Конопка Наталя Олегівна,

к.і.н., доц., Доцент кафедри міжнародних відносин
Конопка Наталя Олегівна
QA
Резюме
Освіта

1996 - 2002 рр. Національний університет «Острозька академія», де отримала диплом магістра історії. У 2007 р. закінчила аспірантуру Національного університету «Острозька академія» та працювала провідним фахівцем з наукової роботи Інституту дослідження української діаспори Національного університету «Острозька академія». У 2008 р. у спеціалізованій вченій раді Дніпропетровського національного університету захистила дисертацію на здобуття наукового  ступеня кандидата історичних наук по спеціальності 07.00.01. – Історія України на тему «Малоросійський військовий губернатор Микола Григорович Рєпнін», та розпочала свою педагогічну діяльність. 


Досвід роботи

З 2008 по 2013 рр. – старший викладач кафедри культурології та філософії Національного університету «Острозька академія». 

З 2014 р. доцент кафедри міжнародних відносин. На факультеті міжнародних відносин координує співпрацю із зарубіжними вищими навчальними закладами щодо студентських обмінних програм, наукової співпраці тощо. Автор науковий статтей, посібників та монографії. Із  2008 р. є членом Українського Історичного Товариства (США). Із початку російсько-української війни стала активним учасником волонтерського руху університету, нагороджена Відзнакою Президента України – ювілейна медаль «25 років незалежності України» та медаллю «За жертовність і любов до України».

Хобі та інтереси

Міжнародні відносини (зовнішня політика держав, міжнародні конфлікти), історія України, біографістика

Професійні навики

Hard skills - аналітичність, оперативність, вирішення спеціалізованих завдань, здатність враховувати вплив різних чинників, вміння працювати в команді

Soft skills - комунікабельність, креативність, вміння конструктивно висловлювати свою думку задля досягнення позитивного результату, вміння вчитися та здобувати нові фахові навики 

Наукова робота
2020

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

VIIІ Міжнародна наукова конференція «Українська діаспора: проблеми дослідження», Острог, 23-24 вересня 2020.

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Дні науки, ХХV НАУКОВА ВИКЛАДАЦЬКО-СТУДЕНТСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ 11-15 травня 2020 р. Доповідь "Поняття "агресія" в сучасних міжнародних відносинах"

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Дні науки, 11-15 травня 2020 р. ХХV наукова викладацько-студентська конференція. Доповідь "Поняття "агресія" в сучасних міжнародних відносинах"

Рецензування статей, авторефератів

ВІДГУК на автореферат дисертації Демиденка О.І. «Інтелектуальна міграція громадян України в умовах глобалізації», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку

Керівництво студентським науковим гуртком

Foreigh Policy Club

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Конопка Н.О., Стрихоцький Т.Л. «М’яка сила» у зовнішній політиці Королівства Саудівська Аравія, Політикус, №4, 2020. (індексується в Index Copernicus International та Scilit, Швейцарія)

Конопка Н.О., Корнійчук Л.В. Еволюція двосторонніх відносин Республіки Білорусь та Боліваріанської Республіки Венесуела на поч. ХХІ ст., Міжнародні та політичні дослідження. Одеса, 2020, №33, 44 с. (індексується в Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського; "Україніка наукова"; інституційний репозитарій Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова; Ulrich's Periodicals Directory; Index Copernicus; Google Академія; ResearchBib)

Опублікування статті

Конопка Н.О. Листування М. Антоновича та О. Оглоблина як джерело до вивчення взаємовідносин, Український історик, 2021

Конопка Н.О., Корнійчук Л.В. Еволюція двосторонніх відносин Республіки Білорусь та Боліваріанської Республіки Венесуела на поч. ХХІ ст., Міжнародні та політичні дослідження. Одеса, 2020, №33, 44 с. (індексується в Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського; "Україніка наукова"; інституційний репозитарій Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова; Ulrich's Periodicals Directory; Index Copernicus; Google Академія; ResearchBib)

Конопка Н.О., Стрихоцький Т.Л. «М’яка сила» у зовнішній політиці Королівства Саудівська Аравія, Політикус, №4, 2020. (індексується в Index Copernicus International та Scilit, Швейцарія)

Конопка Н.О., Костів Б.Б. Ринок енергоносіїв країн Латинської Америки в умовах пандемії: загрози, механізми захисту та потенційні наслідки, Політичне життя.№3.2020

Конопка Н.О. Економічна агресія в сучасних міжнародних відносинах

Конопка, Н. (N. Konopka) (2019) Михайло Антонович як дослідник історії України (Mykhailo Antonovych, the researcher of Ukrainian history). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». Вип. 29. с. 75-87. ISSN 2409-6806

2019

Опублікування тез доповідей

Михайло Антонович як дослідник історії України // Конопка Н. // Українська діаспора: проблеми дослідження: тези доповідей Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Острозька академія», Українське історичне товариство. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. - С. 132-134.

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

доповіді

доповідь "Листування О. Оглоблина та М. Антоновича як джерело для вивчення взаємовідносин" "Листування О. Оглоблина та М. Антоновича як джерело для вивчення взаємовідносин". Всеукраїнська наукова конференція, присвячена 120-річчю від дня народження видатного українського історика Олександра Петровича Оглоблина (1899–1992) Київ, 5 грудня 2019 р.

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Всеукраїнська наукова конференція, присвячена 120-річчю від дня народження видатного українського історика Олександра Петровича Оглоблина (1899–1992) Київ, 5 грудня 2019 р.

Конопка Н. Українсько-кувейтські відносини на сучасному етапі (Дні науки, Острог, 13-17 травня 2019 р.

Керівництво студентським науковим гуртком

Foreigh Policy Club

Foreigh Policy Club

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Конопка Н. Михайло Антонович як дослідник історії України. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». Острог, 2019. Вип. 29. С. 75–87.

Конопка Н.О., Костів Б.Б. Ринок енергоносіїв країн Латинської Америки в умовах пандемії: загрози, механізми захисту та потенційні наслідки, Політичне життя.№3.2020 (Index Copernicus: https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=46655 (імпакт-фактор - 51.60) та Google Scholar).

Опублікування статті

Конопка Н., Костів Б. Проблеми енергетичної залежності держав Центральної Америки і Карибського басейну / Н. Конопка, Б. Костів // Політичне життя. - №2. - C.118-124 (Index Copernicus: https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=46655 (імпакт-фактор - 51.60) та Google Scholar).

2018

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Конопка Н. Торгівельно-економічне співробітництво України та держав Магрибу (Дні науки, Острог, 2018)

Конопка Н. Інтереси Німеччини на Близькому Сході (Дні науки, Острог, 2017)

Конопка Н. Основні вектори зовнішньої політики Йорданського Хашимітського Королівства на сучасному етапі (Дні науки, Острог, 2016)

Керівництво студентським науковим гуртком

Foreigh Policy Club

Foreign Policy Club

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Конопка Н., Костів Б. Проблеми енергетичної залежності держав Центральної Америки і Карибського басейну / Н. Конопка, Б. Костів // Політичне життя. - №2. - C.118-124 (Index Copernicus: https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=46655 (імпакт-фактор - 51.60) та Google Scholar).

Опублікування статті

Тищенко, Д. (D. Tyshchenko) (2017) Гармонізація ініціативи східного партнертва з іншими політиками ЄС у Східній Європі (Harmonisation of the Eastern Partnership Initiative with Other EU Policies in Eastern Europe). Наукові Записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Міжнародні відносини», Збірник наукових праць (1). с. 71-78.

Конопка Н., Баженов В. Лівійська криза як фактор напруги в Середземноморському регіоні / Н. Конопка, В. Баженов // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Міжнародні відносини». ‒ Вип. 2. ‒ Острог, 2018. ‒ С. 82-93.

2016

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Сьома міжнародна наукової конференція "Українська діаспора: проблеми дослідження": 27–28 вересня 2016 р., м. Острог / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Острозька академія», Українське історичне товариство.

Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського 17 вересня 2016 р., м. Острог / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Острозька академія», Українське історичне товариство.

Видання наукової монографії

Микола Григорович Рєпнін: дипломат, політик, урядовець: [монографія]; Серія: Історичні монографії, Т. 7 / Н.О. Конопка. - Острог-Нью-Йорк, 2016. - 216 с.; іл.

Опублікування статті

Конопка, Н. (N. Konopka) (2016) Постать М. Рєпніна в творчості Д. Дорошенка та М. Грушевського (The Figure of Mykola Repnin in Works of Dmytro Doroshenko and Mykhailo Hrushevskyi). Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського : тези доповідей (17 вересня 2016 р., м. Острог). с. 156-158.

Конопка, Н. (N. Konopka) (2016) Михайло Антонович як дослідник історії України (Mykhailo Antonovych as a Researcher of Ukrainian History). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. с. 132-134.

2015

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

Отримано грант від Українського Історичного Товариства (США) на друк монографії "Микола Григорович Рєпнін: дипломат, політик, урядовець" (Острог-Нью-Йорк, 2016)

Присвоєння вченого звання доцента

наказ Міністерства освіти та науки від 22.12.2014 №1503. Переведена на посаду доцента січень 2015 р.

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: natalia.konopka@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну