Савчук Володимир Андрійович,

викладач
Савчук Володимир Андрійович
QA
Резюме
Освіта

З 2016 - аспірант кафедри психології та педагогіки Національного університету "Острозька академія", (спеціальність - 053 психологія)

2014-2015 - Національний університет "Острозька академія" (магістр філології)

2010-2014 - Національний університет "Острозька академія" (бакалавр філології)

Досвід роботи

З 2017 викладач кафедри міжнародних відносин Національного університету "Острозька академія"

2015-2017 викладач-стажист кафедри міжнародних відносин Національного університету "Острозька академія"

Наукова робота
2022

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Savchuk, V. & Balashova, O. (2022) "The National Policy of Ukraine and the Question of Unity of the Ukrainians: 30 Years of Experience and Its Effectiveness through the Indicators of National Self-Consciousness of the Youth", Youth Voice Journal: Education and Upbringing of Youth in New Realities: Perspectives and Challenges

2021

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Balashova, O. & Savchuk V. (2021) “Electoral Participation and National Identity: Searching for Common Ground”, Youth Voice Journal: Young People In Education. Vol. 2, pp.21-33.

2019

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Савчук В. А. Історичний міф: психологічні аспекти в рамках міждисциплінарного підходу // Теорія і практика сучасної психології / ред. кол. В. В. Зарицька, Н. Б. Іванцова, Т. А. Гришина та ін. – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2019. – №2. – Т.1. – С.170-176.

Савчук В. А. Психологічні особливості інтегративної функції міфу в контексті його зіставлення з історією // Психологічні перспективи / ред. кол. Ж. Вірна, Я. Гошовський, О. Кочубейчик та ін. – 2019, Вип. 34 – С. 219-231.

Savchuk, V. A. The Interrelation Between National Self-Consciousness And Historical Myths // Наукові записки. Національного університету «Острозька академія» Серія «Психологія» / ред. кол. : І. Д. Пасічник, Р. В. Каламаж, Л. В. Засєкіна та ін. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2019. – С.9-15

2017

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Савчук В. А. Національна самосвідомість: огляд психологічних концепцій // Наукові записки. Національного університету «Острозька академія» Серія «Психологія» / ред. кол. : І. Д. Пасічник, Р. В. Каламаж, Л. В. Засєкіна та ін. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017. – Вип. 5. – С.147-157

  Сертифікати, дипломи...
Довідка про стажування

Сертифікат про стажування шляхом участі в VI-й Міжнародній науково-практичній конференції "Філософсько-психологічні аспекти духовності в освіті та науці", 23 квітня 2021 р. - 23.04.2021 (1,92 Мб).

Сертифікат учасника конференції

Сертифікат про участь у ІІ Всеукраїнській науковій конференції "Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій" - 26.10.2018 (0,13 Мб).

Certificate of Participation in the 2nd International scientific conference Modernization of the educational system: world trends and national peculiarities - 22.02.2019 (0,12 Мб).

Certificate of Participation in the International Multidisciplinary Conference "Science and Technology of the Present Time: Priority Development Directions of Ukraine and Poland" - 19.10.2018 (0,13 Мб).

Сертифікат учасника конференції "Актуальні питання філології: теоретична та прикладна лінгвістика" (м. Рівне, 26-27 травня 2023 р.) - 26.05.2023 (0,31 Мб).

Сертифікат учасника майстер-класу

Сертифікат учасника 6) української фази обмінного проекту «Let's Make a Bridge» - 06.09.2019 (0,12 Мб).

Сертифікат про участь у вебінарі "Як не загинути в хащах журнальних видань" - 24.06.2020 (1,47 Мб).

Сертифікати участі у семінарах

Certificate of Attendance (Getting the most out of your course online - feature, function, new tools for teaching and learning online) - 12.11.2020 (0,22 Мб).

Certificate of Attendance (Identifying and targeting skills gaps in adult learners by combining your ELT course with assessment) - 10.11.2020 (0,27 Мб).

Certificate of Attendance (Techniques to help students overcome anxiety in speaking exams) - 18.11.2020 (0,24 Мб).

Certificate of Attendance (Impactful teaching with ESAP in #thenewnormal) - 19.11.2020 (0,21 Мб).

Certificate of Attendance (Test preparation: how to use courseware to prepare effectively for 4 skills tests) - 17.11.2020 (0,19 Мб).

Certificate of Attendance (2nf Forum for ELT Professionals) - 10.11.2018 (0,1 Мб).

Certificate of Attendance (Analysing skills gaps and easing K12 learners back into learning using digital assessment) - 10.11.2020 (0,2 Мб).

  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: volodymyr.savchuk@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну