Рудько Сергій Олексійович,

к.і.н., доц., завідувач кафедри країнознавства
Рудько Сергій Олексійович
QA
Резюме
Освіта

2012 – одержав атестат доцента кафедри міжнародних відносин.

 

2008 – одержав диплом кандидата історичних наук: наукова спеціальність 07.00.01 «Історія України».

 

2007 – захистив кандидатську дисертацію на тему «Суспільно-політична діяльність Миколи Василенка», Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України та Інститут народознавства НАН України.

 

2002–2003 – одержав ступінь магістра історії (диплом із відзнакою), викладач історії у вищій школі, Національний університет «Острозька академія».

 

1997–2001 – одержав ступінь бакалавра історії, Національний університет «Острозька академія».


Додаткова освіта

2017 – пройшов стажування та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника.

 

3–24.07.2000 – Літня школа польської культури і мови для іноземців, Вища педагогічна школа (м. Жешув, Польща).

Професійний досвід

З 2019 – член Галузевої експертної ради №29. Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти.

 

З 2016 – завідувач кафедри країнознавства, Національний університет «Острозька академія».

 

2018 – член експертної комісії з визнання іноземних документів про освіту, Національний університет «Острозька академія».

 

2017–2018 – відповідальний секретар ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Міжнародні відносини», Національний університет «Острозька академія».

 

2010–2018 – заступник декана факультету міжнародних відносин з навчально-виховної роботи, Національний університет «Острозька академія».

 

2015–2018 – член журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Міжнародні відносини» (2015–2016 – Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, 2017–2018 – Національний університет «Острозька академія»).

 

2016 – в. о. завідувача кафедри міжнародних відносин, Національний університет «Острозька академія».

 

2011–2016 – доцент кафедри міжнародних відносин, Національний університет «Острозька академія».

 

2008–2011 – старший викладач кафедри історії, Національний університет «Острозька академія».

 

2005–2008 – викладач кафедри історії, Національний університет «Острозька академія».

 

2003–2005 – викладач-стажист кафедри історії, Національний університет «Острозька академія».

Наукова діяльність

20162020 науковий керівник кафедральної теми наукових досліджень кафедри країнознавства «Інтеграційні та інкорпораційні процеси в Центрально-Східній та Південно-Східній Європі ХVІ-ХХІ ст.».

 

2016–2020 – рецензент студентського наукового збірника «Студентські наукові записки. Серія “Країнознавство і міжнародний туризм”».

 

2017–2020 – рецензент збірника матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих учених «Міжнародні відносини і туризм: сучасність та ретроспектива» (Національний університет «Острозька академія»).

 

2015–2018 – здійснював наукове керівництво студентами-призерами II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Міжнародні відносини» 2015, 2016, 2017 і 2018 років.

 

2010–2015 – член спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 07.00.01 – Історія України (Національний університет «Острозька академія»).

 

Учасник понад трьох десятків міжнародних і всеукраїнських наукових конференцій, серед яких:

2017 – Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародні відносини країн Центрально-Східної Європи в умовах бігравітаційних процесів» (м. Хмельницький).

 

2012 – Міжнародна науково-практична конференція аспірантів та учених «Актуальні проблеми міжнародних відносин та інтереси України» (м. Острог).

 

2010 – Міжнародна наукова конференція «Історична пам’ять українців і поляків в період формування національної свідомості в ХІХ – першій половині ХХ століття» (м. Львів).

 

2008 – Міжнародна наукова конференція «Historia – Mentalność – Tożsamość. Metodologiczne problemy współczesnej historiografii» (м. Познань, Польща).

 

2007 – Міжнародна наукова конференція «Historia – Mentalność – Tożsamość. Metodologiczne problemy współczesnej historiografii» (м. Жешув, Польща)

Нагороди

2015 – нагороджений Почесною грамотою Рівненської обласної ради.


2013 – нагороджений Почесною грамотою Рівненської ОДА.


2019 – Тренер і організатор команди, яка зайняла 1 місце у Всеукраїнському дебатному турнірі від німецької організації Democrasy Reporting International (Київ). Разом з командою нагороджений тижневою освітньою поїздкою у межах дослідження демократії в Берлін (2020).

Наукова робота
2020

Опублікування тлумачного словника, довідника

ОСТРОГ. Туристичний путівник-довідник.

Опублікування тез доповідей

Рудько С. «Чекерс-план» і криза британського уряду в контексті Brexit". Україна та цінності Європи: культура, політика, освіта. Матеріали міжнародної наукової конференції. Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2020. С.16-18.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

"«Чекерс-план» і криза британського уряду в контексті Brexit". міжнародна наукова конференція «Україна та цінності Європи: культура, політика, освіта» (м. Острог, 5 червня 2020 року)

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

"Дні науки" (Острог, 2019) - тема доповіді: "Сучасні тенденції круїзного ринку світу"

"Дні науки" (Острог, 2019) - тема доповіді: "Сучасні тенденції розвитку ділового туризму"

Керівництво студентським науковим гуртком

Науковий гурток "Міжнародний туризм"

Опублікування статті

Рудько С.О. "Chequers Statement and the British Political Crisis in the Context of Brexit"

Рудько С.О. "The relations between Great Britain and the EU during the premiership of David Cameron"

2019

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

"Дні науки" (Острог, 2019) - тема доповіді: "Проблема Ірландського кордону під час Brexit"

Рецензування статей, авторефератів

рецензування автореферату Бернацького Б. «Формування української моделі заборони політичних партій у світлі міжнародних стандартів і практик»

Керівництво студентським науковим гуртком

Науковий гурток "Міжнародний туризм"

2018

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

"Дні науки" (Острог, 2018) - тема доповіді: "Ірландське питання на першому етапі Brexit"

Керівництво студентським науковим гуртком

Науковий гурток "Міжнародний туризм"

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Вектори політичної діяльності Миколи Василенка у період Гетьманату Павла Скоропадського // Емінак: науковий щоквартальник. 2018. № 1 (21) (січень-березень). Т. 1. С.80-84. Index Copernicus (Республіка Польща)

Рудько С.О. Питання Ірландського кордону на першому етапі Brexit // Політичне життя. Вінниця. 2018. №.2. С.140-145. Index Copernicus (Республіка Польща),

Rudko Serhii The status of Northern Ireland after Brexit: probable models // Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. 2018. Vol. 5. № 3-4. P. 9-15. (Index Copernicus)

Опублікування статті

Рудько С. О. Наукова діяльність Миколи Василенка наприкінці ХІХ – на поч. ХХ ст. // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Історичні науки. Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2018. Вип.27: На пошану Володимира Трофимовича. С.57-61.

2017

Опублікування тез доповідей

Євроінтеграційний напрям зовнішньої політики Хорватії наприкінці XX – початку XXI ст. // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Міжнародні відносини країн Центрально-Східної Європи в умовах бігравітаційних процесів» (Хмельницький, 12-13 травня 2017 р.). – Хмельницький, 2017. – С.30.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

"Євроінтеграційний напрям зовнішньої політики Хорватії наприкінці XX – початку XXI ст." міжнародна науково-практична конференція «Міжнародні відносини країн Центрально-Східної Європи в умовах бігравітаційних процесів» (Хмельницький, 12-13 травня 2017 р.).

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

«Дні науки» (Острог, 2017) – тема доповіді: «Політика «нового реалізму» Девіда Кемерона»

Керівництво студентським науковим гуртком

Науковий гурток "Міжнародний туризм"

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Рудько С.О. Проблеми відносин Великої Британії та Європейського Союзу під час Brexit / С.О.Рудько // Наукові праці. Серія Політологія. – Миколаїв: Вид-во ЧНУ ім. П.Могили. – 2017. – Вип. 297. – Т.309. – С.54-59. Index Copernicus (Республіка Польща)

2016

Опублікування тез доповідей

Творчі взаємини М. Василенка та М. Грушевського // Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського : тези доповідей (17 вересня 2016 р., м. Острог) / Міністерство освіти і науки України ; Національний університет «Острозька академія» ; Українське історичне товариство. Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. С.143-145

Постать М.П. Василенка в публікаціях української діаспори // Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Острозька академія», Українське історичне товариство. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – С.150-152.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Виступ на VII-й Міжнародній науковій конференції "Українська діаспора: проблеми дослідження" (27-28 вересня 2016 р. Національний університет "Острозька академія")

"Творчі взаємини М.Василенка та М.Грушевського" Виступ на Міжнародній науковій конференції з нагоди 150-ліття Михайла Сергійовича Грушевського (17 вересня 2016 р., Національний університет "Острозька академія")

"Політика ФРН відносно ядерної програми Ірану" ІІ Міжнародний молодіжний Форум Українського ядерного товариства "Ядерна енергетика та наука в житті регіону"

2015

Опублікування статті

Рудько С. О. Становлення політичної системи та зовнішньої системи та зовнішньої політики ФРН після Другої світової війни // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Політологія. Соціологія. Філософія». – 2015. – Вип. 1 (18). – С.62-65.

2012

Присвоєння вченого звання доцента

доцент кафедри міжнародних відносин

Опублікування статті

Науково-організаційна діяльність М.П.Василенка в радянський період // Записки НУ «Острозька академія». Серія: Історія. - Острог, 2012. – Вип.19. - С.139-150.

2011

Опублікування статті

Кримська операція військ Центральної Ради // Записки НУ «Острозька академія». Серія: Історія. - Острог, 2011. – Вип.17. - С.134–148.

Відродження традицій українського козацтва у добу Національно-демократичної революції 1917-1921 рр. // Historia-mentalność-tożsamość. Studia z historii, historii historiografii s metodologii historii. - Львів, 2011. – С.446-455

Діяльність М.П.Василенка в партійних організаціях та формування його політичного світогляду // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – Вип.ХХХІ. – С.69-74.

2010

Опублікування статті

Проблема «національної ідентичності» українських політичних діячів доби Української революції 1917 – 1921 рр. // Historia-mentalność-tożsamość. Studia z historii, historii historiografii s metodologii historii. - Poznań, 2010. - S.273-280.

Висвітлення суспільно-політичної діяльності М.П.Василенка в публікаціях української діаспори // Записки НУ «Острозька академія». Серія: Історія. - Острог, 2010. – Вип.15. - С.420-431.

2008

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Міжнародна наукова конференція «Historia – Mentalność – Tożsamość. Metodologiczne problemy współczesnej historiografii» (23-25 вересня 2008 р., м. Познань, Польща). Доповідь «Проблема «національної ідентичності» українських політичних діячів доби Української революції 1917 – 1921 рр.»

Опублікування статті

Участь Миколи Василенка у громадсько-політичному житті Києва в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. // Записки НУ «Острозька академія». Серія: Історія. - Острог, 2008. - Вип.10. - С.106-118.

«Ukraińska orientacja» czy «podwójna lojalność»: przykład Mykoły Wasyłenki (1866-1935) // Historia-mentalność-tożsamość. Miejsce i rola historii oraz historyków w życiu narodu polskiego i ukraińskiego w XIX i XX wieku. - Rzeszów, 2008. - S.480-490.

2007

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Міжнародна наукова конференція «Historia – Mentalność – Tożsamość. Metodologiczne problemy współczesnej historiografii» (27-28 вересня 2007 р., м. Жешув, Польща). Доповідь ««Ukraińska orientacja» czy «podwójna lojalność»: przykład Mykoły Wasyłenki (1866-1935)»

Опублікування статті

М.Василенко – міністр освіти в уряді П.Скоропадського // Записки НУ «Острозька академія». Серія: Історія. - Острог, 2007. - Вип.7. - С.158-167.

Микола Василенко – один із творців Української академії наук // Збірник навчально-методичних матеріалів і наукових статей історичного факультету Волинського державного університету ім. Лесі Українки. - Луцьк, 2007. - Вип.12. - С.77-83.

2006

Опублікування статті

Участь Миколи Василенка в реформуванні освітньої системи України в 1917 р. // Записки НУ «Острозька академія». Серія: Історія. - Острог, 2006. - Вип.6. - С.179-189.

2005

Опублікування статті

Діяльність Миколи Василенка в редакціях київських газет на поч. ХХ ст. // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М.Коцюбинського. Серія: Історія.- Вінниця, 2005. - Вип.ІХ. - С.75-81.

2004

Опублікування статті

Становлення суспільно-політичних поглядів М.Василенка (кін. ХІХ ст.) // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М.Коцюбинського. Серія: Історія.- Вінниця, 2004. - Вип.VІІІ. - С.101-106.

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
На головну