Рибачок Ірина Олександрівна,

к.і.н., старший викладач кафедри історії ім.М.П.Ковальського
Рибачок Ірина Олександрівна
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2019

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Тема доповіді "Журнал "Громадянка" як джерело до вивчення українського жіночого руху в Ді-Пі таборах Західної Німеччини (1945-1950)" // Всеукраїнська наукова конференція "Актуальні проблеми джерелознавства та історіографії історії України", присвячені пам'яті проф. М.П. Ковальського (до 90-річчя з дня народження), 19-22 березня 2019 р., Острог; Дніпро, 2019.

Тема доповіді "Основні напрями діяльності Об'єднання українських жінок на еміграції (1945-1950)" // Круглий стіл "Українська діаспора: напрями досліджень, осередки, виклики", 17 квітня 2019 р., Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ, 2019.

2018

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Тема доповіді "Повсякдення українських переміщених осіб в Західній Німеччині (1945-1952 рр.)." // Дні науки. ХХІІІ наукова викладацько-студентська конференція. НУОА. 27 – 30 березня 2018 р.

2017

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Тема доповіді "Соціально-побутові умови життя українців у таборах Ді-Пі (1945–1952)" // Дні науки. ХХІІ наукова викладацько-студентська конференція. НУОА. 27 – 30 березня 2017 р.

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Член спеціалізованої вченої ради К 48.125.02 у Національному університеті "Острозька академія"

2016

Опублікування статті

Рибачок І. Бюлетень табору ім. М. Лисенка як джерело до вивчення соціально-побутових умов українських скитальців // Міжнародна наукова конференція "Українська діаспора: проблеми дослідження". Тези доповідей. - Острог, 2016. - С. 295-301

Рибачок І. Описи міських укріплень Заславщини першої половини XVIII ст. // Другі Всеукраїнські краєзнавчі читання, присвячені памяті Григорія Гуртового. Науковий збірник. Упоряд. А.Силюк, О.Мельник. - Луцьк, 2016 - С.67-79

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Рибачок І. Бюлетень табору ім. М. Лисенка як джерело до вивчення соціально-побутових умов українських скитальців // Програма VII Міжнародної наукової конференції "Українська діаспора: проблеми дослідження", Острог, 27-28 вересня 2016 року

Рибачок І. Ранньомодерні міста Волині у науковій спадщині М.С. Грушевського // Програма Міжнародної наукової конференції до 150-річчя з дня народження М.С. Грушевського , Острог, 17 вересня 2016 р.

2015

Опублікування статті

Соціально-економічний розвиток Красного Корця в першій половині XVII ст. // Південно-Східна Волинь: від давнини до сьогодення. - Шепетівка, 2015. - С.76-84

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Тема доповіді: Надавчі листи та привілеї князів Острозьких та Заславських містам Південно-Східної Волині наприкінці XVI - першій половині XVII ст. // Кременецькі читання з історії Волині, 8-9 жовтня 2015 року

І Міжнародна науково-краєзнавча конференція "Південно-Східна Волинь: від давнини до сьогодення", 19 листопада 2015 року, Шепетівка

2012

Захист дисертації

Соціально-економічний розвиток міст Південно-Східної Волині в останній третині XVI - першій половині XVII ст. [Текст] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Рибачок Ірина Олександрівна, Нац. ун-т "Остроз. акад.". - Острог, 2012. - 20 с

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: iryna.rybachok@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну