Яремчук Віталій Петрович,

д.і.н., проф., професор
Яремчук Віталій Петрович
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2018

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

член спеціалізованої вченої ради К 36.053.03 у Дрогобицькому державному педагогічому університеті імені Івана Франка

Секретар спеціалізованої вченої ради К 48.125.02 у Національному університеті "Острозька ака

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Яремчук, В. (V. Yaremchuk) (2018) Українська радянська історіографія: сучасний стан досліджень (Ukrainian Soviet historiography: current state of research). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.27). pp. 242-249. ISSN 2409-6806

2017

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

конференція "Волинь повстанська"

Рецензування монографій

Керівництво студентським науковим гуртком

Історія історичної науки

Член редколегії, редакційної ради університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

20 статей

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Яремчук В. [рец. на] Куций І. Цивілізаційні ідентичності в українській історіографії кінця ХVІІІ – початку ХХ ст.: між Слов’янщиною та Європою: Монографія. – Т.: Підручники і посібники, 2016. – 480 с.// Вісник Черкаського університету. Серія «Історичні науки». – 2016. – Вип. 3-4. – С. 144 – 146. Yaremchuk V. [Review on:] Віталій Тельвак, Василь Педич, Львівська історична школа Михайла Грушевського, Світ, Львів 2016, 440 c. Galicja. Studia i materiały. 2017. Nr. 3. S. 441–446.

Опублікування статті

Яремчук В. Нові напрями світової історичної думки та соціальний двигун історіописання в сучасній Україні// Scriptorium nostrum. – 2017. – № 2 (8). – С. 130 – 138.

2016

Видання наукової монографії

Яремчук В. Історик і Влада. Колективна монографія. - К.: Інститут історії України НАН України, 2016. - 543 с. (у співавторстві)

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Яремчук В. П. Доповідь на Міжнародній науковій конференції до 150-річчя з дня народження М. С. Грушевського" (Острог, 17 вересня 2016 р.). Тема доповіді: "Золота доба" в історичній науці радянської України 1920-х рр.: спроба концептуалізації причин"

Яремчук В. П. Доповідь на VІІ-ій міжнародній науковій конференції "Українська діаспора: проблеми дослідження" (Острог, 27-28 вересня 2016 р.). Тема доповіді:"Політичні чинники в українській зарубіжній історіографії"

Опублікування статті

Яремчук В. Чи може історіописання в сучасній Україні бути вільним від актуальної політики// Historia. Ciągłość i zmiana: Studia ofiarowane Profesorowi Jerzemu Maternickiemu. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016. – S. 447 – 461.

Яремчук В. П. Політичні чинники в українській закордонній історіографії// Українська діаспора: проблеми дослідження: тези доповідей міжнародної наукової конференції, 27-28 вересня 2016 р., м. Острог. - Острог, 2016. - С. 115 - 117.

Яремчук В. П. "Золота доба" в історичній науці радянської України 1920-х рр.: спроба концептуалізації причин// Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського: тези доповідей (17 вересня 2016 р.). - Острог, 2016. - С. 206 - 208.

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Секретар спеціалізованої вченої ради К 48.125.02 у Національному університеті "Острозька академія"

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
На головну