Марчук Володимир Станіславович,

к.і.н., доцент
Марчук Володимир  Станіславович
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2020

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора

Дві статті

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Два виступи

Опублікування статті

Дві статті

2019

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора

Марчук В. (у співавторстві з С. Синяком ) Польський парамілітарний рух у Луцькому повіті (1921-1939 рр.) // Старий Луцьк. Науково-інформаційний збірник. Випуск ХІV. Матеріали ХІV наукової конференції «Любартівські читання», м. Луцьк, 25 травня 2018 р. – Луцьк, 2018. – С. 232-241

Дві статті у різних виданнях

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Два виступи з доповіддю на міжнародній науковій конференції

Марчук В. Виступ на тему: "Євреї в економічному житті Західної Волині у міжвоєнний період (1921-1939 рр.)." Міжнародна наукова конференція «Етнічні спільноти та конфесії на Волині: історія та сучасність». (м. Луцьк, 30-31 червня 2019 р.).

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Дві доповіді на всеукраїнських конференціях

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Одна стаття на вузівській конференції

Член редколегії, редакційної ради університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

Член редакційної колегії збірника "Наукові записки "Острозької академії". Серія "Історичні науки"".

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Одна стаття в журнал, який не внесено до жодного з квартелів

Опублікування статті

Дві статті

2018

Отримання диплома переможця, лауреата наукового конкурсу

Переможець конкурсу "Міжвоєнна Волинь" в категорії "Найкраща наукова робота".

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора

Марчук В. Банківська справа у Луцьку в міжвоєнний період // Старий Луцьк. Науково-інформаційний збірник. Випуск ХІV. Матеріали ХІV наукової конференції «Любартівські читання», м. Луцьк, 25 травня 2018 р. – Луцьк, 2018. – С. 285-293

Марчук В.(у співавторстві з Самсонюк Т.) Історія Мізоцької цукровні на сторінках часопису "Gazeta Cukrownicza"". // Дерманська та Мізоцька земля в українському та загальноєвропейському вимірі. ауковий збірник. Матеріали Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції 3 червня 2018 р. Дермань Друга. - Дермань Друга, 2018. - С. 86-89

Марчук В. Інформаційний потенціал джерел з історії українського національно-визвольного руху 1940-1950-х років у фондах партійних установ Державного архіву Рівненської області // Минуле і сучасне Волині та Полісся. – Ковель, 2018. – Вип. 65. – С. 520-524

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Марчук В. Виступ на тему: "Інформаційний потенціал джерел з історії українського національно-визвольного руху 1940-1950-х років у фондах партійних установ Державного архіву Рівненської області" Всеукраїнська наукова історико-краєзнавча конференція присвячена 27-й річниці незалежності України, 100-й річниці Українській революції та 500-й річниці надання Ковелю Магдебургського права. (м. Ковель, 18 жовтня 2018 р.)

Рецензування монографій

Самсонюк Т. Полонені вересня 1939-го : наук.-попул. вид. / Тетяна Самсонюк ; пер. з укр. Світлани Сухарєвої ; за ред. Наталії Денисюк. – 2-ге вид., випр. і доповн. – Луцьк : Monitor Wołyński : Ініціал, 2018. – 266 с.

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Марчук В. Організація ремісничої освіти у Волинському воєводстві в 1920-1930-х роках // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2018. – Вип. 27. - С.75-84

2017

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора

Марчук В. Нові матеріали до топоніміки міжвоєнного Острога // Острозький краєзнавчий збірник : збірник наукових праць. – Острог, 2017. – Вип. 9. – С. 98-101.

Марчук В. (у співавторстві з М. Близняком) Листування Миколи Ковальського та Івана Пащука (1992-2004 рр.) Острозький краєзнавчий збірник : збірник наукових праць. – Острог, 2017. – Вип. . – С. 115 – 137.

Марчук В. Реміснича палата у Луцьку в міжвоєнний період // Старий Луцьк. Науково-інформаційний збірник. Випуск ХІІІ. Матеріали ХІІІ наукової конференції «Любартівські читання», м. Луцьк, 26 травня 2017 р. – Луцьк, 2017. – С. 292-301.

Марчук В. Господарська діяльність князя Януша Радзивілла у міжвоєнний період у документах з Державного архіву Рівненської області // Минуле і сучасне Волині та Полісся. – Луцьк, 2017. – Вип. 62. – С. 396-400

Марчук В. Етнічний склад населення Любомльського повіту згідно перепису 1921 р.. // Минуле і сучасне Волині та Полісся. – Луцьк, 2017. – Вип. 63. – С. 387-391.

Марчук В. До питання про етнічний склад та формування території Камінь-Каширського повіту у міжвоєнний період // Минуле і сучасне Волині та Полісся. – Луцьк, 2017. – Вип. 64. – С. 167-172

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Марчук В. Виступ на тему: «Господарська діяльність князя Януша Радзивілла у міжвоєнний період у документах з Державного архіву Рівненської області» Міжнародна наукова історико-краєзнавча конференція «Минуле і сучасне Волині та Полісся: Ківерцівщина та Олика в історії України та Волині», (м. Ківерці – смт. Олика, 22 вересня 2017 р.)

Марчук В. Виступ на тему: «Зайнятість населення Волинської губернії за даними Першого загального перепису населення Російської імперії 1897 р.» Міжнародна наукова конференція «Модернізаційні процеси на Волині в ХІХ – на початку ХХ ст.» (м. Луцьк, 19-20 жовтня 2017 р.)

Марчук В. Виступ на тему: «Етнічний склад населення Любомльського повіту згідно перепису 1921 р..» Міжнародна наукова історико-краєзнавча конференція «Минуле і сучасне Волині та Полісся. Любомль та Любомльщина в українській та європейській історії». (м. Любомль, 24-25 жовтня 2017 р.).

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Марчук В. Виступ на тему: «Реміснича палата у Луцьку в міжвоєнний період». ХІІІ наукова конференція «Любартівські читання», (м. Луцьк, 26 травня 2017 р.)

Марчук В. Виступ на тему: «Нові матеріали до топоніміки міжвоєнного Острога» ХІV Наукова конференція «Острозькі краєзнавчі читання». (м. Острог, 27 вересня 2017 р.).

Марчук В. Виступ на тему: «Населення Кременця в 1897 р..» Кременецькі читання з історії Волині (м. Кременець, 28-29 вересня 2017 р.)

Марчук В. Виступ на тему: «До питання про етнічний склад та формування території Камінь-Каширського повіту у міжвоєнний період» Міжнародна наукова історико-краєзнавча конференція «Минуле і сучасне Волині та Полісся: Камінь-Каширський район в історії України та Волині», (м. Камінь-Каширський, 6 грудня 2017 р.)

Марчук В. Виступ на тему: "Історія Мізоцької цукровні на сторінках часопису "Gazeta Cukrownicza"". Всеукраїнська конференція "Дерманська та Мізоцька земля в українському та загальноєвропейському вимірі", (Дермань Друга, 3 червня 2018 р.)

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Марчук В. Виступ на тему: «Діяльність молочних кооперативів у Волинському воєводстві у міжвоєнний період». Дні науки ХХІІ наукова викладацько-студентська конференція ( м. Острог, 27-30 березня 2017 р.)

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Член спеціалізованої вченої ради К 48.125.02

Член редколегії, редакційної ради університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

Член редакційної колегії збірника "Наукові записки "Острозької академії". Серія "Історичні науки"".

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Марчук В. Структура купецьких торговельних закладів Волинського воєводства в 1921-1939 рр. // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017. – Вип. 26. – С. 59-65.

2016

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

VII Міжнародна наукова конференція "Українська діаспора: проблеми дослідження" (Острог, 27-28 вересня, 2016 р.). Доповідь "Напрямки еміграції українців з Волинського воєводства в 1921-1939 рр.".

Міжнародна наукова конференція "Перша світова війна на Волині", (смт. Маневичі, 5 - 6 липня 2016 року). Доповідь "Сучасна російська історіографія Першої світової війни".

Ювілейна наукова конференція до 100-річчя відкриття музею в Острозі (Острог,3 вересня 1916 р.). Доповідь "Ліквідація Францисканського монастиря в Межирічі Острозькому в 1866 р. (за документами з Державного архіву Рівненської області)".

Другі Всеукраїнські краєзнавчі читання, присвячені пам’яті Григорія Гуртового (смт. Торчин, 29 вересня 2016 р.). Доповідь "Формування мережі загонів радянських партизан у Ровенській області в роки радянсько-німецької війни".

Науково-практична конференція "АБН як передумова створення єдиного фронту проти кремлівської агресії" (с. Будераж, Здолбунівського району, 3 грудня 2016 р.). Доповідь на тему "Боротьба радянського режиму з українським підпіллям на Здолбунівщини у 1944-1945 рр.".

Наукова конференція "Любартівські читання" (м. Луцьк, 27 травня 2016 р.). Доповідь на тему "Луцьк у 1897 р.".

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

ХХІІІ ежегодная международная конференция по иудаике (31 января-2 февраля 2016 г., Москва). Доклад "Занятость евреев Западной Волыни в ремесле в 1921-1939 гг."

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Марчук В. Законодавче регулювання діяльності ремісничих цехів у Волинському воєводстві в 1921-1939 рр. // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки". - Острог: Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2016. - Вип. 25. - С. 73-82

Опублікування статті

Марчук В. Луцьк у 1897 р. // Старий Луцьк. Матеріали ХІІ наукової конференції "Любартівські читання" (м. Луцьк, 27 травня 2016 р. ). - Луцьк, 2016. - С. 154-166.

Марчук В. Сучасна російська історіографія Першої світової війни // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Перша світова війна на Волині та Волинському Поліссі. Науковий збірник. Випуск 58. Матеріали 58 Міжнародної наукової конференції, присвяченої 100-річчю подій Першої світової війни на Волині, смт. Маневичі, 5 - 6 липня 2016 року. Упоряд. Г. Бондаренко, А. Силюк, П. Хомич. – Луцьк, 2016. – С. 77-81

Марчук В. Формування мережі загонів радянських партизан у Ровенській області в роки радянсько-німецької війни //Другі Всеукраїнські краєзнавчі читання, присвячені пам’яті Григорія Гуртового. Науковий збірник. Упоряд. А. Силюк, О. Мельник. – Луцьк, 2016. – С. 119-122

Марчук В. Ліквідація Францисканського монастиря в Межирічі Острозькому в 1866 р. (за документами з Державного архіву Рівненської області) // Ювілейний науковий збірник до 100-річчя відкриття музею в Острозі 1916-11(24) серпня 2016 р. - Острог, 2016. - С. 200-226

Марчук В. Боротьба карально-репресивних органів радянської влади з українським національно-визвольним рухом на території Рівненської області у 1944-1945 рр. // Друга світова війна та долі мирного населення у Східній Європі. Матеріали міжнародної наукової конференції памяті Митрополита Андрея Шептицького, 30 листопада - 1 грудня 2015 року, м. Київ. - К.: Дух і Літера, 2016. - С. 357-374

2015

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Марчук В. Ремесло у Волинському воєводстві в 1921-1939 рр. / В. Марчук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип. 24. – С. 54-60.

Марчук В. Створення мережі загонів радянських партизан у Ровенській області в роки німецько-радянської війни / В. Марчук // Матеріали IV Міжнародної наукової інтернет-конференції «Інновації та традиції в сучасній науковій думці». – К., 2015. – С. 57-63

Опублікування статті

Марчук В. Спроба поділу Острозького району в другій половині 1940-х / В. Марчук // Острозький краєзнавчий збірник : збірник наукових праць. – Острог, 2015. – Вип. 8. – С. 156 – 160.

Марчук В. Законодавче регулювання ремісничого виробництва у 1921-1939 рр. / В. Марчук // Минуле і сучасне Волині та Полісся. – Луцьк, 2015. – Вип. 53. – С. 320-326

Марчук В. Функціонування кінотеатрів на території Волинського воєводства у 1930-х / В. Марчук // Старий Луцьк. Науково-інформаційний збірник. Випуск ХІ. матеріали ХІ наукової конференції «Любартівські читання», м. Луцьк, 22-23 травня 2015 р. – Луцьк, 2015. – С. 178-190.

Марчук В. Населення Володимира-Волинського у 1897 р. / В. Марчук // Минуле і сучасне Волині та Полісся. – Луцьк, 2015. – Вип. 54. – С. 173-181.

Марчук В. Земельний маєток родини Свєшнікових в документах Державного архіву Рівненської області / В. Марчук // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. – Рівне, 2015. – Вип. ХІІІ. – Ч. 1. – С. 23-25.

Марчук В. Населення Бердичева в 1897 р. / В. Марчук // Бердичів від давнини до сьогодення. Науковий збірник «Велика Волинь». Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції (Бердичів, 12-13 листопада 2015 р.). Вип. 52. – Бердичів, 2015. – С. 289-304.

Марчук В. Населення Південно-Східної Волині в 1897 р. / В. Марчук // Матеріали Міжнародної науково-краєзнавчої конференції «Південно-Східна Волинь: від давнини до сьогодення». – Шепетівка, 2015. – С. 134-141.

Марчук В. Листування Миколи Ковальського та Івана Пащука (1992 - 2001 рр.) / М. Близняк, В. Марчук // Наукові записки Інституту української археографії та джерелознавства: збірник наукових праць молодих вчених та аспірантів. - К., 2015. - Т. 30. - С. 7 - 42.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: volodymyr.marchuk@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну