Шершньова Олена Володимирівна,

к.н.д.у., старший викладач
Шершньова Олена Володимирівна
QA
Резюме
****

Опис відсутній

Наукова робота
2017

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

1. Аналіз діяльності колективних засобів розміщування та суб’єктів туристичної діяльності Рівненщини [Текст] / О.В. Шершньова // Ukraine – EU. Modern Technology, Business and Law : collection of international scientific papers : in 2 parts. Part 1. Modern Priorities of Economics. Societal Challenges. – Chernihiv : CHUT, 2017. – С. 150-152.

2016

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

Науково-консалтинговий супровід розробки профілю громади міста Дубно

Науково-консалтинговий супровід розробки Стратегії сталого розвитку міста Нетішин до 2030 року

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Шершньова, О.В. Ко-менеджмент у реалізації проектів сталого регіонального розвитку: досвід України та Нідерландів [Текст] / О.В. Шершньова // Ukraine – EU. Modern Technology, Business and Law : collection of international scientific papers : in 2 parts. Part 2. Societal Challenges. Innovations of Social Work, Philosophy, Philology, Sociology. Environmental Protection. Management and Public Administration. Innovations in Education. Current Issues in the Reformation of the Higher Education System in the Aspect of Ukrainian Euro integration. Current Issues of Legal Science and Practice. – Chernihiv : CHUT, 2016. – 382 p. – С. 185-187.

Шершньова, О.В. Нормативно-правове забезпечення національної безпеки країни та вплив сучасних інформаційних викликів та загроз інформаційній безпеці [Текст] / О.В. Шершньова // Актуальні проблеми міжнародних відносин та зовнішньої політики (24 березня 2016 р., м. Львів). – Львів : Національний університет «Львівська політехніка», 2016. – С. 41-44.

Опублікування статті

Шершньова, О.В. Технології реалізації «вікон політичних можливостей Овертона» в сучасному інформаційному просторі / О.В. Шершньова [Текст] : Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні : збірка матеріалів Четвертої всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих (10 березня 2016 р., м. Острог). – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – С. 38-46.

Видання наукової монографії

Шершньова, О.В. Інтернет-активізм та його основні форми в умовах становлення громадянського суспільства [Текст] / О.В. Шершньова // Традиційні й нові медіа у формуванні громадянського суспільства : монографія / за заг. ред. проф. Л.В. Супрун. – Острог : Видавництво НаУ «Острозька академія», 2016.

2015

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Шершньова О.В. Інформаційно-комунікаційні технологій та Цілі в галузі сталого розвитку на період до 2030 року [Текст] / О.В. Шершньова // Інформація та культура в забезпеченні сталого розвитку людства: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (Маріуполь, 04 листопада 2015 року) / Маріупольський державний університет; за заг. ред. Г.І. Батичко. – Маріуполь: МДУ, 2015. – С. 184-185.

Залучення коштів на НДР за державною тематикою

Науково-теоретичне обґрунтування альтернативних моделей управління суспільним розвитком в глобальному інформаційному просторі (0115U002307)

Опублікування статті

Шершньова О.В. Когнітивне картування як метод дослідження загроз інформаційній безпеці Республіки Білорусь [Текст] / О.В. Шершньова , Н.В. Шершньова // Світовий досвід теорії та практики публічного управління [зб. наук. пр. Інституту глобальних стратегій управління/ за заг. ред. О.М. Руденко, С.В. Штурхецького]. – Острог : ІГСУ, Видавництво НаУ «Острозька академія», 2015. – 234 с. – (Серія : «Громадянське суспільство». Вип. 9). – С. 204-214.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
На головну