Стрельбицький Микола Павлович,

д.ю.н., проф., професор кафедри національної безпеки та політології
Стрельбицький Микола Павлович
QA
Резюме
Освіта

1998 – атестат професора кафедри управління оперативно-службовою діяльністю Академії Служби безпеки України.

1998 – доктор юридичних наук (зі спеціальності 21.07.03 – кадри органів та військ державної безпеки України).

1989 – кандидат юридичних наук.

1970 – 1975 – Кам’янець-Подільський сільськогосподарський інститут.

Досвід роботи

11.2020 – дотепер – професор кафедри національної безпеки та політології Національного університету «Острозька академія».

2014 – 2020 – професор кафедри державного та канонічного права Карпатського університету імені Августина Волошина.

2009 – 2014 – завідувач кафедри правознавства (з 1.09. 2009 р. – кафедри державного та канонічного права) Карпатського університету імені Августина Волошина.

2007 – 2009 – головний науковий співробітник науково-організаційного центру Національної академії Служби безпеки України.

1992 – 2006 – проректор Національної академії Служби безпеки України.

1974 – 2006 – військова служба в органах безпеки на посаді молодшого, старшого та вищого офіцерського складу.

Сфера наукових інтересів

Державне, соціальне управління, управління національною безпекою, державна безпека, антикорупційна діяльність.

Професійні досягнення, нагороди

2019 нагороджений нагрудним знаком МОН України «Відмінник освіти».

2018 нагороджений Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України.

2012 академік, віцепрезидент Міжнародної академії богословських наук.

2002 Заслужений працівник освіти.

2001 член-кореспондент Міжнародної Кадрової академії.

Нагороджений 25-ма медалями та почесною відзнакою Президента України «За військову службу», відомчими відзнаками Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки і Управління державної охорони України. 

Голова спеціалізованої вченої ради Національної академії Служби безпеки України (СРД 26.706.02). Член спеціалізованої вченої ради СРД 26.007.02 у Національній академії внутрішніх справ. Член спеціалізованої вченої ради Міжрегіональної академії управління персоналом (К 26.142.05). Член вченої ради Інституту права імені князя Володимира Великого при МАУП. Віцепрезидент Міжнародної академії богословських наук.

Військове звання – генерал-майор у відставці.

 

Наукова робота
2021

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

Стрельбицька Л. М., Стрельбицький М.П., Долгов Д.Є. Безпека державного управління України. Матеріали науково-практичної конференції Київського кооперативного інституту бізнесу і права, травень 2021 р. Електронний ресурс.

Рецензування наукових матеріалів (у т.ч. відгуки)

Рецензія на суспільно-політичне видання «Гібридна війна Російської Федерації проти Грузії»

Рецензія на монографію Макаренко Н.К. Запобігання професійній злочинності в Україні[Текст:] Монографія / Н.К.Макаренко - К.: 7БЦ, 2021.-455 с.

Рецензія на методику «Розслідування незаконного збагачення (365-5 КК України)», підготовлену авторським колективом Національної академії внутрішніх справ (Чернявський С.С., Стрільців О.М., Крижна В.В. та інші).

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Експертиза 7-х докторських і 4-х кандидатських дисертацій, винесених на захист спеціалізованої вченої ради НА СБУ СРД 26.706.02 у 2021 р.

Опонування в спеціалізованій вченій раді 26.007.02 Національної академії внутрішніх справ 29.09.2021 р. та підготовка відгуку офіційного опонента на дисертацію Козаченка Олександра Івановича «Теоретичні, правові й організаційно-тактичні основи оперативного співробітництва», подану на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі спеціальності 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Mykola Strelbytskyi. Cybercrime as a threat to Ukraine’s National security. / Varenia Nataliia, Ihor Avdoshyn, Lilia Strelbytska, Mykola Strelbytskyi. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security. Vol. 21. №5. May 2021. ( Наукометричне видання WoS )

2020

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Strelbytska Lilia, Strelbytskyi Mykola, Shemchuk Viktor, Rizak Mykhailo, Kulhavets Khrystyna. Features of civil liability of police officers for damage caused under the influence of force majeure. Cuestiones Políticas. Vol.38, 2020, P. 371-382. (Scopus)

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

Стрельбицький М.П. Світська та богословська наука в контексті органічного духовного взаємозв’язку держави, церкви та суспільства в сучасних умовах. Науковий журнал «Богословська наука в Україні». Випуск 1. Ужгородська українська богословська академія. Карпатський університет імені Августина Волошина; Міжнародна академія богословських наук. Ужгород, 2020. (206 с.). С 73- 82.

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Методологічні та організаційно-правові засади формування і функціонування системи державного управління національною безпекою України. / Стрельбицький М.П., Стрельбицька Л. М. // Інформація і право. 2020.- № 2(33)/2020. С. 96-107.

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Голова спеціалізованої вченої ради СРД 26.706.02 НА СБ України.

Член спеціалізованої вченої ради К.26.142.05 ПрАТ «Вищого навчального закладу «Міжрегіональна академія управління персоналом».

2019

Видання наукової монографії

Управлінське безпекознавство [Текст] : монографія / М. П. Стрельбицький, Л. М. Стрельбицька ; Нац. акад. Служби безпеки України, ПрАТ ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом". - Київ : Людмила , 2019. - 358 с. 

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Стрельбицький М.П, Благодарний А.М. Превентивна протидія екстремістським проявам в Україні: правові та організаційні аспекти. Видання НА СБУ «Інформаційна безпека людини, суспільства, держави» №1 (25) 2019. С. 37-45.

2018

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Стрельбицький М.П., Вичавка В.І. Правові засади взаємодії підрозділів охорони кордону з підрозділами національної гвардії в пунктах в’їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію України. Честь і Закон. 2018. № 4. С.34-45.

Стрельбицький М.П., Філіппов С.О. Зміна конфігурації системи протидії транскордонним загрозам на кордонах Євросоюзу. Збірник наукових праць центру стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. К., 2018. № 3(61). С. 32-36.

Стрельбицький М.П. Порушення правил несення прикордонної служби як військове адміністративне правопорушення / Микола Стрельбицький, Андрій Мота // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : військові та технічні науки / гол. ред. Олексієнко Б. М. – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2018. – № 3(73). – С. 130-140.

Особливості застосування заходів адміністративного припинення в умовах гібридної війни / А.М. Благодарний, М.П. Стрельбицький // Інформаційна безпека людини, суспільства, держави. – К. : НА СБУ, 2018. №1(23). – С. 25-34.

Стрельбицький М.П. Запобігання внутрішнім загрозам безпеці державного управління України: ретроспективна парадигма / Л.М. Стрельбицька, М.П. Стрельбицький // Збірник наукових праць НА СБ України. – 2018. – № 66. – С. 85-95.

2017

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Стрельбицький М.П. Теоретико - прикладні засади імплементації актів нормативно-правового регулювання протидії корупції у законодавство України в процесі євроінтеграції. - К.,2017.- Науковий вісник НА СБУ. № 62. С.38-45.

Стрельбицький М.П. Роль юридичної науки у розробці та дослідженні особливостей корупції: основні вітчизняні та зарубіжні підходи. - К., 2017. Збірник наукових праць СБУ № 62. С. 56-65.

Стрельбицький М.П. Методологія міжнародної та вітчизняної оцінки масштабів й особливостей корупції в Україні. К., 2017. Науковий вісник НА СБУ, № 63. С.53-61.

Стрельбицький М.П. Історичний аспект генезису біологічної зброї навколо України та її загроза національній безпеці. К., 2017. Науковий вісник НА СБУ. № 64. С.65-71.

Стрельбицький М.П. Антологія політичної корупції як загрози суверенітету і державності України: зарубіжні й вітчизняні дефініції. К., 2017. Науковий вісник НА СБУ, № 65. С.60-69.

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: mykola.strelbytskyi@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну