Савчук Володимир Андрійович,

викладач
Савчук Володимир Андрійович
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2019

Опублікування тез доповідей

Роль міфу у формуванні характеру особистості - Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції та фактори розвитку педагогічних та психологічних наук»

2018

Опублікування тез доповідей

The influence of historical myths on sense of community - Міжнародна мультидисциплінарна конференція «Наука і техніка сьогодення: пріоритетні напрямки розвитку України та Польщі»

Взаємозв’язки історичних міфів та пам’яті - Друга Всеукраїнська наукова конференція «Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій»

2017

Опублікування статті

Савчук В. А. Національна самосвідомість: огляд психологічних концепцій // Наукові записки. Національного університету «Острозька академія» Серія «Психологія» / ред. кол. : І. Д. Пасічник, Р. В. Каламаж, Л. В. Засєкіна та ін. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017. – Вип. 5. – 204 с.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: volodymyr.savchuk@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну