Атаманенко Віктор Борисович,

к.і.н., доц., доцент
Атаманенко Віктор Борисович
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2020

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

Сакральний простір ранньомодерного Острога//Етнічні спільноти та конфесії на Волині: історія та сучасність. - Луцьк, 2019. - С.253 - 282. (у співавтор.) Боротьба з татарськими нападами: від Ольшаниці до Охматова// Нариси воєнно-політичної історії України. Острог, 2010. - С. 59 - 81.

Керівництво студентським науковим гуртком

науковий гурток «Джерела вивчення історії України»

гурток "Джерела вивчення історії України"

2019

Керівництво студентським науковим гуртком

науковий гурток «Джерела вивчення історії України»

Рецензування наукових матеріалів (у т.ч. відгуки)

рецензія на дисертацію А. Заяця

2017

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Керівництво студентським науковим гуртком

2016

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Атаманенко В.Б. Описово-статистичні джерела до історії населення Володимира другої половини XVI – першої половини XVII ст. // Стародавній Меджибіж в історико-культурній спадщині України: науковий вісник з проблем регіональної історії та пам’яткознавства. – Хмельницький, 2015. – С. 22 – 39.

Атаманенко В.Б. Люстрація Луцького староства 1616 року // Старий Луцьк. – Луцьк, 2016. – Вип. 12. – С. 80 – 96.

Атаманенко В.Б. Джерела вивчення військового потенціалу володінь кн. Острозьких // Минуле і сучасне Волині та Полісся. – Вип. 58. – Луцьк, 2016. – С. 228 – 234.

Атаманенко В.Б. Описи міських укріплень Заславщини першої половини XVII ст.// Другі Всеукраїнські читання, присвячені пам’яті Григорія Гуртового. – Луцьк, 2016. – С. 67 – 79. (співав. І. Рибачок)

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Атаманенко В.Б. Описово-статистичні джерела з початкової історії міст Південно-Східної Волині першої половини XVII ст. / В.Атаманенко // Наукові записки Національного університету «Острозька Академія». Серія «Історичні науки». – Острог, 2016. – Вип. 25. – С. 148 – 154.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: viktor.atamanenko@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну