Корнійчук Любов Володимирівна,

к.і.н., старший викладач
Корнійчук Любов Володимирівна
QA
Резюме
Освіта
2003-2007 рр. - Національний університет "Острозька академія", спеціальність "Історія", кваліфікація - бакалавр історії.
2007-2008 рр. - Національний університет "Острозька академія", спеціальність "Історія", кваліфікація - магістр історії.
2008-2011 рр. - Національний університет "Острозька академія", аспірантура, спеціальність 07.00.01 - історія України
2012 р. - присуджено науковий ступінь кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.01 - історія України, тема дисертації: "Громадсько-політична та наукова діяльність Аркадія Жуковського"
Досвід роботи та членство в професійних об'єднаннях

2008-2014 рр. - фахівець навчально-методичного відділу Національного університету "Острозька академія"

2011-2013 рр. - викладач кафедри міжнародних відносин Національного університету "Острозька академія"

2013 р. і по теперішній час - старший викладач кафедри міжнародних відносин Національного університету "Острозька академія"

Член Української асоціації зовнішньої політики

Міжнародні стажування
липень 2015 р. - участь у Східній літній школі Варшавського університету
22-28 листопада 2015 р. - участь у науково-дидактичній програмі підготованій Відділом міжнародного співробітництва Державної вищої професійної школи ім. Якуба з Парадижа в Гожуві Вєлькопольському

2016-2017 рр. - участь у Стипендіальній програмі польського уряду для молодих науковців (Університет Міколая Коперніка в Торуні)

Наукова робота
2020

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Корнійчук Л. Енергетична безпека Чеської Республіки в контексті відносин із Російською Федерацією. Криза сучасної системи безпеки: у пошуках нового міжнародного порядку. Матеріали міжнародної наукової конференції. Львів, 25 вересня 2020 р. / Упорядники: М. Мальський, Р. Вовк, О. Кучик., П. Байор. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2020. - С. 61-64.

Корнійчук Л. Проблеми та перспективи чесько-російських відносин на сучасному етапі // Сучасні тенденції в історії, соціології, політології та філософії: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 25-26 вересня 2020 року). – Львів: ГО «Львівська фундація суспільних наук», 2020. – С. 58-61.

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Доповідь, Дні науки Національного університету "Острозька академія", Острог, 2020 р.

Опублікування статті

Корнійчук Л.В. Розвиток польської геополітичної думки міжвоєнного періоду. Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів: Видавничий дім «Гельветика» № 30. 2020. C. 154-160.

Корнійчук Л., Конопка Н. Еволюція двосторонніх відносин Республіки Білорусь та Боліваріанської Республіки Венесуела на початку ХХІ століття. Міжнародні та політичні дослідження. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. Вип. 33. Одеса, 2020. C.200-224.

Корнійчук Л., Ковенько А. Проблеми та перспективи чесько-китайських відносин на сучасному етапі. Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів: Видавничий дім «Гельветика» № 31, 2020. С. 130-139.

Корнійчук Л., Маслюх О. Відносини США-Венесуела на сучасному етапі: геополітичний вимір. Політичне життя, 2020. №3. С. 94-101.

2019

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Korniichuk L. Współczesne problemy i perspektywy współpracy Grupy Wyszehradzkiej z Ukrainą // Międzynarodowa Konferencja Doktorantów, Studentów i Młodych Naukowców Quo vadis Ukraina? Paradygmaty, koncepcje, wizje…(11-12 maja 2019 r.), Koło Doktorantów „Ucrainica” (Warszawa)

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Корнійчук Л. Російсько-чеське співробітництво в енергетичному секторі // Дні науки Національного університету "Острозька академія", Острог, 13 – 17 травня 2019 р.

Рецензування статей, авторефератів

Рецензування збірника Студентські наукові записки (Серія "Міжнародні відносини")

2018

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора

Корнійчук Л. Віди Риги до Брюсселя: як змінилася підсумкова декларація саміту Східного партнерства? // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Міжнародні відносини". - Вип. 2. - Острог: Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2018. - С. 112-125.

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Корнійчук Л. Україна в польській геополітичній думці // Дні науки Національного університету "Острозька академія", Острог, 27-30 березня 2018

Рецензування статей, авторефератів

написання відгуку на автореферат дисертації Топольницької Юлії Андріївни «Охорона материнства і дитинства в УРСР (1964-1985 рр.): історичний аспект», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01. – історія України

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

член Спеціалізованої вченої ради К 48.125.02. за спеціальністю 07.00.01 — історія України.

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Корнійчук Л. Проблеми реформування Європейського Союзу на сучасному етапі // Політичне життя. - 2018. - №1. - С. 132-137.(Index Copernicus, Google Scholar)

2017

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора (у разі підготовки статті у співавторстві зі студентами)

Корнійчук Л. Стимулювання конфліктів у пострадянських країнах у системі реалізації геополітичних інтересів Російської Федерації / Л. Корнійчук, О. Тивончук // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Міжнародні відносини". - Вип. 1. - Острог: Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2017. - С. 67-78.

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Корнійчук Л. Польська геополітична думка міжвоєнного періоду на тлі світового геополітичного мислення // Дні науки Національного університету "Острозька академія", Острог, 27-29 березня 2017

Корнійчук Л. Від Риги до Брюсселя: як змінилась підсумкова декларація саміту Східного партнерства? // Круглий стіл студентів, аспірантів та молодих учених «Оновлення Східного партнерства у контексті рішень Брюссельського саміту та перспективи України», Острог, 12 грудня 2017 р.

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

член Спеціалізованої вченої ради К 48.125.02. за спеціальністю 07.00.01 — історія України.

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

відповідальний секретар збірника Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Міжнародні відносини"

2016

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Корнійчук Л. Персоналійні дослідження в науковому доробку М. Мушинки (Міжнародна науково-практична конференція "Микола Мушинка: портрет на тлі доби" (25-26 лютого 2016 р., Ужгород))

Корнійчук Л. Внесок Миколи Мушинки в дослідження фольклору (VII Міжнародна наукова конференція «Українська діаспора: проблеми дослідження», Острог, 27-28 вересня 2016 р.)

Корнійчук Л. Грушевськіана в дослідженнях Аркадія Жуковського (Міжнародна наукова конференція з нагоди 150-ліття М.С. Грушевського, Острог, 2016)

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Korniichuk L. Wojna rosyjsko-gruzińska 2008 r. jako wyzwanie dla bezpieczeństwa w Europie // Ogólnopolskа Konferencjа Studencko-Doktoranckiej „Konflikty po 1989 roku”. Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Śląskiego (Katowice,14.04.2016).

2015

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Корнійчук Л. Санкції як інструмент дипломатичного вирішення конфлікту на сході України (ХХ наукова викладацько-студентська конференцція Дні науки Національного університету "Острозька академія", 16-25 березня 2015 р.)

Отримання наукової стипендії для молодих учених

1-21 липня 2015 р. ХХV Східна школа літня Варшавського університету (м. Варшава)

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
На головну