Атаманенко Віктор Борисович,

к.і.н., доц., доцент
Атаманенко Віктор Борисович
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2021

Опублікування тез доповідей

Луцькі войські другої половини XVI ст. // I Міжнародна наукова конференція «Війна і соціум у середньовічній та ранньомодерній історії Центрально-Східної Європи. Кам’янець-Подільський, жовтень 2020 р. - С. 11-14.

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Опублікування статті

2020

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора

Сакральний простір ранньомодерного Острога//Етнічні спільноти та конфесії на Волині: історія та сучасність. - Луцьк, 2019. - С.253 - 282. (у співавтор.) Боротьба з татарськими нападами: від Ольшаниці до Охматова// Нариси воєнно-політичної історії України. Острог, 2010. - С. 59 - 81.

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора (у разі підготовки статті у співавторстві зі студентами)

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

доповідь 30

Керівництво студентським науковим гуртком

гурток "Джерела вивчення історії України"

науковий гурток «Джерела вивчення історії України»

Опублікування статті

Первинні поборові реєстри як історичне джерело (на прикладі міст Волині середини XVI ст.)// Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки», 2020. Вип. 30. С. 67 – 77.

2019

Опублікування тез доповідей

Князі Острозькі та церковне життя в 16 - на початку 17 ст // VI Міжнародна конференція "Україна і Велике князівство Литовське в 16 - 18 ст.". - С. 12-16.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

доповідь

Рецензування статей, авторефератів

рецензія на дисертацію А. Заяця

Керівництво студентським науковим гуртком

науковий гурток «Джерела вивчення історії України»

Опублікування статті

Інвентар міста Ковель 1556 року// Минуле і сучасне Волині та Полісся. – Вип. 65. – Луцьк, 2018. – С. 13 – 22. (у співавторстві) Інвентар Клеванської волості 1604 року//Старий Луцьк. 2019.Вип. 15. С. 116 - 139. (у співавторстві)

2018

Опублікування статті

Інвентар Степанської волості 1614 року як історичне джерело// Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки". - Острог, 2018. - С.180 - 186.

2017

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора

Опублікування тез доповідей

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

"Кременецькі читання з історії Волині", 28-29 вересня 2017 р.

"Ківерцівщина та Олика в історії України та Волині", Олика, 22 вересня 2017 р.

Міжнародна наукова конференція "Олика й Радзивіли в історії України, Польщі та Білорусі", 21-22 вересня 2017 р., м. Луцьк

Міжнародна науково-теоретична конференція, присвячена 525-річчю Дубенського замку і 100-річчю від дня народження І.Д. Лозовюка, Дубно, 29 вересня 2017 р.

Міжнародна наукова історико-краєзнавча конференція "Любомль та Любомльщина в українській та європейській історії", 24-25 жовтня 2017 р., Любомль

XIV наукова конференція "Острозькі краєзнавчі читання", 27 вересня 2017 р, м. Острог

Міжнародна наукова конференція "Луцьке Хрестовоздвиженське братство - інституційний розвиток та місце в суспільному русі України та Білорусі", 28 - 29 вересня 2017 р., м. Луцьк

"Любартівські читання", 26 травня 2017 р., м. Луцьк

Науково-практична конференція "Камінь-Каширський район в історії України та Волині", 6 грудня 2017 р., м. Камінь-Каширський

V Міжнародна наукова конференція "Україна і Велике князівство Литовське в XIV-XVIIIст.: політичні, економічні, міжнаціональні та соціокультурні відносини у загальноєвропейському вимірі". 13 - 16 вересня 2017 р., Камянець-Подільський

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Керівництво студентським науковим гуртком

Опублікування статті

2. Описи замків Волинського Полісся другої половини XVI – першої половини XVII ст.// Дубенський науковий вісник. – Дубно, 2017. – Вип. 1. – С. 53 – 59.

1. Формування Острозького міського комплексу (кінець XVI – початок XVII ст.)// Острозький краєзнавчий збірник. – Острог, 2017. – Вип. 9. – С. 3 – 13.

3. Острозькі та Радивили: аристократія та магнатерія XVI – початку XVII ст.// Минуле та сучасне Волині та Полісся. – Луцьк, 2017. – Вип. 62. – С. 283 – 289.

4. Описи поліських маєтностей кн. Сангушків кінця XVI ст.// Минуле та сучасне Волині та Полісся. – Луцьк, 2017. – Вип. 64. – С. 124 – 130.

2016

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Атаманенко В.Б. Описово-статистичні джерела у науковому доробку М.С. Грушевського // Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М.С. Грушевського (17 вересня 2016 р., м. Острог) / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Острозька академія», Українське історичне товариство. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – С. 114 – 117.

Атаманенко В.Б. Концепція «золотого спокою» Олександра Оглоблина // Міжнародна наукова конференція «Українська діаспора: проблеми дослідження» (27 – 28 вересня 2016 р., м. Острог) / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Острозька академія», Українське історичне товариство. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – С. 123 – 126.

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Атаманенко В.Б. Описово-статистичні джерела з початкової історії міст Південно-Східної Волині першої половини XVII ст. / В.Атаманенко // Наукові записки Національного університету «Острозька Академія». Серія «Історичні науки». – Острог, 2016. – Вип. 25. – С. 148 – 154.

Опублікування статті

Атаманенко В.Б. Описово-статистичні джерела до історії населення Володимира другої половини XVI – першої половини XVII ст. // Стародавній Меджибіж в історико-культурній спадщині України: науковий вісник з проблем регіональної історії та пам’яткознавства. – Хмельницький, 2015. – С. 22 – 39.

Атаманенко В.Б. Люстрація Луцького староства 1616 року // Старий Луцьк. – Луцьк, 2016. – Вип. 12. – С. 80 – 96.

Атаманенко В.Б. Джерела вивчення військового потенціалу володінь кн. Острозьких // Минуле і сучасне Волині та Полісся. – Вип. 58. – Луцьк, 2016. – С. 228 – 234.

Атаманенко В.Б. Описи міських укріплень Заславщини першої половини XVII ст.// Другі Всеукраїнські читання, присвячені пам’яті Григорія Гуртового. – Луцьк, 2016. – С. 67 – 79. (співав. І. Рибачок)

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: viktor.atamanenko@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну