Федорук Олеся Михайлівна,

старший викладач кафедри інформаційно-документних комунікацій
Федорук Олеся Михайлівна
QA
Резюме
Освіта

2020 р. захистила кандидатську дисертацію за темою "Формування фахової компетентності майбутніх документознавців в галузі електронного документообігу у професійній підготовці" та здобула науковий ступінь Доктор філософії (PhD).

2016 р. - 2020 р. - навчання в аспірантурі (очна форма навчання) Рівненського державного гуманітарного університету.

2012 р. - 2013 р. - отримала диплом спеціаліста з відзнакою, та здобула кваліфікацію документознавця-менеджера інформаційних систем державних органів управління за спеціальністю "Документознавство та інформаційна діяльність".

2008 р. - 2012 р. - здобула кваліфікацію бакалавра з документознавства та інформаційної діяльності за напрямом підготовки "Документознавство та інформаційна діяльність".

Досвід роботи

2021 р.- теперішній час - старший викладач кафедри інформаційно-документних комунікацій Національного університету "Острозька академія" ;

2014 р. - 2016 р. - старший лаборант кафедри Рівненського державного гуманітарного університету;

2012 р. -2014 р. - архіваріус Рівненського державного гуманітарного університетуНАУКОВА РОБОТА

2022 р. 

ПУБЛІКАЦІЇ НАУКОВИХ СТАТЕЙ В ІНШИХ ВИДАННЯХ (КРІМ ФАХОВИХ), ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ, НАУКОВО-ПОПУЛЯРНИХ ТА/АБО КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ (ДОРАДЧИХ) ТА/АБО ДИСКУСІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ З НАУКОВОЇ АБО ПРОФЕСІЙНОЇ ТЕМАТИКИ:

Федорук О. М. Електронні державні послуги як основа електронного урядування. Публічне управління в Україні: виклики сьогодення та глобальні імперативи : матеріали Міжнародної наук.-практ. конференції (м. Хмельницький, 11 лютого 2022). Хмельницький, 2022. С. 145–146.

2021 р. 

ПУБЛІКАЦІЯ СТАТЕЙ У НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАННЯХ УКРАЇНИ:

Федорук О. М. Кваліфікований електронний підпис: основні правила використання в освітній сфері. Вісник Книжкової палати. 2021. № 12. С. 23-26.

2020 р.

ПУБЛІКАЦІЇ НАУКОВИХ СТАТЕЙ В ІНШИХ ВИДАННЯХ (КРІМ ФАХОВИХ), ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ, НАУКОВО-ПОПУЛЯРНИХ ТА/АБО КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ (ДОРАДЧИХ) ТА/АБО ДИСКУСІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ З НАУКОВОЇ АБО ПРОФЕСІЙНОЇ ТЕМАТИКИ:

Федорук О. М. Специфіка впровадження елементів дуальної форми навчання у підготовку фахівців з документознавства та інформаційної діяльності. Сучасна парадигма неперервності розвитку вищої школи в умовах трансформації освітнього простору: матеріали Всеук. наук.-практ. конференції (м. Рівне, 26-28 берез. 2020). Рівне, 2020. С. 208–212.

2019 р.

ПУБЛІКАЦІЯ СТАТТІ У ПЕРІОДИЧНОМУ ВИДАННІ ІНШИХ ДЕРЖАВ:

Федорук О. М. Основні підходи до розуміння понять і термінів у сфері електронного документообігу. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. Budapest, 2019. VII (82), Issue: 202. С. 1417.

2018 р.

ПУБЛІКАЦІЇ НАУКОВИХ СТАТЕЙ В ІНШИХ ВИДАННЯХ (КРІМ ФАХОВИХ), ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ, НАУКОВО-ПОПУЛЯРНИХ ТА/АБО КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ (ДОРАДЧИХ) ТА/АБО ДИСКУСІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ З НАУКОВОЇ АБО ПРОФЕСІЙНОЇ ТЕМАТИКИ:

Федорук О. М. Формування документознавця як фахівця. Суспільні дисципліни як засіб формування цивілізаційної компетентності здобувачів освіти: матеріали Всеук. наук.-практ. конференції (м. Рівне, 27-28 квіт. 2018). Рівне, 2018. С. 208–212.

Федорук О. М. Формування професійної компетентності документознавця з використання систем електронного документообігу: аналіз головних проблем. Молодий вчений. 2018. № 1 (53). С. 391–394.

2017 р.

ПУБЛІКАЦІЯ СТАТЕЙ У НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАННЯХ УКРАЇНИ:

Федорук О. М. Використання інформаційних технологій у професійній підготовці документознавця. Інноватика у вихованні: зб. наук. пр. Рівне: РДГУ, 2017. Вип. 5. С. 272–278.

Федорук О. М. Специфіка професійної підготовки документознавця в умовах інформаційного середовища. Педагогічні науки: зб. наук. пр. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2017. Вип. LXXVI. Том 3. С. 88–91.

ПУБЛІКАЦІЇ НАУКОВИХ СТАТЕЙ В ІНШИХ ВИДАННЯХ (КРІМ ФАХОВИХ), ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ, НАУКОВО-ПОПУЛЯРНИХ ТА/АБО КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ (ДОРАДЧИХ) ТА/АБО ДИСКУСІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ З НАУКОВОЇ АБО ПРОФЕСІЙНОЇ ТЕМАТИКИ:

Федорук О. М. Професійна компетентність майбутніх документознавців. Психологія та педагогіка в системі сучасного гуманітарного знання XXI століття: матеріали наук.-практ. конференції (м. Харків, 8-9 груд. 2017). Харків, 2017. С. 78–81.

2016 р.

ПУБЛІКАЦІЯ СТАТЕЙ У НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАННЯХ УКРАЇНИ:

Федорук О. М. Професійна підготовка документознавця в інформаційному середовищі як об’єкт педагогічного дослідження. Інноватика у вихованні: зб. наук. пр. Рівне: РДГУ, 2016. Вип. 3. С. 303–308.

Федорук О. М. Використання інформаційних технологій в освітній сфері ВНЗ: прикладні аспекти. Інноватика у вихованні: зб. наук. пр. Рівне: РДГУ, 2016. Вип. 4. С. 350–356.

ПУБЛІКАЦІЇ НАУКОВИХ СТАТЕЙ В ІНШИХ ВИДАННЯХ (КРІМ ФАХОВИХ), ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ, НАУКОВО-ПОПУЛЯРНИХ ТА/АБО КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ (ДОРАДЧИХ) ТА/АБО ДИСКУСІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ З НАУКОВОЇ АБО ПРОФЕСІЙНОЇ ТЕМАТИКИ:

Федорук О. М. Стан професійної документознавчої освіти у ВНЗ: проблеми і перспективи. Особистість, суспільство, політика: матеріали ІV Міжнародної наук.-практ. конференції (м. Люблін, 20-21 черв. 2016). Люблін, 2016. С. 77–80.

2015 р.

ПУБЛІКАЦІЯ СТАТЕЙ У НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАННЯХ УКРАЇНИ:

Федорук О. М. Електронна система документообігу у вищому навчальному закладі: до постановки проблеми. Науковий вісник: зб. наук. пр. Чернівці: Чернівецький нац. у-т, 2015. Вип. 766. С. 189–194.

ПУБЛІКАЦІЇ НАУКОВИХ СТАТЕЙ В ІНШИХ ВИДАННЯХ (КРІМ ФАХОВИХ), ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ, НАУКОВО-ПОПУЛЯРНИХ ТА/АБО КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ (ДОРАДЧИХ) ТА/АБО ДИСКУСІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ З НАУКОВОЇ АБО ПРОФЕСІЙНОЇ ТЕМАТИКИ:

Федорук О. М. Електронний документообіг як ефективна умова організації роботи викладача та студента у ВНЗ. Інноватика у вихованні: зб. наук. пр. Рівне: РДГУ, 2015. Вип. 2. С. 282287.

Федорук О. М. Формування професійної компетентності документознавця в галузі електронного документообігу у ВНЗ. Професійна освіта: методологія, теорія та технології: зб. наук. пр. Київ: Педагогічна думка, 2015. Вип. 2. С. 228–236.

Професійні навики

Електронний документообіг, діловодство, інформаційні та електронні ресурси, СЕД, КЕП.

Наукова робота

Інформація про наукову роботу відсутня.
  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: olesia.fedoruk@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну