Корнійчук Любов Володимирівна,

к.і.н., старший викладач
Корнійчук Любов Володимирівна
QA
Резюме
Освіта
2008 - магістр історії Національного університету "Острозька академія"
2012 - кандидат історичних наук
Досвід роботи

2008-2014 - фахівець навчально-методичного відділу Національного університету "Острозька академія"

2011 - до сьогодні - старший викладач кафедри міжнародних відносин Національного університету "Острозька академія"

Міжнародні стажування
22-28 листопада 2015 - участь у науково-дидактичній програмі підготованій Відділом міжнародного співробітництва Державної вищої професійної школи ім. Якуба з Парадижа в Гожуві Вєлькопольському

липень 2015 - участь у Східній літній школі Варшавського університету

2016-2017 - участь у Стипендіальній програмі польського уряду для молодих нуковців (Університет Міколая Коперніка в Торуні)

Наукова робота
2019

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Korniichuk L. Współczesne problemy i perspektywy współpracy Grupy Wyszehradzkiej z Ukrainą // Międzynarodowa Konferencja Doktorantów, Studentów i Młodych Naukowców Quo vadis Ukraina? Paradygmaty, koncepcje, wizje…(11-12 maja 2019 r.), Koło Doktorantów „Ucrainica” (Warszawa)

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Корнійчук Л. Російсько-чеське співробітництво в енергетичному секторі // Дні науки Національного університету "Острозька академія", Острог, 13 – 17 травня 2019 р.

Рецензування статей, авторефератів

Рецензування збірника Студентські наукові записки (Серія "Міжнародні відносини")

2018

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора

Корнійчук Л. Віди Риги до Брюсселя: як змінилася підсумкова декларація саміту Східного партнерства? // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Міжнародні відносини". - Вип. 2. - Острог: Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2018. - С. 112-125.

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Корнійчук Л. Україна в польській геополітичній думці // Дні науки Національного університету "Острозька академія", Острог, 27-30 березня 2018

Рецензування статей, авторефератів

написання відгуку на автореферат дисертації Топольницької Юлії Андріївни «Охорона материнства і дитинства в УРСР (1964-1985 рр.): історичний аспект», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01. – історія України

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

член Спеціалізованої вченої ради К 48.125.02. за спеціальністю 07.00.01 — історія України.

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Корнійчук Л. Проблеми реформування Європейського Союзу на сучасному етапі // Політичне життя. - 2018. - №1. - С. 132-137.(Index Copernicus, Google Scholar)

2017

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора (у разі підготовки статті у співавторстві зі студентами)

Корнійчук Л. Стимулювання конфліктів у пострадянських країнах у системі реалізації геополітичних інтересів Російської Федерації / Л. Корнійчук, О. Тивончук // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Міжнародні відносини". - Вип. 1. - Острог: Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2017. - С. 67-78.

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Корнійчук Л. Польська геополітична думка міжвоєнного періоду на тлі світового геополітичного мислення // Дні науки Національного університету "Острозька академія", Острог, 27-29 березня 2017

Корнійчук Л. Від Риги до Брюсселя: як змінилась підсумкова декларація саміту Східного партнерства? // Круглий стіл студентів, аспірантів та молодих учених «Оновлення Східного партнерства у контексті рішень Брюссельського саміту та перспективи України», Острог, 12 грудня 2017 р.

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

член Спеціалізованої вченої ради К 48.125.02. за спеціальністю 07.00.01 — історія України.

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

відповідальний секретар збірника Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Міжнародні відносини"

2016

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Корнійчук Л. Персоналійні дослідження в науковому доробку М. Мушинки (Міжнародна науково-практична конференція "Микола Мушинка: портрет на тлі доби" (25-26 лютого 2016 р., Ужгород))

Корнійчук Л. Внесок Миколи Мушинки в дослідження фольклору (VII Міжнародна наукова конференція «Українська діаспора: проблеми дослідження», Острог, 27-28 вересня 2016 р.)

Корнійчук Л. Грушевськіана в дослідженнях Аркадія Жуковського (Міжнародна наукова конференція з нагоди 150-ліття М.С. Грушевського, Острог, 2016)

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Korniichuk L. Wojna rosyjsko-gruzińska 2008 r. jako wyzwanie dla bezpieczeństwa w Europie // Ogólnopolskа Konferencjа Studencko-Doktoranckiej „Konflikty po 1989 roku”. Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Śląskiego (Katowice,14.04.2016).

2015

Отримання наукової стипендії для молодих учених

1-21 липня 2015 р. ХХV Східна школа літня Варшавського університету (м. Варшава)

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Корнійчук Л. Санкції як інструмент дипломатичного вирішення конфлікту на сході України (ХХ наукова викладацько-студентська конференцція Дні науки Національного університету "Острозька академія", 16-25 березня 2015 р.)

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: liubov.korniichuk@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну