Атаманенко Віктор Борисович,

к.і.н., доц., доцент
Атаманенко Віктор Борисович
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2019

Опублікування статті

Інвентар міста Ковель 1556 року// Минуле і сучасне Волині та Полісся. – Вип. 65. – Луцьк, 2018. – С. 13 – 22. (у співавторстві) Інвентар Клеванської волості 1604 року//Старий Луцьк. 2019.Вип. 15. С. 116 - 139. (у співавторстві)

стаття

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

доповідь

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

виступ

Керівництво студентським науковим гуртком

2018

Опублікування статті

Інвентар Степанської волості 1614 року як історичне джерело// Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки". - Острог, 2018. - С.180 - 186.

2017

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора

Опублікування тез доповідей

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

V Міжнародна наукова конференція "Україна і Велике князівство Литовське в XIV-XVIIIст.: політичні, економічні, міжнаціональні та соціокультурні відносини у загальноєвропейському вимірі". 13 - 16 вересня 2017 р., Камянець-Подільський

"Кременецькі читання з історії Волині", 28-29 вересня 2017 р.

"Ківерцівщина та Олика в історії України та Волині", Олика, 22 вересня 2017 р.

Міжнародна наукова конференція "Олика й Радзивіли в історії України, Польщі та Білорусі", 21-22 вересня 2017 р., м. Луцьк

Міжнародна науково-теоретична конференція, присвячена 525-річчю Дубенського замку і 100-річчю від дня народження І.Д. Лозовюка, Дубно, 29 вересня 2017 р.

Міжнародна наукова історико-краєзнавча конференція "Любомль та Любомльщина в українській та європейській історії", 24-25 жовтня 2017 р., Любомль

XIV наукова конференція "Острозькі краєзнавчі читання", 27 вересня 2017 р, м. Острог

Міжнародна наукова конференція "Луцьке Хрестовоздвиженське братство - інституційний розвиток та місце в суспільному русі України та Білорусі", 28 - 29 вересня 2017 р., м. Луцьк

"Любартівські читання", 26 травня 2017 р., м. Луцьк

Науково-практична конференція "Камінь-Каширський район в історії України та Волині", 6 грудня 2017 р., м. Камінь-Каширський

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Керівництво студентським науковим гуртком

Опублікування статті

2. Описи замків Волинського Полісся другої половини XVI – першої половини XVII ст.// Дубенський науковий вісник. – Дубно, 2017. – Вип. 1. – С. 53 – 59.

1. Формування Острозького міського комплексу (кінець XVI – початок XVII ст.)// Острозький краєзнавчий збірник. – Острог, 2017. – Вип. 9. – С. 3 – 13.

3. Острозькі та Радивили: аристократія та магнатерія XVI – початку XVII ст.// Минуле та сучасне Волині та Полісся. – Луцьк, 2017. – Вип. 62. – С. 283 – 289.

4. Описи поліських маєтностей кн. Сангушків кінця XVI ст.// Минуле та сучасне Волині та Полісся. – Луцьк, 2017. – Вип. 64. – С. 124 – 130.

2016

Опублікування статті

Атаманенко В.Б. Описово-статистичні джерела до історії населення Володимира другої половини XVI – першої половини XVII ст. // Стародавній Меджибіж в історико-культурній спадщині України: науковий вісник з проблем регіональної історії та пам’яткознавства. – Хмельницький, 2015. – С. 22 – 39.

Атаманенко В.Б. Люстрація Луцького староства 1616 року // Старий Луцьк. – Луцьк, 2016. – Вип. 12. – С. 80 – 96.

Атаманенко В.Б. Джерела вивчення військового потенціалу володінь кн. Острозьких // Минуле і сучасне Волині та Полісся. – Вип. 58. – Луцьк, 2016. – С. 228 – 234.

Атаманенко В.Б. Описи міських укріплень Заславщини першої половини XVII ст.// Другі Всеукраїнські читання, присвячені пам’яті Григорія Гуртового. – Луцьк, 2016. – С. 67 – 79. (співав. І. Рибачок)

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Атаманенко В.Б. Описово-статистичні джерела з початкової історії міст Південно-Східної Волині першої половини XVII ст. / В.Атаманенко // Наукові записки Національного університету «Острозька Академія». Серія «Історичні науки». – Острог, 2016. – Вип. 25. – С. 148 – 154.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Атаманенко В.Б. Описово-статистичні джерела у науковому доробку М.С. Грушевського // Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М.С. Грушевського (17 вересня 2016 р., м. Острог) / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Острозька академія», Українське історичне товариство. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – С. 114 – 117.

Атаманенко В.Б. Концепція «золотого спокою» Олександра Оглоблина // Міжнародна наукова конференція «Українська діаспора: проблеми дослідження» (27 – 28 вересня 2016 р., м. Острог) / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Острозька академія», Українське історичне товариство. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – С. 123 – 126.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: viktor.atamanenko@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну