Шостак Інна Віталіївна,

к.і.н., доц., доцент кафедри політології та національної безпеки
Шостак Інна Віталіївна
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2019

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Доповідь на всеукраїнській науковій конференції "Актуальні питання джерелознавства та історіографії історії України", 19-22.03.2019 р.

2018

Подання заявки на видачу патенту на корисну модель;

свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 77104 - монографія "Луцько-Житомирська дієцезія наприкінці 18 - у першій половині 19 століть"

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Доповідь на Днях науки НаУОА

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора

Шостак І.В. Відносини між російським самодержавством і Ватиканом наприкінці XVIII – у першій половині ХІХ століття: значення для сьогодення Kulturowy wymiar integracji europejskiej. Kazus Ukrainy. Redakcja E. Szczot. Wydawnictwo KUL, Lublin, 2018. ss. 107-121.

2017

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Шостак І.В. ХIX Міжнародна науково-практична конференція «Релігія та глобальні виклики епохи: історичний досвід, реалії сьогодення, перспективи на майбутнє» (28-29 квітня 2017 р.): Доповідь на тему «Доброчинність римо-католицького духовенства Тираспільської дієцезії у другій половині ХІХ століття»

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Шостак І.В. Щорічна науково-практична конференція «Дні науки Національного університету “Острозька академія”» (27-30 березня 2017 р.). Доповідь на тему «Становище римо-католицьких духовних семінарій у ХІХ ст. на українських землях у складі Російської імперії»

2016

Опублікування статті

Шостак І.В. Римо-Католицька Церква на українських землях у складі Російської імперії протягом ХІХ ст.: проблеми історіографії // http://wid.org.pl/?s=MIEJSCE+UKRAIŃSKICH+POLONISTYK+ZAGRANICZNYCH+W+GLOBALNYM+SYSTEMIE+KSZTAŁCENIA+POLONISTYCZNEGO (дата звернення 29.10.2016)

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Щорічна науково-практична конференція «Дні науки Національного університету “Острозька академія”» (20 квітня 2016 р.). Доповідь на тему «Історія острозького парафіяльного костелу (на прикладі 1880-1890-і років)»

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора

Шостак І.В. Римо-Католицька Церква на українських землях у складі Російської імперії протягом ХІХ ст.: проблеми історіографії // http://wid.org.pl/?s=MIEJSCE+UKRAIŃSKICH+POLONISTYK+ZAGRANICZNYCH+W+GLOBALNYM+SYSTEMIE+KSZTAŁCENIA+POLONISTYCZNEGO (дата звернення 29.10.2016)

2015

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

I.Shostak Powstanie państwowo-prawnych relacji między rosyjską autokracją i Watykanem na przełomie XVIII i XIX wieku. Znaczenie dla współczesności // międzynarodowa konferencja naukowa Kulturowy wymiar integracji europejskiej, Lublin 9-10.11.2015

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Шостак І. Душпастирська і громадська діяльність єпископів Тираспільської дієцезії у другій половині ХІХ століття // Дні науки. ХХ викладацько-студентська конференція, 16-25 березня 2015 р.

Опублікування статті

Шостак І.В. Громадянсько-політична позиція волинського та подільського римо-католицького духовенства у польських повстаннях 1830-31 та 1863 рр. // Studia Politologica Ucraino-Polona. - № 5

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
На головну