Шостак Інна Віталіївна,

к.і.н., доц., доцент кафедри національної безпеки та політології
Шостак Інна Віталіївна
QA
Резюме
Освіта

2002 – 2004

 

Львівський національний університет імені І.Франка

Кандидат історичних наук

1996 - 2002

Гуманітарний факультет

Національний університет «Острозька академія»

Рівень освіти: магістр історії


Досвід роботи

09/2004 – до сьогодні

Національний університет «Острозька академія»

Посада: доцент кафедри політології та національної безпеки

08/2005-2011, 

2013 - до сьогодні


2011-20132005 - 2011

 

 

 07/2002 - 12/2002

Національний університет «Острозька академія»

Посадавчений секретар


Національний університет «Острозька академія»

Посадазавідувач кафедрою політології 


Національний університет «Острозька академія»

Посада: Директор Інституту соціальних досліджень


Острозький військовий ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою

Посада: діловод

 

07/2000 - 12/2001

 


Національний університет «Острозька академія»

Посада: фахівець із зв’язків із громадськістю


Хобі та інтереси

Читання

Туризм 

Професійні навики

MicrosoftOffice,

Робота в офісі,

викладач,

аналітик

Курси та стажування
01.12.2017-
28.02.2018      наукове та педагогічне стажування

                            Організатор: Вища Школа Бізнесу і Підприємництва у Островці Швєнтокшиському (Республіка Польща)


09/2013           Підвищення кваліфікації за категорією завідувачі кафедри ВНЗ ІІІ-IV р.а. 

                            Організатор: Університет менеджменту освіти НАПН України, м. Київ)

10/2011            Диплом Міжнародної гуманістичної школи Східної Європи 

                            Організатор: Вроцлавський університет (Польща)


10/2007            Підвищення кваліфікації із соціології

                            Організатор: Вища школа соціології Інституту соціології НАН


06/2006            Bliski most - edukacja we współpracy polsko-ukraińskiej

                            Організатор: Польське товариство педагогів та аніматорів "KLANZA" (Люблін, Польща)

12/2005            Активні методи навчання

                            Організатор: Польське товариство педагогів та аніматорів "KLANZA" (Люблін, Польща)

06/2005            Медіа продукція для молоді 
                            Організатор: Європейський центр культури і комунікації (Варшава, Польща)
11/2003              Наукове стажування 
                          Організатор: Інститут історії, Університет ім. Марії Кюрі-Склодовської (Люблін, Польща)       

Наукова робота
2021

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Міжнародна науково-практична конференція "Роль РКЦ у суспільному житті Волині-Житомирщини у XVIII - ХХ ст." Доповідь на тему: Роль луцько-житомирських єпископів у суспільно-громадському житті Волині (на прикладі К.-К. Цецішовського та М.Пивницького)

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

І.В. Шостак Роль луцько-житомирських єпископів у суспільно-громадському житті Волині (на прикладі К.-К. Цецішовського та М. Пивницького). Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Роль Римо-Католицької Церкви в суспільному житті Волині-Житомирщини у XVIII - ХХ ст." (26 червня 2021 р.). Житомир, 2021. С. 115-126.

2020

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

«Особливості функціонування римо-католицьких благодійних товариств на українських землях у складі Російської імперії на початку ХХ століття»

Опір змінам в умовах дистанційного навчання (на прикладі студентів НаУОА)

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

Шостак І.В. Опір змінам в організаціях в умовах пандемії // Управління та адміністрування в умовах протидії гібридним загрозам національній безпеці: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 7 грудня 2020 року). К.: ДУІТ. 2020. С. 91-93.

2018

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Доповідь на Днях науки НаУОА

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

Шостак І.В. Відносини між російським самодержавством і Ватиканом наприкінці XVIII – у першій половині ХІХ століття: значення для сьогодення Kulturowy wymiar integracji europejskiej. Kazus Ukrainy. Redakcja E. Szczot. Wydawnictwo KUL, Lublin, 2018. ss. 107-121.

2017

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Шостак І.В. ХIX Міжнародна науково-практична конференція «Релігія та глобальні виклики епохи: історичний досвід, реалії сьогодення, перспективи на майбутнє» (28-29 квітня 2017 р.): Доповідь на тему «Доброчинність римо-католицького духовенства Тираспільської дієцезії у другій половині ХІХ століття»

2016

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Шостак І.В. Римо-Католицька Церква на українських землях у складі Російської імперії протягом ХІХ ст.: проблеми історіографії // http://wid.org.pl/?s=MIEJSCE+UKRAIŃSKICH+POLONISTYK+ZAGRANICZNYCH+W+GLOBALNYM+SYSTEMIE+KSZTAŁCENIA+POLONISTYCZNEGO (дата звернення 29.10.2016)

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

Шостак І.В. Римо-Католицька Церква на українських землях у складі Російської імперії протягом ХІХ ст.: проблеми історіографії // http://wid.org.pl/?s=MIEJSCE+UKRAIŃSKICH+POLONISTYK+ZAGRANICZNYCH+W+GLOBALNYM+SYSTEMIE+KSZTAŁCENIA+POLONISTYCZNEGO (дата звернення 29.10.2016)

2015

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

I.Shostak Powstanie państwowo-prawnych relacji między rosyjską autokracją i Watykanem na przełomie XVIII i XIX wieku. Znaczenie dla współczesności // międzynarodowa konferencja naukowa Kulturowy wymiar integracji europejskiej, Lublin 9-10.11.2015

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Шостак І.В. Громадянсько-політична позиція волинського та подільського римо-католицького духовенства у польських повстаннях 1830-31 та 1863 рр. // Studia Politologica Ucraino-Polona. - № 5

  Сертифікати, дипломи...
Довідка про стажування

Bliski most - edukacja we współpracy polsko-ukraińskiej, 75 godzin - 30.06.2006 (0,21 Мб).

Лист підтвердження про закордонне стажування

Certificate scientific and pedagogic intership - 28.02.2018 (0,58 Мб).

Свідоцтво про отримання авторського права

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на монографію - 23.02.2018 (1,65 Мб).

Сертифікат про проходження курсів

Media production for teenagers - 06.06.2005 (1,21 Мб).

Church newspaper: wokshop for professionals - 16.11.2001 (0,42 Мб).

Сертифікат учасника конференції

сертифікат учасника І Всеукраїнської науково-практичної конференції "Управління та адміністрування в умовах протидії гібридним загрозам національній безпеці" - 26.12.2020 (0,58 Мб).

Сертифікат учасника майстер-класу

Глибинне інтерв'ю: теорія і технологія - 27.11.2007 (0,6 Мб).

Сертифікати підвищення кваліфікації

свідоцтво про дистанційне підвищення кваліфікації під час вебінару “Онлайн сервіси для дистанційної роботи: Google Meet, Skype, Zoom” - 05.11.2020 (0,5 Мб).

Свідоцтво про підвищення кваліфікації Університету менеджменту освіти НАПН України - 06.09.2013 (1,29 Мб).

Свідоцтво про підвищення кваліфікації Вища школа соціології Інституту соціології НАНУ - 27.11.2007 (1,51 Мб).

Сертифікати про проходження онлайн-курсів

Certificate of participation in autumn school “Transfer of Technologies and Innovations: European and Ukrainian Experience - 04.11.2020 (0,24 Мб).

Гендерна компетентність: skill staff XXI - 28.06.2016 (0,52 Мб).

Сертифікати участі у семінарах

Якісні методи в соціологічних дослідженнях - 27.11.2007 (0,68 Мб).

Методика та техніка розробки соціологічного інструментарію - 26.10.2007 (0,79 Мб).

OCA New Line - 28.10.2007 (0,75 Мб).

  Контакти та соціальні мережі
На головну