Завадська Ольга Романівна,

к.і.н., старший викладач
Завадська Ольга Романівна
QA
Резюме
Освіта


2011р. - Кандидат історичних наук зі спеціальності " Історія України"

2008 - 2011р. - Бакалавр права, Національний університет "Острозька академія"

1998 - 2004 рр. - Магістр історії (з відзнакою), Національний університет "Острозька академія", січень 2015 р. - тренінг з медіації, Польська школа медіації, Варшава.

 вересень 2014 - червень 2015 рр. - Стипендіальна програма ім. Л. Кіркланда (Варшава, Польща).

 липень 2007 р.- Варшавський університет, "Східна Літня школа", Польща.

 вересень 2005р. - Ягеллонський університет, Польща.

 вересень 2003 р.- червень 2004р. - "Стипендія для молодих вчених", Варшава, Польща.
Досвід роботи


2011 - дотепер - старша викладачка кафедри політології та національної безпеки, Національний університет "Острозька академія"

2002 - 2010 рр. - викладачка, Національний університет "Острозька академія"

Стажування

2014-2015 рр. -  Стипендія ім. Лейна Кіркланда, Варшава

2015 р. - стажування в Міністерстві культури та національної спадщини Республіки Польща

Наукова робота
2020

Опублікування статті

Завадська О.Р. Гасла: глобалізація, глобальний, глобальні проблеми сучасності: Навчальний енциклопедичний словник / Під редакцією В.Л. Петрушенка. – Львів: «Новий світ -2000», 2020. – 492 с.

Завадська О.Р. ІНАВГУРАЦІЙНІ ПРОМОВИ УКРАЇНСЬКИХ ПРЕЗИДЕНТІВ ЯК СИМВОЛІЧНИЙ РЕСУРС ВЛАДИ. Politicus. № 3/2020 (категорія «Б»). - C. 109 - 114.

Завадська О.Р. КОМУНІКАТИВНА ПОЛІТИЧНА РЕАЛЬНІСТЬ У РОЗРІЗІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ. Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. студії. 2020. (категорія "Б"). - C.176 - 181.

3. Завадська О.Р. Комунікативна політична реальність у розрізі інформаційної безпеки. Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. студії. 2020. (категорія "Б"). - C.176 - 181.

2018

Опублікування статті

Завадська О.Р. Гасла: ГЛОБАЛІЗАЦІЯ, ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ, ГЛОБАЛІЗАЦІЯ КУЛЬТУРИ, ГЛОБАЛІСТИКА, ГЛОБАЛЬНЕ МІСТО, ГЛОБАЛЬНЕ СУСПІЛЬСТВО // Навчальний словник-довідник/ За загальної редакцією В. М. Пічі [Н.В. Ковалісько, Ю. Ф. Пачковський, О. І. Пташник-Середюк та ін.]. Львів: «Новий Світ-2000», 2018р. – 502 с.

2016

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

15 лютого 2016 р. Круглий стіл на тему : «Система освіти України: терміни і визначення», Комітет ВР України з питань науки і освіти, Міністерство освіти та науки України, Національна академія педагогічних наук України. Київ, 2016.

26-27 січня 2016 р. Інтелектуальний воркшоп “Роль академічної науки в соціальних інноваціях та соціальному підприємництві”, КНЕУ імені Вадима Гетьмана.

2015

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Міжнародна наукова конференція «Культурний вимір європейської інтеграції», Люблін, листопад 2015

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

доповідь на Міжнародній науковій конференції «Культурний вимір європейської інтеграції», Люблін, листопад 2015

2014

Опублікування статті

Зовнішньополітична програма курсу держави в умовах глобалізації: теоретичний аспект / О. Р. Завадська // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. - 2014. - Вип. Спец. вип. - С. 121-127. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_022_2014_Spets.vip._23

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: olha.zavadska@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну