Романов Микола Степанович,

д.ю.н., доц., завідувач кафедри політології та національної безпеки
Романов Микола Степанович

https://goo.gl/Lg7br9

QA
Резюме
РЕЗЮМЕ

Тел: 067-362-06-07; е-mail: mykola.romanov@oa.edu.ua

 Вчена ступінь: доктор юридичних наук (диплом ВАК України ДК № 046949, захист дисертації за спеціальністю «Забезпечення державної безпеки»).

Вчені звання: старший науковий співробітник (атестат ВАК України АС № 006870); доцент (атестат Міністерства  освіти науки і спорту України 12 ДЦ № 033659).

Досвід роботи:

    Проходив військову службу в Службі безпеки України на різних оперативних посадах (29 років): від оперативного співробітника до заступника начальника регіонального Управління СБ України (м. Луцьк) та відповідального співробітника Центрального управління СБ України (м. Київ). Звільнений у 2011 році. Полковник запасу.

Маю досвід управління науково-педагогічними колективами:

-     очолював (2004-2009 роки) випускову спеціальну кафедру №2 «Контррозвідувальна діяльність» Національної академії СБ України (м. Київ вул. М. Максимовича, 22);

-     директор Центру підготовки та підвищення кваліфікації кадрів СБ України, заступник директора (з навчальної та наукової роботи) Навчально-наукового інституту перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів СБ України (2010-2012 роки), м. Київ, проспект В. Лобановського, 98.

        Досвід викладацької роботи 10 років: ст. викладач, доцент, професор спеціальної кафедри, завідувач спеціальної кафедри Національної акадеиії Служби безпеки УКраїни, завідувач кафедри політології та національної безпеки Національного університету "Острозька академія".

    Автор трьох навчальних посібників, один із яких відкриттий -"Контррозвідувальний режим в Україні", що використовується в навчальному процесі студентів спеціальності "національна безпека", монографії на спеціальну тему, співавтор монографії та чотирьох  навчальних посібників із спеціальних дисциплін, що використовуються у навчальному процесі Національної академії СБ України, один із них "Основи терорології"  що використовується в навчальному процесі студентів спеціальності "національна безпека" Національного університету "Острозька академія".

            Опубліковано більше 50 наукових статей на теми, що стосуються забезпечення державної безпеки України. 

        Підготовлено  навчально-тематичні плани за спеціальними дисциплінами (8); робочі навчальні програми спеціальної навчальної дисципліни  в НА СБ України для курснатів та слухачів  СБ та ДПС України (2) освітньо-професійну програму(1), 12 лекцій із спецдисципліни №2 НА СБ України, методичні рекомендації, що стосуються навчального процесу та оперативної роботи оперативних співробітників СБ України (4). 

    Розроблено робочі навчальні програми для студентів Національного університету "Острозька академія"  : 

-"Національна безпека України" (168 год), 

-"Основи діяльності спецслужб" (56 годин), 

-"Контррозвідувальний режим в Україні" (72 год.), 

-"Оперативно-розшукова діяльність" (72 год.) 

-"Безпека соціальних комунікацій" (70 год).

Громадсько-наукова робота:

Член науково-методичної підкомісії Міністерства освіти та науки 13 з воєнних наук, національної та цивільної безпеки (Наказ МОН №233

від 20.06.2016 року).

 

Член спеціалізованої вченої ради:

Д 26.706.2 з захисту кандидатських та докторських дисертацій в Національній академії Служби безпеки України  (наказ МОН №2 662.від 20 .09 2018 року)

 

Член редакційної колегії  наукового електронно-вахового видання Національного університету «Острозька академія»  часопису серія  «Право»

 

Член дорадчо - консультаційної групи з спеціальності «національна безпека» Національної академії Служби безпеки України (наказ ректора від 15.02.20120 року)

 

Експерт  Національного фонду досліджень України (13.08.2020)

 

 

            Розроблено та впроваджено у навчальний процесі  наступні  курси лекцій для студентів спеціальності "національна безпека" Національного університету "Острозька академія": "Національна безпека України"-  72 години, "Основи діяльності спецслужб"- 56 годин" "Безпека соціальних комунікацій" - 56 годин.

Освіта:

        Новоушицький технікум механізації сільського господарства, технік-механік (м. Нова-Ушиця, Хмельницької області); Кам’янець-Подільський сільськогосподарський інститут, економіст-організатор сільськогосподарського виробництва (м. Кам’янець-Подільський, Хмельницької області); Вища школа КДБ СРСР (м. Нижній Новгород, РФ).

    Аспірантура (заочна форма навчання) Національної академії СБ України (м. Київ, вул. М. Максимовича, 22).

Курси і тренінги:

- підвищення педагогічної майстерності в Національній академії Служби безпеки України 2005 та  2020 роки;

- підвищення педагогічної майстерності в Національній академії Державної прикордонної Служби України, 2019 рік;

- підвищення педагогічної майстерності в Академії Федеральної Служби безпеки РФ (2006 рік);

- підвищення кваліфікації ЦРУ США (2008 рік); підвищення кваліфікації з аналітичній діяльності  ЦРУ США (2009 рік);

-науково -педагогічна практика  ( 3 місяці) в Wyższa Szępła (бізнес та (підприємництво) в  м.Островець Свентокшиський

 вул. Академіка 12, 27-400 Островець Św. телек +48 (41) 266 69 73, факс (0-41) 263 2.1 (сертифікат  №12 від 20 .09. 2017 року.)

;

 

Додаткові відомості: народився 9 березня 1955 року у с. Іванківці Дунаєвецького району, Хмельницької області. Одружений. Дружина – співробітник Управління ДАС в Рівненській області, два сини – військовослужбовці.

Володіння іноземними мовами: німецькою у розмірі кандидатського мінімуму; вільно – російською.

Особисті якості: цілеспрямованість; організаторські здібності; комунікабельність; толерантність; відповідальність.

Нагороджений низкою відомчих медалей та відзнак Служби безпеки України та однією державною нагородою колишнього СРСР.


 

****

Опис відсутній

Наукова робота
2020

Залучення коштів на НДР за державною тематикою

Залучення коштів через підготовку матеріалів грантової програми ЄСАктуалізація проблематики і завдань проєкту ЄС «WARN – Академічна протидія гібридним загрозам (610133-EPP-1-2019-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP)» Updating on the Problems and Tasks of the EU Project «WARN – Academic Response to Hybrid Threats (610133-EPP-1-2019-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP)»

Опублікування тез доповідей

Романов М.С. «ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ КОНТРРОЗВІДУВАЛЬНОГО РЕЖИМУ В УКРАЇНІ» ,лютий 2012 року

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

3. Романов М.С. Контррозвідувальний режим в Україні: функції і призначення в умовах військової агресії РФ. Міжнародна науково-практична конференція «Загрози безпеці в процесі глобалізації», 16-17 травня 2019 року. м. Замость, Республіка Польща, Державна вища професійно-технічна школа, імені Шімона Шімоновича,

IV Міжнародна науково-практична конференція Романов М.С. «ОСВІТА І НАУКА У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ».червень 2020 року.

Виступ на 4 Міжнародній науково-практичній конференції " Освіта та наука в сфері національної безпеки:проблеми та пріоитети розвитку" Роль і місце навчально-наукових установ Україниу проведенні інформаційно-психологічних операцій".м. Острог ,

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Програма IV Міжнародної науково-практичної конференції Романов М.С. Міжнародна науково-практична конференція «ОСВІТА І НАУКА У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ»,червень 2021 року

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Щорічна Науково-практична конференція "Актуальні питання оперативно-службової діяльності". м. Київ. НА СБ України. січень 2021 року.

оманов М.С. Роль і місце навчально-наукових установ України у проведенні інформаціно-психологічних операцій /М.Романов // Науково-практична конференція "Актуальні питання оперативно-службової діяльності". м. Київ. НА СБ України. січень 2021 року.

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Романов М.С.ПРОБЛЕМА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ БЕЗПЕКИ ОСОБИ, СУСПІЛЬСТВА, ДЕРЖАВИ У СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІTHE (PROBLEM OF LEGAL REGULATION OF THE SECURITY OF A PERSON, SOCIETY, STATE IN THE MODERN INFORMATION) SOCIETY.січень 2021

Опублікування статті

Романов М.С. Тіщенко В.М. Фільтраційні (верифікаційні) заходи як важливий елемент забезпечення контррозвідувального режимиу на кордоні.

Романов М.С. ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО НАЦІОНАЛЬНУ БЕЗПЕКУ». червень, 2021 року

Романов М.С. КОНТРРОЗВІДУВАЛЬНИЙ РЕЖИМ ЯК ОДИН З ВИЗНАЧАЛЬНИХ ЧИННИКІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ УКРАЇНИ БЕЗПЕКИ : ТЕОРЕТИЧНИЙ І ПРАВОВИЙ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ

2019

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

2. Романов М.С.Роль і місце навчально-наукових установ України у проведенні інформаційно-психологічних операцій. III Міжнародна науково-практична конференція присвячена 25 річчю відродження та 450 річчю утворення Наіонального університету «Острозька академія».- м. Острог, 14 червня 2019 року

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Politologii UNIWERSYTET NARODOWY „AKADEMIA OSTROGSKA” W OSTROGU Wydział Zarzadzania Polityczno-Informacyjnego PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. SZYMONA SZYMONOWICA W ZAMOŚCIU Instytut Nauk Społecznych zapraszają na międzynarodową cykliczną konferencję naukową pt. Zagrożenia bezpieczeństwa w procesach globalizacji Zagrożenia polityczne Zamość, 16 - 17 maj 2019 r. // Романов М.С.КОНТРРОЗВІДУВАЛЬНИЙ РЕЖИМ В УКРАЇНІ: ФУНКЦІЇ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ РФ.

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Романов М.С. Роль і місце навчально-наукових установ України у проведенні інформаціно-психологічних операцій /М.Романов // Науково-практична конференція "Актуальні питання оперативно-службової діяльності". м. Київ. НА СБ України. 19 січня 2019 року.

Рецензування монографій

Марічев В.Є. Територіальна оборна України.-К.НА СБ України.

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Участь у роботі спеціалізованої Вченої ради Національної академії Служби безпеки України СРД 26.706.02., спеціальність 21.07.01. - Забезпечення державної безпеки України (юридичні науки).

Участь у роботі спеціалізованої Вченої ради Національної академії Служби безпеки України СРД 26.706.02., спеціальність 21.07.01. - Забезпечення державної безпеки України (юридичні науки).

Участь у роботі спеціалізованої Вченої ради Національної академії Служби безпеки України СРД 26.706.02., спеціальність 21.07.01. - Забезпечення державної безпеки України (юридичні науки).

Видання наукової монографії

Романов М.С. Контрроозвідувальний режим в Україні. Навчальний посібник. Національний університет "Острозька академія"= м. Острог-2019- с.250.

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

КОНТРРОЗВІДУВАЛЬНИЙ РЕЖИМ В УКРАЇНІ ТА НЕДЕРЖАВНІ ОХОРОННІ СТРУКТУРИ І СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ Mykola Romanov National University of Ostroh Academy Oksana Balashova National University of Ostroh Academy

MykolaVelychko National Academy of the Security Service of Ukraine, Kyiv, Ukraine; Mykola Romanov National University of Ostroh Academy MODERN SUDDEN APPEARANCE OF AFRICAN SWINE FEVER (ASF) AS A POSSIBLE MEANS FOR BIOLOGICAL DIVERSITY AGAINST UKRAINE DURING THE PERIOD OF MILITARY AGGRESSION IN THE EAST The NATO Science for Peace and Security Programme

Volodymyr Palyvoda National Institute of Strategic Research Mykola Romanov National University of Ostroh Academy Oksana Balashova National University of Ostroh Academy AGENTS OF RUSSIAN INTELLIGENCE SERVICES AS THE EXECUTIVE MECHANISM OF “SOFT POWER” IN UKRAINE AND THE COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION The Ideology and Politics Journal SCOPUS

ПРИЗНАЧЕННЯ КОНТРРОЗВІДУВАЛЬНОГО РЕЖИМУ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ Жовтенко Тарас Національний університет «Острозька академія»,м. Острог, Україна mromanov3@gmail.com Романов Микола Національний університет «Острозька академія»,м. Острог, Україна mromanov3@gmail.com

Опублікування статті

Романов М.С., Марічев В.Є, Торгнський В.П. Співвідношення контррозвідувального режиму та територіальної оборони України.-Збірник наукових праць НА СБ України -№70-2019- с.50-58.

Романов М.С.,Тіщенко В.М. Фільтраційні (верифікаційні) заходи в ДПС України важливий елемент забезпечення контррозвідувального режиму на кордоні./Щорічна науково-практична конференція "Актуальні проблеми оперативно-службової діяльності СБ України в сучаних умовах"-НА СБ України- 27.10.2019 року.- м. Київ.

2018

Опублікування тез доповідей

Романов М.С. Взаємодія в інформаційному забезпеченні побудови контррозвідувального режиму в Україні. // Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми кримінального права, кримінального процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності» 2 березня 2018 року.- м. Хмельницький - Державна прикордонна Служба України. - с. 23-24.

Романов М.С. Щодо інформаційного забезпечення впровадження контррозвідувального режиму в Україні/ М.Романов// " міжнародна науково-проактична конференція "Стан та перспективи реформуання сектору безпеки іоборони України.-м. Київ,-30 листопар 2018 року. -Київський націонаьний унівенрситет імені ТАраса Шевченка, Воєнно-дипломатична академія імені Євгенія Березняка.-с.429-430. План. год.: 20

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Романов М.С. Щодо інформаційного забезпечення впровадження контррозвідувального режиму в Україні/ М.Романов// " міжнародна науково-проактична конференція "Стан та перспективи реформуання сектору безпеки іоборони України.-м. Київ,-30 листопар 2018 року. -Київський націонаьний унівенрситет імені ТАраса Шевченка, Воєнно-дипломатична академія імені Євгенія Березняка.-с.429-430.

2. Романов М.С. Взаємодія в інформаційному забезпеченні побудови контррозвідувального режиму в Україні. // Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми кримінального права, кримінального процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності» 2 березня 2018 року.- м.Хмельницький - Державна прикордонна Служба України. - с.23-24.

Романов М.С., Величко М.В., Взаємне правове визнання наукових та експертних досліджень науково-дослідних установ України, виконаних згідно міжнародних стандартів ОЕСР з країнами Європейського Союзу. /М. Романов, М. Величко// Науково-проактична конференція з міжнародною участю "Громадське здоровя: проблеми та перспективи розвитку" 29 листопада 2018 року, м. Остріг, НУ ОА, План. год.: 10

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Романов М.С. Кадрове забезпечення сектору національної безпеки: проблеми та перспективи вирішення./М.Романов// Міжнародна конференція "Національна і регіональна безпека в умовах інформаційної війни. - 30 листопада 2018 року, - м. Івано-Франківськ, Прикарпатський національний університет імені Вкасиля Стефаника.

Романов М.С., Величко М.В., Взаємне правове визнання наукових та експертних досліджень науково-дослідних установ України, виконаних згідно міжнародних стандартів ОЕСР з країнами Європейського Союзу. /М. Романов, М. Величко// Науково-проактична конференція з міжнародною участю "Громадське здоровя: проблеми та перспективи розвитку" 29 листопада 2018 року, м. Остріг, НУ ОА,

Романов М.С. Щодо інформаційного забезпечення впровадження контррозвідувального режиму в Україні /М.Романов//2 міжнародна науково-практична конференція "Стан та перспективи реформування сектору безпеки і оборони України" 30 листопада 2018 року,, м. Київ, Національний університет імені Тараса Шевченка,

Романов М.С. Освітньо–наукове забезпечення національної безпеки України/М. Романов// Освіта та наука у сфері національної безпеки : проблеми та пріоритети розвитку, 8 червня 2018 р. м. Острог

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Романов М.С. Дискредитація діяльності спецслужб РФ проти України через створення легендованих антиукраїнських груп (організацій). Відомчий науково-практичний семінар «Актуальні проблеми контррозвідувальної діяльності СБ України в сучасних умовах». м. Київ. - НА СБ України - 31.01.2018 року. Реєстр. № 29/20-368 - ДСК.

5. Романов М.С. Взаємодія в інформаційному забезпеченні побудови контррозвідувального режиму в Україні. // Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми кримінального права, кримінального процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності» 2 березня 2018 року.- м.Хмельницький - Державна прикордонна Служба України.

Романов М.С. Режим безпеки Федеративної республіки Німеччина. ХХІІI наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки» 27–30 березня 2018. - м. Острог, НУ ОА.

Романов М.С. Проблеми підготовки кадрів для сектору безпеки у цивільних вищих навчальних закладах /Романов М.С. // Міжвідомча науково-практична конференція «Сучасні концептуальні підходи щодо управління персоналом у секторі безпекиі оборони України» 19 жовтня 2018 року, м. Хмельницький, Національна академія Державної прикордонної Служба України.

Рецензування статей, авторефератів

Романов М.С. Рецензування колктивної монограйфії "Конфіденційне спвробітництвр в оперативних підрозділах ДПС України ".м. Хмельницький, НА ДПС УКраїни,-с.340

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Участь у роботі спеціалізованої Вченої ради Національної академії Служби безпеки України СРД 26.706.02., спеціальність 21.07.01. - Забезпечення державної безпеки України (юридичні науки).

Опублікування статті

Романов М. С., Авдошин І.В. Спеціальні операції в системі забезпечення національної безпеки України: еволюція наукових поглядів. /М. Романов//

Романов М.С., Поліщук Д.В. Агентура впливу як виконавчий механізм спеціальних служб Російської Федерації. /М. Романов// - Науковий вісник НА СБ України.-Вх. №8383-№68 - 1968-ст.49-55.

Романов М.С. Контррозвідувальний режим в Україні та недержавні охоронні структури і служби безпеки підприємств./М. Романов // Збірник наукових праць НА СБ України.-Вх. № 8314 – 2018 – ст.69-77.

Романов М.С., Дудка О.П. Режим безпеки Федеративної Республіки Німеччина. Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право».-2018 -№1 (17)

2017

Опублікування тез доповідей

Романов М. С. Радіоелектронні засоби зв’язку та їх вплив на контррозвідувальний режим інформаційної безпеки держави. Науково-партична конференція Інституту захисту інформації НА СБ України /М.Романов// м. Київ 18 березня 2017 року.

Романов М. С. Місце контррозвідувальнго режиму в забезпеченні національної безпеки України /М. Романов// Всеукраїнська науково-практична конференція „Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності” (м. Хмельницький, 3 березня 2017 року) – Національна академія ДПС України.

Романов М.С. Проблеми підготовки кадрів для сектору безпеки у цивільних вищих навчальних закладах /Романов // Х Всеукраїнськанауково-практична конференція Освітньо наукове забезпечення діяльності складових сектору безпеки і оборони, 2 листопада 2017 року, м. Хмельницький, Національна академія Державної прикордонної Служба України. - с. 23-24

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Романов М.С. Забезпечення національної безпеки України/М. Романов// Освіта та наука у сфері національної безпеки : проблеми та пріоритети розвитку, 1 грудня 2017 р. м. Острог.

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Романов М. С."Радіоелектронні засоби зв’язку та їх вплив на контррозвідувальний режим інформаційної безпеки держави. Науково-партична конференція Інституту захисту інформації НА СБ України /М.Романов// м. Київ 18 березня 2017 року.

Романов М. С. Місце контррозвідувальнго режиму в забезпеченні національної безпеки України /М. Романов// Всеукраїнська науково-практична конференція „Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності” (м. Хмельницький, 3 березня 2017 року) – Національна академія ДПС УКраїни.- 2017, - С.912.

Романов М. С. Контрозвідувальний режим в Україні: функції та призначення / М. Романов// ХХ11 наукова викладацько-студенттська конференція присвячена Дню науки.-(М.Острог,27-30 березня 2017 року)-Національний університет „Острозька академія” -2017-.С.89.

Романов М.С. Проблеми підготовки кадрів для сектору безпеки у цивільних вищих навчальних закладах /Романов // Х Всеукраїнськанауково-практична конференція Освітньо-наукове забезпечення діяльності складових сектору безпеки і оборони, 2 листопада 2017 року, м. Хмельницький, Національна академія Державної прикордонної Служба України.

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
На головну