Лебедюк Віталій Миколайович,

к.н.д.у., доц., доцент кафедри національної безпеки та політології
Лебедюк Віталій Миколайович
QA
Резюме
Освіта
Освіта
2015 р.  отримав атестат доцента кафедри політології (12 ДЦ № 045339 від 15.12.2015)
2012 р.  отримав науковий ступінь кандидата наук з державного управління (Диплом кандидата наук ДК №008279). Тема дисертації: “Організаційний розвиток політичних партій в Україні: оптимізація механізму державного впливу” (25.00.02 – механізми державного управління)
2010 р.  закінчив аспірантуру денної форми навчання Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
2007 р.  здобув освітньо-кваліфікаційний рівень “Магістр політології” (8.040301) Національного університету “Острозька академія” (диплом магістра РВ №32806461)
2006 р.  отримав диплом бакалавра (РВ №30385460) за спеціальністю 6.040300 “Політологія” Національного університету “Острозька академія”
2001 р. – закінчив 11 класів загальноосвітньої середньої школи №19 м. Рівного (Атестат про повну загальну середню освіту В№421533)
Досвід роботи

Досвід роботи

01.09.2020 до тепер - директор аналітичного центру «Школа політичної аналітики «ПОЛІС» Національного університету “Острозька академія”  

01.09.2015 р. до 01.09.2020 – декан факультету політико-інформаційного менеджменту Національного університету “Острозька академія”, доцент кафедри політології

01.09.2013 р. до 01.09.2015 р.  – завідувач кафедри політології Національного університету “Острозька академія”, доцент 

01.09.2012 р. до 01.09.2013 р.  – старший викладач кафедри політології Національного університету “Острозька академія” 

01.09.2007 р. до 01.09.2012 р.  – викладач кафедри політології Національного університету “Острозька академія”  

Стипендії, нагороди та досягнення
Стипендії, нагороди та досягнення
11/2021 – 06/2022 - „Grant na powrót” в рамках постстипендіальної діяльності Програми Лейна Кіркланда, що адмініструється Фондом “Лідери змін” та фінансується Польсько-американським фондом свободи – створення наукового журналу “Аґора. Журнал соціальних наук” 
02/2022 – 06/2022 - House of Europe, персональний грант на розробку та впровадження навчального курсу “Політична абетка” (No. 27811-EDU)
09/2020 – 02/2021 - The Lane Kirkland Research Scholarship Program, Maria Curie-Sklodowska University (Lublin, Poland)
24-31 березня 2018 р. – учасник навчальної програми “Підвищення сумісності систем на основі відкритих даних як інструмент поліпшення якості державних послуг і зниження корупції в Україні”, Франція (USAID) 
2017 – 2020 рр. – координатор проекту “European Values and Identity Studies” (587684-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-MODULE), ERASMUS+ Jean Monnet Modules
2017 – 2020 рр. – координатор навчальної програми “The Comparative Study of Demoratization: Transition Politics in V4 countries and Ukraine”, International Visegrad Fund’s Visegrad University Studies Grant / V4EaP Visegrad University Studies Grant No. 61610036
2017 р. – грамота за досягнення в науці Рівненської обласної ради (№85 від 4.05.2017)
Листопад 2016 р. – Grant for Erasmus+ “Staff mobility for Monitoring Visit”, University of Zielona Góra, Poland
Травень 2016 р. – Grant for Erasmus+ “Staff mobility for Teaching”, John Paul II Catholic University of Lublin, Poland 
2010-2012 рр. – учасник зимових та літніх шкіл “Methodological Seminar on Comparative Studies in Political Science” в рамках проекту The International Higher Education Support Program Regional Seminar for Excellence in Teaching (HESP ReSET), м. Санкт-Петербург
Серпень 2010 р. – стажування в Університеті Тарту в рамках проекту “Integration of Georgian, Moldavian, Ukrainian universities into transition studies network”, м. Тарту, Естонія
Жовтень 2008 р. – сертифікат про проходження тренінгу за навчальною програмою “Європейські політики сусідства і Україна” та майстер-класи: “Державна служба України”, “Психологія управлінської діяльності”, “Технологія написання аналітичного документу”, м. Київ, НаУКМА 
2007 р. – стипендіат програми Фонду Віктора Пінчука “Завтра.UA” з конкурсною роботою на тему “Особливості регіонального партійного структурування  (на прикладі Рівненської області в період 2002-2006 років)”
Громадська робота

Громадська робота

з 14 листопада 2019 р. до тепер - експерт Національної агенції забезпечення якості вищої освіти

травень 2019 р. до тепер - ведучий (разом із Дмитром Шевчуком) науково-популярної програми «Теорія всього» на «Українське радіо Рівне»

2018 р. – регіональний експерт з Дослідження доброчесності та інклюзивності демократичних процесів в Україні, Програму розвитку ООН в Україні 

травень 2017 р. до тепер – експерт Ради молодих вчених при Міністерстві освіти і науки України (Секція “Правові, філософські, історичні та політологічні аспекти державотворення; захист свободи і національної безпеки України та її громадян на шляху євроінтеграції”)

квітень 2017 р. до тепер – національний тренер з політики відкритих даних (USAID “Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах”)

2014 р. до тепер – керівника громадської організації “Школа політичної аналітики “Поліс” (https://polis.oa.edu.ua/)

квітень 2014 р. до тепер – член Регіональної робочої групи Рівненської обласної державної адміністрації з розробки Стратегії регіонального розвитку Рівненської області до 2020 року   

2013 р. до тепер – регіональний експерт Асоціації регіональних аналітичних центрів (https://pfirs.org/)

2013 р. до тепер – експерт Центру соціологічних досліджень Національного університету “Острозька академія”

2012 р. – зовнішній експерт Міжнародної науково-навчальної лабораторії з аналізу і вибору рішень (Вища Школа Економіки, м. Москва)

2012-2014 рр. – експерт громадської організації “Школа політичної аналітики “Поліс”

2012 р. до тепер – експерт “Центру політичних досліджень” Національного університету “Острозька академія” (http://cpr.oa.edu.ua/)  

2005-2006 рр. – очолював наукове товариство факультету політико-інформаційного менеджменту “Аналітик” Національного університету “Острозька академія”

Хобі та інтереси

Наукові інтереси

Політичні партії, партійні системи, європейська інтеграція, методологія порівняльних досліджень, вибори та виборчі системи, демократизація та політична трансформація, кількісні та якісні методи аналізу даних, аналіз публічної політики

Наукова робота
2020

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

Віталій Лебедюк. Динаміка партійної конкуренції в Україні: порівняльний аналіз результатів виборів на регіональному та національному рівнях // Політичні партії і вибори: українські та світові практики: зб. ст. і тез за результатами четвертої міжнародної наукової конференції “Політичні партії і вибори: українські та світові практики” (пам’яті Юрія Романовича Шведи) від 9 листопада 2019 року / за ред. Анатолія Романюка і Віталія Литвина. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2020. – Вип. 4. - 57-68 с.

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Лебедюк В. Інституційні зміни у посткомуністичних країнах (1991-2020 роки) / XXV наукова викладацько-студентська конференція "Дні науки НаУОА" 11 – 15 травня 2020 р.

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Lebediuk V. “Transformation of party systems in the post-Soviet countries”, Political Science and Methods of Teaching Social and Political Sciences [Index Copernicus, Ulrich's Periodicals Directory].

Керівництво студентським науковим гуртком

Науковий гурток "Аналіз та візуалізація даних в соціальних науках"

2019

Керівництво студентським науковим гуртком

Науковий гурток "Аналіз та візуалізація даних в соціальних науках"

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Віталій Лебедюк. Динаміка партійної конкуренції в Україні: порівняльний аналіз результатів виборів на регіональному та національному рівнях / IV міжнародна наукова конференція “Політичні партії і вибори: українські та світові практики” (пам’яті Юрія Романовича Шведи) від 9 листопада 2019 року, Львівський національний університет імені Івана Франка.

Lebediuk V. Panel dyskusyjny: Europa Wschodnia między euroazjatyckim a europejskim modelem ustrojowym / Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej (23-24 września 2019, Lublin, Lubelskie Centrum Konferencyjne)

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Lebediuk W. Fluid Party Systems in Post-Communist Countries, 1992−2019 // Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej 17 (2019) Zeszyt 1. - s. 89-104 [Index Copernicus]

2018

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

Лебедюк В.М. Еволюція регіонального політичного простору: електоральна мінливість, партійна конкуренція та організаційний розвиток політичних партій на локальному рівні (на прикладі Рівненської області) / В.М. Лебедюк // Політичні партії і вибори: українські та світові практики : збірник статей і тез за результатами наукової конференції «Політичні партії і вибори: українські та світові практики» (пам’яті Юрія Романовича Шведи) від 7–8 жовтня 2016 року / За заг. Редакцією А. Романюка. – Львів : Простір-М, 2017. – 78-87.

Лебедюк В. Рівненська область : аналітичний матеріал // Індекс Євроінтеграційного економічного поступу в Україні 2014-2016: три роки на шляху до єдиного європейського економічного простору / упоряд. М.Корявець. - Чернігів : Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень, 2018. - С. 31-32.

Лебедюк В. Рівненська область : аналітичний матеріал // Синергія програм транскордонного співробітництва та синергія регіонального розвитку в Україні /упоряд. Є. Романенко. - Чернігів : Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень, 2018. - С. 70-77.

Lebediuk W. Wartości społeczeństwa Ukrainy: czy czujemy się Europejczykami? // Kulturowy wymiar integracji europejskiej. Kazus Ukrainy / Elżbiety Szczot (red.). − Wydawnictwo KUL, Lublin. – 2018. – S. 17−31.

Керівництво студентським науковим гуртком

Науковий гурток "Аналіз та візуалізація даних в соціальних науках"

Науковий гурток "Аналіз та візуалізація даних в соціальних науках"

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Lebediuk W. Przygotowanie młodzieży do funkcjonowania na europejskim rynku pracy / IV Forum Samorządowo – Gospodarczego (15 – 16 czerwca 2018 r., Centrum Edukacyjno – Kongresowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Tomaszów Lubelski, Poland)

2017

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

Рецензування згідно Договору на надання експертно-рецензентських послуг №10-04/2017 від 30.04.2017р.

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

Лебедюк В.М. Рівненська область / В.М. Лебедюк // Індекс демократичного розвитку областей України – 2016 / За ред. Є. Романенка. – Чернігів : Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень, 2017. - С. 74-79.

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Lebediuk V. Panel dyskusyjny: Niemcy-Polska-Ukraina - (geo)polityka / Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej (25-26 września 2017, Lublin, Lubelskie Centrum Konferencyjne)

Lebediuk V. Coordinators Jean Monnet Module at The National University of Ostroh Academy / 2017 Biennial Jean Monnet conference and kick-off meeting for new beneficiaries (27-28 November 2017, Brussels)

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Lebediuk W. Ukraina po rewolucji godności: próba wdrożenia reform // WSCHODNI ROCZNIK HUMANISTYCZNY. – 2017. – Tom 14, N. 4. – s. 57-82 [Index Copernicus].

2016

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Lebediuk W. Implementation of Social, Economic and Cultural Rights in the Post-Soviet States / The 3rd International Conference on Philosophy and Canon Law "Church and State: Promotion of Economic, Social and Cultural Rights of the Human Person" (November 4–5, 2016 Presov, Slovakia)

Lebediuk W. Ukraina po rewolucji godności: oceny osiągnięć i reform / Witalij Lebediuk // Międzynarodowe Seminarium Naukowe «Ukraina czasow Petra Poroszenki» (Lublin, 10 maja 2016). - Lublin, 2016.

Lebediuk W. Transformacja systemów partyjnych w krajach ostkomuniistycznych / Witalij Lebediuk // Warsztaty eksperckie. - Lublin: Centrum Europy Wschodniej UMCS, 11 maja 2016.

Lebediuk W. Perspektywa dalszych rozszerzeń UE na Wschód a przyszłość Ukrainy / Witalij Lebediuk // Międzynarodową Konferencją Naukową «Europa Środkowo-Wschodnia w politycznych i kulturalnych interakcjach między Grupą Wyszehradzką, Unią Europejską i Federacją Rosyjską» (Lublin, 18 maja 2016).

Лебедюк В. Українське суспільство на карті європейських цінностей / Віталій Лебедюк // Міжнародна наукової конференції «Україна на шляху до Європейського Союзу з перспективи досвіду польського трансформації» (Варшава, 19 травня 2016).

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Гоменюк А., Лебедюк В. Протопартії, квазіпартії чи політичні партії в Україні / Андрій Гоменюк, Віталій Лебедюк // Global World : науковий альманах. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – Т. 1 (2). – С. 47-58.

Леник Є., Лебедюк В. розподіл впливу між фракціями та групами у Європейському парламенті 1979-2016рр. / Євген Леник, Віталій Лебедюк // Global World : науковий альманах. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – Т. 1 (2). – С. 59-62.

Лебедюк В. Рівненська область : аналітичний матеріал // Щорічник «Регіони України - 2015». - Чернігів : Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень, 2016. - С. 50-53.

Видання наукової монографії

Лебедюк В. Наукове вивчення виборчого процесу в Україні / Політична наука в Україні (1991-2016) : колективна монографія / За ред. М.С. Кармазіної. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2016. – С. 326-352.

Lebediuk W. Wartości ludności Ukrainy: czy czujemy się europejczykami? // Kulturowy wymiar integracji europejskiej / Redakcja dr. hab. Elżbiety Szczot, dr. Jacek Szczot. − Wydawnictwo KUL, Lublin. – 2016. – S. 214−228.

2015

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Лебедюк В.М. Коефіцієнти зв’язку у дослідженнях електоральної поведінки // В.М.Лебедюк // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія. – Випуск 12. – 2015. – С. 199–211. (Index Copernicus/ ICV: 4.92).

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Лебедюк В.М. Cтатистичні методи в політичній науці: регресійні моделі // В.М.Лебедюк // Слов’янський вісник: збірник наукових праць. Серія: політичні науки», Випуск 22. – 2015. – С. 93-97.

Lebediuk W. Polityka regionalna w Ukrainie po "pomarańczowej rewolucji": lojalność polityczna czy ekonomiczna wykonalność // // Relacje polityczne miedzy Polska a Ukraina. Doswiadczenia i perspektywy. − Wydawnictwo KUL, Lublin. – 2015. – S. 234−244.

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Lebediuk Witalij. Stabilność regionalna na granicy Ukraina – Unia Europejska // Międzynarodową Konferencją Naukową «Europa Środkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar bezpieczeństwa» (Zamość, 14-15 maja 2015).

Lebediuk Witalij. Kultura polityczna społeczeństwa Ukrainy: analiza wartości obywatelskich // Międzynarodową Konferencją Naukową «Kulturowy wymiar integracji europejskiej» (Lublin, 9-10 listopada 2015).

  Сертифікати, дипломи...
Лист підтвердження про закордонне стажування

JEREMY WAINSTEAD CONSEIL & FORMATION (SARL) – « JWCF », Paris, France, 01.11.17-01.12.18 - 01.12.2018 (0,28 Мб).

Erasmus+ “Staff mobility for Teaching”, John Paul II Catholic University of Lublin, Poland, 13-18 March 2016 - 03.11.2015 (0,61 Мб).

Свідоцтво про отримання авторського права

Навчально-методичний посібник "Course "European Identity Politics" - 06.03.2020 (0,33 Мб).

Сертифікат про проходження курсів

Аналіз та прогнозування в MS Excel та Power BI - 19.11.2021 (0,39 Мб).

Сертифікат учасника конференції

Kulturowy wymiar integracji europejskiej, Lublin (Poland), 9−10 listopada 2015 - 10.11.2015 (0,16 Мб).

Сертифікат учасника майстер-класу

Інфографіка та журналістика даних, Київ, Україна, 25-27 вересня 2015 - 15.09.2015 (0,07 Мб).

Сертифікати підвищення кваліфікації

Навчальна програма "Написання та візуалізація політик на основі даних" - 16.05.2020 (0,14 Мб).

Сертифікати про проходження онлайн-курсів

Ґендерно орієнтоване бюджетування для розвитку громад, Prometheus, 20 жовтня 2019 - 20.10.2019 (0,51 Мб).

Експерт з акредитації освітніх програм, Prometheus, 6 жовтня 2019 - 06.10.2019 (1,59 Мб).

Сертифікати участі у семінарах

Сертифікат для рецензента - 01.12.2021 (0,7 Мб).

Сертифікат про успішно пройдену літню школу для аналітиків - 03.09.2021 (0,39 Мб).

  Контакти та соціальні мережі
На головну