Близняк Микола Богданович,

к.і.н., доц.
Близняк Микола Богданович
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2018

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

2017

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Кременецькі читання з історії Волині. 28 – 29 вересня 2017 р. Тема виступу: «Місто Дубно за інвентарним описом 1755 року»

XIV наукова конференція «Острозькі краєзнавчя читання». 27 вересня 2017 року. Тема виступу: «Листування Миколи Ковальського та Івана Пащука (1992 – 2004 рр.)»

Любартівські читання. Наукова конференція. Луцьк, 26 травня 2017 р. Тема виступу: «Тестамент з острозьких міських книг шляхтича Яна Славенського 1687 р.»

Дні науки. ХХІІ наукова викладацько-студентська конференція. НУОА. 27 – 30 березня 2017 р. Тема виступу: «Грошова та відробіткова рента міщан Волині у XVIII ст.»

19 березня 2017 р. Факультетський науковий захід «Академія пам’яті проф. М. Ковальського». Тема виступу: «Епістолярна спадщина професора М.П. Ковальського»

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Член спеціалізованої вченої ради К 48.125.02 у Національному університеті "Острозька академія"

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора

Близняк М. Інвентар Межиріча Острозького 1728 року // Вісник Нетішинського краєзнавчого музею. До 30-річчя пуску І-го енергоблока Хмельницької АЕС / За ред. О. Кононюк, Т. Вихованця. - Нетішин, 2017. – С. 117 - 127.

Близняк М. Інвентар міських волок Дубенського Спасо-Преображенського чоловічого монастиря 1755 р. // Острозька давнина. Науковий збірник / Редкол.: І. Пасічник, І. Тесленко (відп. ред.) та ін. – Остріг: Вид-во НУОА, 2015. – Вип. 4. – С. 177 – 192. (видано у листопаді 2017 р.).

Близняк М., Марчук В. Листування Миколи Ковальського та Івана Пащука (1992 – 2004 рр.) // Острозький краєзнавчий збірник / Ред. група: М. Манько, М. Данилюк, С. Позіховська. – Острог, 2017. – Вип. 9. – С. 115 – 137.

Близняк М. Тестамент з острозьких міських книг шляхтича Яна Славенського 1687 р. // Старий Луцьк. Науково-інформаційний збірник ЛДІКЗ. – Луцьк, 2017. – Вип. ХІІІ. – С. 208 – 212.

Член редколегії, редакційної ради університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

Член редакційної колегії "Наукових записок Національного університету "Острозька академія. Серія Історія"

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Близняк М. Інвентар міста Острога 1728 року // Наукові записки Національного університету “Острозька Академія”. Серія "Історичні науки". – Острог, 2017. – Вип. 26. – С. 5 - 23.

2016

Опублікування статті

Близняк М. Пожежі та пожежна безпека в Острозі у другій половині ХІХ століття // Острозький краєзнавчий збірник. Ювілейне видання до 100-річчя відкриття музею в Острозі. 1916 – 11 (24) серпня 2016 / Ред. група М. Манько, М. Данилюк, С. Позіховська. – Острог, 2016. – С. 227 – 236.

Близняк М. Інвентар Бельмажа 1728 р. // Другі Всеукраїнські краєзнавчі читання, присвячені пам’яті Григорія Гуртового. Наук. збірник. Матеріали Других Всеукраїнських краєзнавчих читань, присвячених пам’яті Григорія Гуртового, смт. Торчин, 29 вересня 2016 року / Упоряд. А. Силюк, О. Мельник. – Луцьк, 2016. – С. 83 - 87.

Близняк М. Два десятиліття на службі Кліо: підсумки ювілею і перспективи кафедри історії Національного університету "Острозька академія" // Актуальні питання гуманітарних наук. Матеріали І Всеукраїнської наукової конференції (Острог, 18 травня 2016 року). - Острог: Вид-во НУОА, 2016. - С. 86 91.

Близняк М. Професор Микола Ковальський та закордонні українці // Міжнародна наукова конференція «Українська діаспора: проблеми дослідження», 27 – 28 вересня 2016 р. Острог. Тези доповідей. – Острог: Вид-во НУОА, 2016. – С. 198 – 199.

Близняк М. Соціально-економічні аспекти поступу міст Волині у наукових дослідах М. Грушевського // Міжнародна наукова конференція до 150-річчя М.С. Грушевського. 17 вересня 2016 року. Острог. Тези доповідей. – Острог: Вид-во НУОА, 2016. – С. 146 – 148.

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Близняк М. Візитація Параскево-П’ятницької церкви в Острозі 1786 року // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». Зб. наук. праць. – Острог: Вид-во НУОА, 2016. – Вип. 25. – С. 6 – 13.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Близняк Микола (МОН) Міжнародна наукова конференція з нагоди 150-ліття видатного громадського, політичного діяча та вченого М.С. Грушевського. 17 вересня 2016 року. Національний університет "Острозька академія". Тема виступу: "Соціально-економічні аспекти поступу міст Волині у наукових дослідах М. Грушевського" файл | редагувати | видалити | переглянути

2015

Опублікування статті

Близняк М. Листування Миколи Ковальського та Івана Пащука (1992 - 2001 рр.) / М. Близняк, В. Марчук // Наукові записки Інституту української археографії та джерелознавства: збірник наукових праць молодих вчених та аспірантів. - К., 2015. - Т. 30. - С. 7 - 42.

Близняк М. Військові дії на Волині під час Російсько-польської війни 1792 р. / М. Близняк // Перспективи розвитку озброєння та військової техніки Сухопутних військ. Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції (Львів, 14 – 15 травня 2015 р.). – Львів: АСВ, 2015. – С. 281– 282.

Близняк М. Містечко Ляхівці наприкінці XVIII ст. / М. Близняк // Студії і матеріали з історії Волині 2013 / Гол. ред. В. Собчук. – Кременець, 2015. – С. 75 – 98.

Близняк М. Інвентар села Уніїва 1785 р. як історичне джерело / М. Близняк // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Місто Володимир-Волинський та Побужжя у світовій та українській історії. Успенський собор в історії міста Володимира-Волинського та України. Науковий збірник. Матеріали 54 Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 1000-річчю пам’яті київського князя Володимира Великого та 860-й річниці початку будівництва Успенського собору, 23 жовтня 2015 року, м. Володимир-Волинський. – Луцьк, 2015. – Вип. 54. – С. 148 – 151.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: mykola.blyzniak@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну