Бондар Віталій Дмитрович,

к.н.д.у., старший викладач
Бондар Віталій Дмитрович
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2019

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Публікація наукової статті у міжнародній наукометричній базі Web of Science

Керівництво студентським науковим гуртком

2018

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Бондар В. Інформаційна складова в концепції сталого розвитку суспільства (Дні науки, Острог, 2018)

2017

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Бондар В. Передумови створення бібліографічно-класифікаційної системи УДК (Дні науки, Острог, 2017)

Керівництво студентським науковим гуртком

керівництво студентським науковим гуртком "Did"

2016

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Бондар, В. Д. Місія університету в умовах реалізації концепції сталого розвитку суспільства [Текст] / В. Д. Бондар // Молодий вчений. – 2016. – №5 (32). – С. 444-446. (індексований в наукометричній базі Index Copernicus)

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Бондар В. Інформаційна компетентність як складова професійного розвитку державних службовців в Україні (Дні науки, Острог, 2016)

2015

Опублікування статті

• Бондар В.Д. Документи релігійних громад як масове джерело до вивчення історії регіону / В.Д. Бондар, К.І. Якуніна // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». – Випуск 12. – Острог: В-во НаУОА, 2015. – С. 48–56.

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: vitaliy.bondar@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну