Шишкін Іван Геннадійович,

к.і.н., доц., доцент кафедри країнознавства
Шишкін Іван Геннадійович
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2017

Опублікування тез доповідей

Шишкін І. Економічна система післявоєнної Польщі в програмних документах польських політичних партій у роки Другої світової війни // Міжнародні відносини країн Центрально-Східної Європи в умовах бігравітаційних процесів : Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (12-13 травня 2017). – Хмельницький: ХНУ, 2017. – 119 с. ISBN 978-966-330-207-2.

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Шишкін І. Економічна система післявоєнної Польщі в програмних документах польських політичних партій у роки Другої світової війни // Міжнародні відносини країн Центрально-Східної Європи в умовах бігравітаційних процесів : Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (12-13 травня 2017). – Хмельницький: ХНУ, 2017. – 119 с. ISBN 978-966-330-207-2.

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Виступ з доповіддю на вузівській конференції: Дні науки

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництво студентським науковим гуртком: Актуальні проблеми країнознавства.

2016

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Humanities and Social Sciences in Europe: Achievements and Perspectives. Proceedings of the 9th International symposium. «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education,Vienna. 27.01. 2016.

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Shyshkin. I. Peculiarities of negotiation process between Ukrainian national liberation movement and Polish resistance movement during 1943–1944 / I. Shyshkin // Humanities and Social Sciences in Europe: Achievements and Perspectives. – 9th International symposium, 27th January, 2016. – Vienna : «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, 2016. – S. 68-74.

Шишкін І. Післявоєнна Польща в польській політичній думці в роки Другої світової війни [Текст] / І. Шишкін // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Історичні науки. – Острог, 2016. – Вип. 25. – С. 243-249.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: ivan.shyshkin@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну