Корнійчук Любов Володимирівна,

к.і.н., старший викладач
Корнійчук Любов Володимирівна
QA
Резюме
Освіта
2003-2007 рр. - Національний університет "Острозька академія", спеціальність "Історія", кваліфікація - бакалавр історії.
2007-2008 рр. - Національний університет "Острозька академія", спеціальність "Історія", кваліфікація - магістр історії.
2008-2011 рр. - Національний університет "Острозька академія", аспірантура, спеціальність 07.00.01 - історія України
2012 р. - присуджено науковий ступінь кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.01 - історія України, тема дисертації: "Громадсько-політична та наукова діяльність Аркадія Жуковського"
Досвід роботи та членство в професійних об'єднаннях

2008-2014 рр. - фахівець навчально-методичного відділу Національного університету "Острозька академія"

2011-2013 рр. - викладач кафедри міжнародних відносин Національного університету "Острозька академія"

2013 р. і по теперішній час - старший викладач кафедри міжнародних відносин Національного університету "Острозька академія"

Член Української асоціації зовнішньої політики

Міжнародні стажування
липень 2015 р. - участь у Східній літній школі Варшавського університету
22-28 листопада 2015 р. - участь у науково-дидактичній програмі підготованій Відділом міжнародного співробітництва Державної вищої професійної школи ім. Якуба з Парадижа в Гожуві Вєлькопольському

2016-2017 рр. - участь у Стипендіальній програмі польського уряду для молодих науковців (Університет Міколая Коперніка в Торуні)

Наукова робота
2021

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

Корнійчук Л.В,, Кичан А.О. Сучасні тенденції зовнішньополітичних відносин Угорщини із США та КНР. Пріоритетні напрями наукових досліджень: філософський, політологічний та культурологічний аспекти: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 8-9 жовтня 2021 р. - Київ: Таврійський національний університет імені В.І, Вернадського, 2021. - С. 61-65.

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Доповідь, Дні науки Національного університету "Острозька академія", Острог, 2021 р.

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництво студентським гуртком Актуальні проблеми світової політики та зовнішньої політики України

2020

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Доповідь, Дні науки Національного університету "Острозька академія", Острог, 2020 р.

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Корнійчук Л.В. Розвиток польської геополітичної думки міжвоєнного періоду. Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів: Видавничий дім «Гельветика» № 30. 2020. C. 154-160.

Корнійчук Л., Конопка Н. Еволюція двосторонніх відносин Республіки Білорусь та Боліваріанської Республіки Венесуела на початку ХХІ століття. Міжнародні та політичні дослідження. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. Вип. 33. Одеса, 2020. C.200-224.

Корнійчук Л., Ковенько А. Проблеми та перспективи чесько-китайських відносин на сучасному етапі. Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів: Видавничий дім «Гельветика» № 31, 2020. С. 130-139.

Корнійчук Л., Маслюх О. Відносини США-Венесуела на сучасному етапі: геополітичний вимір. Політичне життя, 2020. №3. С. 94-101.

2019

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Korniichuk L. Współczesne problemy i perspektywy współpracy Grupy Wyszehradzkiej z Ukrainą // Międzynarodowa Konferencja Doktorantów, Studentów i Młodych Naukowców Quo vadis Ukraina? Paradygmaty, koncepcje, wizje…(11-12 maja 2019 r.), Koło Doktorantów „Ucrainica” (Warszawa)

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Корнійчук Л. Російсько-чеське співробітництво в енергетичному секторі // Дні науки Національного університету "Острозька академія", Острог, 13 – 17 травня 2019 р.

Рецензування наукових матеріалів (у т.ч. відгуки)

Рецензування збірника Студентські наукові записки (Серія "Міжнародні відносини")

2018

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Корнійчук Л. Проблеми реформування Європейського Союзу на сучасному етапі // Політичне життя. - 2018. - №1. - С. 132-137.(Index Copernicus, Google Scholar)

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

Корнійчук Л. Віди Риги до Брюсселя: як змінилася підсумкова декларація саміту Східного партнерства? // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Міжнародні відносини". - Вип. 2. - Острог: Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2018. - С. 112-125.

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Корнійчук Л. Україна в польській геополітичній думці // Дні науки Національного університету "Острозька академія", Острог, 27-30 березня 2018

Рецензування наукових матеріалів (у т.ч. відгуки)

написання відгуку на автореферат дисертації Топольницької Юлії Андріївни «Охорона материнства і дитинства в УРСР (1964-1985 рр.): історичний аспект», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01. – історія України

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

член Спеціалізованої вченої ради К 48.125.02. за спеціальністю 07.00.01 — історія України.

2017

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Корнійчук Л. Польська геополітична думка міжвоєнного періоду на тлі світового геополітичного мислення // Дні науки Національного університету "Острозька академія", Острог, 27-29 березня 2017

Корнійчук Л. Від Риги до Брюсселя: як змінилась підсумкова декларація саміту Східного партнерства? // Круглий стіл студентів, аспірантів та молодих учених «Оновлення Східного партнерства у контексті рішень Брюссельського саміту та перспективи України», Острог, 12 грудня 2017 р.

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового наукового журналу

відповідальний секретар збірника Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Міжнародні відносини"

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

член Спеціалізованої вченої ради К 48.125.02. за спеціальністю 07.00.01 — історія України.

2016

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Korniichuk L. Wojna rosyjsko-gruzińska 2008 r. jako wyzwanie dla bezpieczeństwa w Europie // Ogólnopolskа Konferencjа Studencko-Doktoranckiej „Konflikty po 1989 roku”. Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Śląskiego (Katowice,14.04.2016).

2015

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Корнійчук Л. Санкції як інструмент дипломатичного вирішення конфлікту на сході України (ХХ наукова викладацько-студентська конференцція Дні науки Національного університету "Острозька академія", 16-25 березня 2015 р.)

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
На головну