Санжаревський Олег Іванович,

к.і.н., доц., доцент кафедри національної безпеки та політології
Санжаревський Олег Іванович
QA
Резюме
Освіта

 

Назва закладу

Дати: (від - до)

Спеціальність

Ступінь

Луцький державний педагогічний інститут імені Лесі Українки

1988-1993

Вчитель історії

Спеціаліст

 

Дисертація на тему: Східноєвропейська політика НАТО кінця 80-х – середини 90-х років ХХ ст.. на прикладі Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини.  Yuriy Fedkovych Chernivtsi National UniversityДосвід роботи

Опис відсутній

Місце роботи

Дати (від - до)

Посада


Мізоцька середня школа

1993-1998

вчитель

  

Рівненський інститут словянознавства

1998-2015

    Старший викладач, доцент

  

Національний університет „Острозька академія”

2001-2018

    доцент кафедри політології та національної безпеки

    

Науково-редакційна група книги „Реабілітовані історією. Рівненська область”

2003-2007

    Науковий редактор

Професійні навики

Досвід роботи в державних та недержавних установах, стажування впродовж трьох років у МЗС України (УКОР). індивідуальна ( Центр перспективних наукових досліджень та освіти в галузі соціальних та гуманітарних наук при Європейському гуманітарному університеті (Мінськ, Білорусь)  (CASE) та колективна (УКОР) робота. Організаторські навички ,тренер з питань європейської інтеграції та програм розвитку Результат та Єдність.

****

Опис відсутній

Наукова робота
2021

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Санжаревський О., Жовтенко Т., Троян С.Регіональна безпека в Центрально-Східній Європі: від миротворчого батальйону до українсько-польсько-литовської бригади // Становлення та розвиток співробітництва України з країнами Вишеградської групи: колективна монографія /за ред. Л. Стрільчук, О. Каліщук та О. Разиграєва, Одеса: Видавничий дім Гельветика, 2021, 252 с.- С. 172-186

Керівництво студентським науковим гуртком

Студентський науковий гурток Пропаганда і контрпропаганда

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

Санжаревський О., Жовтенко Т., Троян С.Регіональна безпека в Центрально-Східній Європі: від миротворчого батальйону до українсько-польсько-литовської бригади // Становлення та розвиток співробітництва України з країнами Вишеградської групи: колективна монографія /за ред. Л. Стрільчук, О. Каліщук та О. Разиграєва, Одеса: Видавничий дім Гельветика, 2021, 252 с.- С. 172-186

Публікація наукової статті у виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

стаття

2020

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

. Санжаревський О. , Зновяк В. Висвітлення теми російської агресії в Україні на порталах центральних органів влади в 2018 - 2020 роках: контент-аналіз на прикладі Донбасу/ Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії..Наукові записки РДГУ.- - вип.№31, том.2 -. ст.122-130, Рівне, 2019. -205 с.

Публікація статей по україно-польській військовій співпраці та по реформах в армії Туреччини

2019

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Санжаревський О. Теоретичні аспекти дослідження воєнних конфліктів в кінці 20 - початку 21 століть. /О. Санжаревський/ Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії..Наукові записки РДГУ.-2018.-№ 30

Санжаревський О. The Pro-Russian Paramilitary Organizations of the Republic of Belarus in the “Russian World” Hybrid Strategy /О. Санжаревський/ Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії..Наукові записки РДГУ.-2019.-№ 31, том 1.-220 с

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

THE FIRST INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE Dr Oleg Sanzharevskij, Ph.D., National University “Ostroh Academy” in Ostroh. Russian Influence on Paramilitary Organizations in BelarusEUROATLANTY SECURITY AND THE RUSSIAN FEDERATION POLICY Subject: Threats to the security of Central and Eastern Europe Piotrków Trybunalski, May 23-24, 2019

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

стаття в колективній монографії. Sanzharevskyy Oleg Russian influence on the paramilitary organizations in the Republic of Belarus:монографія/Miroslaw Banasik, Piotr Gavliczek, Agnieszhka Rogozinska.- Security and Russian threats.- Piotrkow Tribunalski, 2019.- P. 331-336

2018

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

РЕГІОНАЛЬНА МІЖВУЗІВСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ "Національна бзпека та права людини в умовах глобальної нестабільності і гібридної війни Росії проти України і країн-сусідів". Доповідь Асиметричні можливості України у гібридній війні.

2016

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Санжаревський О. Прикордонні війська Республіки Білорусь в системі національної безпеки на рубежі 20 – 21 століть/О. Санжаревський/ Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії..Наукові записки РДГУ.-2016.-№ 27

2015

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Oleh Sanzharevskiy O, Military Policy of the Republic of Belarus: Belarusian Historiography/Oleh Sanzharevskiy.- Historia i Polityka. Półrocznik poświęcony myśli politycznej i stosunkom międzynarodowym [HiP].- p.43 - 49

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Санжаревський О. Реформування (скорочення) армії еспубліки Білорусь в першій половині 90-х років ХХ ст./О. І. Санжаревський, Слов'янський вісник: збірник наукових праць.Серія історичні науки/ Рівненський державний гуманітарний університет, Рівненський інститут словянознавства КСУ.- випуск 22.- ст.23 - 26, Р івне, 2015.-135 с.

Санжаревський О.Военное сотрудничество Республики Беларусь и России в первой половине 90-х годов 20 века./О. И. Санжаревский, Слов'янський вісник: збірник наукових праць.Серія історичні науки/ Рівненський державний гуманітарний університет, Рівненський інститут словянознавства КСУ.- випуск 23.- ст. 49 - Р івне, 2015.-135 с.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікат учасника майстер-класу

Довідка про співпрацю з ОК "Захід" - 05.03.2021 (0,25 Мб).

  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: oleh.sanzharevskyi@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну