Шишкін Іван Геннадійович,

к.і.н., доц., доцент кафедри країнознавства
Шишкін Іван Геннадійович
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2019

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Виступ з доповіддю на вузівській конференції: Дні науки

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництво студентським науковим гуртком "Актуальні проблеми країнознавства".

Керівництво студентським науковим гуртком "Актуальні проблеми країнознавства".

Опублікування статті

Шишкін. І. Концепції вирішення української проблеми в польській політичній думці (1939-1945 рр.). Наукові записки національного університету «Острозька академія». Серія «історичні науки». Острог, 2019. Вип. 28. С. 150-155.

Шишкін. І. Концепції польсько-чеської федерації у польській політичній думці (1939-1943 рр.). Гілея: науковий вісник. 2019. Вип. 142. С. 193-198.

2018

Опублікування тез доповідей

Шишкін. І. Репресивні заходи польської влади щодо українців напередодні Другої світової війни.Великий терор на Поділлі (до 80-річчя Великого терору 1937-1938 рр). Хмельницький, 2018. С. 160-164.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Доповідь на міжнародній науково-практичній конференції "Великий терор на Поділлі (до 80-річчя Великого терору 1937-1938 рр)". Тема доповіді: Репресивні заходи польської влади щодо українців напередодні Другої світової війни.

Опублікування статті

Шишкін І. Г. Західна Україна у стратегічних планах Армії Крайової в роки Другої світової війни. Гілея: науковий вісник: Збірник наукових праць. К., 2018. Випуск 130. С. 57-60

Шишкін І. Джерела до вивчення українського питання в політиці польського національного руху опору (1939-1945). Наукові записки національного університету "Острозька академія". Серія "історичні науки"ю На пошану Володимира Трофимовича. Острог, 2018. Вип. 27. С. 258-264

2017

Опублікування тез доповідей

Шишкін І. Економічна система післявоєнної Польщі в програмних документах польських політичних партій у роки Другої світової війни // Міжнародні відносини країн Центрально-Східної Європи в умовах бігравітаційних процесів : Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (12-13 травня 2017). – Хмельницький: ХНУ, 2017. – 119 с. ISBN 978-966-330-207-2.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Доповідь на міжнародній науковій конференції "Міжнародні відносини країн Центрально-Східної Європи В умовах бігравітаційних процесів. Тема доповіді: Економічна система післявоєнної Польщі в програмних документах польських політичних партій у роки Другої світової війни.

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Виступ з доповіддю на вузівській конференції: Дні науки

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництво студентським науковим гуртком "Актуальні проблеми країнознавства".

2016

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Shyshkin. I. Peculiarities of negotiation process between Ukrainian national liberation movement and Polish resistance movement during 1943–1944 / I. Shyshkin // Humanities and Social Sciences in Europe: Achievements and Perspectives. – 9th International symposium, 27th January, 2016. – Vienna : «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, 2016. – S. 68-74.

Шишкін І. Післявоєнна Польща в польській політичній думці в роки Другої світової війни [Текст] / І. Шишкін // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Історичні науки. – Острог, 2016. – Вип. 25. – С. 243-249.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: ivan.shyshkin@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну