Бондар Віталій Дмитрович,

к.н.д.у., старший викладач
Бондар Віталій Дмитрович
QA
Резюме
Освіта

Освіта:

Національний університет «Острозька академія», гуманітарний факультет, спеціальність – історія

Додаткова освіта:       

 тренінг для викладачів «Сталий розвиток суспільства" в рамках проєкту ЄС та ПРООН "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду - ІІ» (Київ, 2012); 

– сертифікат онлайн-курсу «Менеджмент» (платформа Prometheus, 2018);

– сертифікат онлайн-курсу «Верифікація в Інтернеті» (платформа ВУМ, 2019);

– сертифікат онлайн-курсу «Вчимося вчитись: потужні розумові інструменти для освоєння складних предметів» (платформа Prometheus, 2019);

– сертифікат онлайн-курсу «Word та Excel: інструменти і лайфхаки» (платформа Prometheus, 2019);

– сертифікат онлайн-курсу "Соціологія та соціальні дослідження: що, як, навіщо" (платформа Prometheus, 2019);

– сертифікат онлайн-курсу «Критичне мислення для освітян» (платформа Prometheus, 2019);

– міжнародне стажування в науково-інноваційному центрі компанії Sustainable development Ltd (Словенія, Любляна) на тему: «Innovation in science. Novelty basic principles» (2019);

– сертифікат онлайн-курсу «Ефективні презентації» (платформа "Вище", 2020);

– сертифікат онлайн-курсу «Онлайн-сервіси для вчителів» (платформа "Дія", 2020);

– сертифікат онлайн-курсу «Цифрові навички для вчителів» (платформа "Дія", 2020);

– сертифікат онлайн-курсу «Розсекречені: про роботу з архівами КГБ» (платформа EdEra, 2020);

– сертифікат онлайн-курсу «Школа HR» (Освітній хаб м. Києва, 2020);

– сертифікат з онлайн-практикуму «Інструменти фасилітації для проведення ефективних навчальних заходів в онлайн-форматі» (CEASC, 2020).


 


Досвід роботи

Досвід роботи

(2008-     ):

Національний університет «Острозька академія»,

викладач кафедри документознавства та інформаційної діяльності

Галузь знань: інформаційні процеси, обробка інформації

 

Професійні навики

Навички:

 

Аналітично-синтетична переробка інформації: формування бібліографічних записів, індексування документів

Інформаційно-аналітична робота: анотування і реферування документів і електронних ресурсів, підготовка оглядів, пошук різної інформації в Інтернеті, підготовка інформаційно-аналітичної продукції

Досвід роботи з Word та Excel: технічне та наукове редагування документів, робота з графіками та таблицями, фільтрація даних, робота з діапазонами

Знання мов: українська – рідна, російська – вільно, англійська – basic.


Наукова робота
2021

Публікація наукової статті у виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

Shershnova O. V., Bondar V. D., Yakunina K. I. Educational component in SDGS implementation in Ukraine: regional aspect // Держава та регіони. Серія: Державне управління. 2021. № 2 (72). С. 77-83. (фахове видання. Категорія Б).

2020

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Бондар В. Д. Патріотизм як інтерсуб’єктивне явище: соціально-філософський дискурс [Електронний ресурс] / В. Д. Бондар, К. І. Якуніна // Молодий вчений. – 2020. – № 9 (85). – С. 148-152. – Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2020/9/32.pdf – Назва з екрана. (Index Copernicus)

Рецензування наукових матеріалів (у т.ч. відгуки)

Рецензування автореферату дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з держ. упр. Кіндрат Л. Р. на тему "Механізми забезпечення участі молоді в публічному управлінні в контексті євроінтеграції України"

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Участь у Всеукраїнській науково-практичній онлайн-конференції «Очікування та перспективи освітнього процесу у 2020/2021 навчальному році» 27 серпня 2020 р.

Бондар В. Популяризація ідей сталого розвитку суспільства серед молоді в інформаційному просторі України (Дні науки, Острог, 2021)

2019

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Бондар В. Д. Наукова новизна як методологічна характеристика дослідження: сутність та підходи до розуміння поняття [Електронний ресурс] / В. Д. Бондар // Молодий вчений. – 2019. – №4 (68). – Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/ua/archive/68/. – Назва з екрана. [Index Copernicus].

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництво студентським науковим гуртком «Документознавство та інформаційна діяльність: вивчення сучасних комунікаційних процесів»

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Участь у Всеукраїнській науково-практичній онлайн-конференції "Проектування індивідуальної освітньої траєкторії професійного розвитку педагога" 13 червня 2019 р.

Участь у Всеукраїнській онлайн-конференції «Особливості організації освітнього процесу у 2019/2020 навчальному році» 20 серпня 2019 р.

Бондар В. Особливості інформування громадськості органами державної влади в Україні в період надзвичайної ситуації (Дні науки, Острог, 2020)

2018

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Бондар В. Інформаційна складова в концепції сталого розвитку суспільства (Дні науки, Острог, 2018)

2017

Керівництво студентським науковим гуртком

керівництво студентським науковим гуртком "Did"

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Бондар В. Передумови створення бібліографічно-класифікаційної системи УДК (Дні науки, Острог, 2017)

2016

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Бондар В. Інформаційна компетентність як складова професійного розвитку державних службовців в Україні (Дні науки, Острог, 2016)

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Бондар, В. Д. Місія університету в умовах реалізації концепції сталого розвитку суспільства [Текст] / В. Д. Бондар // Молодий вчений. – 2016. – №5 (32). – С. 444-446. [Index Copernicus].

2015

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

• Бондар В.Д. Документи релігійних громад як масове джерело до вивчення історії регіону / В.Д. Бондар, К.І. Якуніна // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». – Випуск 12. – Острог: В-во НаУОА, 2015. – С. 48–56.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати підвищення кваліфікації

Сертифікат учасника циклу вебінарів "Інструменти фасилітації для проведення ефективних навчальних заходів в онлайн-форматі" (CEASC, 2020 р.) - 14.01.2021 (0,36 Мб).

Міжнародне стажування в науково-інноваційному центрі компанії Sustainable development Ltd (Словенія, Любляна) - 11.02.2019 (0,75 Мб).

Сертифікати про проходження онлайн-курсів

Сертифікат про про проходження онлайн-курсу "Наука повсякденного мислення" на платформі Прометеус - 17.12.2017 (0,13 Мб).

Сертифікат з курсу "Соціологія та соціальні дослідження: що, як, навіщо" - 11.10.2019 (0,38 Мб).

Сертифікат з курсу "Онлайн-сервіси для вчителів" - 02.04.2020 (0,43 Мб).

Сертифікат з курсу "Цифрові навички для вчителів" - 11.04.2020 (0,46 Мб).

Сертифікат з курсу "Школа HR" - 31.05.2020 (0,39 Мб).

Сертифікат з курсу "Ефективні презентації" - 16.04.2020 (0,04 Мб).

Сертифікат з курсу "Управління людьми та проектами" - 16.05.2020 (0,39 Мб).

Сертифікат з курсу "Верифікація в Інтернеті" - 05.03.2019 (1,66 Мб).

Сертифікат з курсу "Менеджмент" - 19.10.2018 (0,17 Мб).

Сертифікат з курсу "Критичне мислення для освітян" - 06.12.2019 (0,67 Мб).

Сертифікати участі у семінарах

Сертифікат з тренінгу для викладачів "Сталий розвиток суспільства" в рамках проекту ЄС та ПРООН "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду-ІІ" (2012 р.) - 31.05.2012 (0,95 Мб).

  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: vitaliy.bondar@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну