Романов Микола Степанович,

д.ю.н., проф., завідувач кафедри національної безпеки та політології
Романов Микола Степанович

https://goo.gl/Lg7br9

QA
Резюме
РЕЗЮМЕ

Тел: 067-362-06-07; е-mail: mykola.romanov@oa.edu.ua

 Вчена ступінь: доктор юридичних наук (диплом ВАК України ДК № 046949, захист дисертації за спеціальністю «Забезпечення державної безпеки»).

Вчені звання: старший науковий співробітник (атестат ВАК України АС № 006870); доцент (атестат Міністерства  освіти науки і спорту України 12 ДЦ № 033659).

Досвід роботи:

    Проходив військову службу в Службі безпеки України на різних оперативних посадах (29 років): від оперативного співробітника до заступника начальника регіонального Управління СБ України (м. Луцьк) та відповідального співробітника Центрального управління СБ України (м. Київ). Звільнений у 2011 році. Полковник запасу.

Маю досвід управління науково-педагогічними колективами:

-     очолював (2004-2009 роки) випускову спеціальну кафедру №2 «Контррозвідувальна діяльність» Національної академії СБ України (м. Київ вул. М. Максимовича, 22);

-     директор Центру підготовки та підвищення кваліфікації кадрів СБ України, заступник директора (з навчальної та наукової роботи) Навчально-наукового інституту перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів СБ України (2010-2012 роки), м. Київ, проспект В. Лобановського, 98.

        Досвід викладацької роботи 10 років: ст. викладач, доцент, професор спеціальної кафедри, завідувач спеціальної кафедри Національної акадеиії Служби безпеки УКраїни, завідувач кафедри політології та національної безпеки Національного університету "Острозька академія".

    Автор трьох навчальних посібників, один із яких відкриттий -"Контррозвідувальний режим в Україні", що використовується в навчальному процесі студентів спеціальності "національна безпека", монографії на спеціальну тему, співавтор монографії та чотирьох  навчальних посібників із спеціальних дисциплін, що використовуються у навчальному процесі Національної академії СБ України, один із них "Основи терорології"  що використовується в навчальному процесі студентів спеціальності "національна безпека" Національного університету "Острозька академія".

            Опубліковано більше 50 наукових статей на теми, що стосуються забезпечення державної безпеки України. 

        Підготовлено  навчально-тематичні плани за спеціальними дисциплінами (8); робочі навчальні програми спеціальної навчальної дисципліни  в НА СБ України для курснатів та слухачів  СБ та ДПС України (2) освітньо-професійну програму(1), 12 лекцій із спецдисципліни №2 НА СБ України, методичні рекомендації, що стосуються навчального процесу та оперативної роботи оперативних співробітників СБ України (4). 

    Розроблено робочі навчальні програми для студентів Національного університету "Острозька академія"  : 

-"Національна безпека України" (168 год), 

-"Основи діяльності спецслужб" (56 годин), 

-"Контррозвідувальний режим в Україні" (72 год.), 

-"Оперативно-розшукова діяльність" (72 год.) 

-"Безпека соціальних комунікацій" (70 год).

Громадсько-наукова робота:

Член науково-методичної підкомісії Міністерства освіти та науки 13 з воєнних наук, національної та цивільної безпеки (Наказ МОН №233

від 20.06.2016 року).

 

Член спеціалізованої вченої ради:

Д 26.706.2 з захисту кандидатських та докторських дисертацій в Національній академії Служби безпеки України  (наказ МОН №2 662.від 20 .09 2018 року)

 

Член редакційної колегії  наукового електронно-вахового видання Національного університету «Острозька академія»  часопису серія  «Право»

 

Член дорадчо - консультаційної групи з спеціальності «національна безпека» Національної академії Служби безпеки України (наказ ректора від 15.02.20120 року)

 

Експерт  Національного фонду досліджень України (13.08.2020)

 

 

            Розроблено та впроваджено у навчальний процесі  наступні  курси лекцій для студентів спеціальності "національна безпека" Національного університету "Острозька академія": "Національна безпека України"-  72 години, "Основи діяльності спецслужб"- 56 годин" "Безпека соціальних комунікацій" - 56 годин.

Освіта:

        Новоушицький технікум механізації сільського господарства, технік-механік (м. Нова-Ушиця, Хмельницької області); Кам’янець-Подільський сільськогосподарський інститут, економіст-організатор сільськогосподарського виробництва (м. Кам’янець-Подільський, Хмельницької області); Вища школа КДБ СРСР (м. Нижній Новгород, РФ).

    Аспірантура (заочна форма навчання) Національної академії СБ України (м. Київ, вул. М. Максимовича, 22).

Курси і тренінги:

- підвищення педагогічної майстерності в Національній академії Служби безпеки України 2005 та  2020 роки;

- підвищення педагогічної майстерності в Національній академії Державної прикордонної Служби України, 2019 рік;

- підвищення педагогічної майстерності в Академії Федеральної Служби безпеки РФ (2006 рік);

- підвищення кваліфікації ЦРУ США (2008 рік); підвищення кваліфікації з аналітичній діяльності  ЦРУ США (2009 рік);

-науково -педагогічна практика  ( 3 місяці) в Wyższa Szępła (бізнес та (підприємництво) в  м.Островець Свентокшиський

 вул. Академіка 12, 27-400 Островець Św. телек +48 (41) 266 69 73, факс (0-41) 263 2.1 (сертифікат  №12 від 20 .09. 2017 року.)

;

 

Додаткові відомості: народився 9 березня 1955 року у с. Іванківці Дунаєвецького району, Хмельницької області. Одружений. Дружина – співробітник Управління ДАС в Рівненській області, два сини – військовослужбовці.

Володіння іноземними мовами: німецькою у розмірі кандидатського мінімуму; вільно – російською.

Особисті якості: цілеспрямованість; організаторські здібності; комунікабельність; толерантність; відповідальність.

Нагороджений низкою відомчих медалей та відзнак Служби безпеки України та однією державною нагородою колишнього СРСР.


 

****

Опис відсутній

Наукова робота
2021

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Kurylo V., Gurzhii T., Mushenok V., Romanov M., Sliusarenko S. (2021). Agribusiness Entities’ Statutory Payments to Local Budgets as a Foundation for the Financial base of Rural Territorial Communities in Ukraine. Studies of Applied Economics. Vol. 39 No. 9: Special Issue: Development of a Market Economy in the context of the Global Financial Crisis. DOI: https://doi.org/10.25115/eea.v39i9.5693

Видання наукової монографії

Романов М., Кудінов С., Рижов І. Основи терорології. Навчальний посібник. Національний університет "Острозька академія", Національна академія Служби безпеки України. Вид-во НУ "ОА"Видання доповнене і перероблене..2020. 228с. План. год.: 120 Факт. год.: 100

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Щорічна Науково-практична конференція "Актуальні питання оперативно-службової діяльності". м. Київ. НА СБ України. січень 2021 року.

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Участь у роботі спеціалізованої Вченої ради Національної академії Служби безпеки України СРД 26.706.02., спеціальність 21.07.01. - Забезпечення державної безпеки України (юридичні науки).

2020

Видання наукової монографії

Романов М., Кудінов С, Рижов І.Основи терорології.Навчальний посібник.Національний університет "Острозька академія", Національна академія Служби безпеки України. Вид-во НУ "ОА".2020. 198с.

Гущук І, Гончарук Я., Величко М, Романов М. Біологічна безпека та біологічний захист держави як складові національної безпек України. Навчальний посібник. Національний університет "Острозька академія", Національна академія СБ України, Науковий центр превентивної токсиколгії, харчоії і хімічної безпеки іменф академіка Л.І. Медведя МОЗ України.Вид-во НУ "ОА".2020.с.280.

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Романов М.С.ПРОБЛЕМА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ БЕЗПЕКИ ОСОБИ, СУСПІЛЬСТВА, ДЕРЖАВИ У СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІTHE (PROBLEM OF LEGAL REGULATION OF THE SECURITY OF A PERSON, SOCIETY, STATE IN THE MODERN INFORMATION) SOCIETY.січень 2021

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Романов М.С. Роль і місце навчально-наукових установ України у проведенні інформаціно-психологічних операцій /М.Романов // Науково-практична конференція "Актуальні питання оперативно-службової діяльності". м. Київ. НА СБ України. 19 січня 2019 року.

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Романов М.С. Тіщенко В.М. Фільтраційні (верифікаційні) заходи як важливий елемент забезпечення контррозвідувального режимиу на кордоні.

2019

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Участь у роботі спеціалізованої Вченої ради Національної академії Служби безпеки України СРД 26.706.02., спеціальність 21.07.01. - Забезпечення державної безпеки України (юридичні науки).

Участь у роботі спеціалізованої Вченої ради Національної академії Служби безпеки України СРД 26.706.02., спеціальність 21.07.01. - Забезпечення державної безпеки України (юридичні науки).

Участь у роботі спеціалізованої Вченої ради Національної академії Служби безпеки України СРД 26.706.02., спеціальність 21.07.01. - Забезпечення державної безпеки України (юридичні науки).

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Романов М.С., Марічев В.Є, Торгнський В.П. Співвідношення контррозвідувального режиму та територіальної оборони України.-Збірник наукових праць НА СБ України -№70-2019- с.50-58.

Романов М.С.,Тіщенко В.М. Фільтраційні (верифікаційні) заходи в ДПС України важливий елемент забезпечення контррозвідувального режиму на кордоні./Щорічна науково-практична конференція "Актуальні проблеми оперативно-службової діяльності СБ України в сучаних умовах"-НА СБ України- 27.10.2019 року.- м. Київ.

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

MykolaVelychko National Academy of the Security Service of Ukraine, Kyiv, Ukraine; Mykola Romanov National University of Ostroh Academy MODERN SUDDEN APPEARANCE OF AFRICAN SWINE FEVER (ASF) AS A POSSIBLE MEANS FOR BIOLOGICAL DIVERSITY AGAINST UKRAINE DURING THE PERIOD OF MILITARY AGGRESSION IN THE EAST The NATO Science for Peace and Security Programme

Видання наукової монографії

Романов М.С. Контрроозвідувальний режим в Україні. Навчальний посібник. Національний університет "Острозька академія"= м. Острог-2019- с.250.

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Politologii UNIWERSYTET NARODOWY „AKADEMIA OSTROGSKA” W OSTROGU Wydział Zarzadzania Polityczno-Informacyjnego PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. SZYMONA SZYMONOWICA W ZAMOŚCIU Instytut Nauk Społecznych zapraszają na międzynarodową cykliczną konferencję naukową pt. Zagrożenia bezpieczeństwa w procesach globalizacji Zagrożenia polityczne Zamość, 16 - 17 maj 2019 r. // Романов М.С.КОНТРРОЗВІДУВАЛЬНИЙ РЕЖИМ В УКРАЇНІ: ФУНКЦІЇ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ РФ.

2018

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Романов М.С., Дудка О.П. Режим безпеки Федеративної Республіки Німеччина. Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право».-2018 -№1 (17)

Романов М. С., Авдошин І.В. Спеціальні операції в системі забезпечення національної безпеки України: еволюція наукових поглядів. /М. Романов//

Романов М.С., Поліщук Д.В. Агентура впливу як виконавчий механізм спеціальних служб Російської Федерації. /М. Романов// - Науковий вісник НА СБ України.-Вх. №8383-№68 - 1968-ст.49-55.

Романов М.С. Контррозвідувальний режим в Україні та недержавні охоронні структури і служби безпеки підприємств./М. Романов // Збірник наукових праць НА СБ України.-Вх. № 8314 – 2018 – ст.69-77.

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Романов М.С. Освітньо–наукове забезпечення національної безпеки України/М. Романов// Освіта та наука у сфері національної безпеки : проблеми та пріоритети розвитку, 8 червня 2018 р. м. Острог

Романов М.С. Кадрове забезпечення сектору національної безпеки: проблеми та перспективи вирішення./М.Романов// Міжнародна конференція "Національна і регіональна безпека в умовах інформаційної війни. - 30 листопада 2018 року, - м. Івано-Франківськ, Прикарпатський національний університет імені Вкасиля Стефаника.

Романов М.С., Величко М.В., Взаємне правове визнання наукових та експертних досліджень науково-дослідних установ України, виконаних згідно міжнародних стандартів ОЕСР з країнами Європейського Союзу. /М. Романов, М. Величко// Науково-проактична конференція з міжнародною участю "Громадське здоровя: проблеми та перспективи розвитку" 29 листопада 2018 року, м. Остріг, НУ ОА,

Романов М.С. Щодо інформаційного забезпечення впровадження контррозвідувального режиму в Україні /М.Романов//2 міжнародна науково-практична конференція "Стан та перспективи реформування сектору безпеки і оборони України" 30 листопада 2018 року,, м. Київ, Національний університет імені Тараса Шевченка,

Рецензування наукових матеріалів (у т.ч. відгуки)

Романов М.С. Рецензування колктивної монограйфії "Конфіденційне спвробітництвр в оперативних підрозділах ДПС України ".м. Хмельницький, НА ДПС УКраїни,-с.340

2017

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Романов М.С. Забезпечення національної безпеки України/М. Романов// Освіта та наука у сфері національної безпеки : проблеми та пріоритети розвитку, 1 грудня 2017 р. м. Острог.

  Сертифікати, дипломи...
Довідка про стажування

Довідка про проходження стажування у Національній академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького. м. Хмельницький (22-24 січня 2019 р.) - 13.03.2020 (0,63 Мб).

Сертифікати підвищення кваліфікації

Сертифікат про підвищення кваліфікації у Вищій школі бізнесу та підприємництва. м. Островець-Свєнтокшиський, Польща (червень-вересень 2017 р.) - 13.03.2020 (0,32 Мб).

Стажування в НМЦ "Школа освітніх інновацій" (180 годин) - 29.06.2021 (0,79 Мб).

Сертифікати участі у семінарах

Сертифікат учасника семінару «Особливості конструювання освітніх програм на основі міжнародного досвіду в межах національного законодавства». м. Київ, 19 лютого 2020 р. - 19.02.2020 (0,52 Мб).

Сертифікат учасника семінару «Актуалізація проблематики і завдань проекту ЄС «WARN - Академічна протидія гібридним загрозам (610133-ЕРР-1-2019-1-FІ-ЕРРКА2-СВНЕ-JР)». м. Київ, 19-20 лютого 2020 р. - 20.02.2020 (0,56 Мб).

  Контакти та соціальні мережі
На головну