Завадська Ольга Романівна,

к.і.н., старший викладач
Завадська Ольга Романівна
QA
Резюме
Освіта


2011р. - Кандидат історичних наук зі спеціальності " Історія України"

2008 - 2011р. - Бакалавр права, Національний університет "Острозька академія"

1998 - 2004 рр. - Магістр історії (з відзнакою), Національний університет "Острозька академія", січень 2015 р. - тренінг з медіації, Польська школа медіації, Варшава.

 вересень 2014 - червень 2015 рр. - Стипендіальна програма ім. Л. Кіркланда (Варшава, Польща).

 липень 2007 р.- Варшавський університет, "Східна Літня школа", Польща.

 вересень 2005р. - Ягеллонський університет, Польща.

 вересень 2003 р.- червень 2004р. - "Стипендія для молодих вчених", Варшава, Польща.
Досвід роботи


2011 - дотепер - старша викладачка кафедри політології та національної безпеки, Національний університет "Острозька академія"

2002 - 2010 рр. - викладачка, Національний університет "Острозька академія"

Стажування

2014-2015 рр. -  Стипендія ім. Лейна Кіркланда, Варшава

2015 р. - стажування в Міністерстві культури та національної спадщини Республіки Польща

Наукова робота
2020

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

3. Завадська О.Р. Комунікативна політична реальність у розрізі інформаційної безпеки. Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. студії. 2020. (категорія "Б"). - C.176 - 181.

Завадська О.Р. Гасла: глобалізація, глобальний, глобальні проблеми сучасності: Навчальний енциклопедичний словник / Під редакцією В.Л. Петрушенка. – Львів: «Новий світ -2000», 2020. – 492 с.

Завадська О.Р. ІНАВГУРАЦІЙНІ ПРОМОВИ УКРАЇНСЬКИХ ПРЕЗИДЕНТІВ ЯК СИМВОЛІЧНИЙ РЕСУРС ВЛАДИ. Politicus. № 3/2020 (категорія «Б»). - C. 109 - 114.

Завадська О.Р. КОМУНІКАТИВНА ПОЛІТИЧНА РЕАЛЬНІСТЬ У РОЗРІЗІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ. Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. студії. 2020. (категорія "Б"). - C.176 - 181.

2018

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Завадська О.Р. Гасла: ГЛОБАЛІЗАЦІЯ, ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ, ГЛОБАЛІЗАЦІЯ КУЛЬТУРИ, ГЛОБАЛІСТИКА, ГЛОБАЛЬНЕ МІСТО, ГЛОБАЛЬНЕ СУСПІЛЬСТВО // Навчальний словник-довідник/ За загальної редакцією В. М. Пічі [Н.В. Ковалісько, Ю. Ф. Пачковський, О. І. Пташник-Середюк та ін.]. Львів: «Новий Світ-2000», 2018р. – 502 с.

2016

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

26-27 січня 2016 р. Інтелектуальний воркшоп “Роль академічної науки в соціальних інноваціях та соціальному підприємництві”, КНЕУ імені Вадима Гетьмана.

15 лютого 2016 р. Круглий стіл на тему : «Система освіти України: терміни і визначення», Комітет ВР України з питань науки і освіти, Міністерство освіти та науки України, Національна академія педагогічних наук України. Київ, 2016.

2015

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Міжнародна наукова конференція «Культурний вимір європейської інтеграції», Люблін, листопад 2015

2014

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Зовнішньополітична програма курсу держави в умовах глобалізації: теоретичний аспект / О. Р. Завадська // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. - 2014. - Вип. Спец. вип. - С. 121-127. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_022_2014_Spets.vip._23

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: olha.zavadska@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну