Марчук Володимир Станіславович,

к.і.н., старший викладач
Марчук Володимир  Станіславович
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2021

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Марчук В. (у співавторстві з Ю. Пшеничним) Свято-Вознесенський монастир поблизу Дубна в археологічних дослідженнях 2019–2020 рр. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». Острог, 2021. Вип. 32. С. 112-120

Марчук, В. (V. Marchuk) (2020) Нелегальний товарообіг на «волинській» ділянці польсько-радянського кордону в 1920–1924 роках (The illegal trade on the volhyn’ section of the polish-soviet border during 1920–1924). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.30). с. 14-20.

2019

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

Марчук В. (у співавторстві з С. Синяком ) Польський парамілітарний рух у Луцькому повіті (1921-1939 рр.) // Старий Луцьк. Науково-інформаційний збірник. Випуск ХІV. Матеріали ХІV наукової конференції «Любартівські читання», м. Луцьк, 25 травня 2018 р. – Луцьк, 2018. – С. 232-241

Дві статті у різних виданнях

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Дні науки Національного університету «Острозька академія». 11 – 14 травня 2021 р. XXVI наукова викладацько-студентська конференція. З нагоди 445-річчя Острозької академії та 440-річчя Острозької Біблії. Тема виступу: «Боротьба з контрабандою на «волинській» ділянці польсько-радянського кордону 1920-1924 рр.».

2018

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Марчук В. Організація ремісничої освіти у Волинському воєводстві в 1920-1930-х роках // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2018. – Вип. 27. - С.75-84

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

Марчук В. Банківська справа у Луцьку в міжвоєнний період // Старий Луцьк. Науково-інформаційний збірник. Випуск ХІV. Матеріали ХІV наукової конференції «Любартівські читання», м. Луцьк, 25 травня 2018 р. – Луцьк, 2018. – С. 285-293

Марчук В.(у співавторстві з Самсонюк Т.) Історія Мізоцької цукровні на сторінках часопису "Gazeta Cukrownicza"". // Дерманська та Мізоцька земля в українському та загальноєвропейському вимірі. ауковий збірник. Матеріали Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції 3 червня 2018 р. Дермань Друга. - Дермань Друга, 2018. - С. 86-89

Марчук В. Інформаційний потенціал джерел з історії українського національно-визвольного руху 1940-1950-х років у фондах партійних установ Державного архіву Рівненської області // Минуле і сучасне Волині та Полісся. – Ковель, 2018. – Вип. 65. – С. 520-524

2017

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Член спеціалізованої вченої ради К 48.125.02

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Марчук В. Виступ на тему: «Діяльність молочних кооперативів у Волинському воєводстві у міжвоєнний період». Дні науки ХХІІ наукова викладацько-студентська конференція ( м. Острог, 27-30 березня 2017 р.)

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Марчук В. Структура купецьких торговельних закладів Волинського воєводства в 1921-1939 рр. // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017. – Вип. 26. – С. 59-65.

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

Марчук В. Нові матеріали до топоніміки міжвоєнного Острога // Острозький краєзнавчий збірник : збірник наукових праць. – Острог, 2017. – Вип. 9. – С. 98-101.

Марчук В. (у співавторстві з М. Близняком) Листування Миколи Ковальського та Івана Пащука (1992-2004 рр.) Острозький краєзнавчий збірник : збірник наукових праць. – Острог, 2017. – Вип. . – С. 115 – 137.

Марчук В. Реміснича палата у Луцьку в міжвоєнний період // Старий Луцьк. Науково-інформаційний збірник. Випуск ХІІІ. Матеріали ХІІІ наукової конференції «Любартівські читання», м. Луцьк, 26 травня 2017 р. – Луцьк, 2017. – С. 292-301.

Марчук В. Господарська діяльність князя Януша Радзивілла у міжвоєнний період у документах з Державного архіву Рівненської області // Минуле і сучасне Волині та Полісся. – Луцьк, 2017. – Вип. 62. – С. 396-400

Марчук В. Етнічний склад населення Любомльського повіту згідно перепису 1921 р.. // Минуле і сучасне Волині та Полісся. – Луцьк, 2017. – Вип. 63. – С. 387-391.

Марчук В. До питання про етнічний склад та формування території Камінь-Каширського повіту у міжвоєнний період // Минуле і сучасне Волині та Полісся. – Луцьк, 2017. – Вип. 64. – С. 167-172

2016

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Марчук В. Ліквідація Францисканського монастиря в Межирічі Острозькому в 1866 р. (за документами з Державного архіву Рівненської області) // Ювілейний науковий збірник до 100-річчя відкриття музею в Острозі 1916-11(24) серпня 2016 р. - Острог, 2016. - С. 200-226

Марчук В. Боротьба карально-репресивних органів радянської влади з українським національно-визвольним рухом на території Рівненської області у 1944-1945 рр. // Друга світова війна та долі мирного населення у Східній Європі. Матеріали міжнародної наукової конференції памяті Митрополита Андрея Шептицького, 30 листопада - 1 грудня 2015 року, м. Київ. - К.: Дух і Літера, 2016. - С. 357-374

Марчук В. Луцьк у 1897 р. // Старий Луцьк. Матеріали ХІІ наукової конференції "Любартівські читання" (м. Луцьк, 27 травня 2016 р. ). - Луцьк, 2016. - С. 154-166.

Марчук В. Сучасна російська історіографія Першої світової війни // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Перша світова війна на Волині та Волинському Поліссі. Науковий збірник. Випуск 58. Матеріали 58 Міжнародної наукової конференції, присвяченої 100-річчю подій Першої світової війни на Волині, смт. Маневичі, 5 - 6 липня 2016 року. Упоряд. Г. Бондаренко, А. Силюк, П. Хомич. – Луцьк, 2016. – С. 77-81

Марчук В. Формування мережі загонів радянських партизан у Ровенській області в роки радянсько-німецької війни //Другі Всеукраїнські краєзнавчі читання, присвячені пам’яті Григорія Гуртового. Науковий збірник. Упоряд. А. Силюк, О. Мельник. – Луцьк, 2016. – С. 119-122

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Марчук В. Законодавче регулювання діяльності ремісничих цехів у Волинському воєводстві в 1921-1939 рр. // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки". - Острог: Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2016. - Вип. 25. - С. 73-82

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

ХХІІІ ежегодная международная конференция по иудаике (31 января-2 февраля 2016 г., Москва). Доклад "Занятость евреев Западной Волыни в ремесле в 1921-1939 гг."

2015

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Марчук В. Листування Миколи Ковальського та Івана Пащука (1992 - 2001 рр.) / М. Близняк, В. Марчук // Наукові записки Інституту української археографії та джерелознавства: збірник наукових праць молодих вчених та аспірантів. - К., 2015. - Т. 30. - С. 7 - 42.

Марчук В. Спроба поділу Острозького району в другій половині 1940-х / В. Марчук // Острозький краєзнавчий збірник : збірник наукових праць. – Острог, 2015. – Вип. 8. – С. 156 – 160.

Марчук В. Законодавче регулювання ремісничого виробництва у 1921-1939 рр. / В. Марчук // Минуле і сучасне Волині та Полісся. – Луцьк, 2015. – Вип. 53. – С. 320-326

Марчук В. Функціонування кінотеатрів на території Волинського воєводства у 1930-х / В. Марчук // Старий Луцьк. Науково-інформаційний збірник. Випуск ХІ. матеріали ХІ наукової конференції «Любартівські читання», м. Луцьк, 22-23 травня 2015 р. – Луцьк, 2015. – С. 178-190.

Марчук В. Населення Володимира-Волинського у 1897 р. / В. Марчук // Минуле і сучасне Волині та Полісся. – Луцьк, 2015. – Вип. 54. – С. 173-181.

Марчук В. Земельний маєток родини Свєшнікових в документах Державного архіву Рівненської області / В. Марчук // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. – Рівне, 2015. – Вип. ХІІІ. – Ч. 1. – С. 23-25.

Марчук В. Населення Бердичева в 1897 р. / В. Марчук // Бердичів від давнини до сьогодення. Науковий збірник «Велика Волинь». Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції (Бердичів, 12-13 листопада 2015 р.). Вип. 52. – Бердичів, 2015. – С. 289-304.

Марчук В. Населення Південно-Східної Волині в 1897 р. / В. Марчук // Матеріали Міжнародної науково-краєзнавчої конференції «Південно-Східна Волинь: від давнини до сьогодення». – Шепетівка, 2015. – С. 134-141.

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Марчук В. Ремесло у Волинському воєводстві в 1921-1939 рр. / В. Марчук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип. 24. – С. 54-60.

Марчук В. Створення мережі загонів радянських партизан у Ровенській області в роки німецько-радянської війни / В. Марчук // Матеріали IV Міжнародної наукової інтернет-конференції «Інновації та традиції в сучасній науковій думці». – К., 2015. – С. 57-63

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: volodymyr.marchuk@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну