Федорук Олеся Михайлівна,

старший викладач кафедри інформаційно-документних комунікацій
Федорук Олеся Михайлівна
QA
Резюме
Освіта

2020 р. захистила кандидатську дисертацію за темою "Формування фахової компетентності майбутніх документознавців в галузі електронного документообігу у професійній підготовці" та здобула науковий ступінь Доктор філософії (PhD).

2016 р. - 2020 р. - навчання в аспірантурі (очна форма навчання) Рівненського державного гуманітарного університету.

2012 р. - 2013 р. - отримала диплом спеціаліста з відзнакою, та здобула кваліфікацію документознавця-менеджера інформаційних систем державних органів управління за спеціальністю "Документознавство та інформаційна діяльність".

2008 р. - 2012 р. - здобула кваліфікацію бакалавра з документознавства та інформаційної діяльності за напрямом підготовки "Документознавство та інформаційна діяльність".

Досвід роботи

2021 р.- теперішній час - старший викладач кафедри інформаційно-документних комунікацій Національного університету "Острозька академія" ;

2014 р. - 2016 р. - старший лаборант кафедри Рівненського державного гуманітарного університету;

2012 р. -2014 р. - архіваріус Рівненського державного гуманітарного університетуНАУКОВА РОБОТА

2020 р.

ПУБЛІКАЦІЇ НАУКОВИХ СТАТЕЙ В ІНШИХ ВИДАННЯХ (КРІМ ФАХОВИХ), ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ, НАУКОВО-ПОПУЛЯРНИХ ТА/АБО КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ (ДОРАДЧИХ) ТА/АБО ДИСКУСІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ З НАУКОВОЇ АБО ПРОФЕСІЙНОЇ ТЕМАТИКИ:

Федорук О. М. Специфіка впровадження елементів дуальної форми навчання у підготовку фахівців з документознавства та інформаційної діяльності. Сучасна парадигма неперервності розвитку вищої школи в умовах трансформації освітнього простору: матеріали Всеук. наук.-практ. конференції (м. Рівне, 26-28 берез. 2020). Рівне, 2020. С. 208–212.

2019 р.

ПУБЛІКАЦІЯ СТАТТІ У ПЕРІОДИЧНОМУ ВИДАННІ ІНШИХ ДЕРЖАВ:

Федорук О. М. Основні підходи до розуміння понять і термінів у сфері електронного документообігу. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. Budapest, 2019. VII (82), Issue: 202. С. 1417.

2018 р.

ПУБЛІКАЦІЇ НАУКОВИХ СТАТЕЙ В ІНШИХ ВИДАННЯХ (КРІМ ФАХОВИХ), ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ, НАУКОВО-ПОПУЛЯРНИХ ТА/АБО КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ (ДОРАДЧИХ) ТА/АБО ДИСКУСІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ З НАУКОВОЇ АБО ПРОФЕСІЙНОЇ ТЕМАТИКИ:

Федорук О. М. Формування документознавця як фахівця. Суспільні дисципліни як засіб формування цивілізаційної компетентності здобувачів освіти: матеріали Всеук. наук.-практ. конференції (м. Рівне, 27-28 квіт. 2018). Рівне, 2018. С. 208–212.

Федорук О. М. Формування професійної компетентності документознавця з використання систем електронного документообігу: аналіз головних проблем. Молодий вчений. 2018. № 1 (53). С. 391–394.

2017 р.

ПУБЛІКАЦІЯ СТАТЕЙ У НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАННЯХ УКРАЇНИ:

Федорук О. М. Використання інформаційних технологій у професійній підготовці документознавця. Інноватика у вихованні: зб. наук. пр. Рівне: РДГУ, 2017. Вип. 5. С. 272–278.

Федорук О. М. Специфіка професійної підготовки документознавця в умовах інформаційного середовища. Педагогічні науки: зб. наук. пр. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2017. Вип. LXXVI. Том 3. С. 88–91.

ПУБЛІКАЦІЇ НАУКОВИХ СТАТЕЙ В ІНШИХ ВИДАННЯХ (КРІМ ФАХОВИХ), ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ, НАУКОВО-ПОПУЛЯРНИХ ТА/АБО КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ (ДОРАДЧИХ) ТА/АБО ДИСКУСІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ З НАУКОВОЇ АБО ПРОФЕСІЙНОЇ ТЕМАТИКИ:

Федорук О. М. Професійна компетентність майбутніх документознавців. Психологія та педагогіка в системі сучасного гуманітарного знання XXI століття: матеріали наук.-практ. конференції (м. Харків, 8-9 груд. 2017). Харків, 2017. С. 78–81.

2016 р.

ПУБЛІКАЦІЯ СТАТЕЙ У НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАННЯХ УКРАЇНИ:

Федорук О. М. Професійна підготовка документознавця в інформаційному середовищі як об’єкт педагогічного дослідження. Інноватика у вихованні: зб. наук. пр. Рівне: РДГУ, 2016. Вип. 3. С. 303–308.

Федорук О. М. Використання інформаційних технологій в освітній сфері ВНЗ: прикладні аспекти. Інноватика у вихованні: зб. наук. пр. Рівне: РДГУ, 2016. Вип. 4. С. 350–356.

ПУБЛІКАЦІЇ НАУКОВИХ СТАТЕЙ В ІНШИХ ВИДАННЯХ (КРІМ ФАХОВИХ), ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ, НАУКОВО-ПОПУЛЯРНИХ ТА/АБО КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ (ДОРАДЧИХ) ТА/АБО ДИСКУСІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ З НАУКОВОЇ АБО ПРОФЕСІЙНОЇ ТЕМАТИКИ:

Федорук О. М. Стан професійної документознавчої освіти у ВНЗ: проблеми і перспективи. Особистість, суспільство, політика: матеріали ІV Міжнародної наук.-практ. конференції (м. Люблін, 20-21 черв. 2016). Люблін, 2016. С. 77–80.

2015 р.

ПУБЛІКАЦІЯ СТАТЕЙ У НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАННЯХ УКРАЇНИ:

Федорук О. М. Електронна система документообігу у вищому навчальному закладі: до постановки проблеми. Науковий вісник: зб. наук. пр. Чернівці: Чернівецький нац. у-т, 2015. Вип. 766. С. 189–194.

ПУБЛІКАЦІЇ НАУКОВИХ СТАТЕЙ В ІНШИХ ВИДАННЯХ (КРІМ ФАХОВИХ), ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ, НАУКОВО-ПОПУЛЯРНИХ ТА/АБО КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ (ДОРАДЧИХ) ТА/АБО ДИСКУСІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ З НАУКОВОЇ АБО ПРОФЕСІЙНОЇ ТЕМАТИКИ:

Федорук О. М. Електронний документообіг як ефективна умова організації роботи викладача та студента у ВНЗ. Інноватика у вихованні: зб. наук. пр. Рівне: РДГУ, 2015. Вип. 2. С. 282287.

Федорук О. М. Формування професійної компетентності документознавця в галузі електронного документообігу у ВНЗ. Професійна освіта: методологія, теорія та технології: зб. наук. пр. Київ: Педагогічна думка, 2015. Вип. 2. С. 228–236.

Професійні навики

Електронний документообіг, діловодство, інформаційні та електронні ресурси, СЕД, КЕП.

СЕРТИФІКАТИ

Сертифікат про проходження міжнародного підвищення кваліфікації (Вебінару) на тему: «Хмарні сервіси для ОНЛАЙН навчання на прикладі платформи Zoom», м. Люблін (Республіка Польща).