Санжаревський Олег Іванович,

к.і.н., доц., доцент кафедри політології та національної безпеки
Санжаревський Олег Іванович
QA
Резюме
Освіта

 

Назва закладу

Дати: (від - до)

Спеціальність

Ступінь

Луцький державний педагогічний інститут імені Лесі Українки

1988-1993

Вчитель історії

Спеціаліст

 

Дисертація на тему: Східноєвропейська політика НАТО кінця 80-х – середини 90-х років ХХ ст.. на прикладі Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини.  Yuriy Fedkovych Chernivtsi National UniversityДосвід роботи

Опис відсутній

Місце роботи

Дати (від - до)

Посада


Мізоцька середня школа

1993-1998

вчитель

  

Рівненський інститут словянознавства

1998-2015

    Старший викладач, доцент

  

Національний університет „Острозька академія”

2001-2018

    доцент кафедри політології та національної безпеки

    

Науково-редакційна група книги „Реабілітовані історією. Рівненська область”

2003-2007

    Науковий редактор

Професійні навики

Досвід роботи в державних та недержавних установах, стажування впродовж трьох років у МЗС України (УКОР). індивідуальна ( Центр перспективних наукових досліджень та освіти в галузі соціальних та гуманітарних наук при Європейському гуманітарному університеті (Мінськ, Білорусь)  (CASE) та колективна (УКОР) робота. Організаторські навички ,тренер з питань європейської інтеграції та програм розвитку Результат та Єдність.

****

Опис відсутній

Наукова робота
2018

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

VIII Міжнародна наукова конференція Актуальні проблеми вітчиняної та всесвітньої історії Теоретичні аспекти дослідження воєнних конфліктів в кінці 20 - початку 21 століття.

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

РЕГІОНАЛЬНА МІЖВУЗІВСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ "Національна бзпека та права людини в умовах глобальної нестабільності і гібридної війни Росії проти України і країн-сусідів". Доповідь Асиметричні можливості України у гібридній війні.

2016

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

VІ Міжнародна наукова конференцяї молодих науковців, аспірантів, здобувачів «Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньоїісторії» 7-8 грудня 2016 р. Санжаревський О. Прикордонні війська Республіки Білорусь в системі національної безпеки на рубежі 20 – 21 століть

Опублікування статті

Санжаревський О. Прикордонні війська Республіки Білорусь в системі національної безпеки на рубежі 20 – 21 століть/О. Санжаревський/ Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії..Наукові записки РДГУ.-2016.-№ 27

2015

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Oleh Sanzharevskiy O, Military Policy of the Republic of Belarus: Belarusian Historiography/Oleh Sanzharevskiy.- Historia i Polityka. Półrocznik poświęcony myśli politycznej i stosunkom międzynarodowym [HiP].- p.43 - 49

Опублікування статті

Санжаревський О. Реформування (скорочення) армії еспубліки Білорусь в першій половині 90-х років ХХ ст./О. І. Санжаревський, Слов'янський вісник: збірник наукових праць.Серія історичні науки/ Рівненський державний гуманітарний університет, Рівненський інститут словянознавства КСУ.- випуск 22.- ст.23 - 26, Р івне, 2015.-135 с.

Санжаревський О.Военное сотрудничество Республики Беларусь и России в первой половине 90-х годов 20 века./О. И. Санжаревский, Слов'янський вісник: збірник наукових праць.Серія історичні науки/ Рівненський державний гуманітарний університет, Рівненський інститут словянознавства КСУ.- випуск 23.- ст. 49 - Р івне, 2015.-135 с.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: oleh.sanzharevskyi@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну