Шишкін Іван Геннадійович,

к.і.н., доц., доцент кафедри країнознавства
Шишкін Іван Геннадійович
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2019

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Виступ з доповіддю на вузівській конференції: Дні науки

Керівництво студентським науковим гуртком

Опублікування статті

Шишкін. І. Концепції польсько-чеської федерації у польській політичній думці (1939-1943 рр.). Гілея: науковий вісник. 2019. Вип. 142. С. 193-198. Шишкін. І. Концепції вирішення української проблеми в польській політичній думці (1939-1945 рр.). Наукові записки національного університету «Острозька академія». Серія «історичні науки». Острог, 2019. Вип. 28 (Подано до друку)

2018

Опублікування тез доповідей

Шишкін. І. Репресивні заходи польської влади щодо українців напередодні Другої світової війни.Великий терор на Поділлі (до 80-річчя Великого терору 1937-1938 рр). Хмельницький, 2018. С. 160-164.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Доповідь на міжнародній науково-практичній конференції "Великий терор на Поділлі (до 80-річчя Великого терору 1937-1938 рр)". Тема доповіді: Репресивні заходи польської влади щодо українців напередодні Другої світової війни.

Опублікування статті

Шишкін І. Г. Західна Україна у стратегічних планах Армії Крайової в роки Другої світової війни. Гілея: науковий вісник: Збірник наукових праць. К., 2018. Випуск 130. С. 57-60

Шишкін І. Джерела до вивчення українського питання в політиці польського національного руху опору (1939-1945). Наукові записки національного університету "Острозька академія". Серія "історичні науки"ю На пошану Володимира Трофимовича. Острог, 2018. Вип. 27. С. 258-264

2017

Опублікування тез доповідей

Шишкін І. Економічна система післявоєнної Польщі в програмних документах польських політичних партій у роки Другої світової війни // Міжнародні відносини країн Центрально-Східної Європи в умовах бігравітаційних процесів : Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (12-13 травня 2017). – Хмельницький: ХНУ, 2017. – 119 с. ISBN 978-966-330-207-2.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Доповідь на міжнародній науковій конференції "Міжнародні відносини країн Центрально-Східної Європи В умовах бігравітаційних процесів. Тема доповіді: Економічна система післявоєнної Польщі в програмних документах польських політичних партій у роки Другої світової війни.

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Виступ з доповіддю на вузівській конференції: Дні науки

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництво студентським науковим гуртком: Актуальні проблеми країнознавства.

2016

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Shyshkin. I. Peculiarities of negotiation process between Ukrainian national liberation movement and Polish resistance movement during 1943–1944 / I. Shyshkin // Humanities and Social Sciences in Europe: Achievements and Perspectives. – 9th International symposium, 27th January, 2016. – Vienna : «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, 2016. – S. 68-74.

Шишкін І. Післявоєнна Польща в польській політичній думці в роки Другої світової війни [Текст] / І. Шишкін // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Історичні науки. – Острог, 2016. – Вип. 25. – С. 243-249.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: ivan.shyshkin@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну