Лебедюк Віталій Миколайович,

к.н.д.у., доц., декан факультету політико-інформаційного менеджменту
Лебедюк Віталій Миколайович
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2017

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора

Лебедюк В.М. Еволюція регіонального політичного простору: електоральна мінливість, партійна конкуренція та організаційний розвиток політичних партій на локальному рівні (на прикладі Рівненської області) / В.М. Лебедюк // Політичні партії і вибори: українські та світові практики : збірник статей і тез за результатами наукової конференції «Політичні партії і вибори: українські та світові практики» (пам’яті Юрія Романовича Шведи) від 7–8 жовтня 2016 року / За заг. Редакцією А. Романюка. – Львів : Простір-М, 2017. – 78-87.

Лебедюк В.М. Рівненська область / В.М. Лебедюк // Індекс демократичного розвитку областей України – 2016 / За ред. Є. Романенка. – Чернігів : Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень, 2017. - С. 74-79.

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Lebediuk V. Panel dyskusyjny: Niemcy-Polska-Ukraina - (geo)polityka / Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej (25-26 września 2017, Lublin, Lubelskie Centrum Konferencyjne)

Lebediuk V. Coordinators Jean Monnet Module at The National University of Ostroh Academy / 2017 Biennial Jean Monnet conference and kick-off meeting for new beneficiaries (27-28 November 2017, Brussels)

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Лебедюк В.М. Динаміка репрезентації та еволюція партійних організацій Рівненської області / В.М. Лебедюк // Політичні партії і вибори: українські та світові практики : друга наукова конференція пам’яті Юрія Романовича Шведи (20–21 жовтня 2017 року, м. Львів). – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка.

Лебедюк В.М. Політична ідентичність і проблеми демократичного транзиту в Україні / В.М. Лебедюк // Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур : Х Міжнародна наукова конференція (12-13 травня 2017 р., м. Острог). – Острог : Національний університет «Острозька академія».

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Лебедюк В. Україна після Євромайдану: мімікрія реформ? / В. Лебедюк // XXІІ наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки» (27-30 березня 2017 р., НаУОА). Голова секції «Методологічні проблеми дослідження політичних інститутів та процесів».

Лебедюк В. Розподіл Пуассона або як передбачити результат футбольного матчу? / В. Лебедюк // TEDx (9 березня 2017, м. Острог)

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

Рецензування згідно Договору на надання експертно-рецензентських послуг №10-04/2017 від 30.04.2017р.

2016

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Lebediuk W. Implementation of Social, Economic and Cultural Rights in the Post-Soviet States / The 3rd International Conference on Philosophy and Canon Law "Church and State: Promotion of Economic, Social and Cultural Rights of the Human Person" (November 4–5, 2016 Presov, Slovakia)

Lebediuk W. Ukraina po rewolucji godności: oceny osiągnięć i reform / Witalij Lebediuk // Międzynarodowe Seminarium Naukowe «Ukraina czasow Petra Poroszenki» (Lublin, 10 maja 2016). - Lublin, 2016.

Lebediuk W. Transformacja systemów partyjnych w krajach ostkomuniistycznych / Witalij Lebediuk // Warsztaty eksperckie. - Lublin: Centrum Europy Wschodniej UMCS, 11 maja 2016.

Lebediuk W. Perspektywa dalszych rozszerzeń UE na Wschód a przyszłość Ukrainy / Witalij Lebediuk // Międzynarodową Konferencją Naukową «Europa Środkowo-Wschodnia w politycznych i kulturalnych interakcjach między Grupą Wyszehradzką, Unią Europejską i Federacją Rosyjską» (Lublin, 18 maja 2016).

Лебедюк В. Українське суспільство на карті європейських цінностей / Віталій Лебедюк // Міжнародна наукової конференції «Україна на шляху до Європейського Союзу з перспективи досвіду польського трансформації» (Варшава, 19 травня 2016).

Опублікування статті

Гоменюк А., Лебедюк В. Протопартії, квазіпартії чи політичні партії в Україні / Андрій Гоменюк, Віталій Лебедюк // Global World : науковий альманах. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – Т. 1 (2). – С. 47-58.

Леник Є., Лебедюк В. розподіл впливу між фракціями та групами у Європейському парламенті 1979-2016рр. / Євген Леник, Віталій Лебедюк // Global World : науковий альманах. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – Т. 1 (2). – С. 59-62.

Лебедюк В. Рівненська область : аналітичний матеріал // Щорічник «Регіони України - 2015». - Чернігів : Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень, 2016. - С. 50-53.

Видання наукової монографії

Лебедюк В. Наукове вивчення виборчого процесу в Україні / Політична наука в Україні (1991-2016) : колективна монографія / За ред. М.С. Кармазіної. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2016. – С. 326-352.

Lebediuk W. Wartości ludności Ukrainy: czy czujemy się europejczykami? // Kulturowy wymiar integracji europejskiej / Redakcja dr. hab. Elżbiety Szczot, dr. Jacek Szczot. − Wydawnictwo KUL, Lublin. – 2016. – S. 214−228.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Лебедюк В. Як цінності впливають на успішність політичних та економічних реформ? / Віталій Лебедюк // XXІ щорічна наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки Національного університету «Острозька академія» (19–21 квітня 2016 р.). - Острог, 2016.

Лебедюк В. Політична ідентичність населення України: динаміка змін / Віталій Лебедюк // ІХ Міжнародної наукової конференції «Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур» (Острог, 20-21 травня 2016 р.).

Лебедюк В. Ціннісні траєкторії: чи змінюється українське суспільство? / Віталій Лебедюк // Науковий семінар «Два роки після Євромайдану: політика і суспільство в Україні в часі війни і кризи» (Острог, 23-25 червня 2016 р.).

Lebediuk W. Trajektoria wartości: czy zmienia się ukraińskie społeczeństwo? // ІІ Międzynarodową Konferencją Naukową z cyklu «Kulturowy wymiar integracji europejskiej» : «Prawne i społeczne aspekty współpracy między Unią Europejską a państwami Partnerstwa Wschodniego. Procesy demokratyzacji państwa a problem korupcji» (Ostróg,10 września 2016).

Лебедюк В. Еволюція регіонального політичного простору: електоральна мінливість, партійна конкуренція та організаційний розвиток політичних партій на локальному рівні (на прикладі Рівненської області) // Наукова конференція «Політичні партії і вибори: українські та світові практики» (Львів, 8 жовтня 2016 р.).

2015

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Лебедюк В.М. Коефіцієнти зв’язку у дослідженнях електоральної поведінки // В.М.Лебедюк // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія. – Випуск 12. – 2015. – С. 199–211. (Index Copernicus/ ICV: 4.92).

Опублікування статті

Лебедюк В.М. Cтатистичні методи в політичній науці: регресійні моделі // В.М.Лебедюк // Слов’янський вісник: збірник наукових праць. Серія: політичні науки», Випуск 22. – 2015. – С. 93-97.

Lebediuk W. Polityka regionalna w Ukrainie po "pomarańczowej rewolucji": lojalność polityczna czy ekonomiczna wykonalność // // Relacje polityczne miedzy Polska a Ukraina. Doswiadczenia i perspektywy. − Wydawnictwo KUL, Lublin. – 2015. – S. 234−244.

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Lebediuk Witalij. Stabilność regionalna na granicy Ukraina – Unia Europejska // Międzynarodową Konferencją Naukową «Europa Środkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar bezpieczeństwa» (Zamość, 14-15 maja 2015).

Lebediuk Witalij. Kultura polityczna społeczeństwa Ukrainy: analiza wartości obywatelskich // Międzynarodową Konferencją Naukową «Kulturowy wymiar integracji europejskiej» (Lublin, 9-10 listopada 2015).

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Лебедюк В.М. Стратегії регіонального розвитку Рівненської області: особливості впровадження / В.М. Лебедюк / Міжнародна конференція «Стратегії регіонального розвитку України: моніторинг розробки та виклики впровадження» (20−21 лютого 2015, Київ)

Присвоєння вченого звання доцента

Присвоєння Вченого звання доцента (Наказ МОН №1291 від 15 грудня 2015 року)

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
На головну