Новак Богдан Сергійович,

викладач кафедри міжнародних відносин
Новак Богдан Сергійович
QA
Резюме
Освіта

 - Національний університет "Острозька академія"

 - Варшавський університет

Досвід роботи

 - Музей історії Національного університету "Острозька академія"

- кафдера міжнародних відносин Національного універитету "Острозька академія"

Хобі та інтереси

 - екскурсійна діяльність

 - організація виставок

 - історія Острога та Острозької академії

Наукова робота
2020

Опублікування тез доповідей

1. Відносини української і грузинської політичної еміграції в контексті прометеївського руху (1921-1939) // Матеріали VII Міжнародної наукової конференції «Українська діаспора: проблеми дослідження». – Острог, 2016. С. 70-72.

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Wizerunek Kaukazu na łamavh czasopisma „Ukraiński dziennik historyczny” (1957-1989). XVI sesja kaukazologiczna dla młodych naukowców im. Tadeusza Świętochowskiego. Warszawa. 28-29. IV. 2018.

Jarosław Daszkewycz (1926-2010) – jako badacz kultury i historii Ormian na terenie Ukrainy. XVII sesja kaukazologiczna dla młodych naukowców im. Tadeusza Świętochowskiego. Warszawa. 30. IV. 2019

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

1. Відносини української і грузинської політичної еміграції в контексті прометеївського руху (1921-1939). VII Міжнародна наукова конференція «Українська діаспора: проблеми дослідження» (м. Острог, 27-28 вересня, 2016).

Дослідження Кавказу в українських сходознавчих установах 20-х поч. 30-х рр. ХХ ст. Питання сходознавства в Україні. – Харків, 2019.

Опублікування статті

Дослідження Кавказу на сторінках видання “Східний світ / Червоний Схід” (1927-1931 рр.). Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Історичні науки”. Вип. 27. Острог, 2018. С. 227-231.

Образ Грузії на сторінках «Українського історичного журналу» в післясталінську добу. Сходознавство. №83. Київ, 2019. С. 53-68.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: bohdan.novak@oa.edu.ua

Посилання

https://www.facebook.com/ahesandr/

На головну