Рибачок Ірина Олександрівна,

к.і.н., старший викладач кафедри історії ім.М.П.Ковальського
Рибачок Ірина Олександрівна
QA
Резюме
Освіта та досвід роботи

2003-2007 рр. - одержала ступінь бакалавра історії (диплом із відзнакою), Національний університет "Острозька академія".

2007-2008 рр. - одержала ступінь магістра історії (диплом із відзнакою), Національний університет "Острозька академія".

2008-2011 рр. - навчання в аспірантурі Національного університету "Острозька академія" (стаціонарна форма).

2010 р. - одержала ступінь бакалавра з фінансів за напрямом "Економіка і підприємництва", Національний університет "Острозька академія".

2012-2015 рр.  - фахівець з наукової роботи Інституту досліджень української діаспори Національного університету "Острозька академія"

2012 р. - захистила кандидатську дисертацію на тему "Соціально-економічний розвиток міст південно-східної Волині наприкінці XVI - першій половині XVII ст.", Національний університет "Острозька академія". Одержала диплом кандидата історичних наук: наукова спеціальність : 07.00.01  "Історія України".

2012 р. - викладачка кафедри історії ім. проф. М.П. Ковальського Національного університету "Острозька академія".

2013 і до тепер - старша викладачка кафедри історії ім. проф. М.П. Ковальського Національного університету "Острозька академія".

 


Професійні навики та членство у професійних об'єднаннях
2018 р. - пройшла стажування та отримала сертифікат про підвищення кваліфікації в Рівненському державному гуманітарному університеті.
2021 рр.  - пройшла стажування та отримала сертифікат про підвищення кваліфікації в Навчально-методичному центрі "Школа освітніх інновацій" НаУОА. 

Членкиня Українського історичного товариства (УІТ), Української асоціації дослідників жіночої історії (УАДЖІ).

Членкиня редакційної колегії фахового журналу "Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Історичні науки".

Soft skills - комунікація, креативність, критичне мисленння, емпатія, вміння вчитися та здобувати нові фахові знання, прагнення до особистісного та професійного розвитку.

Праці за редакцією та упорядкуванням

1. Опис володінь князя Януша Острозького у південно-східній Волині 1615 року /упор.В. Атаманенко, І. Рибачок. Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2009. 270 с.

2. Винар Любомир. Біографічні нотатки / ред. А. Атаманенко, упор. І. Рибачок. Кент; Острог: Українське історичне товариство, Національний університет "Острозька академія", Інститут досліджень української діаспори, 2013. 72 с.; іл.

3. Розсіяні по світах… Колективна монографія / Л. Василів-Базюк, Н. Солонська, Л. Дзира та ін. Відп. ред. І.О. Рибачок, А.Є. Атаманенко. Острог: Національний університет «Острозька академія», НДЦ «Інститут досліджень української діаспори імені професора Любомира Винара», 2020.

Наукова робота
2021

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Рибачок І. Спомини як джерело до вивчення становища українських дітей-біженців в Західній Німеччині та Австрії після Другої світової війни // XXVІ наукова викладацько-студентська конференція "Дні науки" 11-14 травня 2021 р., Острог

Рибачок І. Господарський розвиток містечок Південно-Східної Волині в першій половині XVII ст. (на прикладі Сульжина) // Рід Острозьких: витоки та надбання. Старокостянтинів, 17 вересня 2021 р.

IX Міжнародна наукова конференція "Українська діаспора: проблеми дослідження" (21-22 жовтня 2021 р., Острог)

Рибачок І. Розвиток ремесла та промислів у місті Полонному наприкінці XVI - першій половині XVII ст. // Міжнародна науково-практична конференція «Полонне. Перша тисяча років: осмислення історії», 21 серпня 2021 р.

Рибачок І. "Тверде ядро" або залишенці: українці у Західній Німеччині в 1950-х роках // ІХ Міжнародна наукова конференція "Українська діаспора: проблеми дослідження", 21-22 жовтня 2021 р.

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Рибачок І. Українське жіноцтво Австрії та спроби відновлення діяльності Союзу українок (1945-1957) // Зовнішні справи. 2021. № 5. С. 35-43. URL: https://uaforeignaffairs.com/uk/releases

Рибачок І. Українські діти в Ді-Пі таборах Західної Німеччини та Австрії (друга половина 1940-х - початок 1950-х років) // Старожитості Лукомор'я. 2021. № 5 (8). C. 126-139.

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

Рибачок І. Богословсько-Педагогічна академія УАПЦ в Мюнхені 1946-1952 рр. (До 75-ліття від заснування) // Слов'янський світ і Україна. Збірник наукових праць на пошану ректора Рівненського державного гуманітарного університету професора Руслана Постоловського. Рівне, 2021. С. 244-253.

Рибачок І. Господарський розвиток містечок Південно-Східної Волині в першій половині XVII ст. (на прикладі Сульжина) // Рід Острозьких: витоки та надбання. Cтарокостянтинів, 2021. C. 173-183.

Рибачок І. Вишивка в житті українського жіноцтва повоєнної Західної Німеччини та Австрії // Закордонне українство: вчора, сьогодні, завтра (URL: https://idud.oa.edu.ua/vyshyvka-v-zhytti-ukrayinskogo-zhinocztva-povoyennoyi-zahidnoyi-nimechchyny-ta-avstriyi/ )

Рибачок І. Надавчі листи та привілеї власників міст Південно-Східної Волині (кінець XVI - перша половина XVII ст.) // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Старовижівщина та її населені пункти в історії України і Волині. Луцьк; Стара Вижівка, 2021. С. 78-81

Керівництво студентським науковим гуртком

Науковий гурток "Історія та культура закордонних українців"

2020

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Тема доповіді: "Українські діти-біженці в Західній Німеччині після Другої світової війни" // XXV наукова викладацько-студентська конференція "Дні науки" (11-15 травня 2020 р., м. Острог)

Участь у "Днях науки - 2021"

Рибачок І. Повсякденні практики українок у таборах для переміщених осіб в Західній Німеччині (1945-1954) // VIII Міжнародна наукова конференція "Українська діаспора: проблеми дослідження", 23-24 вересня 2020, Острог (у онлайн форматі, застосунок meet.google)

Рибачок І., Мартинюк Н. Колекція раритетних та рідкісних видань діаспоріани в бібліотечних фондах Інституту досліджень української діаспори імені професора Любомира Винара НаУОА // VIII Міжнародна наукова конференція "Українська діаспора: проблеми дослідження", 23-24 вересня 2020 р., Острог

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Рибачок І. Українські діти-біженці у Західній Німеччині після Другої світової війни: шляхи потрапляння та соціальні категорії. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки" Острог, 2020. Вип.31. С. 86-96.

2019

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Тема доповіді "Основні напрями діяльності Об'єднання українських жінок на еміграції (1945-1950)" // Круглий стіл "Українська діаспора: напрями досліджень, осередки, виклики", 17 квітня 2019 р., Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ, 2019.

Тема доповіді "Українські жіночі організації у Німеччині й Австрії в DP-період" // Дні науки. XXIV наукова викладацько-студентська конференція, 13-17 травня 2019 р., Острог, 2019.

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Журнал "Громадянка" як джерело до вивчення діяльності Об'єднання українських жінок на еміграції // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія: Історичні науки. Острог, 2019. Вип. 29. С. 132-138.

Основні напрями діяльності Об'єднання українських жінок на еміграції (1945-1950) // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Історичні науки. Острог, 2019. Вип. 28. С. 47-55. [Index Copernicus, Slavic Humanities Index]

2018

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Тема доповіді "Повсякдення українських переміщених осіб в Західній Німеччині (1945-1952 рр.)." // Дні науки. ХХІІІ наукова викладацько-студентська конференція. НУОА. 27 – 30 березня 2018 р.

2017

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Тема доповіді "Соціально-побутові умови життя українців у таборах Ді-Пі (1945–1952)" // Дні науки. ХХІІ наукова викладацько-студентська конференція. НУОА. 27 – 30 березня 2017 р.

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Член спеціалізованої вченої ради К 48.125.02 у Національному університеті "Острозька академія"

2016

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Рибачок І. Бюлетень табору ім. М. Лисенка як джерело до вивчення соціально-побутових умов українських скитальців // Міжнародна наукова конференція "Українська діаспора: проблеми дослідження". Тези доповідей. - Острог, 2016. - С. 295-301

Рибачок І. Описи міських укріплень Заславщини першої половини XVIII ст. // Другі Всеукраїнські краєзнавчі читання, присвячені памяті Григорія Гуртового. Науковий збірник. Упоряд. А.Силюк, О.Мельник. - Луцьк, 2016 - С.67-79

2015

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Соціально-економічний розвиток Красного Корця в першій половині XVII ст. // Південно-Східна Волинь: від давнини до сьогодення. - Шепетівка, 2015. - С.76-84

2012

Захист дисертації

Соціально-економічний розвиток міст Південно-Східної Волині в останній третині XVI - першій половині XVII ст. [Текст] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Рибачок Ірина Олександрівна, Нац. ун-т "Остроз. акад.". - Острог, 2012. - 20 с

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікат учасника конференції

Сертифікат учасника Міжнародної наукової конференції "Українська діаспора: проблеми дослідження" - 27.01.2021 (2,34 Мб).

Сертифікат координатора VIII Міжнародної наукової конференції "Українська діаспора: проблеми дослідження" - 27.01.2021 (2,34 Мб).

Сертифікат учасника IX Міжнародної наукової конференції "Українська діаспора: проблеми дослідження" (21-22 жовтня 2021 р.) - 31.10.2021 (2,25 Мб).

Сертифікат координатора IX Міжнародної наукової конференції "Українська діаспора: проблеми дослідження" (21-22 жовтня 2021 р.) - 31.10.2021 (2,25 Мб).

Сертифікат модератора IX Міжнародної наукової конференції "Українська діаспора: проблеми дослідження" (21-22 жовтня 2021 р.) - 31.10.2021 (2,27 Мб).

Сертифікати підвищення кваліфікації

Сертифікат про підвищення кваліфікації в НМЦ "Школа освітніх інновацій"23.0.2021 - 24.06.2021 (0,55 Мб).

Сертифікати участі у семінарах

Сертифікат координатора онлайн презентації книги Окабе Йошіхіко "Історія японсько-українських відносин 1911-1937 рр."15.06.2021 - 24.06.2021 (2,47 Мб).

Сертифікат_Clarivate - 07.01.2021 (0,05 Мб).

Сертифікат координатора он-лайн презентації книги А. Лозинського "35 есеїв", 27 травня 2021 р. - 07.06.2021 (2,33 Мб).

  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: iryna.rybachok@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну