Шишкін Іван Геннадійович,

к.і.н., доц., доцент кафедри країнознавства
Шишкін Іван Геннадійович
QA
Резюме
Освіта

ОСВІТА

2013 – отримав диплом доцента кафедри країнознавства.

 

2006 – отримав диплом кандидата історичних наук: наукова спеціальність 07.00.02 – Всесвітня історія, захистивши кандидатську дисертацію на тему: «Українське питання в політиці польського уряду і підпілля в роки Другої світової війни». 28.02.2006 р. у спеціалізованій вченій раді в Львівському національному університеті імені Івана Франка. Диплом ДК № 035527.

 

2000 – отримав диплом спеціаліста історії (диплом із відзнакою). Викладач історії у вищій школі, Національний університет «Острозька академія».

1999 – отримав ступінь бакалавра історії (диплом із відзнакою).

Додаткова освіта

2018 – пройшов стажування та підвищення кваліфікації науково-

педагогічних працівників у Прикарпатському національному

університеті імені Василя Стефаника.

 

2008-2009 – Постдокторські студії в Гуманістичній академії ім. Александра Гештора (м. Пултуськ, Польща) – програма ERASMUS

2003-2004 – навчання на студіях для молодих науковців започаткованих Міністерством освіти Республіки Польща (Studium Europy Wschodniej) – Варшавський університет.

Опис відсутній

Професійний досвід

ПРОФЕСІЙНИЙ ДОСВІД

2013-2020 – доцент кафедри країнознавства Національного університету «Острозька академія».

Основні навчальні курси:

– «Міжнародні відносини в Азійсько-Тихоокеанському регіоні» для студентів V курсу (магістеріум) факультету міжнародних відносин спеціальності «Міжнародні відносини, регіональні студії та суспільні комунікації». З цього курсу видано навчальний посібник «Азійські країна АТР: державний лад, політичні системи, зовнішня політика».

– «Державний лад та політичні системи країн Азії та Африки» для студентів ІV курсу факультету міжнародних відносин спеціальності «Міжнародні відносини, регіональні студії та суспільні комунікації».

– «Організація науково-дослідної роботи студентів» для студентів І курсу факультету міжнародних відносин спеціальності «Міжнародні відносини, регіональні студії та суспільні комунікації». З цього курсу видано навчально-методичний посібник «Методичні рекомендації до написання студентських наукових робіт».

– «Теоретичні основи країнознавства» для студентів 2 курсу факультету міжнародних відносин спеціальності «Міжнародні відносини, регіональні студії та суспільні комунікації».

 

2010-2020 – заступник завідувача кафедри країнознавства Національного університету «Острозька академія».

 

2018 – член журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Міжнародні відносини» 2018 – Національний університет «Острозька академія»).

 

2008-2010 – заступник декана гуманітарного факультету з навчально-виховної роботи, Національний університет «Острозька академія».

Опис відсутній

Наукова діяльність

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

2016–2019 – учасник кафедральної теми наукових досліджень кафедри країнознавства «Інтеграційні та інкорпораційні процеси в Центрально-Східній та Південно-Східній Європі ХVІ-ХХІ ст.».

 

2017-2020 – рецензент збірника матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих учених «Міжнародні відносини і туризм: сучасність та ретроспектива» (Національний університет «Острозька академія»).

 

2016-2020 – рецензент студентського наукового збірника «Студентські наукові записки. Серія «Країнознавство і міжнародний туризм».

 

Учасник міжнародних і всеукраїнських наукових конференцій, серед яких:

2019 – Всеукраїнська наукова конференція. «Актуальні проблеми джерелознавства та історіографії історії України», присвячена пам’яті проф. М. П. Ковальського (до 90-річчя з дня народження) (м. Острог).

2017-2018 – Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародні відносини країн Центрально-Східної Європи в умовах бігравітаційних процесів» (м. Хмельницький).

 

2016 – Humanities and Social Sciences in Europe: Achievements and Perspectives. 9th International symposium. Vienna, Austria

 

2012 – Всеукраїнська наукова конференція: «Волинь повстанська». До 70-річчя Української Повстанської Армії. (м. Острог).

 

2012 – Міжнародна наукова конференція: «Волинська область в роки другої світової війни» (м. Луцьк).

2008 – ZMIENIAJĄCE SIĘ GRANICE, PRZENIKAJĄCE KULTURY. (Пултуск, Варшава, Вроцлав, Познань).

Опис відсутній

Публікації/видання

ПУБЛІКАЦІЇ/ВИДАННЯ

1)   Рудько С., Шишкін І. Методичні рекомендації до написання студентських наукових робіт. Острог : Національний університет «Острозька академія», 2020. 60 с.

2)   Шишкін І. Всесвітня історія: опорний конспект лекцій. Острог, 2019. 132 с.

3)   Шишкін І. Г. Державний лад та політичні системи країн Азії і Африки: опорний конспект лекцій. / І. Г. Шишкін. Острог, 2017. 136 с.

4)   Шишкін І. Г. Азійські країни АТР: державний лад, політичні системи, зовнішня політика. Навчальний посібник / І. Г. Шишкін. Острог: Національний університет «Острозька академія», 2019.123 с.

 

Статті і публікації за минулі 5 років:

1)   Shyshkin. I. Peculiarities of negotiation process between Ukrainian national liberation movement and Polish resistance movement during 1943–1944. Humanities and Social Sciences in Europe: Achievements and Perspectives. Vienna : «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, 2016.S. 68-74.

2)   Шишкін І. Післявоєнна Польща в польській політичній думці в роки Другої світової війни. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Історичні науки. Острог, 2016. Вип. 25. С. 243-249.

3)   Шишкін І. Економічна система післявоєнної Польщі в програмних документах польських політичних партій у роки Другої світової війни // Міжнародні відносини країн Центрально-Східної Європи в умовах бігравітаційних процесів : Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (12-13 травня 2017). Хмельницький: ХНУ, 2017.119 с.38-40

4)   Шишкін. І. Репресивні заходи польської влади щодо українців напередодні Другої світової війни. Великий терор на Поділлі (до 80-річчя Великого терору 1937-1938 рр). Хмельницький, 2018. С. 160-164.

5)   Шишкін І. Джерела до вивчення українського питання в політиці польського національного руху опору (1939-1945). Наукові записки національного університету «Острозька академія». Серія «історичні науки». На пошану Володимира Трофимовича. Острог, 2018. Вип. 27. С. 258-264.

6)   Західна Україна у стратегічних планах Армії Крайової в роки Другої світової війни. Гілея: науковий вісник. 2018. Вип. 130. С. 57-60.

7)   Шишкін. І. Концепції польсько-чеської федерації у польській політичній думці (1939-1943 рр.). Гілея: науковий вісник. 2019. Вип. 142. С. 193-198.

8)   Шишкін. І. Концепції вирішення української проблеми в польській політичній думці (1939-1945 рр.). Наукові записки національного університету «Острозька академія». Серія «історичні науки». Острог, 2019. Вип. 28. С. 150-155.

 

УЧАСТЬ У ПРОГРАМАХ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ

 

2018-2020 – викладав курс ««Introduction to the international tourism and management of international tourism activities» студентам Клайпедського університету прикладних наук (Литва) у межах програми міжнародної мобільності Erasmus+.

 

Опис відсутній

Наукова робота
2020

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Виступ з доповіддю на вузівській конференції: Дні науки

Виступ з доповіддю на вузівській конференції: Дні науки

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництво студентським науковим гуртком "Актуальні проблеми країнознавства".

Керівництво студентським науковим гуртком "Актуальні проблеми країнознавства".

2019

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництво студентським науковим гуртком "Актуальні проблеми країнознавства".

Керівництво студентським науковим гуртком "Актуальні проблеми країнознавства".

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Шишкін. І. Концепції польсько-чеської федерації у польській політичній думці (1939-1943 рр.). Гілея: науковий вісник. 2019. Вип. 142. С. 193-198.

Шишкін. І. Концепції вирішення української проблеми в польській політичній думці (1939-1945 рр.). Наукові записки національного університету «Острозька академія». Серія «історичні науки». Острог, 2019. Вип. 28. С. 150-155.

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Виступ з доповіддю на вузівській конференції: Дні науки

2018

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Шишкін І. Г. Західна Україна у стратегічних планах Армії Крайової в роки Другої світової війни. Гілея: науковий вісник: Збірник наукових праць. К., 2018. Випуск 130. С. 57-60

Шишкін І. Джерела до вивчення українського питання в політиці польського національного руху опору (1939-1945). Наукові записки національного університету "Острозька академія". Серія "історичні науки"ю На пошану Володимира Трофимовича. Острог, 2018. Вип. 27. С. 258-264

2017

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Виступ з доповіддю на вузівській конференції: Дні науки

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництво студентським науковим гуртком "Актуальні проблеми країнознавства".

2016

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Shyshkin. I. Peculiarities of negotiation process between Ukrainian national liberation movement and Polish resistance movement during 1943–1944 / I. Shyshkin // Humanities and Social Sciences in Europe: Achievements and Perspectives. – 9th International symposium, 27th January, 2016. – Vienna : «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, 2016. – S. 68-74.

Шишкін І. Післявоєнна Польща в польській політичній думці в роки Другої світової війни [Текст] / І. Шишкін // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Історичні науки. – Острог, 2016. – Вип. 25. – С. 243-249.

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: ivan.shyshkin@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну