Рибачок Ірина Олександрівна,

к.і.н., старший викладач кафедри історії ім.М.П.Ковальського
Рибачок Ірина Олександрівна
QA
Резюме
Освіта

2003-2007 рр. - одержала ступінь бакалавра історії (диплом із відзнакою), Національний університет "Острозька академія".

2007-2008 рр. - одержала ступінь магістра історії (диплом із відзнакою), Національний університет "Острозька академія".

2010 р. - одержала ступінь бакалавра з фінансів за напрямом "Економіка і підприємництва", Національний університет "Острозька академія".

2012 р. - захистила кандидатську дисертацію на тему "Соціально-економічний розвиток міст південно-східної Волині наприкінці XVI - першій половині XVII ст.", Національний університет "Острозька академія". Одержала диплом кандидата історичних наук: наукова спеціальність : 07.00.01  "Історія України".


Професійні навики
2018 р. - пройшла стажування та отримала сертифікат про підвищення кваліфікації в Рівненському державному гуманітарному університеті.
Наукова робота
2020

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Виступ з доповіддю на VIII Міжнародній науковій конференції "Українська діаспора: проблеми дослідження" (Острог, 23-24 вересня 2020 р., онлайн режим, meet.google). Теми доповідей: 1. Повсякденні практики українок у таборах для переміщених осіб в Західній Німеччині (1945–1954). 2. Колекція раритетних та рідкісних видань діаспоріани в бібліотечних фондах Інституту досліджень української діаспори імені професора Любомира Винара Національного університету «Острозька академія». (співдоповідач).

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Тема доповіді: "Українські діти-біженці в Західній Німеччині після Другої світової війни" // XXV наукова викладацько-студентська конференція "Дні науки" (11-15 травня 2020 р., м. Острог)

Виступ з доповіддю на Днях науки НаУОА 2021 р.

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Журнал "Громадянка" як джерело до вивчення діяльності Об'єднання українських жінок на еміграції // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія: Історичні науки. Острог, 2019. Вип. 29. С. 132-138.

Опублікування статті

Підготовка та публікація статті: 1. "Українські діти-біженці в Західній Німеччині після Другої світової війни". Наукові записки НаУОА. Історичні науки (вип. 30); 2. "Жіноцтво в суспільному просторі «Таборової України» (1945-1954)". Наукові записки НаУОА. (вип. 31)

2019

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора (у разі підготовки статті у співавторстві зі студентами)

Рибачок І. Господарський розвиток Костянтинова наприкінці XVI - першій половині XVII ст. // Старокостянтинівщина та національно-визвольні змагання. Науковий збірник за підсумками Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Старокостнтинів, 7–8 червня 2019 року) / Редкол.: Л.В. Баженов, О.М. Завальнюк, В.Г. Байдич та ін. Старокостянтинів, 2019. С.232-245.

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Всеукраїнськa науково-практичнa конференція «Старокостянтинівщина та Національно-визвольні змагання», м. Старокостянтинів, 7 - 8 червня 2019 року. Тема виступу: "Господарський розвиток Костянтинова в другій половині XVI – першій половині XVII ст. "

Всеукраїнська наукова конференція "Актуальні проблеми джерелознавства та історіографії історії України", присвячені пам'яті проф. М.П. Ковальського (до 90-річчя з дня народження), 19-22 березня 2019 р., Острог; Дніпро, 2019.Тема доповіді "Журнал "Громадянка" як джерело до вивчення українського жіночого руху в Ді-Пі таборах Західної Німеччини (1945-1950)".

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Тема доповіді "Основні напрями діяльності Об'єднання українських жінок на еміграції (1945-1950)" // Круглий стіл "Українська діаспора: напрями досліджень, осередки, виклики", 17 квітня 2019 р., Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ, 2019.

Тема доповіді "Українські жіночі організації у Німеччині й Австрії в DP-період" // Дні науки. XXIV наукова викладацько-студентська конференція, 13-17 травня 2019 р., Острог, 2019.

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Основні напрями діяльності Об'єднання українських жінок на еміграції (1945-1950) // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Історичні науки. Острог, 2019. Вип. 28. С. 47-55. [Index Copernicus, Slavic Humanities Index]

2018

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Тема доповіді "Повсякдення українських переміщених осіб в Західній Німеччині (1945-1952 рр.)." // Дні науки. ХХІІІ наукова викладацько-студентська конференція. НУОА. 27 – 30 березня 2018 р.

2017

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Тема доповіді "Соціально-побутові умови життя українців у таборах Ді-Пі (1945–1952)" // Дні науки. ХХІІ наукова викладацько-студентська конференція. НУОА. 27 – 30 березня 2017 р.

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Член спеціалізованої вченої ради К 48.125.02 у Національному університеті "Острозька академія"

2016

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Рибачок І. Бюлетень табору ім. М. Лисенка як джерело до вивчення соціально-побутових умов українських скитальців // Програма VII Міжнародної наукової конференції "Українська діаспора: проблеми дослідження", Острог, 27-28 вересня 2016 року

Рибачок І. Ранньомодерні міста Волині у науковій спадщині М.С. Грушевського // Програма Міжнародної наукової конференції до 150-річчя з дня народження М.С. Грушевського , Острог, 17 вересня 2016 р.

Опублікування статті

Рибачок І. Бюлетень табору ім. М. Лисенка як джерело до вивчення соціально-побутових умов українських скитальців // Міжнародна наукова конференція "Українська діаспора: проблеми дослідження". Тези доповідей. - Острог, 2016. - С. 295-301

Рибачок І. Описи міських укріплень Заславщини першої половини XVIII ст. // Другі Всеукраїнські краєзнавчі читання, присвячені памяті Григорія Гуртового. Науковий збірник. Упоряд. А.Силюк, О.Мельник. - Луцьк, 2016 - С.67-79

2015

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Тема доповіді: Надавчі листи та привілеї князів Острозьких та Заславських містам Південно-Східної Волині наприкінці XVI - першій половині XVII ст. // Кременецькі читання з історії Волині, 8-9 жовтня 2015 року

І Міжнародна науково-краєзнавча конференція "Південно-Східна Волинь: від давнини до сьогодення", 19 листопада 2015 року, Шепетівка

Опублікування статті

Соціально-економічний розвиток Красного Корця в першій половині XVII ст. // Південно-Східна Волинь: від давнини до сьогодення. - Шепетівка, 2015. - С.76-84

2012

Захист дисертації

Соціально-економічний розвиток міст Південно-Східної Волині в останній третині XVI - першій половині XVII ст. [Текст] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Рибачок Ірина Олександрівна, Нац. ун-т "Остроз. акад.". - Острог, 2012. - 20 с

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: iryna.rybachok@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну