Балашова Оксана Володимирівна,

старша викладачка
Балашова Оксана Володимирівна
QA
Резюме
Освіта

Освіта та навчання

 

10.2019 – 07.2020                             Дослідницький проект на базі Люблінського Католицького

                                                           Університету Іоанна Павла ІІ

                                                           (International Visegrad Fund)

 

25.05.2019                                         Здача офіційного іспиту на володіння китайською мовою

                                                            рівня В2 (HSK 4, Confucius institute)

 

25.02.2019 – 01.07.2019                    Стажування в Пекінському університеті міжнародного                                                  

                                                            бізнесу та економіки

                                                           (University of International Business and

                                                           Economics, Beijing, China)

 

01.11. 2017 – до сьогодні                 Аспірантура з політології в НаУ «ОА»

 

01.09. 2016 – 07.07. 2017                  Навчання в Університеті Адама Міцкевича

                                                           (Erasmus+doctoral mobility program,

                                                           Adam Mickiewicz University

                                                            Poznan, Poland)

 

19.06. 2017 – 28.06. 2017                    Літня школа у

                                                           Ванадзорському національному університеті

                                                           (“Foundations of Business Strategy”

                                                             Vanandzor State University

                                                            Vanandzor, Armenia)

 

01.09.2010 – 25.06.2011                    Магістр політології

                                                           (Національний університет «Острозька академія»)

 

01.09.2006 – 30.06.2010                    Бакалавр політології

                                                           (Національний університет «Острозька академія»)

 


 


Досвід роботи


 

Досвід роботи

 

01.10. 2018 – до сьогодні                 Координатор Інформаційного Центру ЄС при НаУ «ОА»

 

07.09.2018 – до сьогодні                  викладачка- стажистка кафедри політології

                                                           Національного  університету «Острозька академія»

 

2010 – 2015                                       Багаторазово член ДВК ( або спостерігач) під час 

                                                          парламентських та президентських виборів в Україні

                                                          (м. Острог, виб.діл.№1)

 

01.09. 2008 – 15.06. 2010                  Волонтерство на базі НаУ «ОА»

                                                           (Центр соціологічних досліджень)

 

 


Професійні навики

Мови: українська (рідна), російська (C1), англійська (B2), польська (B1) китайська (B2)

Професійні навички: комунікативні здібності, вміння налагодити роботу групи, критичне та системне мислення, творчий підхід, конфліктменеджмент.

 

Organizational/managerial skills: Leadership skills, logical critical and systematic thinking,

                                                              conflict resolution, group volunteering management

 

Digital skills: Information processing, communication, content creation, proficient user, excellent

                        command in MS Office, Statistica, SPSS

 

Other skills: psychological and logical exercises, cinematography review, stress management skills

 

Сертифікати

Опис відсутній

Наукова робота
2021

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Balashova O., Savchuk V. Electoral Participation and National Identity of Ukrainian Youth: Searching for Common Ground. Youth Voice Journal. Special Issue “Young People in Education”. 2021. Vol. 2. Р. 21–33 (Q4)

Захист дисертації

Захист дисертації на тему "Еволюція партійних систем України та Республіки Польща (1989-2019 роки)" на здобуття ступеня доктора філософії

2020

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Balashova O., Political parties, nationalization of the electorate and challenges for the national security of Ukraine. Zagrożenia bezpieczeństwa w procesach globalizacji. Zagrożenia polityczne, red. H. Chałupczak, K. Marzęda – Młynarska, M. Pietraś, R. Suduł, Lublin – Zamość 2020.

Балашова, О. (2020). ЕЛЕКТОРАЛЬНА ВОЛАТИЛЬНІСТЬ ЯК ХАРАКТЕРИСТИКА СТАБІЛЬНОСТІ ПАРТІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ. 84-88. 10.32841/2707-0018.2020.19.19.

Балашова О.В Націоналізації партійної системи України: вимірювання, динаміка і тренди. Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії, 2020

Еволюція партійної системи України через призму показників націоналізації політичних партій // «Регіональні студії» 21/2020, ст 12-21

Модель трикутника Нагаями як інструмент аналізу конкурентної конфігурації партійної системи України// «Вісник Львівського університету. Серія філософськополітологічні студії» № 28/2020, ст 98-110.

2019

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

International Conference „Threats to Security in the Processes of Globalization. Political Threats” Zagrożenia bezpieczeństwa w procesach globalizacji Zagrożenia polityczne. – State Professional University named after S.Szymonowic (Zamosc, Poland), May 16-17, 2019.

X International Conference “Protection of Human Rights in the Time of Crisis of Liberal Democracy”, Warsaw (Poland), April 15-16, 2019.

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Балашова О. Політичні партії України: стабілізуючий чи дестабілізуючий чинник у забезпеченні національної безпеки держави?// Вісник Маріупольського державного університету Серія: Історія. Політологія: збірник наукових праць Головний редактор чл.-кор. НАПН України, д.політ.н., проф. К. В. Балабанов, Вип 25, ст. 63-75. (Copernicus)

Балашова О. (2019). Політичні партії та національна безпека України: Синергія чи дисбаланс? / Балашова О.В. // Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку: Матеріали IІI міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю відродження та 450-річчю утворення Національного університету «Острозька академія» / 14 червня 2019 р., м. Острог / Упорядн. Дорогих С.О., Доронін І.М. – Київ, Видавництво НДІІП НАПрНУ, 2019. С. 110-113.

2018

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Балашова О.В. Дослідження партійної системи через призму кількісної методології / О.В. Балашова // Політичне життя. – 2018. – №2. – С. 5-14. (COPERNICUS)

Balashova, O. (2018). Financing of Political Parties from the State Budget: Ukraine and Poland. Collection of scientific works “Cultural Heritage of Borderlands”. - Academy of Jakub from Paradyż in Gorzów Wielkopolski, Poland, P. 179-192.

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

Balashova, O. (2018). Role of Political Parties in Sustainable Democracy in Ukraine. In: Variability of Perceptions of Sustainable Development – Selected Items. - University of Business and Entrepreneurship in Ostrowiec Świętokrzyski, Poland. P. 130-141.

2017

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

Наукові записки НаУ "ОА" Серія "Міжнародні відносини". Впровадження державного фінансування політичних партій як перший крок до рздоровлення партійної системи України, Острог, 2017,ст. 103-119

  Сертифікати, дипломи...
Диплом/сертифікат підтвердження закордонного стажування

WSPA (Lublin)_ сертифікат участі в короткостроковій програмі академічної мобільності/стажування - 25.06.2021 (0,07 Мб).

Лист підтвердження про закордонне стажування

Sertificate of scientific and pedagogic internship 2017 - 28.02.2017 (0,04 Мб).

Sertificate of scientific and pedagogic internship 2018 - 30.10.2018 (1,44 Мб).

Exchange study at UAM - 2016-2017 - 07.07.2017 (0,06 Мб).

Сертифікат про проходження курсів

Partie polityczne i systemy partyjne (курс прослуханий в UAM) - 06.06.2020 (0,04 Мб).

Certaficate Polish B1 in UAM ( польська мова В1) - 30.06.2017 (0,03 Мб).

System polityczny RP (курс прослуханий в UAM) - 15.06.2017 (0,03 Мб).

Сhinеse Рroficiency Теst (HSK4, відповідно рівень В2) - 30.05.2019 (0,09 Мб).

Грамота про успішне завершення мовних курсів з китайської моки на рівні В2 - Пекін, 2019 - 30.06.2019 (0,19 Мб).

The Art of Dialogue (прослуханий курс в UAM) - 15.06.2017 (0,03 Мб).

Сертифікат про успішне завершення мовних курсів з китайської моки на рівні В2 - Пекін, 2019 - 10.07.2019 (0,12 Мб).

Microstates in the Modern World (курс прослуханий в UAM) - 20.06.2017 (0,03 Мб).

Academic transcript Intermediate Chinese Beijing 2019 - 07.07.2019 (0,07 Мб).

Сертифікат учасника конференції

Certificate of participation in IX IC System of Protection of Human Rights...Warsaw 2016 - 30.04.2016 (0,05 Мб).

8th Eastern Europe Initiatives Congress (Lublin, 2019) - 20.09.2019 (0,06 Мб).

Certificate of participation in X IC System of Protection of Human Rights...Warsaw 2018 - 22.04.2018 (1,22 Мб).

Сертифікати підвищення кваліфікації

Summer school in Armenia - 2017 - 30.06.2017 (0,04 Мб).

Сертифікати про проходження онлайн-курсів

Сертифікат про участь в серії вебінарів від Представництва ЄС на тему "М'які навички..." - 23.09.2020 (0,2 Мб).

Сертифікат про участь в серії вебінарів від Представництва ЄС на тему "Управління конфліктами" - 23.09.2020 (0,17 Мб).

Сертифікати участі у семінарах

International project in Lithuania - Let's make a bridge - 30.09.2018 (0,03 Мб).

Asija dzis (семінар в UAM) - 30.12.2016 (0,02 Мб).

Участь у форумі мереж ЄС та Єврошкіл - 04.10.2019 (0,03 Мб).

Nowa narracja. Rosja z perspektywy jej peryferii - UAM - 30.11.2016 (0,03 Мб).

  Контакти та соціальні мережі
На головну