Санжаревський Олег Іванович,

к.і.н., доц., доцент кафедри політології та національної безпеки
Санжаревський Олег Іванович
QA
Резюме
Освіта

 

Назва закладу

Дати: (від - до)

Спеціальність

Ступінь

Луцький державний педагогічний інститут імені Лесі Українки

1988-1993

Вчитель історії

Спеціаліст

 

Дисертація на тему: Східноєвропейська політика НАТО кінця 80-х – середини 90-х років ХХ ст.. на прикладі Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини.  Yuriy Fedkovych Chernivtsi National UniversityДосвід роботи

Опис відсутній

Місце роботи

Дати (від - до)

Посада


Мізоцька середня школа

1993-1998

вчитель

  

Рівненський інститут словянознавства

1998-2015

    Старший викладач, доцент

  

Національний університет „Острозька академія”

2001-2018

    доцент кафедри політології та національної безпеки

    

Науково-редакційна група книги „Реабілітовані історією. Рівненська область”

2003-2007

    Науковий редактор

Професійні навики

Досвід роботи в державних та недержавних установах, стажування впродовж трьох років у МЗС України (УКОР). індивідуальна ( Центр перспективних наукових досліджень та освіти в галузі соціальних та гуманітарних наук при Європейському гуманітарному університеті (Мінськ, Білорусь)  (CASE) та колективна (УКОР) робота. Організаторські навички ,тренер з питань європейської інтеграції та програм розвитку Результат та Єдність.

****

Опис відсутній

Наукова робота
2019

Опублікування статті

Санжаревський О. Теоретичні аспекти дослідження воєнних конфліктів в кінці 20 - початку 21 століть. /О. Санжаревський/ Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії..Наукові записки РДГУ.-2018.-№ 30

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

THE FIRST INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE Dr Oleg Sanzharevskij, Ph.D., National University “Ostroh Academy” in Ostroh. Russian Influence on Paramilitary Organizations in BelarusEUROATLANTY SECURITY AND THE RUSSIAN FEDERATION POLICY Subject: Threats to the security of Central and Eastern Europe Piotrków Trybunalski, May 23-24, 2019

Олег Санжаревський Російський вплив на парамілітарні організації Республіки Білорусь. III Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 25-річчю відродження та 450-річчю утворення Національного університету «Острозька академія» 14 Червня 2019 року

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

THE FIRST INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE Dr Oleg Sanzharevskij, Ph.D., National University “Ostroh Academy” in Ostroh. Russian Influence on Paramilitary Organizations in BelarusEUROATLANTY SECURITY AND THE RUSSIAN FEDERATION POLICY Subject: Threats to the security of Central and Eastern Europe Piotrków Trybunalski, May 23-24, 2019

2018

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

РЕГІОНАЛЬНА МІЖВУЗІВСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ "Національна бзпека та права людини в умовах глобальної нестабільності і гібридної війни Росії проти України і країн-сусідів". Доповідь Асиметричні можливості України у гібридній війні.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

VIII Міжнародна наукова конференція Актуальні проблеми вітчиняної та всесвітньої історії Теоретичні аспекти дослідження воєнних конфліктів в кінці 20 - початку 21 століття.

2016

Опублікування статті

Санжаревський О. Прикордонні війська Республіки Білорусь в системі національної безпеки на рубежі 20 – 21 століть/О. Санжаревський/ Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії..Наукові записки РДГУ.-2016.-№ 27

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

VІ Міжнародна наукова конференцяї молодих науковців, аспірантів, здобувачів «Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньоїісторії» 7-8 грудня 2016 р. Санжаревський О. Прикордонні війська Республіки Білорусь в системі національної безпеки на рубежі 20 – 21 століть

2015

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Oleh Sanzharevskiy O, Military Policy of the Republic of Belarus: Belarusian Historiography/Oleh Sanzharevskiy.- Historia i Polityka. Półrocznik poświęcony myśli politycznej i stosunkom międzynarodowym [HiP].- p.43 - 49

Опублікування статті

Санжаревський О. Реформування (скорочення) армії еспубліки Білорусь в першій половині 90-х років ХХ ст./О. І. Санжаревський, Слов'янський вісник: збірник наукових праць.Серія історичні науки/ Рівненський державний гуманітарний університет, Рівненський інститут словянознавства КСУ.- випуск 22.- ст.23 - 26, Р івне, 2015.-135 с.

Санжаревський О.Военное сотрудничество Республики Беларусь и России в первой половине 90-х годов 20 века./О. И. Санжаревский, Слов'янський вісник: збірник наукових праць.Серія історичні науки/ Рівненський державний гуманітарний університет, Рівненський інститут словянознавства КСУ.- випуск 23.- ст. 49 - Р івне, 2015.-135 с.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: oleh.sanzharevskyi@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну