Конопка Наталя Олегівна,

к.і.н., доц., Доцент кафедри міжнародних відносин
Конопка Наталя Олегівна
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2019

Опублікування статті

Конопка Н., Касіянчук Р. Безпековий вимір зовнішньої політики ОАЕ

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Конопка Н., Касіянчук Р. Безпековий вимір зовнішньої політики ОАЕ // Політичне життя

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Дні науки, всеукраїнська та міжнародна конфренції

Конопка Н. Українсько-кувейтські відносини на сучасному етапі (Дні науки, Острог, 13-17 травня 2019 р.

Керівництво студентським науковим гуртком

Foreigh Policy Club

Foreigh Policy Club

Опублікування тез доповідей

тези

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

доповіді

2018

Керівництво студентським науковим гуртком

Foreigh Policy Club

Foreign Policy Club

Опублікування статті

Конопка Н., Костів Б. Стратегічні інтереси Китайської Народної Республіки в Латинській Америці / Н. Конопка, Б. Костів // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Міжнародні відносини». ‒ Вип. 1. ‒ Острог, 2017. ‒ С. 92-102.

Конопка Н., Баженов В. Лівійська криза як фактор напруги в Середземноморському регіоні / Н. Конопка, В. Баженов // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Міжнародні відносини». ‒ Вип. 2. ‒ Острог, 2018. ‒ С. 82-93.

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Конопка Н. Торгівельно-економічне співробітництво України та держав Магрибу (Дні науки, Острог, 2018)

Конопка Н. Інтереси Німеччини на Близькому Сході (Дні науки, Острог, 2017)

Конопка Н. Основні вектори зовнішньої політики Йорданського Хашимітського Королівства на сучасному етапі (Дні науки, Острог, 2016)

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Конопка Н., Костів Б. Проблеми енергетичної залежності держав Центральної Америки і Карибського басейну / Н. Конопка, Б. Костів // Політичне життя. - №2. - C.118-124 (Index Copernicus: https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=46655 (імпакт-фактор - 51.60) та Google Scholar).

2016

Опублікування статті

Михайло Антонович як дослідник історії України // Конопка Н. // Українська діаспора: проблеми дослідження: тези доповідей Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Острозька академія», Українське історичне товариство. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. - С. 132-134.

Конопка Н. Постать М. Рєпніна в творчості Д. Дорошенка та М. Грушевського / Конопка Н // Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського: тези доповідей (17 вересня 2016 р., м. Острог) / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Острозька академія», Українське історичне товариство. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – С. 156-158.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Сьома міжнародна наукової конференція "Українська діаспора: проблеми дослідження": 27–28 вересня 2016 р., м. Острог / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Острозька академія», Українське історичне товариство.

Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського 17 вересня 2016 р., м. Острог / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Острозька академія», Українське історичне товариство.

Видання наукової монографії

Микола Григорович Рєпнін: дипломат, політик, урядовець: [монографія]; Серія: Історичні монографії, Т. 7 / Н.О. Конопка. - Острог-Нью-Йорк, 2016. - 216 с.; іл.

2015

Присвоєння вченого звання доцента

наказ Міністерства освіти та науки від 22.12.2014 №1503. Переведена на посаду доцента січень 2015 р.

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

Отримано грант від Українського Історичного Товариства (США) на друк монографії "Микола Григорович Рєпнін: дипломат, політик, урядовець" (Острог-Нью-Йорк, 2016)

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: natalia.konopka@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну