Смирнов Андрій Іванович,

к.і.н., доц., доцент кафедри історії
Смирнов Андрій Іванович
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2019

Опублікування статті

Рец.: Смирнов А. Нижнікова, Світлана. Єпархіальні жіночі училища в Україні (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.): Монографія, наук. ред. Л.Ю. Посохова (Харків: Майдан, 2018), 244 с., іл. // Київська Академія. 2018. Вип. 15. С. 196-198.

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Смирнов А. Роль Митрополита Варшавського Діонісія Валединського в конституюванні УАПЦ формації 1942 року // Przegląd Środkowo-Wschodni. Warszawa, 2019. T. 4. S. 389-406.

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні проблеми джерелознавства та історіографії історії України», присвячена пам’яті професора Миколи Ковальського (до 90-річчя з дня народження). (Острог, 19 березня 2019 р.). Тема: «Українське православ’я у роки Другої світової війни в історико-церковних студіях Івана Власовського».

2018

Рецензування монографій

Нижнікова С. В. Єпархіальні жіночі училища в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): Монографія / Науковий редактор Л. Ю. Посохова. Х.: Майдан, 2018. 244 с.

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Смирнов А. Архіпастирська діяльність єпископа Володимир-Волинського Мануїла Тарнавського в роки німецької окупації України // Гілея: науковий вісник. 2018. Вип.136. С. 65-69.

Смирнов А. Українське православ’я в роки Другої світової війни в історико-церковних студіях Івана Власовського // Волинський благовісник. 2018. № 6. C. 105-118.

Смирнов, А. (A. Smyrnov) (2018) Діяльність отця Якова Кравчука в роки нацистської окупації України (The activity of Fr. Yakiv Kravchuk in Nazi-occupied Ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (27). pp. 113-116. ISSN 2409-6806

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Міжнародна наукова конференція «Польща–Україна: 100 років політичної думки» (Острог, 12 жовтня 2018 р.). Тема: «Проблеми українсько-польських відносин в діяльності Степана Скрипника».

Міжнародна наукова конференція «ВОЛИНЬ В УКРАЇНСЬКІЙ, ПОЛЬСЬКІЙ І СВІТОВІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ» (Кременець, 20-21 вересня 2018 р.). Тема: «Православна Церква на Волині в роки Другої світової війни: сучасна історіографія проблеми».

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Науково-практична конференція «Мученики і сповідники землі Волинської у ХХ ст.» (Рівне, 11 жовтня 2018 р.). Тема: «Драма Мануїла Тарнавського: діяльність єпископа Володимир-Волинського в роки німецької окупації».

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора

Смирнов А. Канонічність ієрархії УАПЦ формації 1942 року // Століття української визвольної боротьби: процеси українського державотворення та становлення Помісної Православної Церкви в Україні. Київ, 2018. С.78-84.

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Міжнародна конференція з нагоди 25-ліття упокоєння патріарха Мстислава Скрипника (Саут Бавнд Брук, США). Тема "Степан Скрипник: постать на тлі епохи".

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

XXIІІ щорічна наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки Національного університету «Острозька академія» (Острог, 2018 р.). Смирнов А. "Діяльність отця Якова Кравчука в роки нацистської окупації України"

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

Відповідальний секретар "Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки»". Вип. 27.

2017

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Член Спеціалізованої вченої ради К 48.125.01 за спеціальністю 09.00.11 — релігієзнавство (філософські та історичні науки).

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора

Смирнов А. Українська православна спільнота і Константинопольський Патріархат: сучасні проблеми і перспективи взаємовідносин // Константинопольський Патріархат в історії України: минуле, сучасне, майбутнє. Київ, 2017. С. 105-112.

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Міжнародна наукова конференція «Релігійне життя на Холмщині та Підляшші: сторінки історії та сучасність» (Люблін, 09 червня 2017 р.). Смирнов А. «Початок архіпастирського служіння владики Іларіона Огієнка у 1940 році».

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Міжнародна науково-богословська конференція «Століття української визвольної боротьби: процеси українського державотворення та становлення помісної Православної Церкви в Україні» (Київ, 08 листопада 2017 р.). Смирнов А. «Канонічність ієрархії УАПЦ формації 1942 року».

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Кременецькі читання з історії Волині (Кременець, 28 вересня 2017 р.). Смирнов А. «Інституалізація Автономної Православної Церкви в Україні (за матеріалами Почаївського Собору 1941 року)».

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

XXIІ щорічна наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки Національного університету «Острозька академія» (Острог, 27–29 березня 2017 р.). Смирнов А. «Методологічні проблеми дослідження політики пам’яті в сучасній Україні».

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

Відповідальний секретар "Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки»". Вип. 26.

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Кралюк, П. (P. Kraliuk) and Смирнов, А. (A. Smyrnov) (2017) Роль святых Кирилла и Мефодия в становлении православно-славянской культуры (The role of saints cyril and methodius in the formation of the orthodox slavonic culture). Вестник Томского государственного университета (№416). pp. 107-112.

Смирнов, А. (A. Smyrnov) (2017) Митрополит Андрей Шептицький i православ’я: від екуменізму до національної єдності (Metropolitan andrei sheptytsky and orthodoxy: from ecumenism to national unity). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». (Вип.26). pp. 40-46.

Керівництво студентським науковим гуртком

гурток "Історія ПЦ в Україні"

2016

Опублікування статті

Смирнов А. Ставлення Української Центральної Ради до Православної Церкви // Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського : тези доповідей (17 вересня 2016 р., м. Острог). – Острог, 2016. – C. 201-202.

Смирнов А. Колекція отця Тимофія Міненка в архіві Університету Альберти // Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. – Острог, 2016. – C. 301-302.

Смирнов А. Роль єпископа Мстислава (Скрипника) в укладенні Почаївської церковної угоди 1942 року // Роль особистості в Церкві. – Луцьк, 2016. – С. 213-219.

Смирнов А. Спогади Федора Інтергойза як джерело з історії Голокосту на Острожчині // Острозький науковий збірник. – Острог, 2016. – С. 279-286.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Смирнов А. Особливості релігійної політики німецької окупаційної влади на Волині (1941-1944 рр.). ІІІ Конгрес молодих дослідників релігії «РЕЛІГІЯ В СУЧАСНІЙ КУЛЬТУРІ» (Луцьк, 21 – 22 жовтня 2016 р.)

Смирнов А. Українська православна спільнота і Константинопольський Патріархат: сучасні проблеми і перспективи взаємовідносин. Міжнародна науково-практична конференція «Константинопольський Патріархат в історії України: минуле, сучасне, майбутнє» (Київ, 10 червня 2016 року).

Смирнов А. Роль митрополита Діонісія Валединського в конституюванні УАПЦ формації 1942 року. Міжнародна науково-практична конференція: «Канонічність Українського Православ’я: історія проблеми» (Київ, 17 травня 2016 р.).

Смирнов А. Роль єпископа Мстислава Скрипника в укладенні Почаївської церковної угоди 1942 року. Міжнародна науково-практична конференція «Роль особистості в Церкві» (Луцьк, 19 травня 2016 року).

Смирнов А. Православна Церква та українська національна ідентичність в роки німецько-радянської війни. Міжнародна наукова конференція «Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур» (Острог, 20-21 травня 2016 р.).

Смирнов А. "Ставлення Української Центральної Ради до Православної Церкви". Міжнародна наукова конференція з нагоди 150-ліття видатного громадського, політичного діяча та вченого Михайла Сергійовича Грушевського (Острог, 17 вересня 2016 р.)

Смирнов А. Колекція отця Тимофія Міненка в архіві Університету Альберти. Міжнародна наукова конференція "Українська діаспора: проблеми дослідження" (Острог, 27-28 вересня 2016 р.)

Смирнов А. Яблочинський Онуфріївський монастир у роки Другої світової війни. ДНІ НАУКИ – XXI наукова викладацько-студентська конференція (м. Острог, 19 квітня 2016 р.).

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Кралюк П., Смирнов А. Роль святих Кирила і Мефодія у становленні православно-слов’янської культури. Всероссийская научная конференция с международным участием "СЛАВЯНСКИЙ МИР В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ" (Томск, 07-08 октября 2016 г.)

Кралюк П., Смирнов А. Война за "русское наследство" (1340-1392) и ее результаты. Международная научно-практическая конференция "Межэтнические взаимодействия в этноконтактной зоне" (28-29 октября 2016 г., Кишинев)

Смирнов А. Ленінопад: декомунізація по-українськи. Меморіалізація Голодомору в сучасній Україні. Міжнародна осіння школа «Видима пам'ять: пам’ятники, місця пам’яті та меморіали в Республіці Молдова і Україні» (Кишинів-Чернівці, 22-27 вересня 2016 р.).

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Смирнов А. Яблочинський Онуфріївський монастир у роки Другої світової війни / А. Смирнов // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Історичні науки. - 2016. - Вип. 25. - С. 100-104.

Трофимович В.В., Трофимович Л.В., Смирнов А.І. Холмські події та їх трагічне відлуння на Волині та Галичині в роки Другої світової війни // Русин. – 2016. - № 1. – С. 196-217. – Режим доступу : http://journals.tsu.ru/engine/download.php?id=67237&area=files

2015

Отримання наукової стипендії для молодих учених

Staż stypendialny Wydziału AL/MNiSW Uniwersytetu Warszawskiego

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Смирнов А. Почаївський церковний Собор 18-23 серпня 1941 року // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки. – Острог, 2015. – Вип. 24. – С. 61-66.

Опублікування статті

Смирнов А. Політика радянської влади щодо Православної Церкви на Волині в 1939–1941 роках // Історія та сучасні виклики непокараних злочинів радянського тоталітаризму проти Церкви. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 192-197.

Смирнов А. «Я не кар’єрист, що по трупах матері йде до своєї мети»: архіпастирська діяльність єпископа Володимир-Волинського Мануїла Тарнавського в роки німецької окупації // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Місто Володимир-Волинський та Прибужжя у світовій та українській історії. Успенський собор в історії міста Володимира-Волинського та України. – Луцьк, 2015. – C. 262-266.

Смирнов А. Національна ідентичність Автономної Православної Церкви в Україні періоду німецької окупації // Ювілейний збірник на честь професора Павла-Роберта Маґочія. – Ужгород, Пряшів, Нью-Йорк, 2015. – C. 541-550.

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Смирнов А. Холмські події та їх трагічне відлуння на Волині та Галичині в роки Другої світової війни. Международная научно-практическая конференция "Межэтнические взаимодействия в этноконтактной зоне" (23-24 октября 2015 г., Кишинев)

Смирнов А. Єврейські студії в Острозькій академії. Міжнародний науковий семінар "Друга світова війна і Катастрофа єврейського народу" (02-09 листопада 2015 р. м. Єрусалим).

Смирнов А. Національна ідентичність Автономної Православної Церкви в Україні періоду німецької окупації. Міжнародна конференція випускників і викладачів Східної літньої школи «Досвід 25-ліття…» (Варшава, 20-22 липня 2015 р.).

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
На головну