Рудько Сергій Олексійович,

к.і.н., доц., завідувач кафедри країнознавства
Рудько Сергій Олексійович
QA
Резюме
Освіта

2012 – одержав атестат доцента кафедри міжнародних відносин.

 

2008 – одержав диплом кандидата історичних наук: наукова спеціальність 07.00.01 «Історія України».

 

2007 – захистив кандидатську дисертацію на тему «Суспільно-політична діяльність Миколи Василенка», Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України та Інститут народознавства НАН України.

 

2002–2003 – одержав ступінь магістра історії (диплом із відзнакою), викладач історії у вищій школі, Національний університет «Острозька академія».

 

1997–2001 – одержав ступінь бакалавра історії, Національний університет «Острозька академія».


Додаткова освіта

2017 – пройшов стажування та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника.

 

3–24.07.2000 – Літня школа польської культури і мови для іноземців, Вища педагогічна школа (м. Жешув, Польща).

Професійний досвід

З 2019 – член Галузевої експертної ради №29. Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти.

 

З 2016 – завідувач кафедри країнознавства, Національний університет «Острозька академія».

 

2018 – член експертної комісії з визнання іноземних документів про освіту, Національний університет «Острозька академія».

 

2017–2018 – відповідальний секретар ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Міжнародні відносини», Національний університет «Острозька академія».

 

2010–2018 – заступник декана факультету міжнародних відносин з навчально-виховної роботи, Національний університет «Острозька академія».

 

2015–2018 – член журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Міжнародні відносини» (2015–2016 – Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, 2017–2018 – Національний університет «Острозька академія»).

 

2016 – в. о. завідувача кафедри міжнародних відносин, Національний університет «Острозька академія».

 

2011–2016 – доцент кафедри міжнародних відносин, Національний університет «Острозька академія».

 

2008–2011 – старший викладач кафедри історії, Національний університет «Острозька академія».

 

2005–2008 – викладач кафедри історії, Національний університет «Острозька академія».

 

2003–2005 – викладач-стажист кафедри історії, Національний університет «Острозька академія».

Наукова діяльність

20162020 науковий керівник кафедральної теми наукових досліджень кафедри країнознавства «Інтеграційні та інкорпораційні процеси в Центрально-Східній та Південно-Східній Європі ХVІ-ХХІ ст.».

 

2016–2020 – рецензент студентського наукового збірника «Студентські наукові записки. Серія “Країнознавство і міжнародний туризм”».

 

2017–2020 – рецензент збірника матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих учених «Міжнародні відносини і туризм: сучасність та ретроспектива» (Національний університет «Острозька академія»).

 

2015–2018 – здійснював наукове керівництво студентами-призерами II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Міжнародні відносини» 2015, 2016, 2017 і 2018 років.

 

2010–2015 – член спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 07.00.01 – Історія України (Національний університет «Острозька академія»).

 

Учасник понад трьох десятків міжнародних і всеукраїнських наукових конференцій, серед яких:

2017 – Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародні відносини країн Центрально-Східної Європи в умовах бігравітаційних процесів» (м. Хмельницький).

 

2012 – Міжнародна науково-практична конференція аспірантів та учених «Актуальні проблеми міжнародних відносин та інтереси України» (м. Острог).

 

2010 – Міжнародна наукова конференція «Історична пам’ять українців і поляків в період формування національної свідомості в ХІХ – першій половині ХХ століття» (м. Львів).

 

2008 – Міжнародна наукова конференція «Historia – Mentalność – Tożsamość. Metodologiczne problemy współczesnej historiografii» (м. Познань, Польща).

 

2007 – Міжнародна наукова конференція «Historia – Mentalność – Tożsamość. Metodologiczne problemy współczesnej historiografii» (м. Жешув, Польща)

Нагороди

2015 – нагороджений Почесною грамотою Рівненської обласної ради.


2013 – нагороджений Почесною грамотою Рівненської ОДА.


2019 – Тренер і організатор команди, яка зайняла 1 місце у Всеукраїнському дебатному турнірі від німецької організації Democrasy Reporting International (Київ). Разом з командою нагороджений тижневою освітньою поїздкою у межах дослідження демократії в Берлін (2020).

Наукова робота
2021

Керівництво студентським науковим гуртком

Науковий гурток "Міжнародний туризм"

Опублікування словника, довідника

Рудько С.О. "Острог. Туристичний путівник-довідник"

2020

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

"Дні науки" (Острог, 2019) - тема доповіді: "Сучасні тенденції круїзного ринку світу"

"Дні науки" (Острог, 2020) - тема доповіді: "Сучасні тенденції розвитку ділового туризму"

Керівництво студентським науковим гуртком

Науковий гурток "Міжнародний туризм"

2019

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

"Дні науки" (Острог, 2019) - тема доповіді: "Проблема Ірландського кордону під час Brexit"

Керівництво студентським науковим гуртком

Науковий гурток "Міжнародний туризм"

Рецензування наукових матеріалів (у т.ч. відгуки)

рецензування автореферату Бернацького Б. «Формування української моделі заборони політичних партій у світлі міжнародних стандартів і практик»

2018

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Вектори політичної діяльності Миколи Василенка у період Гетьманату Павла Скоропадського // Емінак: науковий щоквартальник. 2018. № 1 (21) (січень-березень). Т. 1. С.80-84. Index Copernicus (Республіка Польща)

Рудько С.О. Питання Ірландського кордону на першому етапі Brexit // Політичне життя. Вінниця. 2018. №.2. С.140-145. Index Copernicus (Республіка Польща),

Rudko Serhii The status of Northern Ireland after Brexit: probable models // Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. 2018. Vol. 5. № 3-4. P. 9-15. (Index Copernicus)

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Рудько С. О. Наукова діяльність Миколи Василенка наприкінці ХІХ – на поч. ХХ ст. // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Історичні науки. Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2018. Вип.27: На пошану Володимира Трофимовича. С.57-61.

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

"Дні науки" (Острог, 2018) - тема доповіді: "Ірландське питання на першому етапі Brexit"

Керівництво студентським науковим гуртком

Науковий гурток "Міжнародний туризм"

2017

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Рудько С.О. Проблеми відносин Великої Британії та Європейського Союзу під час Brexit / С.О.Рудько // Наукові праці. Серія Політологія. – Миколаїв: Вид-во ЧНУ ім. П.Могили. – 2017. – Вип. 297. – Т.309. – С.54-59. Index Copernicus (Республіка Польща)

Керівництво студентським науковим гуртком

Науковий гурток "Міжнародний туризм"

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

«Дні науки» (Острог, 2017) – тема доповіді: «Політика «нового реалізму» Девіда Кемерона»

2015

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Рудько С. О. Становлення політичної системи та зовнішньої системи та зовнішньої політики ФРН після Другої світової війни // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Політологія. Соціологія. Філософія». – 2015. – Вип. 1 (18). – С.62-65.

2012

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Науково-організаційна діяльність М.П.Василенка в радянський період // Записки НУ «Острозька академія». Серія: Історія. - Острог, 2012. – Вип.19. - С.139-150.

2011

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Кримська операція військ Центральної Ради // Записки НУ «Острозька академія». Серія: Історія. - Острог, 2011. – Вип.17. - С.134–148.

Відродження традицій українського козацтва у добу Національно-демократичної революції 1917-1921 рр. // Historia-mentalność-tożsamość. Studia z historii, historii historiografii s metodologii historii. - Львів, 2011. – С.446-455

Діяльність М.П.Василенка в партійних організаціях та формування його політичного світогляду // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – Вип.ХХХІ. – С.69-74.

2010

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Проблема «національної ідентичності» українських політичних діячів доби Української революції 1917 – 1921 рр. // Historia-mentalność-tożsamość. Studia z historii, historii historiografii s metodologii historii. - Poznań, 2010. - S.273-280.

Висвітлення суспільно-політичної діяльності М.П.Василенка в публікаціях української діаспори // Записки НУ «Острозька академія». Серія: Історія. - Острог, 2010. – Вип.15. - С.420-431.

2008

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Міжнародна наукова конференція «Historia – Mentalność – Tożsamość. Metodologiczne problemy współczesnej historiografii» (23-25 вересня 2008 р., м. Познань, Польща). Доповідь «Проблема «національної ідентичності» українських політичних діячів доби Української революції 1917 – 1921 рр.»

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Участь Миколи Василенка у громадсько-політичному житті Києва в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. // Записки НУ «Острозька академія». Серія: Історія. - Острог, 2008. - Вип.10. - С.106-118.

«Ukraińska orientacja» czy «podwójna lojalność»: przykład Mykoły Wasyłenki (1866-1935) // Historia-mentalność-tożsamość. Miejsce i rola historii oraz historyków w życiu narodu polskiego i ukraińskiego w XIX i XX wieku. - Rzeszów, 2008. - S.480-490.

2007

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Міжнародна наукова конференція «Historia – Mentalność – Tożsamość. Metodologiczne problemy współczesnej historiografii» (27-28 вересня 2007 р., м. Жешув, Польща). Доповідь ««Ukraińska orientacja» czy «podwójna lojalność»: przykład Mykoły Wasyłenki (1866-1935)»

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

М.Василенко – міністр освіти в уряді П.Скоропадського // Записки НУ «Острозька академія». Серія: Історія. - Острог, 2007. - Вип.7. - С.158-167.

Микола Василенко – один із творців Української академії наук // Збірник навчально-методичних матеріалів і наукових статей історичного факультету Волинського державного університету ім. Лесі Українки. - Луцьк, 2007. - Вип.12. - С.77-83.

2006

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Участь Миколи Василенка в реформуванні освітньої системи України в 1917 р. // Записки НУ «Острозька академія». Серія: Історія. - Острог, 2006. - Вип.6. - С.179-189.

2005

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Діяльність Миколи Василенка в редакціях київських газет на поч. ХХ ст. // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М.Коцюбинського. Серія: Історія.- Вінниця, 2005. - Вип.ІХ. - С.75-81.

2004

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Становлення суспільно-політичних поглядів М.Василенка (кін. ХІХ ст.) // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М.Коцюбинського. Серія: Історія.- Вінниця, 2004. - Вип.VІІІ. - С.101-106.

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
На головну