Савчук Володимир Андрійович,

викладач
Савчук Володимир Андрійович
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2019

Опублікування тез доповідей

Савчук В. А. Роль міфу у формуванні характеру особистості // Сучасні тенденції та фактори розвитку педагогічних та психологічних наук: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 1-2 лютого 2019 року). – К.: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2019. – Ч. 3. – 84-86.

Savchuk, V. A. Contrast Aspect Of Myth Implementation In Character Formation // Modernization of the educational system: world trends and national peculiarities: Materials of the 2nd International scientific conference (Kaunas, Lithuania, 22 February 2019). – Kaunas: Baltija Publishing, 2019. – Pp. 50-52.

Опублікування статті

Савчук В. А. Історичний міф: психологічні аспекти в рамках міждисциплінарного підходу // Теорія і практика сучасної психології / ред. кол. В. В. Зарицька, Н. Б. Іванцова, Т. А. Гришина та ін. – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2019. – №2. – Т.1. – С.170-176.

Савчук В. А. Психологічні особливості інтегративної функції міфу в контексті його зіставлення з історією // Психологічні перспективи / ред. кол. Ж. Вірна, Я. Гошовський, О. Кочубейчик та ін. – Луцьк, 2019

Savchuk, V. A. The Interrelation Between National Self-Consciousness And Historical Myths // Наукові записки. Національного університету «Острозька академія» Серія «Психологія» / ред. кол. : І. Д. Пасічник, Р. В. Каламаж, Л. В. Засєкіна та ін. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2019

2018

Опублікування тез доповідей

The influence of historical myths on sense of community - Міжнародна мультидисциплінарна конференція «Наука і техніка сьогодення: пріоритетні напрямки розвитку України та Польщі»

Взаємозв’язки історичних міфів та пам’яті - Друга Всеукраїнська наукова конференція «Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій»

2017

Опублікування статті

Савчук В. А. Національна самосвідомість: огляд психологічних концепцій // Наукові записки. Національного університету «Острозька академія» Серія «Психологія» / ред. кол. : І. Д. Пасічник, Р. В. Каламаж, Л. В. Засєкіна та ін. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017. – Вип. 5. – 204 с.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: volodymyr.savchuk@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну