Новак Богдан Сергійович,

викладач кафедри міжнародних відносин
Новак Богдан Сергійович
QA
Резюме
Освіта

 - Національний університет "Острозька академія"

 - Варшавський університет

Досвід роботи

 - Музей історії Національного університету "Острозька академія"

- кафдера міжнародних відносин Національного універитету "Острозька академія"

Хобі та інтереси

 - екскурсійна діяльність

 - організація виставок

 - історія Острога та Острозької академії

Наукова робота
2022

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Новак Б. Образ Кавказу в опублікованих працях Агатангела Кримського//Східний Світ. - № 2, 2021. - С. 49-60

2020

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Wizerunek Kaukazu na łamavh czasopisma „Ukraiński dziennik historyczny” (1957-1989). XVI sesja kaukazologiczna dla młodych naukowców im. Tadeusza Świętochowskiego. Warszawa. 28-29. IV. 2018.

Jarosław Daszkewycz (1926-2010) – jako badacz kultury i historii Ormian na terenie Ukrainy. XVII sesja kaukazologiczna dla młodych naukowców im. Tadeusza Świętochowskiego. Warszawa. 30. IV. 2019

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Образ Грузії на сторінках «Українського історичного журналу» в післясталінську добу. Сходознавство. №83. Київ, 2019. С. 53-68.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: bohdan.novak@oa.edu.ua

Посилання

https://www.facebook.com/ahesandr/

На головну