Гільман Анна Юріївна,

к.п.н., доцент кафедри громадського здоров'я та фізичного виховання
Гільман Анна Юріївна
QA
Резюме
Освіта
  • 2008–2012 рр. – Національний університет «Острозька академія», спеціальність — «Психологія», кваліфікація – «Бакалавр психології, психолог, фахівець з практичної психології»;
  • 2012–2013 рр. – Національний університет «Острозька академія», спеціальність — «Психологія», кваліфікація – «Магістр психології, психолог, викладач психології»;
  • 2013–2016 рр. — Національний університет «Острозька академія», аспірантура, спеціальність 19.00.07 — «Педагогічна та вікова психологія»; тема дисертації «Психологічні умови формування саногенного мислення студентської молоді»;
  • 2017 р. – захист дисертації на тему «Психологічні умови формування саногенного мислення студентської молоді» і здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. 
Досвід роботи

Досвід практичної діяльності: 9 років.

Напрями роботи: психологічна та психотерапевтична допомога дорослим.

Практична діяльність: психолог, фахівець у психосоматичному підході, психосоматолог (за спеціалізацією), консультант в транзакційному аналізі та гештальт-підході, процесуальний психолог, фахівець у галузі процесуальної психотерапії.

Керівник гуртків: «Корекційно-розвиваюча робота з дітьми з особливами потребами за допомогою глини» (понад 7 років), «Корекція негативних психічних станів у практиці фахівця в галузі громадського здоров’я» (2 роки).

Проведені тренінги та майстер-класи:  тренінг «Професійне самовизначення» (м. Острог, 2009), тренінг групової згуртованості (м. Острог, 2013-2018), тренінг «Постановка цілей» (м. Острог, 2010), тренінг «Формування позитивної Я-концепції» (м. Острог, 2010), тренінг «Формування саногенного мислення студентської молоді» (м. Острог, 2016-2018), психокорекційні заняття «Розвиток когнітивних процесів у дітей з особливими потребами за допомогою глинотерапії» (м. Острог, 2014-2019), майстер-клас «Образ-Я через призму глинотерапії у роботі з дітьми переселенців» (м. Острог, 2015), майстер-клас «Створення умов для самовираження учнів на уроках мистецтва засобами глинотерапії» (м. Острог, 2018), терапевтична група «Мистецтво бути жінкою» (м. Київ, 2019), навчально-терапевтичний  тренінг «Симптоми болю (інструменти у роботі з психосоматичними проявами)» (м. Острог, 2019), майстер-клас "Ресурси тілесної психотерапії" (співтренер Кулеша Н.П., м. Острог, 2019), майстер-клас"Психосоматика харчової поведінки (співтренер Кулеша Н.П., м. Острог, 2019)", навчально-терапевтична програма «Основи психосоматики» (співтренер Кулеша Н.П., м. Острог, м. Луцьк: 2019-2020), серія тренінгів навичок підтримки психологічного благополуччя медичного персоналу в умовах COVID-19. серія тренінгів формування навичок підтримки психологічного благополуччя медичного персоналу в умовах COVID-19 (співтренер Нікітчук У.І., м. Славута, 2020) та ін. 

 

Хобі та інтереси

Хобі: проведення тренінгів по психосоматиці.

Наукові інтереси: охоплюють проблеми психології здоров’я та саногенного мислення, проблеми потребнісно-мотиваційної сфери, проблеми психосоматики та психосоматичних скарг / захворювань, проблеми дослідження та психотерапії посттравматичного стресового розладу (ПТСР).

Професійні навики

Консультування дорослих у психосоматичному підході (спеціалізація «психосоматолог»), в т.ч. із використанням МАК і глини, робота у транзакційному аналізі (ТА), навички застосування процесуальної психотерапії, а також психотерапії продовженого впливу (PE) у роботі з посттравматичним стресовим розладом (ПТСР).

Підвищення кваліфікації та стажування

Підвищення кваліфікації в практичній діяльності:

·       сертифікат про закінчення навчання програми освітньої програми першого ступеня «Введення в гештальт-терапію/гештальт консультування» (Київський гештальт-університет, м. Острог, 2009-2010 рр.,);

·       сертифікат про участь в психотерапевтичній групі транзакційного аналізу (Українська Асоціація Транзакційного Аналізу УАТА, м. Рівне, 2010 р.);

·       сертифікат про закінчення навчання освітньої програми першого ступеню навчання «Використання процесуальної психології розвитку в консультативній практиці»
(№ СЕ 2640148 науково-методичного центру практичної психології та соціальної роботи НАПН України, м. Київ, 2015 р.);

·       сертифікат про підвищення кваліфікації за програмою «Застосування процесуальної психології розвитку в консультативній практиці» (№ СП 1541933 науково-методичного центру практичної психології та соціальної роботи НАПН України, протокол № 5 від 11.05.2017 р., м. Київ, 2017 р.);

·       сертифікат про проходження курсу «Теорія і практика роботи з психосоматикою» (сертифікат № ТП 20196), свідоцтво про проходження супервізійної атестації із здобуттям спеціалізації «психосоматолог» (м. Київ, 2019 р.);

·       сертифікат ЄС (терапевта-тренера-педагога) № 205/2020 про закінчення навчання з питань діагностики і терапії посттраматичних розладів і розладів, пов'язаних зі стресовим чинником, виданим кафедрою психіатрії, бойового стресу і психотравматології Військового медичного інституту (м. Варшава, 2020 р.)

 

Стажування за кордоном:

·       01 березня – 27 березня 2020 р. – практична частина міжнародного стажування у м. Варшава  у клініці психіатрії, бойового стресу та психотравматології Центрального шпиталю МОН Військового медичного інституту). Тема проекту «Покращення доступу до соціальних послуг у сфері психічного здоров’я – напрямок діяння Рівне».

·       23 серпня – 05 вересня 2020 р. – теоретична частина міжнародного стажування у м. Варшава у клініці психіатрії, бойового стресу та психотравматології Центрального шпиталю МОН Військового медичного інституту). Діагностика і психотерапія посттравматичного стресового розладу (ПТСР) за допомогою методу продовженого впливу (РЕ).

Наукова робота
2021

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

Гільман А.Ю. Підготовка науково-популярних матеріалів з професійної тематики (публікація у газеті). Публікації у газеті: Гільман А.Ю. «Як надати домедичну допомогу постраждалому без свідомості». Газета «Замкова гора», Рубрика «Громадське здоров’я» від 17 грудня, 2021 р., № 51. С. 7-8.

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Anna Hilman, Oksana Matlasevych, Natalia Kulesha, Eduard Balashov (2021). Peculiarities of Attitude to the Disease in Adulthood. Journal of Cognitive Science. Issue 1. Volume 22. 307. P 111-134. (SCOPUS)

Hilman, A. & Kulesha, N. (2021). «The Knowledge about Symptoms and it’s Genesis as a Factor for the Development of Psychosomatic Disorders in Youth», Youth Voice Journal, IBSN (ONLINE): 978-1- 911634-20-1. (SCOPUS)

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Гільман А.Ю. Доповідь на XXVІ науковій викладацько-студентській конференції «Дні науки». (12 травня 2021 р.). Тема доповідь «Особливості ціннісно-смислової сфери майбутніх фахівців громадського здоров’я».

Гільман А.Ю. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології» (ICRACP 2021). (24-28 травня 2021 р.). Секція «Когнітивний підхід у вивченні особистості», м. Острог. Доповідь на тему «Застосування моделі АВС (А. Елліса) у вивченні внутрішньої картини хвороби депресивного пацієнта».

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництво науковим гуртком «Корекційно-розвиваюча робота з дітьми з особливами потребами за допомогою глини» (за участю студентів групи Пс-11).

Керівництво науковим гуртком «Корекція негативних психічних станів у практиці фахівця в галузі громадського здоров’я» (за участю студентів групи Гз-11).

2020

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Гільман А.Ю. Особливості саногенного мислення у жінок, схильних до психосоматики / А. Ю. Гільман // Науковий журнал «Медична психологія». – Харків: Видавництво Харківської медичної академії післядипломної освіти, 2019. – Том 15, №3. – С. 58-65.

Гільман А.Ю. Терапевтичний випадок: короткострокова психологічна допомога при тривожному стані клієнта з вираженими психосоматичними скаргами / Гільман // Науковий журнал «Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії». – Полтава, 2020. – С. 218-222.

Гільман А.Ю. Еколого-гігієнічний моніторинг за водозабезпеченням сільського населення Рівненщини у 2004–2018 рр. / І.В. Гущук, Д.М. Брезицька, А.Ю. Гільман, Н.П. Кулеша, Р.В. Сафонов, І.С. Хоронжевська, О.В. Кулакова, Р.Р. Драб, О.А. Ліхо, І.М. Григус, О.І. Гакало// Науковий журнал «Вода: гігієна та екологія». – Одеса. – № 1-4(7), 2019. С.74-83.

Гільман А.Ю. Гігієнічна оцінка стану поводження з відходами у Рівненській області / Станкевич В.В., Брезицька Д.М., Гущук І.В., Гільман А.Ю., Кулеша Н.П., Сафонов Р.В., Хоронжевська І.С. у 2012-2018 роках // Довкілля та здоров’я. К., 2020. Вип. 2 (95). С.59-63.

Hilman A.Yu. PROMOTION OF HEALTH THROUGH THE PRISM OF SANOGENIC THINKING FORMATION IN YOUTH/ A.Yu. Hilman // Вісник соціальної гігієни та охорони здоро’я України. – Київ, 2020. – С. 5-9.

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Гільман А.Ю. Доповідь на XXV науковій викладацько-студентській конференції «Дні науки». (травень 2020 р.). Тема доповідь "Розвиток невротичної симптоматики у студентів в умовах пандемії коронавірусної інфекції Covid-19".

Гільман А.Ю. (15 травня 2020 р.) Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології» (ICRACP 2020). Секція «Когнітивний підхід у вивченні особистості», м. Острог. Доповідь на тему «Неефективні копінг-стратегії як перешкоди на шляху до одужання психосоматичного клієнта».

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництво науковим гуртком «Корекційно-розвиваюча робота з дітьми з особливами потребами за допомогою глини» (за участю студентів групи Пс-11).

Керівництво науковим гуртком «Корекція негативних психічних станів у практиці фахівця в галузі громадського здоров’я» (за участю студентів групи Гз-11).

Керівництво науковим гуртком «Корекційно-розвиваюча робота з дітьми з особливами потребами за допомогою глини» (за участю студентів групи Пс-11).

Керівництво науковим гуртком «Корекція негативних психічних станів у практиці фахівця в галузі громадського здоров’я» (за участю студентів групи Гз-11).

2019

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Гільман А.Ю. Формування саногенного мислення як спосіб уникнення нав’язливих думок / А.Ю. Гільман // Матеріали ХІІ Науково-практичної конференції студентів та молодих вчених: «Медична психологія 12.0: аспекти практичної діяльності». Том 3 № 4. – Київ, 2018.

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Гільман А.Ю. Упровадження навчально-терапевтичної програми «психосоматика» в практичну діяльність психолога /А.Ю. Гільман, Н.П. Кулеша// Наукові записки. Серія «Психологія». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2019. – Вип. 9. – С. 85-92.

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Гільман А.Ю. Доповідь XXІV науковій викладацько-студентській конференції «Дні науки». (березень 2019 р.). Тема доповідь "Ставлення осіб зрілого віку до власного здоров'я".

2018

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Гільман А. Ю. Емоційно-вольова саморегуляція у формуванні саногенного мислення студентської молоді / А. Ю. Гільман // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2017. – Вип. 1 (17). – С. 51–56.

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Гільман А.Ю. (18-26 березня 2014 р.) XIX наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки», м. Острог. Доповідь на тему «Саногенне мислення: суть та особливості прояву».

Гільман А. Ю. Особливості медичного супроводу пацієнтів з надуманими (уявними) паразитозами та арахноентомозами / А. Ю. Гільман, І. В. Гущук, Р. Р. Драб, Р. В. Сафонов, О. В. Б’ялковський / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Безпека пацієнтів в Україні : стан і шляхи її покращення». – Дніпро, 2017. – С. 149–151.

Гільман А.Ю. Формування саногенного мислення студентської молоді в контексті розбудови громадського здоров’я в Україні / А.Ю. Гільман / Збірник наукових праць «Педагогіка здоров’я». - Харків, 2018. - С.111-113.

Участь у конференції «Медична психологія: аспекти практичної діяльності», м. Київ, 23-24 квітня 2018. Тема доповіді: «Formation of sanogenic thinking as the way of avoiding obsessive thoughts».

Участь у конференції «Смисл юності і молодості в пошуку не (можливих) стратегій освіти і виховання молоді в умовах постсучасності». Університет Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW). м. Варшава, Польща (25 квітня 2018 р.). Тема доповіді: «Development of sanogenic thinking of student youth through the prism of socio-cultural adaptation». Секція. The meaning of life of “lost” young people, sensible strategies of resocialization.

Участь у викладацько-студентській конференції «Дні науки», березень 2018 р. Доповідь на тему ««Психологічний профіль студента із саногенним мисленням».

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Гільман А. Ю. Алгоритм розгортання саногенного мислення студентської молоді / А. Ю. Гільман // Науковий журнал «Молодий вчений». – Рівне, 2018. – Вип. 4.1 (56.1). – С. 6–11.

Hilman A. ECOLOGO-HYGIENIC AUDIT OF DRINKING WATER QUALITY FROM WELLS AND DAMMING OF RIVNE REGION / I. Hushchuk, A. Hilman, N. Kulesha // International Journal of New Economics and Social Sciences. – Warshaw, 2018. – Issue : 1 (7). – P. 131-141.

Hilman A. DEVELOPMENT OF SANOGENIC THINKING OF STUDENT YOUTH THROUGH THE PRISM OF SOCIO-CULTURAL ADAPTATION / H. Handzilevskа, A. Hilman, // International Journal of New Economics and Social Sciences. – Warshaw, 2018. – Issue : 1 (7). – P. 349-362

Гільман А. Ю. Алгоритм розгортання саногенного мислення студентської молоді / А. Ю. Гільман // Науковий журнал «Молодий вчений». – Рівне, 2018. – Вип. 4.1 (56.1). – С. 6–11.

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництво науковим гуртком «Корекційно-розвиваюча робота з дітьми з особливами потребами за допомогою глини» (за участю студентів групи Пс-11).

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Гільман А.Ю. Доповідь XXІІІ науковій викладацько-студентській конференції «Дні науки». (березень 2019 р.). Тема доповіді "Психологічний профіль студента із саногенним мисленням".

2017

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництво науковим гуртком «Корекційно-розвиваюча робота з дітьми з особливами потребами за допомогою глини». Аналіз англомовної літератури з окресленої проблеми («Working with children who have special needs») зі студентами групи Пс-21 та Пс-22.

Захист дисертації

Дисертаційне дослідження на тему "Психологічні умови формування саногенного мислення студентської молоді". Науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент Матласевич О.В.

2016

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Гільман А.Ю. До проблеми оволодіння саногенним мисленням в процесі вирішення життєвих завдань студентської молоді/ А.Ю. Гільман// Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України Том Х, Київ – 2016. – С.58-69.

Гільман А.Ю. Емпіричне дослідження особливостей саногенного мислення студентської молоді/ А.Ю. Гільман// Науково-практичний журнал «Наука і освіта». – Одеса: Видавництво Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського. – 2016. – С.5-9.

Гільман А.Ю. Аналіз результатів ефективності програми по формуванню саногенного мислення студентської молоді/ А.Ю. Гільман// Вісник Одеського національного університету. Психологія. – Одеса. – 2016. – С. 43-53.

Гільман А.Ю. Дослідження саногенного мислення студентської молоді в експериментальних умовах/ А.Ю. Гільман// Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: «Психологія». – м. Хмельницький. – 2016. – Вип.1.

Гільман А.Ю. Тренінгова програма як засіб формування саногенного мислення студентської молоді /А.Ю. Гільман// Наукові записки. Серія «Психологія». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – Вип. 3. – С. 39-54.

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Гільман А.Ю. Саногенне мислення як спосіб запобігання психосоматичних захворювань молоді/ А.Ю. Гільман// Міжнародна науково-практична конференція «Ключові питання наукових досліджень у сфері педагогіки та психології у ХХІ ст.», 29-30 січня 2016 р., м. Львів – 2016. С. 10-12.

2015

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Гільман А.Ю. Проблема саногенного мислення в зарубіжній науці/ А.Ю. Гільман// Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія «Психологія». – Харків, 2015. – Вип.57. – С. 64 – 69.

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Гільман А.Ю. Рефлексивність як основа формування саногенного мислення студента/ А.Ю. Гільман//Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми наукового й освітнього простору в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів», 14-15 травня 2015 р., Мукачево. – 2015. С. 62-65.

Гільман А.Ю. Міжнародна науково-практична конференція. Наукова дискусія: питання педагогіки та психології. (м. Київ 5 грудня 2015 р.) Доповідь на тему: «Саногенне мислення як умова самореалізації студентської молоді».

Гільман А.Ю. ІХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» (м. Переяслав-Хмельницький 3-4 грудня 2015 р.) Доповідь на тему: «Саногенне чи патогенне мислення: особливості поведінки студентської молоді».

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Гильман А.Ю. Несформированность саногенного мышления студенческой молодежи как фактор ее деструктивного поведения / А.Ю. Гильман // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, III (35). – Budapest, 2015. – Issue: 71. – P. 79-85.

2014

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Гільман А.Ю. Саногенне мислення в структурі художньої творчості/ В.В. Архіпов, А.Ю. Гільман// Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип.24. – С. 7 – 12.

Гільман А.Ю. Роль саногенного мислення в процесі становлення особистості/ А.Ю. Гільман// Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск «Актуальні проблеми когнітивної психології». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип.28. – С. 40-48.

Гільман А.Ю. Саногенне мислення як умова підтримки психічного здоров’я студентської молоді/ А.Ю. Гільман// Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». – Херсон, 2014. – Вип.2. – С. 41-46.

Гільман А.Ю. Саногенне мислення як чинник протидії емоційного стресу в навчальній діяльності студента / А.Ю. Гільман// Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип.30. – С. 43 – 50.

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Гільман А.Ю. Саногенне мислення: суть та особливості прояву. / А.Ю. Гільман // ІІІ Міждисциплінарна науково-практична конференція студентів та молодих учених «Актуальні питання соціально-політичних наук: політологія, психологія, документознавство та інформаційна діяльність», 5 лютого 2014 р. Острог. – С. 132-139.

Гільман А.Ю. Саногенне мислення – шлях до саморегуляції і саногенної поведінки./ А.Ю. Гільман// Міжнародна заочна конференція «Наука і суспільство», Науково-дослідний центр «Знання», 5 лютого 2014 р., Донецьк. – С. 204-209.

Гільман А.Ю. Саногенне мислення в структурі особистості юнака/ А.Ю. Гільман// Міжнародна інтернет-конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології» (IICRACP – 2014) 15 травня 2014 р. – Острог. – 2014. С.

Гільман А.Ю. Саногенне мислення як чинник запобігання виникнення депресивних станів/ А.Ю. Гільман// Міжнародна заочна конференція «ІІ Весняні наукові читання», Науково-дослідний центр «Знання», 17 травня 2014 р. Донецьк. – С. 110-114.

Гільман А.Ю. Саногенне мислення в процесі збереження психологічної стійкості особистості/ А.Ю. Гільман//Міжнародна конференція «Формалізація наукового пошуку: позитивні та негативні сторони», 27 вересня 2014 р., Київ. – 2014. С. 85-88.

  Сертифікати, дипломи...
Довідка про стажування

Закордонне стажування у Клініці психіатрії, бойового стресу та психотравматології, м. Варшава - 17.06.2020 (0,37 Мб).

Сертифікат про проходження курсів

Сертифікат_Мистецтво сімейних стосунків_учасник тренінгу - 17.06.2020 (0,17 Мб).

Сертифікат_Основи роботи з жіночою психосоматикою - 17.06.2020 (0,41 Мб).

Членство у міжнар.асоціації _International Association of Psychosomatics and Health Therapy - 31.03.2021 (1,51 Мб).

Сертифікат_Теорія і практика роботи з психосоматикою - 17.06.2020 (0,38 Мб).

Сертифікат_Процесуальна психотерапія_Освітня програма І-го ступеня - 17.06.2020 (0,35 Мб).

Сертифікат_Гештальтпсихотерапія - 17.06.2020 (0,39 Мб).

Сертифікат_Транзакційний аналіз - 17.06.2020 (0,11 Мб).

Сертифікат_Сімейна психосоматика - 17.06.2020 (0,38 Мб).

Сертифікат_Консультування в роботі практичного психолога - 17.06.2020 (0,11 Мб).

Сертифікат_Теоретико-практичний курс: перша домедична допомога - 17.06.2020 (0,39 Мб).

Сертифікат_Теорія і практика роботи з психосоматикою_завершення курсу - 17.06.2020 (0,28 Мб).

Сертифікат учасника конференції

Сертифікат про участь в міжнародній конференції, м. Варшава - 17.06.2020 (0,29 Мб).

Сертифікати підвищення кваліфікації

Сертифікат_Застосування процесуальної психології розвитку в консультативній практиці - 17.06.2020 (0,45 Мб).

Сертифікат терапевта-тренера. ПТСР. Клініка психіатрії, бойового стресу та психотравматології Військового медичного інституту, м. Варшава - 29.03.2021 (2,97 Мб).

Сертифікати участі у семінарах

Сертифікат_про членство в асоціації превентивної та антиейджинг медицини - 17.06.2020 (0,65 Мб).

Сертифікат_Спеціалізація "Психосоматолог" - 17.06.2020 (0,29 Мб).

  Контакти та соціальні мережі
На головну