Гільман Анна Юріївна,

к.п.н., старший викладач кафедри громадського здоров'я та фізичного виховання
Гільман Анна Юріївна
QA
Резюме
Освіта
  • 2008–2012 рр. – Національний університет «Острозька академія», спеціальність — «Психологія», кваліфікація – «Бакалавр психології, психолог, фахівець з практичної психології»;
  • 2012–2013 рр. – Національний університет «Острозька академія», спеціальність — «Психологія», кваліфікація – «Магістр психології, психолог, викладач психології»;
  • 2013–2016 рр. — Національний університет «Острозька академія», аспірантура, спеціальність 19.00.07 — «Педагогічна та вікова психологія»; тема дисертації «Психологічні умови формування саногенного мислення студентської молоді»;
  • 2017 р. – захист дисертації на тему «Психологічні умови формування саногенного мислення студентської молоді» і здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. 
Досвід роботи

Досвід практичної діяльності: 9 років.

Напрями роботи: психологічна та психотерапевтична допомога дорослим.

Практична діяльність: психолог, фахівець у психосоматичному підході, психосоматолог (за спеціалізацією), консультант в транзакційному аналізі та гештальт-підході, процесуальний психолог, фахівець у галузі процесуальної психотерапії.

Керівник гуртків: «Корекційно-розвиваюча робота з дітьми з особливами потребами за допомогою глини» (понад 7 років), «Корекція негативних психічних станів у практиці фахівця в галузі громадського здоров’я» (2 роки).

Проведені тренінги та майстер-класи:  тренінг «Професійне самовизначення» (м. Острог, 2009), тренінг групової згуртованості (м. Острог, 2013-2018), тренінг «Постановка цілей» (м. Острог, 2010), тренінг «Формування позитивної Я-концепції» (м. Острог, 2010), тренінг «Формування саногенного мислення студентської молоді» (м. Острог, 2016-2018), психокорекційні заняття «Розвиток когнітивних процесів у дітей з особливими потребами за допомогою глинотерапії» (м. Острог, 2014-2019), майстер-клас «Образ-Я через призму глинотерапії у роботі з дітьми переселенців» (м. Острог, 2015), майстер-клас «Створення умов для самовираження учнів на уроках мистецтва засобами глинотерапії» (м. Острог, 2018), терапевтична група «Мистецтво бути жінкою» (м. Київ, 2019), навчально-терапевтичний  тренінг «Симптоми болю (інструменти у роботі з психосоматичними проявами)» (м. Острог, 2019), майстер-клас "Ресурси тілесної психотерапії" (співтренер Кулеша Н.П., м. Острог, 2019), майстер-клас"Психосоматика харчової поведінки (співтренер Кулеша Н.П., м. Острог, 2019)", навчально-терапевтична програма «Основи психосоматики» (співтренер Кулеша Н.П., м. Острог, м. Луцьк: 2019-2020), серія тренінгів навичок підтримки психологічного благополуччя медичного персоналу в умовах COVID-19. серія тренінгів формування навичок підтримки психологічного благополуччя медичного персоналу в умовах COVID-19 (співтренер Нікітчук У.І., м. Славута, 2020) та ін. 

 

Хобі та інтереси

Хобі: проведення тренінгів по психосоматиці.

Наукові інтереси: охоплюють проблеми психології здоров’я та саногенного мислення, проблеми потребнісно-мотиваційної сфери, проблеми психосоматики та психосоматичних скарг / захворювань, проблеми дослідження та психотерапії посттравматичного стресового розладу (ПТСР).

Професійні навики

Консультування дорослих у психосоматичному підході (спеціалізація «психосоматолог»), в т.ч. із використанням МАК і глини, робота у транзакційному аналізі (ТА), навички застосування процесуальної психотерапії, а також психотерапії продовженого впливу (PE) у роботі з посттравматичним стресовим розладом (ПТСР).

Підвищення кваліфікації та стажування

Підвищення кваліфікації в практичній діяльності:

·       сертифікат про закінчення навчання програми освітньої програми першого ступеня «Введення в гештальт-терапію/гештальт консультування» (Київський гештальт-університет, м. Острог, 2009-2010 рр.,);

·       сертифікат про участь в психотерапевтичній групі транзакційного аналізу (Українська Асоціація Транзакційного Аналізу УАТА, м. Рівне, 2010 р.);

·       сертифікат про закінчення навчання освітньої програми першого ступеню навчання «Використання процесуальної психології розвитку в консультативній практиці»
(№ СЕ 2640148 науково-методичного центру практичної психології та соціальної роботи НАПН України, м. Київ, 2015 р.);

·       сертифікат про підвищення кваліфікації за програмою «Застосування процесуальної психології розвитку в консультативній практиці» (№ СП 1541933 науково-методичного центру практичної психології та соціальної роботи НАПН України, протокол № 5 від 11.05.2017 р., м. Київ, 2017 р.);

·       сертифікат про проходження курсу «Теорія і практика роботи з психосоматикою» (сертифікат № ТП 20196), свідоцтво про проходження супервізійної атестації із здобуттям спеціалізації «психосоматолог» (м. Київ, 2019 р.).

 

Стажування за кордоном:

·       01 березня – 27 березня 2020 р. – практична частина міжнародного стажування у м. Варшава  у клініці психіатрії, бойового стресу та психотравматології Центрального шпиталю МОН Військового медичного інституту). Тема проекту «Покращення доступу до соціальних послуг у сфері психічного здоров’я – напрямок діяння Рівне».

·       23 серпня – 05 вересня 2020 р. – теоретична частина міжнародного стажування у м. Варшава у клініці психіатрії, бойового стресу та психотравматології Центрального шпиталю МОН Військового медичного інституту). Діагностика і психотерапія посттравматичного стресового розладу (ПТСР) за допомогою методу продовженого впливу (РЕ).

Наукова робота
2020

Опублікування тез доповідей

Гільман А.Ю. Дослідження рефлексії в осіб, схильних до психосоматики. Тенденції та перспективи розвитку психології та соціальної роботи в сучасному суспільстві. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної інтернет-конференції присвяченій 155-річчю Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. 2020 р. Одеса. С.87-90.

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Гільман А.Ю. Доповідь на XXV науковій викладацько-студентській конференції «Дні науки». (травень 2020 р.). Тема доповідь "Розвиток невротичної симптоматики у студентів в умовах пандемії коронавірусної інфекції Covid-19".

Гільман А.Ю. (15 травня 2020 р.) Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології» (ICRACP 2020). Секція «Когнітивний підхід у вивченні особистості», м. Острог. Доповідь на тему «Неефективні копінг-стратегії як перешкоди на шляху до одужання психосоматичного клієнта».

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництво науковим гуртком «Корекційно-розвиваюча робота з дітьми з особливами потребами за допомогою глини» (за участю студентів групи Пс-11).

Керівництво науковим гуртком «Корекція негативних психічних станів у практиці фахівця в галузі громадського здоров’я» (за участю студентів групи Гз-11).

Керівництво науковим гуртком «Корекційно-розвиваюча робота з дітьми з особливами потребами за допомогою глини» (за участю студентів групи Пс-11).

Керівництво науковим гуртком «Корекція негативних психічних станів у практиці фахівця в галузі громадського здоров’я» (за участю студентів групи Гз-11).

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Hilman, A. & Kulesha, N. (2021). «The Knowledge about Symptoms and it’s Genesis as a Factor for the Development of Psychosomatic Disorders in Youth», Youth Voice Journal, IBSN (ONLINE): 978-1- 911634-20-1.

Опублікування статті

Гільман А.Ю. Еколого-гігієнічний моніторинг за водозабезпеченням сільського населення Рівненщини у 2004–2018 рр. / І.В. Гущук, Д.М. Брезицька, А.Ю. Гільман, Н.П. Кулеша, Р.В. Сафонов, І.С. Хоронжевська, О.В. Кулакова, Р.Р. Драб, О.А. Ліхо, І.М. Григус, О.І. Гакало// Науковий журнал «Вода: гігієна та екологія». – Одеса. – № 1-4(7), 2019. С.74-83.

Гільман А.Ю. Гігієнічна оцінка стану поводження з відходами у Рівненській області / Станкевич В.В., Брезицька Д.М., Гущук І.В., Гільман А.Ю., Кулеша Н.П., Сафонов Р.В., Хоронжевська І.С. у 2012-2018 роках // Довкілля та здоров’я. К., 2020. Вип. 2 (95). С.59-63.

Hilman A.Yu. PROMOTION OF HEALTH THROUGH THE PRISM OF SANOGENIC THINKING FORMATION IN YOUTH/ A.Yu. Hilman // Вісник соціальної гігієни та охорони здоро’я України. – Київ, 2020. – С. 5-9.

Гільман А.Ю. Особливості саногенного мислення у жінок, схильних до психосоматики / А. Ю. Гільман // Науковий журнал «Медична психологія». – Харків: Видавництво Харківської медичної академії післядипломної освіти, 2019. – Том 15, №3. – С. 58-65.

Гільман А.Ю. Терапевтичний випадок: короткострокова психологічна допомога при тривожному стані клієнта з вираженими психосоматичними скаргами / Гільман // Науковий журнал «Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії». – Полтава, 2020. – С. 218-222.

2019

Опублікування тез доповідей

Гільман А.Ю. Дослідження саногенного мислення в осіб зрілого віку/ А.Ю. Гільман// Матеріали XVII З’їзду Всеукраїнського лікарського товариства, 14-16 листопада 2014 р. Полтава, 2019. – С. 179-180.

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Гільман А.Ю. Формування саногенного мислення як спосіб уникнення нав’язливих думок / А.Ю. Гільман // Матеріали ХІІ Науково-практичної конференції студентів та молодих вчених: «Медична психологія 12.0: аспекти практичної діяльності». Том 3 № 4. – Київ, 2018.

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Гільман А.Ю. Доповідь XXІV науковій викладацько-студентській конференції «Дні науки». (березень 2019 р.). Тема доповідь "Ставлення осіб зрілого віку до власного здоров'я".

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Hilman A. Peculiarities of attitude to the disease in adulthood/ E.Balashov, O.Matlasevych, A.Hilman, N.Kulesha // Journal of Cognitive Science (Scopus). - 2020 (стаття перебуває на рецензуванні в редакції журналу: http://cogsci.snu.ac.kr/jcs/index.php/about/)

Опублікування статті

Гільман А.Ю. Упровадження навчально-терапевтичної програми «психосоматика» в практичну діяльність психолога /А.Ю. Гільман, Н.П. Кулеша// Наукові записки. Серія «Психологія». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2019. – Вип. 9. – С. 85-92.

2018

Отримання молодими вченими державних премій, премій та грантів Президента України, премій Кабінету Міністрів України, премій Національної та галузевих академій наук України та премій і стипендій Верховної ради України

Сертифікат на отримання обласної премії за заслуги та досягнення в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок (Рівненська обласна державна адміністрація, Рівненська обласна рада, 2018 р.)

Опублікування тез доповідей

Гільман А.Ю. Ставлення осіб зрілого віку до власного здоров'я / А.Ю. Гільман / Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю "Громадське здоров'я: проблеми та перспективи розвитку". - Острог, 2018.

Гільман А. Ю. Саногенне мислення: суть та особливості прояву / А. Ю. Гільман // Матеріали ІІІ Міждисциплінарної науково-практичної конференції студентів та молодих учених «Актуальні питання соціально-політичних наук : політологія, психологія, документознавство та інформаційна діяльність». – Острог, 2014. – С. 132–139.

Гільман А. Ю. Саногенне мислення – шлях до саморегуляції і саногенної поведінки / А. Ю. Гільман // Матеріали Міжнародної заочної конференції «Наука і суспільство», Науково-дослідний центр «Знання». – Донецьк, 2014. – С. 204–209.

Гільман А. Ю. Саногенне мислення в структурі особистості юнака / А. Ю. Гільман // Матеріали Міжнародної інтернет-конференції «Сучасні дослідження когнітивної психології» (IICRACP – 2014). – 2014. – С. 19–23.

Гільман А. Ю. Саногенне мислення як чинник запобігання виникнення депресивних станів / А. Ю. Гільман // Матеріали Міжнародної заочної конференції «ІІ Весняні наукові читання», Науково-дослідний центр «Знання». – Донецьк, 2014. – С. 110–114.

Гільман А. Ю. Саногенне мислення в процесі збереження психологічної стійкості особистості / А. Ю. Гільман // Матеріали Міжнародної конференції «Формалізація наукового пошуку: позитивні та негативні сторони». – Київ, 2014. – С. 85–88.

Гільман А. Ю. Рефлексивність як основа формування саногенного мислення студента / А. Ю. Гільман // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми наукового й освітнього простору в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів». – Мукачево, 2015. – С. 62–65.

Гільман А. Ю. Саногенне мислення як умова самореалізації студентської молоді / А. Ю. Гільман // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Наукова дискусія : питання педагогіки та психології. – Київ, 2015. – С. 113–116.

Гільман А. Ю. Саногенне чи патогенне мислення: особливості поведінки студентської молоді / А. Ю. Гільман // Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації». – Переяслав-Хмельницький, 2015. – С. 257–260.

Гільман А. Ю. Саногенне мислення як спосіб запобігання психосоматичних захворювань молоді / А. Ю. Гільман // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Ключові питання наукових досліджень у сфері педагогіки та психології у ХХІ ст.». – Львів, 2016. – С. 10–12.

Гільман А. Ю. Особливості медичного супроводу пацієнтів з надуманими (уявними) паразитозами та арахноентомозами / А. Ю. Гільман, І. В. Гущук, Р. Р. Драб, Р. В. Сафонов, О. В. Б’ялковський / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Безпека пацієнтів в Україні : стан і шляхи її покращення». – Дніпро, 2017. – С. 149–151.

Гільман А.Ю. Формування саногенного мислення студентської молоді в контексті розбудови громадського здоров’я в Україні / А.Ю. Гільман / Збірник наукових праць «Педагогіка здоров’я». - Харків, 2018. - С.111-113.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Гільман А.Ю. Участь у V міжнародній науковій конференції «Смисли юності і молодості в пошуках (не)можливих стратегій освіти і виховання молоді в умовах пост сучасності (м. Варшава, Польща, 25 квітня 2018 р.). Тема доповіді: «DEVELOPMENT OF SANOGENIC THINKING OF STUDENT YOUTH THROUGH THE PRISM OF SOCIO-CULTURAL ADAPTATION»

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Гільман А.Ю. (18-26 березня 2014 р.) XIX наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки», м. Острог. Доповідь на тему «Саногенне мислення: суть та особливості прояву».

Гільман А. Ю. Особливості медичного супроводу пацієнтів з надуманими (уявними) паразитозами та арахноентомозами / А. Ю. Гільман, І. В. Гущук, Р. Р. Драб, Р. В. Сафонов, О. В. Б’ялковський / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Безпека пацієнтів в Україні : стан і шляхи її покращення». – Дніпро, 2017. – С. 149–151.

Гільман А.Ю. Формування саногенного мислення студентської молоді в контексті розбудови громадського здоров’я в Україні / А.Ю. Гільман / Збірник наукових праць «Педагогіка здоров’я». - Харків, 2018. - С.111-113.

Участь у конференції «Медична психологія: аспекти практичної діяльності», м. Київ, 23-24 квітня 2018. Тема доповіді: «Formation of sanogenic thinking as the way of avoiding obsessive thoughts».

Участь у конференції «Смисл юності і молодості в пошуку не (можливих) стратегій освіти і виховання молоді в умовах постсучасності». Університет Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW). м. Варшава, Польща (25 квітня 2018 р.). Тема доповіді: «Development of sanogenic thinking of student youth through the prism of socio-cultural adaptation». Секція. The meaning of life of “lost” young people, sensible strategies of resocialization.

Участь у викладацько-студентській конференції «Дні науки», березень 2018 р. Доповідь на тему ««Психологічний профіль студента із саногенним мисленням».

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Гільман А.Ю. Доповідь XXІІІ науковій викладацько-студентській конференції «Дні науки». (березень 2019 р.). Тема доповіді "Психологічний профіль студента із саногенним мисленням".

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництво науковим гуртком «Корекційно-розвиваюча робота з дітьми з особливами потребами за допомогою глини» (за участю студентів групи Пс-11).

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Гільман А. Ю. Алгоритм розгортання саногенного мислення студентської молоді / А. Ю. Гільман // Науковий журнал «Молодий вчений». – Рівне, 2018. – Вип. 4.1 (56.1). – С. 6–11.

Hilman A. ECOLOGO-HYGIENIC AUDIT OF DRINKING WATER QUALITY FROM WELLS AND DAMMING OF RIVNE REGION / I. Hushchuk, A. Hilman, N. Kulesha // International Journal of New Economics and Social Sciences. – Warshaw, 2018. – Issue : 1 (7). – P. 131-141.

Hilman A. DEVELOPMENT OF SANOGENIC THINKING OF STUDENT YOUTH THROUGH THE PRISM OF SOCIO-CULTURAL ADAPTATION / H. Handzilevskа, A. Hilman, // International Journal of New Economics and Social Sciences. – Warshaw, 2018. – Issue : 1 (7). – P. 349-362

Гільман А. Ю. Алгоритм розгортання саногенного мислення студентської молоді / А. Ю. Гільман // Науковий журнал «Молодий вчений». – Рівне, 2018. – Вип. 4.1 (56.1). – С. 6–11.

Опублікування статті

Гільман А. Ю. Емоційно-вольова саморегуляція у формуванні саногенного мислення студентської молоді / А. Ю. Гільман // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2017. – Вип. 1 (17). – С. 51–56.

2017

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництво науковим гуртком «Корекційно-розвиваюча робота з дітьми з особливами потребами за допомогою глини». Аналіз англомовної літератури з окресленої проблеми («Working with children who have special needs») зі студентами групи Пс-21 та Пс-22.

Захист дисертації

Дисертаційне дослідження на тему "Психологічні умови формування саногенного мислення студентської молоді". Науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент Матласевич О.В.

2016

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Гільман А.Ю. Саногенне мислення як спосіб запобігання психосоматичних захворювань молоді/ А.Ю. Гільман// Міжнародна науково-практична конференція «Ключові питання наукових досліджень у сфері педагогіки та психології у ХХІ ст.», 29-30 січня 2016 р., м. Львів – 2016. С. 10-12.

Опублікування статті

Гільман А.Ю. До проблеми оволодіння саногенним мисленням в процесі вирішення життєвих завдань студентської молоді/ А.Ю. Гільман// Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України Том Х, Київ – 2016. – С.58-69.

Гільман А.Ю. Емпіричне дослідження особливостей саногенного мислення студентської молоді/ А.Ю. Гільман// Науково-практичний журнал «Наука і освіта». – Одеса: Видавництво Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського. – 2016. – С.5-9.

Гільман А.Ю. Аналіз результатів ефективності програми по формуванню саногенного мислення студентської молоді/ А.Ю. Гільман// Вісник Одеського національного університету. Психологія. – Одеса. – 2016. – С. 43-53.

Гільман А.Ю. Дослідження саногенного мислення студентської молоді в експериментальних умовах/ А.Ю. Гільман// Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: «Психологія». – м. Хмельницький. – 2016. – Вип.1.

Гільман А.Ю. Тренінгова програма як засіб формування саногенного мислення студентської молоді /А.Ю. Гільман// Наукові записки. Серія «Психологія». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – Вип. 3. – С. 39-54.

2015

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Гільман А.Ю. Рефлексивність як основа формування саногенного мислення студента/ А.Ю. Гільман//Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми наукового й освітнього простору в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів», 14-15 травня 2015 р., Мукачево. – 2015. С. 62-65.

Гільман А.Ю. Міжнародна науково-практична конференція. Наукова дискусія: питання педагогіки та психології. (м. Київ 5 грудня 2015 р.) Доповідь на тему: «Саногенне мислення як умова самореалізації студентської молоді».

Гільман А.Ю. ІХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» (м. Переяслав-Хмельницький 3-4 грудня 2015 р.) Доповідь на тему: «Саногенне чи патогенне мислення: особливості поведінки студентської молоді».

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Гильман А.Ю. Несформированность саногенного мышления студенческой молодежи как фактор ее деструктивного поведения / А.Ю. Гильман // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, III (35). – Budapest, 2015. – Issue: 71. – P. 79-85.

Опублікування статті

Гільман А.Ю. Проблема саногенного мислення в зарубіжній науці/ А.Ю. Гільман// Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія «Психологія». – Харків, 2015. – Вип.57. – С. 64 – 69.

2014

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Гільман А.Ю. Саногенне мислення: суть та особливості прояву. / А.Ю. Гільман // ІІІ Міждисциплінарна науково-практична конференція студентів та молодих учених «Актуальні питання соціально-політичних наук: політологія, психологія, документознавство та інформаційна діяльність», 5 лютого 2014 р. Острог. – С. 132-139.

Гільман А.Ю. Саногенне мислення – шлях до саморегуляції і саногенної поведінки./ А.Ю. Гільман// Міжнародна заочна конференція «Наука і суспільство», Науково-дослідний центр «Знання», 5 лютого 2014 р., Донецьк. – С. 204-209.

Гільман А.Ю. Саногенне мислення в структурі особистості юнака/ А.Ю. Гільман// Міжнародна інтернет-конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології» (IICRACP – 2014) 15 травня 2014 р. – Острог. – 2014. С.

Гільман А.Ю. Саногенне мислення як чинник запобігання виникнення депресивних станів/ А.Ю. Гільман// Міжнародна заочна конференція «ІІ Весняні наукові читання», Науково-дослідний центр «Знання», 17 травня 2014 р. Донецьк. – С. 110-114.

Гільман А.Ю. Саногенне мислення в процесі збереження психологічної стійкості особистості/ А.Ю. Гільман//Міжнародна конференція «Формалізація наукового пошуку: позитивні та негативні сторони», 27 вересня 2014 р., Київ. – 2014. С. 85-88.

Опублікування статті

Гільман А.Ю. Саногенне мислення в структурі художньої творчості/ В.В. Архіпов, А.Ю. Гільман// Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип.24. – С. 7 – 12.

Гільман А.Ю. Роль саногенного мислення в процесі становлення особистості/ А.Ю. Гільман// Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск «Актуальні проблеми когнітивної психології». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип.28. – С. 40-48.

Гільман А.Ю. Саногенне мислення як умова підтримки психічного здоров’я студентської молоді/ А.Ю. Гільман// Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». – Херсон, 2014. – Вип.2. – С. 41-46.

Гільман А.Ю. Саногенне мислення як чинник протидії емоційного стресу в навчальній діяльності студента / А.Ю. Гільман// Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип.30. – С. 43 – 50.

  Сертифікати, дипломи...
Довідка про стажування

Закордонне стажування у Клініці психіатрії, бойового стресу та психотравматології, м. Варшава - 17.06.2020 (0,37 Мб).

Сертифікат про проходження курсів

Сертифікат_Мистецтво сімейних стосунків_учасник тренінгу - 17.06.2020 (0,17 Мб).

Сертифікат_Основи роботи з жіночою психосоматикою - 17.06.2020 (0,41 Мб).

Членство у міжнар.асоціації _International Association of Psychosomatics and Health Therapy - 31.03.2021 (1,51 Мб).

Сертифікат_Теорія і практика роботи з психосоматикою - 17.06.2020 (0,38 Мб).

Сертифікат_Процесуальна психотерапія_Освітня програма І-го ступеня - 17.06.2020 (0,35 Мб).

Сертифікат_Гештальтпсихотерапія - 17.06.2020 (0,39 Мб).

Сертифікат_Транзакційний аналіз - 17.06.2020 (0,11 Мб).

Сертифікат_Сімейна психосоматика - 17.06.2020 (0,38 Мб).

Сертифікат_Консультування в роботі практичного психолога - 17.06.2020 (0,11 Мб).

Сертифікат_Теоретико-практичний курс: перша домедична допомога - 17.06.2020 (0,39 Мб).

Сертифікат_Теорія і практика роботи з психосоматикою_завершення курсу - 17.06.2020 (0,28 Мб).

Сертифікат учасника конференції

Сертифікат про участь в міжнародній конференції, м. Варшава - 17.06.2020 (0,29 Мб).

Сертифікати підвищення кваліфікації

Сертифікат_Застосування процесуальної психології розвитку в консультативній практиці - 17.06.2020 (0,45 Мб).

Сертифікат терапевта-тренера. ПТСР. Клініка психіатрії, бойового стресу та психотравматології Військового медичного інституту, м. Варшава - 29.03.2021 (2,97 Мб).

Сертифікати участі у семінарах

Сертифікат_про членство в асоціації превентивної та антиейджинг медицини - 17.06.2020 (0,65 Мб).

Сертифікат_Спеціалізація "Психосоматолог" - 17.06.2020 (0,29 Мб).

  Контакти та соціальні мережі
На головну