Рудько Сергій Олексійович,

к.і.н., доц., завідувач кафедри країнознавства
Рудько Сергій Олексійович
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2018

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

"Дні науки" (Острог, 2017) - тема доповіді: "Ірландське питання на першому етапі Brexit"

Керівництво студентським науковим гуртком

Науковий гурток "Міжнародний туризм"

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Вектори політичної діяльності Миколи Василенка у період Гетьманату Павла Скоропадського // Емінак: науковий щоквартальник. 2018. № 1 (21) (січень-березень). Т. 1. С.80-84. Index Copernicus (Республіка Польща)

Рудько С.О. Питання Ірландського кордону на першому етапі Brexit // Політичне життя. Вінниця. 2018. №.2. С.140-145. Index Copernicus (Республіка Польща),

Опублікування статті

Рудько С. О. Наукова діяльність Миколи Василенка наприкінці ХІХ – на поч. ХХ ст. // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Історичні науки. Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2018. Вип.27: На пошану Володимира Трофимовича. С.57-61.

2017

Опублікування тез доповідей

Євроінтеграційний напрям зовнішньої політики Хорватії наприкінці XX – початку XXI ст. // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Міжнародні відносини країн Центрально-Східної Європи в умовах бігравітаційних процесів» (Хмельницький, 12-13 травня 2017 р.). – Хмельницький, 2017. – С.30.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

"Євроінтеграційний напрям зовнішньої політики Хорватії наприкінці XX – початку XXI ст." міжнародна науково-практична конференція «Міжнародні відносини країн Центрально-Східної Європи в умовах бігравітаційних процесів» (Хмельницький, 12-13 травня 2017 р.).

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

«Дні науки» (Острог, 2017) – тема доповіді: «Політика «нового реалізму» Девіда Кемерона»

Керівництво студентським науковим гуртком

Науковий гурток "Міжнародний туризм"

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Рудько С.О. Проблеми відносин Великої Британії та Європейського Союзу під час Brexit / С.О.Рудько // Наукові праці. Серія Політологія. – Миколаїв: Вид-во ЧНУ ім. П.Могили. – 2017. – Вип. 297. – Т.309. – С.54-59. Index Copernicus (Республіка Польща)

2016

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Виступ на VII-й Міжнародній науковій конференції "Українська діаспора: проблеми дослідження" (27-28 вересня 2016 р. Національний університет "Острозька академія")

"Творчі взаємини М.Василенка та М.Грушевського" Виступ на Міжнародній науковій конференції з нагоди 150-ліття Михайла Сергійовича Грушевського (17 вересня 2016 р., Національний університет "Острозька академія")

2015

Опублікування статті

Рудько С. О. Становлення політичної системи та зовнішньої системи та зовнішньої політики ФРН після Другої світової війни // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Політологія. Соціологія. Філософія». – 2015. – Вип. 1 (18). – С.62-65.

2012

Опублікування статті

Науково-організаційна діяльність М.П.Василенка в радянський період // Записки НУ «Острозька академія». Серія: Історія. - Острог, 2012. – Вип.19. - С.139-150.

Присвоєння вченого звання доцента

доцент кафедри міжнародних відносин

2011

Опублікування статті

Кримська операція військ Центральної Ради // Записки НУ «Острозька академія». Серія: Історія. - Острог, 2011. – Вип.17. - С.134–148.

Відродження традицій українського козацтва у добу Національно-демократичної революції 1917-1921 рр. // Historia-mentalność-tożsamość. Studia z historii, historii historiografii s metodologii historii. - Львів, 2011. – С.446-455

Діяльність М.П.Василенка в партійних організаціях та формування його політичного світогляду // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – Вип.ХХХІ. – С.69-74.

2010

Опублікування статті

Проблема «національної ідентичності» українських політичних діячів доби Української революції 1917 – 1921 рр. // Historia-mentalność-tożsamość. Studia z historii, historii historiografii s metodologii historii. - Poznań, 2010. - S.273-280.

Висвітлення суспільно-політичної діяльності М.П.Василенка в публікаціях української діаспори // Записки НУ «Острозька академія». Серія: Історія. - Острог, 2010. – Вип.15. - С.420-431.

2008

Опублікування статті

Участь Миколи Василенка у громадсько-політичному житті Києва в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. // Записки НУ «Острозька академія». Серія: Історія. - Острог, 2008. - Вип.10. - С.106-118.

«Ukraińska orientacja» czy «podwójna lojalność»: przykład Mykoły Wasyłenki (1866-1935) // Historia-mentalność-tożsamość. Miejsce i rola historii oraz historyków w życiu narodu polskiego i ukraińskiego w XIX i XX wieku. - Rzeszów, 2008. - S.480-490.

2007

Опублікування статті

М.Василенко – міністр освіти в уряді П.Скоропадського // Записки НУ «Острозька академія». Серія: Історія. - Острог, 2007. - Вип.7. - С.158-167.

Микола Василенко – один із творців Української академії наук // Збірник навчально-методичних матеріалів і наукових статей історичного факультету Волинського державного університету ім. Лесі Українки. - Луцьк, 2007. - Вип.12. - С.77-83.

2006

Опублікування статті

Участь Миколи Василенка в реформуванні освітньої системи України в 1917 р. // Записки НУ «Острозька академія». Серія: Історія. - Острог, 2006. - Вип.6. - С.179-189.

2005

Опублікування статті

Діяльність Миколи Василенка в редакціях київських газет на поч. ХХ ст. // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М.Коцюбинського. Серія: Історія.- Вінниця, 2005. - Вип.ІХ. - С.75-81.

2004

Опублікування статті

Становлення суспільно-політичних поглядів М.Василенка (кін. ХІХ ст.) // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М.Коцюбинського. Серія: Історія.- Вінниця, 2004. - Вип.VІІІ. - С.101-106.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: serhii.rudko@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну