Шершньова Олена Володимирівна,

к.н.д.у., старший викладач
Шершньова Олена Володимирівна
QA
Резюме
Освіта

магістр документознавства та інформаційної діяльності (диплом з відзнакою №30386923 від 28.06.2006), Національний університет «Острозька академія»

кандидат наук з державного управління (25.00.02 - механізми державного управління, диплом ДК №064235 від 26.01.2011), Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України


Досвід роботи

2006-дотепер - старший викладач кафедри документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет "Острозька академія"

2012-2013 - менеджер (управитель) з питань регіонального розвитку/ заступник виконавчого директора, Хмельницький регіональний благодійний фонд "Зміцнення громад"

2017-2020 - директор департаменту корпоративних комунікацій та зв’язків з громадськістю, Корпорація "Сварог Вест Груп"Професійні навики

Grant Project Management Specialist (Certificate of Vocational Qualification, Lublin, 2019), VCC certification confirming professional qualifications SC-05-000781-001-028048

Публікації та редакторська робота

 1. Course “Europe after Communism: democratic culture and integration”. Academic year 2019-2020. Didactic materials. Ed. Vitalii Lebediuk, Dmytro Shevchuk, Olena Shershnova. – Ostroh 2020. – 88 p.
 2. Інтернет-портали як інструменти формування європейської ідентичності [Текст]/ О.Шершньова// Матеріали Міжнародної наукової конференції «Україна та цінності Європи: культура, політика, освіта» (Острог, 5 червня 2020 р.). - Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2020.  - C. 102-107.
 3. Формування нової моделі культурного простору (на прикладі громад Рівненщини) [Текст]: монографія / О.В. Шершньова; Український культурний фонд. – Острог: ФОП-видавець Свинарчук Р.В., 2019. – 344 с.
 4. Формування нової моделі культурного простору (на прикладі громад Рівненщини) [Текст]: звіт за проєктом / ГО «Регіональний центр розвитку «Тріада». – Острог: ФОП Свинарчук Р.В., 2019. – 111 с.
 5. Course “European Identity Politics”. Academic year 2018-2019. Didactic materials. Ed. Vitalii Lebediuk, Dmytro Shevchuk, Olena Shershnova. – Ostroh 2019. – 60 p.
 6. CSR: Українські реалії або долаючи прірву в очікуваннях [Текст] / О.В. Шершньова // LFM Book-2019. – 2019. – 98 с. – С. 27-35.
 7. Освітня мережа сприяння сталому місцевому розвитку: унікальний досвід дієвого мережевого партнерства ВНЗ України [Текст] / за заг. ред. В. І. Усик, Г. І. Мелеганич; [авт. колектив]. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2018. – 76 с.
 8. Course “European Values: Politics and Culture”. Academic year 2017-2018. Didactic materials. Ed. Vitalii Lebediuk, Dmytro Shevchuk, Olena Shershnyova. – Ostroh 2018. – 72 р.
 9. Аналіз діяльності колективних засобів розміщування та суб’єктів туристичної діяльності Рівненщини [Текст] / О.В. Шершньова // Ukraine – EU. Modern Technology, Business and Law : collection of international scientific papers : in 2 parts. Part 1. Modern Priorities of Economics. Societal Challenges. – Chernihiv: CHUT, 2017. – С. 150-152.
 10. Публічне управління та адміністрування [Текст] : словник-довідник / [О.М. Руденко, О.В. Шершньова, В.Д. Бакуменко, Н.В. Філіпова, Н.В. Ткаленко та ін.]. – К. : Вид-во "Кондор", 2016. – 178 с.
 11. HR-менеджмент у публічному управлінні [Текст] : навчальний посібник / [О.М. Руденко, С.В. Штурхецький, О.В. Шершньова, Н.В. Філіпова]. – К. : Вид-во "Кондор", 2016. – 124 с.
 12. Ко-менеджмент у реалізації проектів сталого регіонального розвитку: досвід України та Нідерландів [Текст] / О.В. Шершньова // Ukraine – EU. Modern Technology, Business and Law : collection of international scientific papers : in 2 parts. Part 2. Societal Challenges. Innovations of Social Work, Philosophy, Philology, Sociology. Environmental Protection. Management and Public Administration. Innovations in Education. Current Issues in the Reformation of the Higher Education System in the Aspect of Ukrainian Euro integration. Current Issues of Legal Science and Practice. – Chernihiv : CHUT, 2016. – 382 p. – С. 185-187.
 13. Технології реалізації «вікон політичних можливостей Овертона» в сучасному інформаційному просторі / О.В. Шершньова [Текст] : Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні : збірка матеріалів Четвертої всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих (10 березня 2016 р., м. Острог). – Острог : Вид-во НУ «Остроз. акад.», 2016. – С. 38-46.
 14. Нормативно-правове забезпечення національної безпеки країни та вплив сучасних інформаційних викликів та загроз інформаційній безпеці [Текст] / О.В. Шершньова // Актуальні проблеми міжнародних відносин та зовнішньої політики (24 березня 2016 р., м. Львів). – Львів : Національний університет «Львівська політехніка», 2016. – С. 41-44.
 15. Інтернет-активізм та його основні форми в умовах становлення громадянського суспільства [Текст] / О.В. Шершньова // Традиційні й нові медіа у формуванні громадянського суспільства : монографія / за заг. ред. проф. Л.В. Супрун. – Острог : Видавництво НаУ «Острозька академія», 2016.
 16. Сталий розвиток за участі місцевих громад [Текст] : збірка студентських наукових робіт за результатами V Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з тематичного напряму «Сталий розвиток за участі місцевих громад» / за заг. ред. канд. держ. упр. О.В. Шершньової.– К. : Вид-во «Ваіте», 2016. – 76 с.
 17. Інформаційно-комунікаційні технологій та Цілі в галузі сталого розвитку на період до 2030 року [Текст] / О.В. Шершньова // Інформація та культура в забезпеченні сталого розвитку людства : Збірка Матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (Маріуполь, 4 листопада 2015 року). – Маріуполь: МДУ, 2015. – С. 174-175.
 18. Мережа Ресурсних центрів зі сталого розвитку при університетах як інструмент поширення ідей сталого розвитку та методик роботи проекту ПРООН/ЄС «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» [Текст] / О.В. Шершньова // Сильна ООН – кращий світ : Збірник Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 70-й річниці заснування ООН (Київ, 22 жовтня 2015)/ ред.: В. Ціватий, В. Андрієвська, О. Білорус. – К. : ДАУ, 2015. – С. 158-159.
 19. Слективізм як форма соціальної активності / О.В. Шершньова [Текст] : Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні : збірка матеріалів Третьої всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих (5 березня 2015 р., м. Острог) / за заг. ред. О.В. Шершньової. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – С. 182-190.
 20. Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні [Текст] : матеріали Третьої всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих (5 березня 2015 р., м. Острог) / за заг. ред. О.В. Шершньової. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – 246 с.
 21. Студентські наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Соціально-політичні науки» [Текст] / [О.В. Матласевич, А.І. Рибак] ; [ред. кол. : І.Д. Пасічник, П.М. Кралюк, Р.В. Каламаж, О.В. Шершньова та ін.]. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип. 9. – 200 с.
 22. Сталий розвиток за участі місцевих громад [Текст] : збірка студентських наукових робіт за результатами ІV Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з тематичного напряму «Сталий розвиток  за участі місцевих громад» / за заг. ред. канд. держ. упр. О.В. Шершньової. – К.: «Компанія «ВАІТЕ», 2015. – 120 с.
 23. Когнітивне картування як метод дослідження загроз інформаційній безпеці Республіки Білорусь [Текст] / О.В. Шершньова, Н.В. Шершньова // Світовий досвід теорії та практики публічного управління [зб. наук. пр. Інституту глобальних  стратегій  управління/ за заг. ред. О.М. Руденко, С.В. Штурхецького]. – Острог : ІГСУ, Видавництво НаУ «Острозька академія», 2015. – 234 с. – (Серія : «Громадянське суспільство». Вип. 9). – С. 204-214.
 24. Категорія «трагедія громад» як складова розуміння сталого локального розвитку [Текст] / О.В. Шершньова // Управлінські науки в сучасному світі : Матеріали І Наукової міжнародної конференції на честь доктора економічних наук, проф. Шкітіної М.І. (Київ, 27 листопада 2014 року). – К.: Видавець Пшонківський О.В., 2014. – С 206-208.
 25. The Stakeholders Concept in International Social Cooperation Projects [Text] / O.V. Shershnova, J.J. Klinkenberg // Управління суспільним розвитком: глобальні виклики та альтернативи: матеріали Другої всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених (3-5 жовтня 2013 р., м. Острог). — Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – С. 123-128.
 26. Звіт про діяльність за 2010-2012 роки Хмельницького регіонального благодійного фонду «Зміцнення громад». – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – 44 с.
 27. Творчий колектив дорівнює громадський актив: Посібник для громадських організацій / ред.. кол. Т.П. Василик, О.В. Шершньова та ін. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – 52 с.
 28. Соціально-інформаційні процеси в державному управлінні та місцевому самоврядуванні [Текст]: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (22 лютого 2012, м. Острог)/ За заг. ред. Шершньовоъ О.В. та Штурхецького С.В. – Острог : ІГСУ, Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – 116 с. (Серія «Громадянське суспільство», Випуск 3).
 29. Стратегія сталого розвитку туризму Рівненщини як складова розвитку регіону [Текст] / О.В. Шершньова // Наукові записки. Серія «Культура та соціальні комунікації». – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – С. 89-109.
 30. Інформаційне сміття в кіберпросторі [Текст] / О.В. Шершньова // Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні : матеріали Другої всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених (26 січня 2012 р., м. Острог.). — Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. — С. 306-315.
 31. SWOT- та PEST-аналіз Рівненщини як туристичного регіону [Текст] / О.В. Шершньова // Проблеми політики регіонального розвитку = Problemy polityky rozwoju regionalnego. — Острог ; Ostrowiec Świętokrzyski : Вид-во Нац. ун-ту «Острозька акад.», 2011. — С. 225-244.
 32. Тенденції розвитку віртуального туризму [Текст] / О.В. Шершньова // Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених / за заг. ред. канд. філос. наук, доц. Л. В. Квасюк.  Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2010. — 280 c. — С. 
 33. Специфіка комплексу маркетингу міст в контексті розвитку регіонального туризму Рівненщини [Текст] / О.В. Шершньова // Наукові записки : Серія «Культура та соціальні комунікації». — Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2010. — Вип. 2. — С. 160—166.
 34. Специфіка інтерпретації поняття «гіпертекст» та його основних характеристик в сучасному науковому просторі [Текст] / О.В. Шершньова // Наукові записки : Серія «Культура та соціальні комунікації». — Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2009. — Вип. 1. — С. 216—223.
 35. ГІС-технології як складова інформаційного механізму регіонального управління туризмом [Текст] / О.В. Шершньова // Ефективність державного управління : зб. наук. праць. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2009. — Вип. 21. — С. 337—343.
 36. Нормативно-правові засади розвитку туристичної діяльності в малих містах Рівненщини [Текст] / О.В. Шершньова // Ефективність державного управління : зб. наук. праць. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2009. — Вип. 16/17. — С. 187—193.
 37. Перспективні шляхи впровадження інформаційних технологій в регіональному управлінні туризмом Рівненщини [Електронний ресурс] / О.В. Шершньова // Науковий блог Нац. ун-ту «Острозька акад». — 2009. — Режим доступу : http://naub.org.ua/?p=553. — Загол з екрану.
 38. Infrastruktura turystyczna stan i perspektyvy rozwoju na przykіadzie miasta Ostrуg na Ziemi Rуwieсskiej = Consideration of modern situation and perspectives of development infrastructure of tourism in Ostroh on the Rovne Land [Text] / O. Szerszniowa // Problemy rozwoju turystzki edukaczjno-kulturowej w Polsce i na Świecie. — Warszawa : WSTiJO, 2008. — Tom ХІ. — S. 327—338.
 39. Експертне опитування в системі прийняття рішень в галузі регіонального управління туризмом [Текст] / О.В. Шершньова // Ефективність державного управління : зб. наук. праць. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2008. — Вип. 14-15. — С. 349—356.
 40.  «Круглий стіл» як один із механізмів прийняття рішень в системі регіонального державного управління туризмом [Текст] / О.В. Шершньова // Теорія та практика державного управління : зб. наук. праць. — Х. : Вид-во ХарРІДУ НАДУ «Магістр», 2008. — Вип. 1(20). — С. 140—146.
 41. Специфіка комплексу маркетингу міст в контексті розвитку регіонального туризму Рівненщини [Текст] / О.В. Шершньова // Наукові записки : Серія «Культура та соціальні комунікації». — Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2009. — Вип. 2. — С. 160—166.
 42. Нормативно-правове закріплення видових класифікацій туризму в Україні та їх відповідність міжнародним вимогам [Текст] / О.В. Шершньова // Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав людини в Україні : матер. ІХ Всеукр. наук.-практ. конф. (30-31 травня 2008 р., м. Острог). — Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Острозька акад.», 2008. — С. 390—393.
 43. Методичні засади побудови Стратегії розвитку туризму в малих містах Рівненщини [Текст] / О.В. Шершньова // Університетські наукові записки. — Хмельницький : ХУУП, 2008. — № 3(ІІ) спецвипуск. — С. 271—272.
 44. Принципи оцінки ефективності прийняття рішень в сфері державного управління туризмом [Текст] / О.В. Шершньова // Демократичні стандарти врядування й публічного адміністрування : матер. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (4 квітня 2008 р., м. Львів) : У 2 ч. Ч. 1. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2008. — С. 426—430.
 45. Перспективи участі громадських організацій Острожчини в розвитку туризму в регіоні [Текст] / О. Шершньова // Острозький краєзнавчий збірник. — Острог, 2008. — Вип. 3. — С. 224—228.
 46. Реґіональне управління туризмом в малих містах Рівненської області [Текст] / О.В. Шершньова // Ефективність державного управління : зб. наук. праць. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2007. — Вип. 12. — С. 424—429.
 47. Інформаційне забезпечення туристичної діяльності на регіональному рівні як об’єкт державного управління [Текст] / О.В. Шершньова // Демократичні стандарти професійного навчання та діяльності публічних службовців : теорія та практика : матер. міжнар. наук.-практ. конф. (22 березня 2007 р., м. Львів) : У 2 ч. Ч. 2. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2007. — С. 136—139.
 48. Проблеми розвитку туризму в малих містах України (на прикладі Острога) [Текст] / О. Шершньова // Острозький краєзнавчий збірник. — Острог, 2007. — Вип. 2. — С. 210—215.
 49. Перспектива розвитку туристичного комплексу міста Острога : потенційні можливості місцевої інфраструктури [Текст] / О.В. Шершньова // Історія музейництва, пам’яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в м. Острозі і на Волині : наук. зб. — Острог, 2006. — Вип. 1. — С. 233—241.
 50. Історико-культурний туризм в малих містах України як чинник формування національної гідності української молоді [Текст] / О. Шершньова // Духовно-творчий потенціал студентської молоді : психолого-педагогічні проблеми формування та реалізації : матер. третьої Всеукр. наук. конф. (18 травня 2006 р., м. Рівне). — Рівне : РДГУ, 2006. — С. 102—104.

Наукова робота
2020

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Шершньова О. Рівненщина туристична: проблеми та перспективи розвитку туризму в умовах поширення COVID-19// Дні науки: Програма XXV наукової викладацько-студентської конференції (Острог, 11-15 травня 2020 р.). - Острог, 2020. - С. 80.

Опублікування тез доповідей

Шершньова О.В. Інтернет-портали як інструменти формування європейської ідентичності// Матеріали Міжнародної наукової конференції «Україна та цінності Європи: культура, політика, освіта» (Острог, 5 червня 2020 р.). - Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2020. - 128 c. - C. 102-107.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Шершньова О.В. Інтернет-портали як інструменти формування європейської ідентичності// Програма Міжнародної наукової конференції «Україна та цінності Європи: культура, політика, освіта» (Острог, 5 червня 2020 р.). - Острог, 2020. - С. 7.

2019

Видання наукової монографії

Шершньова, О.В. Формування нової моделі культурного простору (на прикладі громад Рівненщини) [Текст]: монографія / О.В. Шершньова; Український культурний фонд. – Острог: ФОП-видавець Свинарчук Р.В., 2019. – 344 с.

  Сертифікати, дипломи...
Почесна грамота

Шершньова О.В. - Грамота Міністерства освіти і науки України, Наказ №872 від 23.09.2008 - 23.09.2008 (3,81 Мб).

Шершньова О.В. - Грамота Рівненська ОДА №146 від 12.05.2011 - 11.05.2011 (1,88 Мб).

Шершньова О.В. - Грамота Рівненська ОДА №373 від 23.09.2011 - 23.09.2011 (1,94 Мб).

Свідоцтво про отримання авторського права

Лебедюк В.М., Шевчук Д.М., Шершньова О.В. - Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №96548 від 06.03.2020 - 06.03.2020 (1,34 Мб).

Сертифікат учасника майстер-класу

Шершньова О.В. - Сертифікат - Тренінг ОБСЄ, 12-13.07.2012 - 13.07.2012 (1,82 Мб).

Шершньова О.В. - Сертифікат - Тренінг МРГ-ІІ, 21-23.11.2013 - 23.11.2013 (1,12 Мб).

Шершньова О.В. - Сертифікат - Тренінг ТЦК №2013.18 від 30.04.2013 - 30.04.2013 (1,66 Мб).

Шершньова О.В. - Сертифікат - Участь у міжнародному проєкті від 29.07.2015 - 25.07.2015 (1,5 Мб).

Сертифікати підвищення кваліфікації

Шершньова О.В. - Диплом з відзнакою, НУ "Острозька академія" №30386923 від 28.06.2006 - 28.06.2006 (1,52 Мб).

Шершньова О.В. - Сертифікат - Стажування, Польща, 15.11.2013 - 15.11.2013 (1,68 Мб).

Шершньова О.В. - Сертифікат - Certificate of Vocational Qualification, Grant Project Management Specialist, Lublin, 18.11.2019 - 18.11.2019 (1,79 Мб).

Шершньова О.В. - Диплом кандидата наук ДК №064235 від 26.01.2011 - 26.01.2011 (2,67 Мб).

Шершньова О.В. - Сертифікат - Стажування, Польща, №008 від 30.04.2017 - 30.04.2017 (2,26 Мб).

Сертифікати про проходження онлайн-курсів

Шершньова О.В. - Сертифікат - DESPRO №177-15/3 від 27.12.2015 - 27.12.2015 (1,36 Мб).

Шершньова О.В. - Сертифікат - Media Boost Online Program- 05-07.2020 - 27.07.2020 (0,2 Мб).

Сертифікати участі у семінарах

Шершньова О.В. - Сертифікат - Антиплагиат №20200410/300 від 10.04.2020 - 10.04.2020 (0,2 Мб).

Шершньова О.В. - Сертифікат - ScienceDirect - можливості у відкритому доступі від 17.07.2020 - 17.07.2020 (0,44 Мб).

Шершньова О.В. - Сертифікат - Пошук Інформації у SCOPUS від 11.07.2020 - 16.07.2020 (0,43 Мб).

Шершньова О.В. - Сертифікат - Знайомство зі SCOPUS від 02.07.2020 - 02.07.2020 (0,42 Мб).

  Контакти та соціальні мережі
На головну