Конопка Наталя Олегівна,

к.і.н., доц., Доцент кафедри міжнародних відносин
Конопка Наталя Олегівна
QA
Резюме
Освіта

1996 - 2002 рр. Національний університет «Острозька академія», де отримала диплом магістра історії. У 2007 р. закінчила аспірантуру Національного університету «Острозька академія» та працювала провідним фахівцем з наукової роботи Інституту дослідження української діаспори Національного університету «Острозька академія». У 2008 р. у спеціалізованій вченій раді Дніпропетровського національного університету захистила дисертацію на здобуття наукового  ступеня кандидата історичних наук по спеціальності 07.00.01. – Історія України на тему «Малоросійський військовий губернатор Микола Григорович Рєпнін», та розпочала свою педагогічну діяльність. 


Досвід роботи

З 2008 по 2013 рр. – старший викладач кафедри культурології та філософії Національного університету «Острозька академія». 

З 2014 р. доцент кафедри міжнародних відносин. На факультеті міжнародних відносин координує співпрацю із зарубіжними вищими навчальними закладами щодо студентських обмінних програм, наукової співпраці тощо. Автор науковий статтей, посібників та монографії. Із  2008 р. є членом Українського Історичного Товариства (США), член ГО "Українська асоціація зовнішньої політики". Із початку російсько-української війни стала активним учасником волонтерського руху університету, нагороджена Відзнакою Президента України – ювілейна медаль «25 років незалежності України» та медаллю «За жертовність і любов до України».

Хобі та інтереси

Міжнародні відносини (зовнішня політика держав та регіонів, міжнародні конфлікти), історіографія, історія України, біографістика.

Професійні навики

Hard skills - аналітичність, оперативність, вирішення спеціалізованих завдань, здатність враховувати вплив різних чинників, вміння працювати в команді

Soft skills - комунікабельність, креативність, вміння конструктивно висловлювати свою думку задля досягнення позитивного результату, вміння вчитися та здобувати нові фахові навики 

Наукова робота
2021

Рецензування наукових матеріалів (у т.ч. відгуки)

Відгук на автореферат дисертації Шкабури Я.І. "Франція в соціально-політичній та дипломатичній діяльності Х. Раковського (1891-1927 рр.),поданої на здобуття вченого ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.02 – Всесвітня історія

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Konopka N., Strykhotsky T.Cultural diplomacy of the Kingdom of Saudi Arabia in the context of the Vision 2030 strategy implementation. Актуальні проблеми політики. №67. Одеса: Національний університет "Одеська юридична академія". 2021. Index Copernicus International (Республіка Польща)

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Natalia Konopka, Mariia Avhustiuk, Iryna Tymeichuk, Oksana Sakhniuk, Eduard Balashov. ONLINE STUDYING INSTRUCTIONAL MEASURES AT THE INTERNATIONAL RELATIONS DEPARTMENT. Journal of Education Culture and Society (Web of Science). Vol. 12 No. 1 (2021): Р.322-334.

Керівництво студентським науковим гуртком

Foreign Policy Club

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

25th Annual Conference of Central European Political Science Association “Challenges to Democracy: Political Processes in Central and Eastern Europe” 17-19 November 2021. Olsztyn

2020

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Конопка Н.О., Корнійчук Л.В. Еволюція двосторонніх відносин Республіки Білорусь та Боліваріанської Республіки Венесуела на поч. ХХІ ст., Міжнародні та політичні дослідження. Одеса, 2020, №33. С. 200-224 DOI:http://dx.doi.org/10.18524/2304–1439.2020.33.209383 (індексується в Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського; "Україніка наукова"; інституційний репозитарій Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова; Ulrich's Periodicals Directory; Index Copernicus; Google Академія; ResearchBib)

Конопка Н.О., Стрихоцький Т.Л. «М’яка сила» у зовнішній політиці Королівства Саудівська Аравія, Політикус, №4, 2020. С.100-109 (індексується в Index Copernicus International та Scilit, Швейцарія)

Конопка Н.О., Костів Б.Б. Ринок енергоносіїв країн Латинської Америки в умовах пандемії: загрози, механізми захисту та потенційні наслідки, Політичне життя.№3.2020, С.86-93. https://doi.org/10.31558/2519-2949.2020.3.11

Конопка Н.О. Сирійська криза в контексті реалізації середземноморської стратегії Республіки Італія. Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. Збірник наукових праць. Випуск 33. 2020.(Index Copernicus International (Республіка Польща). C. 115-125. DOI https://doi.org/10.30970/PPS.2020.33.15

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Дні науки, 11-15 травня 2020 р. ХХV наукова викладацько-студентська конференція. Доповідь "Поняття "агресія" в сучасних міжнародних відносинах"

Керівництво студентським науковим гуртком

Foreigh Policy Club

Рецензування наукових матеріалів (у т.ч. відгуки)

ВІДГУК на автореферат дисертації Демиденка О.І. «Інтелектуальна міграція громадян України в умовах глобалізації», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку

2019

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Конопка, Н. (N. Konopka) (2019) Михайло Антонович як дослідник історії України (Mykhailo Antonovych, the researcher of Ukrainian history). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». Вип. 29. с. 75-87. ISSN 2409-6806

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Конопка Н. Українсько-кувейтські відносини на сучасному етапі (Дні науки, Острог, 13-17 травня 2019 р.)

Всеукраїнська наукова конференція, присвячена 120-річчю від дня народження видатного українського історика Олександра Петровича Оглоблина (1899–1992) Київ, 5 грудня 2019 р.

Керівництво студентським науковим гуртком

Foreigh Policy Club

2018

Керівництво студентським науковим гуртком

Foreigh Policy Club

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Конопка Н., Костів Б. Проблеми енергетичної залежності держав Центральної Америки і Карибського басейну / Н. Конопка, Б. Костів // Політичне життя. - 2018. - №2. - C.118-124 (Index Copernicus: https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=46655 (імпакт-фактор - 51.60) та Google Scholar).

Конопка Н., Баженов В. Лівійська криза як фактор напруги в Середземноморському регіоні / Н. Конопка, В. Баженов // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Міжнародні відносини». ‒ Вип. 2. ‒ Острог, 2018. ‒ С. 82-93.

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Конопка Н. Торгівельно-економічне співробітництво України та держав Магрибу (Дні науки, Острог, 2018)

Конопка Н. Інтереси Німеччини на Близькому Сході (Дні науки, Острог, 2017)

Конопка Н. Основні вектори зовнішньої політики Йорданського Хашимітського Королівства на сучасному етапі (Дні науки, Острог, 2016)

2016

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Конопка, Н. (N. Konopka) (2016) Михайло Антонович як дослідник історії України (Mykhailo Antonovych as a Researcher of Ukrainian History). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. с. 132-134.

Конопка, Н. (N. Konopka) (2016) Постать М. Рєпніна в творчості Д. Дорошенка та М. Грушевського (The Figure of Mykola Repnin in Works of Dmytro Doroshenko and Mykhailo Hrushevskyi). Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського : тези доповідей (17 вересня 2016 р., м. Острог). с. 156-158.

Видання наукової монографії

Микола Григорович Рєпнін: дипломат, політик, урядовець: [монографія]; Серія: Історичні монографії, Т. 7 / Н.О. Конопка. - Острог-Нью-Йорк, 2016. - 216 с.; іл.

2015

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

Отримано грант від Українського Історичного Товариства (США) на друк монографії "Микола Григорович Рєпнін: дипломат, політик, урядовець" (Острог-Нью-Йорк, 2016)

  Сертифікати, дипломи...
Довідка про стажування

довідка про стажування - 06.12.2021 (0,36 Мб).

Почесна грамота

Почесна грамота РОДА - 03.09.2020 (1,76 Мб).

Лист про нагородження відзнакою Президента України "Ювілейною медаллю "25 років незалежності України" - 03.09.2020 (1,18 Мб).

Свідоцтво про отримання авторського права

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір "Микола Григорович Рєпнін: дипломат, політик, урядовець" - 03.09.2020 (1,74 Мб).

Сертифікат про проходження курсів

Українська школа культурної дипломатії "Ліван: українська дипломатія в країні "молока і меду" - 25.11.2020 (0,49 Мб).

Українська школа культурної дипломатії онлайн-програма "Україна- Туреччина: вікно можливостей" - 02.11.2020 (1,33 Мб).

Сертифікат учасника конференції

25th Annual Conference of Central European Political Science Association “Challenges to Democracy: Political Processes in Central and Eastern Europe” 17-19 November 2021. Olsztyn - 24.11.2021 (1,86 Мб).

VIII Міжнародна наукова конференція "Українська діаспора: проблеми дослідження" (м. Острог, 23-24 вересня 2020 р.) - 30.09.2020 (0,39 Мб).

Школа дипломатії «Дипломатія на Близькому Сході: специфіка, культура, етикет», IIASC - 03.09.2020 (0,12 Мб).

Canadian Studies Symposium, CSC - 03.09.2020 (2 Мб).

Сертифікати підвищення кваліфікації

Донецький національний університет ім. Василя Стуса про підвищення кваліфікації - 03.09.2020 (0,14 Мб).

  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: natalia.konopka@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну