Львівського університету ім. І. Франка- Серія "Мистецтвознавство".

Бондарчук Я. В. Найдавніші релігійні культи і вірування періоду ашелю - початку верхнього палеоліту // Журнал "Релігія і Соціум". - Чернівці : Видавництво Чернівецького університету.

Бондарчук Я. В. Семантичне навантаження символу землі в мистецтві кам'яного віку // "Українське мистецтвознавство" - Інститут фольклору та етнографії ім. М. Рильського.

2018

Видання наукової монографії

Бондарчук Я.В. Шість днів творення світу (синтез релігійних та наукових концепцій): [монографія] / Острог : ШГСУ, Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – 152 с. (серія «Медіа-текст в системі культури». Випуск 1). Бондарчук Я.В. Історія Острозької академії : навчальний посібник / Я.В. Бондарчук. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – 548 с. ; іл. ISBN 978-966-2254-96-9. Бондарчук Я.В., Бондарчук В.О. Божий храм Святого Федора Острозького. – Львів: релігійне видавництво ім. Св. Володимира і Св. Ольги, 2017. 140 с. ISBN 978-617-7102-10-5.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: yaroslava.bondarchuk@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну