Конопка Наталя Олегівна,

к.і.н., доц., Доцент кафедри міжнародних відносин
Конопка Наталя Олегівна
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2018

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Конопка Н. Торгівельно-економічне співробітництво України та держав Магрибу (Дні науки, Острог, 2018)

Конопка Н. Інтереси Німеччини на Близькому Сході (Дні науки, Острог, 2017)

Конопка Н. Основні вектори зовнішньої політики Йорданського Хашимітського Королівства на сучасному етапі (Дні науки, Острог, 2016)

Керівництво студентським науковим гуртком

Foreign Policy Club

Foreigh Policy Club

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Конопка Н., Костів Б. Проблеми енергетичної залежності держав Центральної Америки і Карибського басейну / Н. Конопка, Б. Костів // Політичне життя. - №2. - C.118-124 (Index Copernicus: https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=46655 (імпакт-фактор - 51.60) та Google Scholar).

Опублікування статті

Конопка Н., Костів Б. Стратегічні інтереси Китайської Народної Республіки в Латинській Америці / Н. Конопка, Б. Костів // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Міжнародні відносини». ‒ Вип. 1. ‒ Острог, 2017. ‒ С. 92-102.

Конопка Н., Баженов В. Лівійська криза як фактор напруги в Середземноморському регіоні / Н. Конопка, В. Баженов // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Міжнародні відносини». ‒ Вип. 2. ‒ Острог, 2018. ‒ С. 82-93.

2016

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Сьома міжнародна наукової конференція "Українська діаспора: проблеми дослідження": 27–28 вересня 2016 р., м. Острог / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Острозька академія», Українське історичне товариство.

Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського 17 вересня 2016 р., м. Острог / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Острозька академія», Українське історичне товариство.

Видання наукової монографії

Микола Григорович Рєпнін: дипломат, політик, урядовець: [монографія]; Серія: Історичні монографії, Т. 7 / Н.О. Конопка. - Острог-Нью-Йорк, 2016. - 216 с.; іл.

Опублікування статті

Конопка Н. Постать М. Рєпніна в творчості Д. Дорошенка та М. Грушевського / Конопка Н // Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського: тези доповідей (17 вересня 2016 р., м. Острог) / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Острозька академія», Українське історичне товариство. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – С. 156-158.

Михайло Антонович як дослідник історії України // Конопка Н. // Українська діаспора: проблеми дослідження: тези доповідей Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Острозька академія», Українське історичне товариство. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. - С. 132-134.

2015

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

Отримано грант від Українського Історичного Товариства (США) на друк монографії "Микола Григорович Рєпнін: дипломат, політик, урядовець" (Острог-Нью-Йорк, 2016)

Присвоєння вченого звання доцента

наказ Міністерства освіти та науки від 22.12.2014 №1503. Переведена на посаду доцента січень 2015 р.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: natalia.konopka@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну