Стрельбицький Микола Павлович,

д.ю.н., проф., професор кафедри політології та національної безпеки
Стрельбицький Микола Павлович
QA
Резюме
Освіта

1998 – атестат професора кафедри управління оперативно-службовою діяльністю Академії Служби безпеки України.

1998 – доктор юридичних наук (зі спеціальності 21.07.03 – кадри органів та військ державної безпеки України).

1989 – кандидат юридичних наук.

1970 – 1975 – Кам’янець-Подільський сільськогосподарський інститут.

Досвід роботи

11.2020 – дотепер – професор кафедри політології та національної безпеки Національного університету «Острозька академія».

2014 – 2020 – професор кафедри державного та канонічного права Карпатського університету імені Августина Волошина.

2009 – 2014 – завідувач кафедри правознавства (з 1.09. 2009 р. – кафедри державного та канонічного права) Карпатського університету імені Августина Волошина.

2007 – 2009 – головний науковий співробітник науково-організаційного центру Національної академії Служби безпеки України.

1992 – 2006 – проректор Національної академії Служби безпеки України.

1974 – 2006 – військова служба в органах безпеки на посаді молодшого, старшого та вищого офіцерського складу.

Сфера наукових інтересів

Державне, соціальне управління, управління національною безпекою, державна безпека, антикорупційна діяльність.

Професійні досягнення, нагороди

2019 нагороджений нагрудним знаком МОН України «Відмінник освіти».

2018 нагороджений Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України.

2012 академік, віцепрезидент Міжнародної академії богословських наук.

2002 Заслужений працівник освіти.

2001 член-кореспондент Міжнародної Кадрової академії.

Нагороджений 25-ма медалями та почесною відзнакою Президента України «За військову службу», відомчими відзнаками Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки і Управління державної охорони України. 

Голова спеціалізованої вченої ради Національної академії Служби безпеки України (СРД 26.706.02). Член спеціалізованої вченої ради Міжрегіональної академії управління персоналом (К 26.142.05).

Військове звання – генерал-майор у відставці.

 

Наукова робота
2020

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора

Стрельбицький М.П. Світська та богословська наука в контексті органічного духовного взаємозв’язку держави, церкви та суспільства в сучасних умовах. Науковий журнал «Богословська наука в Україні». Випуск 1. Ужгородська українська богословська академія. Карпатський університет імені Августина Волошина; Міжнародна академія богословських наук. Ужгород, 2020. (206 с.). С 73- 82.

Опублікування тез доповідей

Стрельбицький М.П. Сучасний стан та перспективи кадрової політики в Україні. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Роль юриспруденції у формуванні сучасного суспільства». м. Київ, 8 жовтня 2020 р. Вид-во МАУП. С.35-42.

Стрельбицький М.П. Вітчизняні підходи до оцінки корупційних ризиків для запобігання корупції». Матеріали III-ї Міжнародної науково-практичної конференції НА ВС «Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі». Київ, видання НА ВС України, січень, 2020 р. С. 164-167.

Стрельбицький М.П. Мистецтво і наука управління національною безпекою України в умовах гібридної війни. Проблеми модернізації України: [зб. наук. пр.]/ МАУП.-К.: с. 92-94. Вип.10: Матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. “Розвиток Української держави в умовах активізації євроінтеграційних процесів», м. Київ, МАУП 19 березня 2020 р./ редкол.: М.Н.Курко (голова)[та ін.]. 2020. 408 с.

Рецензування монографій

Рецензування монографії д.ю.н, професора Кузніченка С.О. «Правовий статус місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування в зоні проведення операції Об’єднаних сил», 260 с. Інститут законодавства ВР України, 2020 р.

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Голова спеціалізованої вченої ради СРД 26.706.02 НА СБ України.

Член спеціалізованої вченої ради К.26.142.05 ПрАТ «Вищого навчального закладу «Міжрегіональна академія управління персоналом».

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Strelbytska Lilia, Strelbytskyi Mykola, Shemchuk Viktor, Rizak Mykhailo, Kulhavets Khrystyna. Features of civil liability of police officers for damage caused under the influence of force majeure. Cuestiones Políticas. Vol.38, 2020, P. 371-382. (Scopus)

Опублікування статті

Методологічні та організаційно-правові засади формування і функціонування системи державного управління національною безпекою України. / Стрельбицький М.П., Стрельбицька Л. М. // Інформація і право. 2020.- № 2(33)/2020. С. 96-107.

2019

Опублікування тез доповідей

Стрельбицький М.П., Стрельбицька Л.М., Долгов Д.Є. Відкриття банківського рахунку неповнолітньою особою. / Сучасний стан та перспективи розвитку правової системи в Україні: матеріали міжвузівської науково-практичної конференції (Київ, 09 квітня 2019 року) / Заклад вищої освіти Київський кооперативний інститут бізнесу і права. Київ, 2019. С. 110-112.

Стрельбицький М.П., Герасименко О.М. Актуальні питання кадрової політики та протидії корупційним правопорушенням з боку державних службовців. Матеріали круглого столу "Державна служба в Україні: шляхи реформування" (22 травня 2019 р.). Київ, Національна академія прокуратури України, С.134-140.

Видання наукової монографії

Управлінське безпекознавство [Текст] : монографія / М. П. Стрельбицький, Л. М. Стрельбицька ; Нац. акад. Служби безпеки України, ПрАТ ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом". - Київ : Людмила , 2019. - 358 с. 

Опублікування статті

Стрельбицький М.П, Благодарний А.М. Превентивна протидія екстремістським проявам в Україні: правові та організаційні аспекти. Видання НА СБУ «Інформаційна безпека людини, суспільства, держави» №1 (25) 2019. С. 37-45.

2018

Опублікування тез доповідей

Стрельбицький М.П. Запобігання корупції в умовах реформування правоохоронних органів. Матеріали 3-ї Міжнародної науково-практичної конференції на НА ВС на тему: «Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі», Київ, січень, 2018 р. С. 164-167.

Опублікування статті

Стрельбицький М.П., Вичавка В.І. Правові засади взаємодії підрозділів охорони кордону з підрозділами національної гвардії в пунктах в’їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію України. Честь і Закон. 2018. № 4. С.34-45.

Стрельбицький М.П., Філіппов С.О. Зміна конфігурації системи протидії транскордонним загрозам на кордонах Євросоюзу. Збірник наукових праць центру стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. К., 2018. № 3(61). С. 32-36.

Стрельбицький М.П. Порушення правил несення прикордонної служби як військове адміністративне правопорушення / Микола Стрельбицький, Андрій Мота // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : військові та технічні науки / гол. ред. Олексієнко Б. М. – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2018. – № 3(73). – С. 130-140.

Особливості застосування заходів адміністративного припинення в умовах гібридної війни / А.М. Благодарний, М.П. Стрельбицький // Інформаційна безпека людини, суспільства, держави. – К. : НА СБУ, 2018. №1(23). – С. 25-34.

Стрельбицький М.П. Запобігання внутрішнім загрозам безпеці державного управління України: ретроспективна парадигма / Л.М. Стрельбицька, М.П. Стрельбицький // Збірник наукових праць НА СБ України. – 2018. – № 66. – С. 85-95.

2017

Опублікування статті

Стрельбицький М.П. Теоретико - прикладні засади імплементації актів нормативно-правового регулювання протидії корупції у законодавство України в процесі євроінтеграції. - К.,2017.- Науковий вісник НА СБУ. № 62. С.38-45.

Стрельбицький М.П. Роль юридичної науки у розробці та дослідженні особливостей корупції: основні вітчизняні та зарубіжні підходи. - К., 2017. Збірник наукових праць СБУ № 62. С. 56-65.

Стрельбицький М.П. Методологія міжнародної та вітчизняної оцінки масштабів й особливостей корупції в Україні. К., 2017. Науковий вісник НА СБУ, № 63. С.53-61.

Стрельбицький М.П. Історичний аспект генезису біологічної зброї навколо України та її загроза національній безпеці. К., 2017. Науковий вісник НА СБУ. № 64. С.65-71.

Стрельбицький М.П. Антологія політичної корупції як загрози суверенітету і державності України: зарубіжні й вітчизняні дефініції. К., 2017. Науковий вісник НА СБУ, № 65. С.60-69.

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: mykola.strelbytskyi@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну