Балашова Оксана Володимирівна,

старша викладачка
Балашова Оксана Володимирівна
QA
Резюме
Освіта

Освіта та навчання

 

10.2019 – 07.2020                             Дослідницький проект на базі Люблінського Католицького

                                                           Університету Іоанна Павла ІІ

                                                           (International Visegrad Fund)

 

25.05.2019                                         Здача офіційного іспиту на володіння китайською мовою

                                                            рівня В2 (HSK 4, Confucius institute)

 

25.02.2019 – 01.07.2019                    Стажування в Пекінському університеті міжнародного                                                  

                                                            бізнесу та економіки

                                                           (University of International Business and

                                                           Economics, Beijing, China)

 

01.11. 2017 – до сьогодні                 Аспірантура з політології в НаУ «ОА»

 

01.09. 2016 – 07.07. 2017                  Навчання в Університеті Адама Міцкевича

                                                           (Erasmus+doctoral mobility program,

                                                           Adam Mickiewicz University

                                                            Poznan, Poland)

 

19.06. 2017 – 28.06. 2017                    Літня школа у

                                                           Ванадзорському національному університеті

                                                           (“Foundations of Business Strategy”

                                                             Vanandzor State University

                                                            Vanandzor, Armenia)

 

01.09.2010 – 25.06.2011                    Магістр політології

                                                           (Національний університет «Острозька академія»)

 

01.09.2006 – 30.06.2010                    Бакалавр політології

                                                           (Національний університет «Острозька академія»)

 


 


Досвід роботи


 

Досвід роботи

 

01.10. 2018 – до сьогодні                 Координатор Інформаційного Центру ЄС при НаУ «ОА»

 

07.09.2018 – до сьогодні                  викладачка- стажистка кафедри політології

                                                           Національного  університету «Острозька академія»

 

2010 – 2015                                       Багаторазово член ДВК ( або спостерігач) під час 

                                                          парламентських та президентських виборів в Україні

                                                          (м. Острог, виб.діл.№1)

 

01.09. 2008 – 15.06. 2010                  Волонтерство на базі НаУ «ОА»

                                                           (Центр соціологічних досліджень)

 

 


Професійні навики

Мови: українська (рідна), російська (C1), англійська (B2), польська (B1) китайська (B2)

Професійні навички: комунікативні здібності, вміння налагодити роботу групи, критичне та системне мислення, творчий підхід, конфліктменеджмент.

 

Organizational/managerial skills: Leadership skills, logical critical and systematic thinking,

                                                              conflict resolution, group volunteering management

 

Digital skills: Information processing, communication, content creation, proficient user, excellent

                        command in MS Office, Statistica, SPSS

 

Other skills: psychological and logical exercises, cinematography review, stress management skills

 

Сертифікати

Опис відсутній

Наукова робота
2021

Захист дисертації

Захист дисертації на тему "Еволюція партійних систем України та Республіки Польща (1989-2019 роки)" на здобуття ступеня доктора філософії

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Balashova O., Savchuk V. Electoral Participation and National Identity of Ukrainian Youth: Searching for Common Ground. Youth Voice Journal. Special Issue “Young People in Education”. 2021. Vol. 2. Р. 21–33 (Q4)

2020

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Balashova O., Political parties, nationalization of the electorate and challenges for the national security of Ukraine. Zagrożenia bezpieczeństwa w procesach globalizacji. Zagrożenia polityczne, red. H. Chałupczak, K. Marzęda – Młynarska, M. Pietraś, R. Suduł, Lublin – Zamość 2020.

Балашова, О. (2020). ЕЛЕКТОРАЛЬНА ВОЛАТИЛЬНІСТЬ ЯК ХАРАКТЕРИСТИКА СТАБІЛЬНОСТІ ПАРТІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ. 84-88. 10.32841/2707-0018.2020.19.19.

Балашова О.В Націоналізації партійної системи України: вимірювання, динаміка і тренди. Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії, 2020

Еволюція партійної системи України через призму показників націоналізації політичних партій // «Регіональні студії» 21/2020, ст 12-21

Модель трикутника Нагаями як інструмент аналізу конкурентної конфігурації партійної системи України// «Вісник Львівського університету. Серія філософськополітологічні студії» № 28/2020, ст 98-110.

2019

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

International Conference „Threats to Security in the Processes of Globalization. Political Threats” Zagrożenia bezpieczeństwa w procesach globalizacji Zagrożenia polityczne. – State Professional University named after S.Szymonowic (Zamosc, Poland), May 16-17, 2019.

X International Conference “Protection of Human Rights in the Time of Crisis of Liberal Democracy”, Warsaw (Poland), April 15-16, 2019.

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Балашова О. Політичні партії України: стабілізуючий чи дестабілізуючий чинник у забезпеченні національної безпеки держави?// Вісник Маріупольського державного університету Серія: Історія. Політологія: збірник наукових праць Головний редактор чл.-кор. НАПН України, д.політ.н., проф. К. В. Балабанов, Вип 25, ст. 63-75. (Copernicus)

Балашова О. (2019). Політичні партії та національна безпека України: Синергія чи дисбаланс? / Балашова О.В. // Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку: Матеріали IІI міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю відродження та 450-річчю утворення Національного університету «Острозька академія» / 14 червня 2019 р., м. Острог / Упорядн. Дорогих С.О., Доронін І.М. – Київ, Видавництво НДІІП НАПрНУ, 2019. С. 110-113.

2018

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

Balashova, O. (2018). Role of Political Parties in Sustainable Democracy in Ukraine. In: Variability of Perceptions of Sustainable Development – Selected Items. - University of Business and Entrepreneurship in Ostrowiec Świętokrzyski, Poland. P. 130-141.

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Balashova, O. (2018). Financing of Political Parties from the State Budget: Ukraine and Poland. Collection of scientific works “Cultural Heritage of Borderlands”. - Academy of Jakub from Paradyż in Gorzów Wielkopolski, Poland, P. 179-192.

Балашова О.В. Дослідження партійної системи через призму кількісної методології / О.В. Балашова // Політичне життя. – 2018. – №2. – С. 5-14. (COPERNICUS)

2017

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

Наукові записки НаУ "ОА" Серія "Міжнародні відносини". Впровадження державного фінансування політичних партій як перший крок до рздоровлення партійної системи України, Острог, 2017,ст. 103-119

  Сертифікати, дипломи...
Диплом/сертифікат підтвердження закордонного стажування

WSPA (Lublin)_ сертифікат участі в короткостроковій програмі академічної мобільності/стажування - 25.06.2021 (0,07 Мб).

Лист підтвердження про закордонне стажування

Sertificate of scientific and pedagogic internship 2017 - 28.02.2017 (0,04 Мб).

Sertificate of scientific and pedagogic internship 2018 - 30.10.2018 (1,44 Мб).

Exchange study at UAM - 2016-2017 - 07.07.2017 (0,06 Мб).

Сертифікат про проходження курсів

Partie polityczne i systemy partyjne (курс прослуханий в UAM) - 06.06.2020 (0,04 Мб).

Certaficate Polish B1 in UAM ( польська мова В1) - 30.06.2017 (0,03 Мб).

System polityczny RP (курс прослуханий в UAM) - 15.06.2017 (0,03 Мб).

Сhinеse Рroficiency Теst (HSK4, відповідно рівень В2) - 30.05.2019 (0,09 Мб).

Грамота про успішне завершення мовних курсів з китайської моки на рівні В2 - Пекін, 2019 - 30.06.2019 (0,19 Мб).

The Art of Dialogue (прослуханий курс в UAM) - 15.06.2017 (0,03 Мб).

Сертифікат про успішне завершення мовних курсів з китайської моки на рівні В2 - Пекін, 2019 - 10.07.2019 (0,12 Мб).

Microstates in the Modern World (курс прослуханий в UAM) - 20.06.2017 (0,03 Мб).

Academic transcript Intermediate Chinese Beijing 2019 - 07.07.2019 (0,07 Мб).

Сертифікат учасника конференції

Certificate of participation in IX IC System of Protection of Human Rights...Warsaw 2016 - 30.04.2016 (0,05 Мб).

8th Eastern Europe Initiatives Congress (Lublin, 2019) - 20.09.2019 (0,06 Мб).

Certificate of participation in X IC System of Protection of Human Rights...Warsaw 2018 - 22.04.2018 (1,22 Мб).

Сертифікати підвищення кваліфікації

Summer school in Armenia - 2017 - 30.06.2017 (0,04 Мб).

Сертифікати про проходження онлайн-курсів

Сертифікат про участь в серії вебінарів від Представництва ЄС на тему "М'які навички..." - 23.09.2020 (0,2 Мб).

Сертифікат про участь в серії вебінарів від Представництва ЄС на тему "Управління конфліктами" - 23.09.2020 (0,17 Мб).

Сертифікати участі у семінарах

International project in Lithuania - Let's make a bridge - 30.09.2018 (0,03 Мб).

Asija dzis (семінар в UAM) - 30.12.2016 (0,02 Мб).

Участь у форумі мереж ЄС та Єврошкіл - 04.10.2019 (0,03 Мб).

Nowa narracja. Rosja z perspektywy jej peryferii - UAM - 30.11.2016 (0,03 Мб).

  Контакти та соціальні мережі
На головну