Савчук Володимир Андрійович,

викладач
Савчук Володимир Андрійович
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2019

Опублікування тез доповідей

Савчук В. А. Роль міфу у формуванні характеру особистості // Сучасні тенденції та фактори розвитку педагогічних та психологічних наук: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 1-2 лютого 2019 року). – К.: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2019. – Ч. 3. – 84-86.

Savchuk, V. A. Contrast Aspect Of Myth Implementation In Character Formation // Modernization of the educational system: world trends and national peculiarities: Materials of the 2nd International scientific conference (Kaunas, Lithuania, 22 February 2019). – Kaunas: Baltija Publishing, 2019. – Pp. 50-52.

Опублікування статті

Савчук В. А. Історичний міф: психологічні аспекти в рамках міждисциплінарного підходу // Теорія і практика сучасної психології / ред. кол. В. В. Зарицька, Н. Б. Іванцова, Т. А. Гришина та ін. – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2019. – №2. – Т.1. – С.170-176.

Савчук В. А. Психологічні особливості інтегративної функції міфу в контексті його зіставлення з історією // Психологічні перспективи / ред. кол. Ж. Вірна, Я. Гошовський, О. Кочубейчик та ін. – 2019, Вип. 34 – С. 219-231.

Savchuk, V. A. The Interrelation Between National Self-Consciousness And Historical Myths // Наукові записки. Національного університету «Острозька академія» Серія «Психологія» / ред. кол. : І. Д. Пасічник, Р. В. Каламаж, Л. В. Засєкіна та ін. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2019. - Савчук В. А. Історичний міф: психологічні аспекти в рамках міждисциплінарного підходу // Теорія і практика сучасної психології / ред. кол. В. В. Зарицька, Н. Б. Іванцова, Т. А. Гришина та ін. – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2019. – №2. – Т.1. – С.9-15

2018

Опублікування тез доповідей

The influence of historical myths on sense of community // International Multidisciplinary Conference «Science and Technology of the Present Time: Priority Development Directions of Ukraine and Poland» Wolomin, Republic of Poland, 19–20 October 2018. Volume 6. –Wolomin: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2018. – Pp. 37-40.

Взаємозв’язки історичних міфів та пам’яті // Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій. Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції. 26-27 жовтня 2018 р., м.Дніпро. Частина ІІ. / Наук. ред. Ю.Висоцький. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2018. – С. 279-281.

2017

Опублікування статті

Савчук В. А. Національна самосвідомість: огляд психологічних концепцій // Наукові записки. Національного університету «Острозька академія» Серія «Психологія» / ред. кол. : І. Д. Пасічник, Р. В. Каламаж, Л. В. Засєкіна та ін. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017. – Вип. 5. – С.147-157

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: volodymyr.savchuk@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну