Савчук Володимир Андрійович,

викладач
Савчук Володимир Андрійович
QA
Резюме
Освіта

З 2016 - аспірант кафедри психології та педагогіки Національного університету "Острозька академія", (спеціальність - 053 психологія)

2014-2015 - Національний університет "Острозька академія" (магістр філології)

2010-2014 - Національний університет "Острозька академія" (бакалавр філології)

Досвід роботи

З 2017 викладач кафедри міжнародних відносин Національного університету "Острозька академія"

2015-2017 викладач-стажист кафедри міжнародних відносин Національного університету "Острозька академія"

Наукова робота
2021

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Balashova, O. & Savchuk V. (2021) “Electoral Participation and National Identity: Searching for Common Ground”, Youth Voice Journal: Young People In Education. Vol. 2, pp.21-33.

2020

Опублікування тез доповідей

Савчук В. А. Художня література як фактор формування національної ідентичності молоді // Психологія і педагогіка на сучасному етапі розвитку наук: актуальні питання теорії і практики: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (18–19 грудня 2020 р., м. Одеса). – Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2020. – Ч. 1. – 116 с.

Опублікування статті

Савчук В. А. Вплив вивчення іноземної літератури на рівень національної ідентичності студентів ЗВО (на прикладі курсу «Література англомовних країн»)

2019

Опублікування тез доповідей

Савчук В. А. Роль міфу у формуванні характеру особистості // Сучасні тенденції та фактори розвитку педагогічних та психологічних наук: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 1-2 лютого 2019 року). – К.: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2019. – Ч. 3. – 84-86.

Savchuk, V. A. Contrast Aspect Of Myth Implementation In Character Formation // Modernization of the educational system: world trends and national peculiarities: Materials of the 2nd International scientific conference (Kaunas, Lithuania, 22 February 2019). – Kaunas: Baltija Publishing, 2019. – Pp. 50-52.

Опублікування статті

Савчук В. А. Історичний міф: психологічні аспекти в рамках міждисциплінарного підходу // Теорія і практика сучасної психології / ред. кол. В. В. Зарицька, Н. Б. Іванцова, Т. А. Гришина та ін. – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2019. – №2. – Т.1. – С.170-176.

Савчук В. А. Психологічні особливості інтегративної функції міфу в контексті його зіставлення з історією // Психологічні перспективи / ред. кол. Ж. Вірна, Я. Гошовський, О. Кочубейчик та ін. – 2019, Вип. 34 – С. 219-231.

Savchuk, V. A. The Interrelation Between National Self-Consciousness And Historical Myths // Наукові записки. Національного університету «Острозька академія» Серія «Психологія» / ред. кол. : І. Д. Пасічник, Р. В. Каламаж, Л. В. Засєкіна та ін. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2019. - Савчук В. А. Історичний міф: психологічні аспекти в рамках міждисциплінарного підходу // Теорія і практика сучасної психології / ред. кол. В. В. Зарицька, Н. Б. Іванцова, Т. А. Гришина та ін. – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2019. – №2. – Т.1. – С.9-15

2018

Опублікування тез доповідей

Savchuk, V. A. The influence of historical myths on sense of community // International Multidisciplinary Conference «Science and Technology of the Present Time: Priority Development Directions of Ukraine and Poland» Wolomin, Republic of Poland, 19–20 October 2018. Volume 6. –Wolomin: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2018. – Pp. 37-40.

Савчук В. А. Взаємозв’язки історичних міфів та пам’яті // Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій. Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції. 26-27 жовтня 2018 р., м.Дніпро. Частина ІІ. / Наук. ред. Ю.Висоцький. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2018. – С. 279-281.

2017

Опублікування статті

Савчук В. А. Національна самосвідомість: огляд психологічних концепцій // Наукові записки. Національного університету «Острозька академія» Серія «Психологія» / ред. кол. : І. Д. Пасічник, Р. В. Каламаж, Л. В. Засєкіна та ін. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017. – Вип. 5. – С.147-157

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікат учасника конференції

Сертифікат про участь у ІІ Всеукраїнській науковій конференції "Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій" - 26.10.2018 (0,13 Мб).

Certificate of Participation in the 2nd International scientific conference Modernization of the educational system: world trends and national peculiarities - 22.02.2019 (0,12 Мб).

Certificate of Participation in the International Multidisciplinary Conference "Science and Technology of the Present Time: Priority Development Directions of Ukraine and Poland" - 19.10.2018 (0,13 Мб).

Сертифікат учасника майстер-класу

Сертифікат учасника 6) української фази обмінного проекту «Let's Make a Bridge» - 06.09.2019 (0,12 Мб).

Сертифікат про участь у вебінарі "Як не загинути в хащах журнальних видань" - 24.06.2020 (1,47 Мб).

Сертифікати участі у семінарах

Certificate of Attendance (Getting the most out of your course online - feature, function, new tools for teaching and learning online) - 12.11.2020 (0,22 Мб).

Certificate of Attendance (Identifying and targeting skills gaps in adult learners by combining your ELT course with assessment) - 10.11.2020 (0,27 Мб).

Certificate of Attendance (Techniques to help students overcome anxiety in speaking exams) - 18.11.2020 (0,24 Мб).

Certificate of Attendance (Impactful teaching with ESAP in #thenewnormal) - 19.11.2020 (0,21 Мб).

Certificate of Attendance (Test preparation: how to use courseware to prepare effectively for 4 skills tests) - 17.11.2020 (0,19 Мб).

Certificate of Attendance (2nf Forum for ELT Professionals) - 10.11.2018 (0,1 Мб).

Certificate of Attendance (Analysing skills gaps and easing K12 learners back into learning using digital assessment) - 10.11.2020 (0,2 Мб).

  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: volodymyr.savchuk@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну