Бондар Віталій Дмитрович,

к.н.д.у., старший викладач
Бондар Віталій Дмитрович
QA
Резюме
Освіта

Освіта:

Національний університет «Острозька академія», гуманітарний факультет, спеціальність – історія

Додаткова освіта:       

 тренінг для викладачів «Сталий розвиток суспільства" в рамках проєкту ЄС та ПРООН "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду - ІІ» (Київ, 2012); 

– сертифікат онлайн-курсу «Менеджмент» (платформа Prometheus, 2018);

– сертифікат онлайн-курсу «Верифікація в Інтернеті» (платформа ВУМ, 2019);

– сертифікат онлайн-курсу «Вчимося вчитись: потужні розумові інструменти для освоєння складних предметів» (платформа Prometheus, 2019);

– сертифікат онлайн-курсу «Word та Excel: інструменти і лайфхаки» (платформа Prometheus, 2019);

– сертифікат онлайн-курсу "Соціологія та соціальні дослідження: що, як, навіщо" (платформа Prometheus, 2019);

– сертифікат онлайн-курсу «Критичне мислення для освітян» (платформа Prometheus, 2019);

– міжнародне стажування в науково-інноваційному центрі компанії Sustainable development Ltd (Словенія, Любляна) на тему: «Innovation in science. Novelty basic principles» (2019);

– сертифікат онлайн-курсу «Ефективні презентації» (платформа "Вище", 2020);

– сертифікат онлайн-курсу «Онлайн-сервіси для вчителів» (платформа "Дія", 2020);

– сертифікат онлайн-курсу «Цифрові навички для вчителів» (платформа "Дія", 2020);

– сертифікат онлайн-курсу «Розсекречені: про роботу з архівами КГБ» (платформа EdEra, 2020);

– сертифікат онлайн-курсу «Школа HR» (Освітній хаб м. Києва, 2020);

– сертифікат з онлайн-практикуму «Інструменти фасилітації для проведення ефективних навчальних заходів в онлайн-форматі» (CEASC, 2020).


 


Досвід роботи

Досвід роботи

(2008-     ):

Національний університет «Острозька академія»,

викладач кафедри документознавства та інформаційної діяльності

Галузь знань: інформаційні процеси, обробка інформації

 

Професійні навики

Навички:

 

Аналітично-синтетична переробка інформації: формування бібліографічних записів, індексування документів

Інформаційно-аналітична робота: анотування і реферування документів і електронних ресурсів, підготовка оглядів, пошук різної інформації в Інтернеті, підготовка інформаційно-аналітичної продукції

Досвід роботи з Word та Excel: технічне та наукове редагування документів, робота з графіками та таблицями, фільтрація даних, робота з діапазонами

Знання мов: українська – рідна, російська – вільно, англійська – basic.


Наукова робота
2020

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Участь у Всеукраїнській науково-практичній онлайн-конференції «Очікування та перспективи освітнього процесу у 2020/2021 навчальному році» 27 серпня 2020 р.

Підготовка наукової доповіді на Дні науки (Острог, 2021 р.)

Рецензування статей, авторефератів

Рецензування автореферату дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з держ. упр. Кіндрат Л. Р. на тему "Механізми забезпечення участі молоді в публічному управлінні в контексті євроінтеграції України"

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Бондар В. Д. Патріотизм як інтерсуб’єктивне явище: соціально-філософський дискурс [Електронний ресурс] / В. Д. Бондар, К. І. Якуніна // Молодий вчений. – 2020. – № 9 (85). – С. 148-152. – Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2020/9/32.pdf – Назва з екрана. (Index Copernicus)

2019

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Участь у Всеукраїнській онлайн-конференції «Особливості організації освітнього процесу у 2019/2020 навчальному році» 20 серпня 2019 р.

Бондар В. Особливості інформування громадськості органами державної влади в Україні в період надзвичайної ситуації (Дні науки, Острог, 2020)

Участь у Всеукраїнській науково-практичній онлайн-конференції "Проектування індивідуальної освітньої траєкторії професійного розвитку педагога" 13 червня 2019 р.

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництво студентським науковим гуртком «Документознавство та інформаційна діяльність: вивчення сучасних комунікаційних процесів»

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Бондар В. Д. Наукова новизна як методологічна характеристика дослідження: сутність та підходи до розуміння поняття [Електронний ресурс] / В. Д. Бондар // Молодий вчений. – 2019. – №4 (68). – Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/ua/archive/68/. – Назва з екрана. [Index Copernicus].

2018

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Бондар В. Інформаційна складова в концепції сталого розвитку суспільства (Дні науки, Острог, 2018)

2017

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Бондар В. Передумови створення бібліографічно-класифікаційної системи УДК (Дні науки, Острог, 2017)

Керівництво студентським науковим гуртком

керівництво студентським науковим гуртком "Did"

2016

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Бондар В. Інформаційна компетентність як складова професійного розвитку державних службовців в Україні (Дні науки, Острог, 2016)

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Бондар, В. Д. Місія університету в умовах реалізації концепції сталого розвитку суспільства [Текст] / В. Д. Бондар // Молодий вчений. – 2016. – №5 (32). – С. 444-446. [Index Copernicus].

2015

Опублікування статті

• Бондар В.Д. Документи релігійних громад як масове джерело до вивчення історії регіону / В.Д. Бондар, К.І. Якуніна // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». – Випуск 12. – Острог: В-во НаУОА, 2015. – С. 48–56.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати підвищення кваліфікації

Сертифікат учасника циклу вебінарів "Інструменти фасилітації для проведення ефективних навчальних заходів в онлайн-форматі" (CEASC, 2020 р.) - 14.01.2021 (0,36 Мб).

Міжнародне стажування в науково-інноваційному центрі компанії Sustainable development Ltd (Словенія, Любляна) - 11.02.2019 (0,75 Мб).

Сертифікати про проходження онлайн-курсів

Сертифікат про про проходження онлайн-курсу "Наука повсякденного мислення" на платформі Прометеус - 17.12.2017 (0,13 Мб).

Сертифікат з курсу "Соціологія та соціальні дослідження: що, як, навіщо" - 11.10.2019 (0,38 Мб).

Сертифікат з курсу "Онлайн-сервіси для вчителів" - 02.04.2020 (0,43 Мб).

Сертифікат з курсу "Цифрові навички для вчителів" - 11.04.2020 (0,46 Мб).

Сертифікат з курсу "Школа HR" - 31.05.2020 (0,39 Мб).

Сертифікат з курсу "Ефективні презентації" - 16.04.2020 (0,04 Мб).

Сертифікат з курсу "Управління людьми та проектами" - 16.05.2020 (0,39 Мб).

Сертифікат з курсу "Верифікація в Інтернеті" - 05.03.2019 (1,66 Мб).

Сертифікат з курсу "Менеджмент" - 19.10.2018 (0,17 Мб).

Сертифікат з курсу "Критичне мислення для освітян" - 06.12.2019 (0,67 Мб).

Сертифікати участі у семінарах

Сертифікат з тренінгу для викладачів "Сталий розвиток суспільства" в рамках проекту ЄС та ПРООН "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду-ІІ" (2012 р.) - 31.05.2012 (0,95 Мб).

  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: vitaliy.bondar@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну