Шишкін Іван Геннадійович,

к.і.н., доц., доцент кафедри країнознавства
Шишкін Іван Геннадійович
QA
Резюме
Освіта

ОСВІТА

2013 – отримав диплом доцента кафедри країнознавства.

 

2006 – отримав диплом кандидата історичних наук: наукова спеціальність 07.00.02 – Всесвітня історія, захистивши кандидатську дисертацію на тему: «Українське питання в політиці польського уряду і підпілля в роки Другої світової війни». 28.02.2006 р. у спеціалізованій вченій раді в Львівському національному університеті імені Івана Франка. Диплом ДК № 035527.

 

2000 – отримав диплом спеціаліста історії (диплом із відзнакою). Викладач історії у вищій школі, Національний університет «Острозька академія».

1999 – отримав ступінь бакалавра історії (диплом із відзнакою).

Додаткова освіта

2018 – пройшов стажування та підвищення кваліфікації науково-

педагогічних працівників у Прикарпатському національному

університеті імені Василя Стефаника.

 

2008-2009 – Постдокторські студії в Гуманістичній академії ім. Александра Гештора (м. Пултуськ, Польща) – програма ERASMUS

2003-2004 – навчання на студіях для молодих науковців започаткованих Міністерством освіти Республіки Польща (Studium Europy Wschodniej) – Варшавський університет.

Опис відсутній

Професійний досвід

ПРОФЕСІЙНИЙ ДОСВІД

2013-2020 – доцент кафедри країнознавства Національного університету «Острозька академія».

Основні навчальні курси:

– «Міжнародні відносини в Азійсько-Тихоокеанському регіоні» для студентів V курсу (магістеріум) факультету міжнародних відносин спеціальності «Міжнародні відносини, регіональні студії та суспільні комунікації». З цього курсу видано навчальний посібник «Азійські країна АТР: державний лад, політичні системи, зовнішня політика».

– «Державний лад та політичні системи країн Азії та Африки» для студентів ІV курсу факультету міжнародних відносин спеціальності «Міжнародні відносини, регіональні студії та суспільні комунікації».

– «Організація науково-дослідної роботи студентів» для студентів І курсу факультету міжнародних відносин спеціальності «Міжнародні відносини, регіональні студії та суспільні комунікації». З цього курсу видано навчально-методичний посібник «Методичні рекомендації до написання студентських наукових робіт».

– «Теоретичні основи країнознавства» для студентів 2 курсу факультету міжнародних відносин спеціальності «Міжнародні відносини, регіональні студії та суспільні комунікації».

 

2010-2020 – заступник завідувача кафедри країнознавства Національного університету «Острозька академія».

 

2018 – член журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Міжнародні відносини» 2018 – Національний університет «Острозька академія»).

 

2008-2010 – заступник декана гуманітарного факультету з навчально-виховної роботи, Національний університет «Острозька академія».

Опис відсутній

Наукова діяльність

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

2016–2019 – учасник кафедральної теми наукових досліджень кафедри країнознавства «Інтеграційні та інкорпораційні процеси в Центрально-Східній та Південно-Східній Європі ХVІ-ХХІ ст.».

 

2017-2020 – рецензент збірника матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих учених «Міжнародні відносини і туризм: сучасність та ретроспектива» (Національний університет «Острозька академія»).

 

2016-2020 – рецензент студентського наукового збірника «Студентські наукові записки. Серія «Країнознавство і міжнародний туризм».

 

Учасник міжнародних і всеукраїнських наукових конференцій, серед яких:

2019 – Всеукраїнська наукова конференція. «Актуальні проблеми джерелознавства та історіографії історії України», присвячена пам’яті проф. М. П. Ковальського (до 90-річчя з дня народження) (м. Острог).

2017-2018 – Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародні відносини країн Центрально-Східної Європи в умовах бігравітаційних процесів» (м. Хмельницький).

 

2016 – Humanities and Social Sciences in Europe: Achievements and Perspectives. 9th International symposium. Vienna, Austria

 

2012 – Всеукраїнська наукова конференція: «Волинь повстанська». До 70-річчя Української Повстанської Армії. (м. Острог).

 

2012 – Міжнародна наукова конференція: «Волинська область в роки другої світової війни» (м. Луцьк).

2008 – ZMIENIAJĄCE SIĘ GRANICE, PRZENIKAJĄCE KULTURY. (Пултуск, Варшава, Вроцлав, Познань).

Опис відсутній

Публікації/видання

ПУБЛІКАЦІЇ/ВИДАННЯ

1)   Рудько С., Шишкін І. Методичні рекомендації до написання студентських наукових робіт. Острог : Національний університет «Острозька академія», 2020. 60 с.

2)   Шишкін І. Всесвітня історія: опорний конспект лекцій. Острог, 2019. 132 с.

3)   Шишкін І. Г. Державний лад та політичні системи країн Азії і Африки: опорний конспект лекцій. / І. Г. Шишкін. Острог, 2017. 136 с.

4)   Шишкін І. Г. Азійські країни АТР: державний лад, політичні системи, зовнішня політика. Навчальний посібник / І. Г. Шишкін. Острог: Національний університет «Острозька академія», 2019.123 с.

 

Статті і публікації за минулі 5 років:

1)   Shyshkin. I. Peculiarities of negotiation process between Ukrainian national liberation movement and Polish resistance movement during 1943–1944. Humanities and Social Sciences in Europe: Achievements and Perspectives. Vienna : «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, 2016.S. 68-74.

2)   Шишкін І. Післявоєнна Польща в польській політичній думці в роки Другої світової війни. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Історичні науки. Острог, 2016. Вип. 25. С. 243-249.

3)   Шишкін І. Економічна система післявоєнної Польщі в програмних документах польських політичних партій у роки Другої світової війни // Міжнародні відносини країн Центрально-Східної Європи в умовах бігравітаційних процесів : Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (12-13 травня 2017). Хмельницький: ХНУ, 2017.119 с.38-40

4)   Шишкін. І. Репресивні заходи польської влади щодо українців напередодні Другої світової війни. Великий терор на Поділлі (до 80-річчя Великого терору 1937-1938 рр). Хмельницький, 2018. С. 160-164.

5)   Шишкін І. Джерела до вивчення українського питання в політиці польського національного руху опору (1939-1945). Наукові записки національного університету «Острозька академія». Серія «історичні науки». На пошану Володимира Трофимовича. Острог, 2018. Вип. 27. С. 258-264.

6)   Західна Україна у стратегічних планах Армії Крайової в роки Другої світової війни. Гілея: науковий вісник. 2018. Вип. 130. С. 57-60.

7)   Шишкін. І. Концепції польсько-чеської федерації у польській політичній думці (1939-1943 рр.). Гілея: науковий вісник. 2019. Вип. 142. С. 193-198.

8)   Шишкін. І. Концепції вирішення української проблеми в польській політичній думці (1939-1945 рр.). Наукові записки національного університету «Острозька академія». Серія «історичні науки». Острог, 2019. Вип. 28. С. 150-155.

 

УЧАСТЬ У ПРОГРАМАХ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ

 

2018-2020 – викладав курс ««Introduction to the international tourism and management of international tourism activities» студентам Клайпедського університету прикладних наук (Литва) у межах програми міжнародної мобільності Erasmus+.

 

Опис відсутній

Наукова робота
2020

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Виступ з доповіддю на вузівській конференції: Дні науки

Виступ з доповіддю на вузівській конференції: Дні науки

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництво студентським науковим гуртком "Актуальні проблеми країнознавства".

Керівництво студентським науковим гуртком "Актуальні проблеми країнознавства".

Опублікування статті

Публікація статті: Політичний устрій післявоєнної Польщі в програмних документах польських політичних партій 1939-1945 рр.

2019

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Виступ з доповіддю на вузівській конференції: Дні науки

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництво студентським науковим гуртком "Актуальні проблеми країнознавства".

Керівництво студентським науковим гуртком "Актуальні проблеми країнознавства".

Опублікування статті

Шишкін. І. Концепції вирішення української проблеми в польській політичній думці (1939-1945 рр.). Наукові записки національного університету «Острозька академія». Серія «історичні науки». Острог, 2019. Вип. 28. С. 150-155.

Шишкін. І. Концепції польсько-чеської федерації у польській політичній думці (1939-1943 рр.). Гілея: науковий вісник. 2019. Вип. 142. С. 193-198.

2018

Опублікування тез доповідей

Шишкін. І. Репресивні заходи польської влади щодо українців напередодні Другої світової війни.Великий терор на Поділлі (до 80-річчя Великого терору 1937-1938 рр). Хмельницький, 2018. С. 160-164.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Доповідь на міжнародній науково-практичній конференції "Великий терор на Поділлі (до 80-річчя Великого терору 1937-1938 рр)". Тема доповіді: Репресивні заходи польської влади щодо українців напередодні Другої світової війни.

Опублікування статті

Шишкін І. Г. Західна Україна у стратегічних планах Армії Крайової в роки Другої світової війни. Гілея: науковий вісник: Збірник наукових праць. К., 2018. Випуск 130. С. 57-60

Шишкін І. Джерела до вивчення українського питання в політиці польського національного руху опору (1939-1945). Наукові записки національного університету "Острозька академія". Серія "історичні науки"ю На пошану Володимира Трофимовича. Острог, 2018. Вип. 27. С. 258-264

2017

Опублікування тез доповідей

Шишкін І. Економічна система післявоєнної Польщі в програмних документах польських політичних партій у роки Другої світової війни // Міжнародні відносини країн Центрально-Східної Європи в умовах бігравітаційних процесів : Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (12-13 травня 2017). – Хмельницький: ХНУ, 2017. – 119 с. ISBN 978-966-330-207-2.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Доповідь на міжнародній науковій конференції "Міжнародні відносини країн Центрально-Східної Європи В умовах бігравітаційних процесів. Тема доповіді: Економічна система післявоєнної Польщі в програмних документах польських політичних партій у роки Другої світової війни.

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Виступ з доповіддю на вузівській конференції: Дні науки

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництво студентським науковим гуртком "Актуальні проблеми країнознавства".

2016

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Shyshkin. I. Peculiarities of negotiation process between Ukrainian national liberation movement and Polish resistance movement during 1943–1944 / I. Shyshkin // Humanities and Social Sciences in Europe: Achievements and Perspectives. – 9th International symposium, 27th January, 2016. – Vienna : «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, 2016. – S. 68-74.

Шишкін І. Післявоєнна Польща в польській політичній думці в роки Другої світової війни [Текст] / І. Шишкін // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Історичні науки. – Острог, 2016. – Вип. 25. – С. 243-249.

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: ivan.shyshkin@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну