Гільман Анна Юріївна,

к.п.н., старший викладач кафедри громадського здоров'я та фізичного виховання
Гільман Анна Юріївна
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2020

Опублікування статті

Гільман А.Ю. Особливості саногенного мислення у жінок, схильних до психосоматики / А. Ю. Гільман // Науковий журнал «Медична психологія». – Харків: Видавництво Харківської медичної академії післядипломної освіти, 2019. – Том 15, №3. – С. 58-65.

Гільман А.Ю. Терапевтичний випадок: короткострокова психологічна допомога при тривожному стані клієнта з вираженими психосоматичними скаргами / Гільман // Науковий журнал «Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії». – Полтава, 2020. – С. 218-222.

Гільман А.Ю. Еколого-гігієнічний моніторинг за водозабезпеченням сільського населення Рівненщини у 2004–2018 рр. / І.В. Гущук, Д.М. Брезицька, А.Ю. Гільман, Н.П. Кулеша, Р.В. Сафонов, І.С. Хоронжевська, О.В. Кулакова, Р.Р. Драб, О.А. Ліхо, І.М. Григус, О.І. Гакало// Науковий журнал «Вода: гігієна та екологія». – Одеса. – № 1-4(7), 2019. С.74-83.

Гільман А.Ю. Гігієнічна оцінка стану поводження з відходами у Рівненській області / Станкевич В.В., Брезицька Д.М., Гущук І.В., Гільман А.Ю., Кулеша Н.П., Сафонов Р.В., Хоронжевська І.С. у 2012-2018 роках // Довкілля та здоров’я. К., 2020. Вип. 2 (95). С.59-63.

Hilman A.Yu. PROMOTION OF HEALTH THROUGH THE PRISM OF SANOGENIC THINKING FORMATION IN YOUTH/ A.Yu. Hilman // Вісник соціальної гігієни та охорони здоро’я України. – Київ, 2020. – С. 5-9.

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Гільман А.Ю. Доповідь на XXV науковій викладацько-студентській конференції «Дні науки». (травень 2020 р.). Тема доповідь "Розвиток невротичної симптоматики у студентів в умовах пандемії коронавірусної інфекції Covid-19".

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництво науковим гуртком «Корекційно-розвиваюча робота з дітьми з особливами потребами за допомогою глини» (за участю студентів групи Пс-11).

Керівництво науковим гуртком «Корекція негативних психічних станів у практиці фахівця в галузі громадського здоров’я» (за участю студентів групи Гз-11).

2019

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Hilman A. Peculiarities of attitude to the disease in adulthood/ E.Balashov, O.Matlasevych, A.Hilman, N.Kulesha // Journal of Cognitive Science (Scopus). - 2020 (стаття перебуває 3 тижні на рецензуванні в редакції журналу: http://cogsci.snu.ac.kr/jcs/index.php/about/)

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Гільман А.Ю. Формування саногенного мислення як спосіб уникнення нав’язливих думок / А.Ю. Гільман // Матеріали ХІІ Науково-практичної конференції студентів та молодих вчених: «Медична психологія 12.0: аспекти практичної діяльності». Том 3 № 4. – Київ, 2018.

Опублікування статті

Гільман А.Ю. Упровадження навчально-терапевтичної програми «психосоматика» в практичну діяльність психолога /А.Ю. Гільман, Н.П. Кулеша// Наукові записки. Серія «Психологія». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2019. – Вип. 9. – С. 85-92.

Опублікування тез доповідей

Гільман А.Ю. Дослідження саногенного мислення в осіб зрілого віку/ А.Ю. Гільман// Матеріали XVII З’їзду Всеукраїнського лікарського товариства, 14-16 листопада 2014 р. Полтава, 2019. – С. 179-180.

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Гільман А.Ю. Доповідь XXІV науковій викладацько-студентській конференції «Дні науки». (березень 2019 р.). Тема доповідь "Ставлення осіб зрілого віку до власного здоров'я".

2018

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Hilman A. ECOLOGO-HYGIENIC AUDIT OF DRINKING WATER QUALITY FROM WELLS AND DAMMING OF RIVNE REGION / I. Hushchuk, A. Hilman, N. Kulesha // International Journal of New Economics and Social Sciences. – Warshaw, 2018. – Issue : 1 (7). – P. 131-141.

Hilman A. DEVELOPMENT OF SANOGENIC THINKING OF STUDENT YOUTH THROUGH THE PRISM OF SOCIO-CULTURAL ADAPTATION / H. Handzilevskа, A. Hilman, // International Journal of New Economics and Social Sciences. – Warshaw, 2018. – Issue : 1 (7). – P. 349-362

Гільман А. Ю. Алгоритм розгортання саногенного мислення студентської молоді / А. Ю. Гільман // Науковий журнал «Молодий вчений». – Рівне, 2018. – Вип. 4.1 (56.1). – С. 6–11.

Гільман А. Ю. Алгоритм розгортання саногенного мислення студентської молоді / А. Ю. Гільман // Науковий журнал «Молодий вчений». – Рівне, 2018. – Вип. 4.1 (56.1). – С. 6–11.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Гільман А.Ю. Участь у V міжнародній науковій конференції «Смисли юності і молодості в пошуках (не)можливих стратегій освіти і виховання молоді в умовах пост сучасності (м. Варшава, Польща, 25 квітня 2018 р.). Тема доповіді: «DEVELOPMENT OF SANOGENIC THINKING OF STUDENT YOUTH THROUGH THE PRISM OF SOCIO-CULTURAL ADAPTATION»

Опублікування тез доповідей

Гільман А.Ю. Ставлення осіб зрілого віку до власного здоров'я / А.Ю. Гільман / Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю "Громадське здоров'я: проблеми та перспективи розвитку". - Острог, 2018.

Гільман А. Ю. Саногенне мислення: суть та особливості прояву / А. Ю. Гільман // Матеріали ІІІ Міждисциплінарної науково-практичної конференції студентів та молодих учених «Актуальні питання соціально-політичних наук : політологія, психологія, документознавство та інформаційна діяльність». – Острог, 2014. – С. 132–139.

Гільман А. Ю. Саногенне мислення – шлях до саморегуляції і саногенної поведінки / А. Ю. Гільман // Матеріали Міжнародної заочної конференції «Наука і суспільство», Науково-дослідний центр «Знання». – Донецьк, 2014. – С. 204–209.

Гільман А. Ю. Саногенне мислення в структурі особистості юнака / А. Ю. Гільман // Матеріали Міжнародної інтернет-конференції «Сучасні дослідження когнітивної психології» (IICRACP – 2014). – 2014. – С. 19–23.

Гільман А. Ю. Саногенне мислення як чинник запобігання виникнення депресивних станів / А. Ю. Гільман // Матеріали Міжнародної заочної конференції «ІІ Весняні наукові читання», Науково-дослідний центр «Знання». – Донецьк, 2014. – С. 110–114.

Гільман А. Ю. Саногенне мислення в процесі збереження психологічної стійкості особистості / А. Ю. Гільман // Матеріали Міжнародної конференції «Формалізація наукового пошуку: позитивні та негативні сторони». – Київ, 2014. – С. 85–88.

Гільман А. Ю. Рефлексивність як основа формування саногенного мислення студента / А. Ю. Гільман // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми наукового й освітнього простору в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів». – Мукачево, 2015. – С. 62–65.

Гільман А. Ю. Саногенне мислення як умова самореалізації студентської молоді / А. Ю. Гільман // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Наукова дискусія : питання педагогіки та психології. – Київ, 2015. – С. 113–116.

Гільман А. Ю. Саногенне чи патогенне мислення: особливості поведінки студентської молоді / А. Ю. Гільман // Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації». – Переяслав-Хмельницький, 2015. – С. 257–260.

Гільман А. Ю. Саногенне мислення як спосіб запобігання психосоматичних захворювань молоді / А. Ю. Гільман // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Ключові питання наукових досліджень у сфері педагогіки та психології у ХХІ ст.». – Львів, 2016. – С. 10–12.

Гільман А. Ю. Особливості медичного супроводу пацієнтів з надуманими (уявними) паразитозами та арахноентомозами / А. Ю. Гільман, І. В. Гущук, Р. Р. Драб, Р. В. Сафонов, О. В. Б’ялковський / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Безпека пацієнтів в Україні : стан і шляхи її покращення». – Дніпро, 2017. – С. 149–151.

Гільман А.Ю. Формування саногенного мислення студентської молоді в контексті розбудови громадського здоров’я в Україні / А.Ю. Гільман / Збірник наукових праць «Педагогіка здоров’я». - Харків, 2018. - С.111-113.

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництво науковим гуртком «Корекційно-розвиваюча робота з дітьми з особливами потребами за допомогою глини» (за участю студентів групи Пс-11).

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Гільман А.Ю. Доповідь XXІІІ науковій викладацько-студентській конференції «Дні науки». (березень 2019 р.). Тема доповіді "Психологічний профіль студента із саногенним мисленням".

Опублікування статті

Гільман А. Ю. Емоційно-вольова саморегуляція у формуванні саногенного мислення студентської молоді / А. Ю. Гільман // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2017. – Вип. 1 (17). – С. 51–56.

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Гільман А.Ю. (18-26 березня 2014 р.) XIX наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки», м. Острог. Доповідь на тему «Саногенне мислення: суть та особливості прояву».

Гільман А. Ю. Особливості медичного супроводу пацієнтів з надуманими (уявними) паразитозами та арахноентомозами / А. Ю. Гільман, І. В. Гущук, Р. Р. Драб, Р. В. Сафонов, О. В. Б’ялковський / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Безпека пацієнтів в Україні : стан і шляхи її покращення». – Дніпро, 2017. – С. 149–151.

Гільман А.Ю. Формування саногенного мислення студентської молоді в контексті розбудови громадського здоров’я в Україні / А.Ю. Гільман / Збірник наукових праць «Педагогіка здоров’я». - Харків, 2018. - С.111-113.

Участь у конференції «Медична психологія: аспекти практичної діяльності», м. Київ, 23-24 квітня 2018. Тема доповіді: «Formation of sanogenic thinking as the way of avoiding obsessive thoughts».

Участь у конференції «Смисл юності і молодості в пошуку не (можливих) стратегій освіти і виховання молоді в умовах постсучасності». Університет Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW). м. Варшава, Польща (25 квітня 2018 р.). Тема доповіді: «Development of sanogenic thinking of student youth through the prism of socio-cultural adaptation». Секція. The meaning of life of “lost” young people, sensible strategies of resocialization.

Участь у викладацько-студентській конференції «Дні науки», березень 2018 р. Доповідь на тему ««Психологічний профіль студента із саногенним мисленням».

Отримання молодими вченими державних премій, премій та грантів Президента України, премій Кабінету Міністрів України, премій Національної та галузевих академій наук України та премій і стипендій Верховної ради України

Сертифікат на отримання обласної премії за заслуги та досягнення в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок (Рівненська обласна державна адміністрація, Рівненська обласна рада, 2018 р.)

2017

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництво науковим гуртком «Корекційно-розвиваюча робота з дітьми з особливами потребами за допомогою глини». Аналіз англомовної літератури з окресленої проблеми («Working with children who have special needs») зі студентами групи Пс-21 та Пс-22.

Захист дисертації

Дисертаційне дослідження на тему "Психологічні умови формування саногенного мислення студентської молоді". Науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент Матласевич О.В.

2016

Опублікування статті

Гільман А.Ю. До проблеми оволодіння саногенним мисленням в процесі вирішення життєвих завдань студентської молоді/ А.Ю. Гільман// Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України Том Х, Київ – 2016. – С.58-69.

Гільман А.Ю. Емпіричне дослідження особливостей саногенного мислення студентської молоді/ А.Ю. Гільман// Науково-практичний журнал «Наука і освіта». – Одеса: Видавництво Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського. – 2016. – С.5-9.

Гільман А.Ю. Аналіз результатів ефективності програми по формуванню саногенного мислення студентської молоді/ А.Ю. Гільман// Вісник Одеського національного університету. Психологія. – Одеса. – 2016. – С. 43-53.

Гільман А.Ю. Дослідження саногенного мислення студентської молоді в експериментальних умовах/ А.Ю. Гільман// Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: «Психологія». – м. Хмельницький. – 2016. – Вип.1.

Гільман А.Ю. Тренінгова програма як засіб формування саногенного мислення студентської молоді /А.Ю. Гільман// Наукові записки. Серія «Психологія». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – Вип. 3. – С. 39-54.

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Гільман А.Ю. Саногенне мислення як спосіб запобігання психосоматичних захворювань молоді/ А.Ю. Гільман// Міжнародна науково-практична конференція «Ключові питання наукових досліджень у сфері педагогіки та психології у ХХІ ст.», 29-30 січня 2016 р., м. Львів – 2016. С. 10-12.

2015

Опублікування статті

Гільман А.Ю. Проблема саногенного мислення в зарубіжній науці/ А.Ю. Гільман// Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія «Психологія». – Харків, 2015. – Вип.57. – С. 64 – 69.

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Гільман А.Ю. Рефлексивність як основа формування саногенного мислення студента/ А.Ю. Гільман//Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми наукового й освітнього простору в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів», 14-15 травня 2015 р., Мукачево. – 2015. С. 62-65.

Гільман А.Ю. Міжнародна науково-практична конференція. Наукова дискусія: питання педагогіки та психології. (м. Київ 5 грудня 2015 р.) Доповідь на тему: «Саногенне мислення як умова самореалізації студентської молоді».

Гільман А.Ю. ІХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» (м. Переяслав-Хмельницький 3-4 грудня 2015 р.) Доповідь на тему: «Саногенне чи патогенне мислення: особливості поведінки студентської молоді».

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Гильман А.Ю. Несформированность саногенного мышления студенческой молодежи как фактор ее деструктивного поведения / А.Ю. Гильман // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, III (35). – Budapest, 2015. – Issue: 71. – P. 79-85.

2014

Опублікування статті

Гільман А.Ю. Саногенне мислення в структурі художньої творчості/ В.В. Архіпов, А.Ю. Гільман// Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип.24. – С. 7 – 12.

Гільман А.Ю. Роль саногенного мислення в процесі становлення особистості/ А.Ю. Гільман// Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск «Актуальні проблеми когнітивної психології». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип.28. – С. 40-48.

Гільман А.Ю. Саногенне мислення як умова підтримки психічного здоров’я студентської молоді/ А.Ю. Гільман// Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». – Херсон, 2014. – Вип.2. – С. 41-46.

Гільман А.Ю. Саногенне мислення як чинник протидії емоційного стресу в навчальній діяльності студента / А.Ю. Гільман// Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип.30. – С. 43 – 50.

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Гільман А.Ю. Саногенне мислення: суть та особливості прояву. / А.Ю. Гільман // ІІІ Міждисциплінарна науково-практична конференція студентів та молодих учених «Актуальні питання соціально-політичних наук: політологія, психологія, документознавство та інформаційна діяльність», 5 лютого 2014 р. Острог. – С. 132-139.

Гільман А.Ю. Саногенне мислення – шлях до саморегуляції і саногенної поведінки./ А.Ю. Гільман// Міжнародна заочна конференція «Наука і суспільство», Науково-дослідний центр «Знання», 5 лютого 2014 р., Донецьк. – С. 204-209.

Гільман А.Ю. Саногенне мислення в структурі особистості юнака/ А.Ю. Гільман// Міжнародна інтернет-конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології» (IICRACP – 2014) 15 травня 2014 р. – Острог. – 2014. С.

Гільман А.Ю. Саногенне мислення як чинник запобігання виникнення депресивних станів/ А.Ю. Гільман// Міжнародна заочна конференція «ІІ Весняні наукові читання», Науково-дослідний центр «Знання», 17 травня 2014 р. Донецьк. – С. 110-114.

Гільман А.Ю. Саногенне мислення в процесі збереження психологічної стійкості особистості/ А.Ю. Гільман//Міжнародна конференція «Формалізація наукового пошуку: позитивні та негативні сторони», 27 вересня 2014 р., Київ. – 2014. С. 85-88.

  Сертифікати, дипломи...
Довідка про стажування

Закордонне стажування у Клініці психіатрії, бойового стресу та психотравматології, м. Варшава - 17.06.2020 (0,37 Мб).

Сертифікат про проходження курсів

Сертифікат_Мистецтво сімейних стосунків_учасник тренінгу - 17.06.2020 (0,17 Мб).

Сертифікат_Основи роботи з жіночою психосоматикою - 17.06.2020 (0,41 Мб).

Сертифікат_Теорія і практика роботи з психосоматикою - 17.06.2020 (0,38 Мб).

Сертифікат_Процесуальна психотерапія_Освітня програма І-го ступеня - 17.06.2020 (0,35 Мб).

Сертифікат_Гештальтпсихотерапія - 17.06.2020 (0,39 Мб).

Сертифікат_Транзакційний аналіз - 17.06.2020 (0,11 Мб).

Сертифікат_Сімейна психосоматика - 17.06.2020 (0,38 Мб).

Сертифікат_Консультування в роботі практичного психолога - 17.06.2020 (0,11 Мб).

Сертифікат_Теоретико-практичний курс: перша домедична допомога - 17.06.2020 (0,39 Мб).

Сертифікат_Теорія і практика роботи з психосоматикою_завершення курсу - 17.06.2020 (0,28 Мб).

Сертифікат учасника конференції

Сертифікат про участь в міжнародній конференції, м. Варшава - 17.06.2020 (0,29 Мб).

Сертифікати підвищення кваліфікації

Сертифікат_Застосування процесуальної психології розвитку в консультативній практиці - 17.06.2020 (0,45 Мб).

Сертифікати участі у семінарах

Сертифікат_про членство в асоціації превентивної та антиейджинг медицини - 17.06.2020 (0,65 Мб).

Сертифікат_Спеціалізація "Психосоматолог" - 17.06.2020 (0,29 Мб).

  Контакти та соціальні мережі
На головну