Смирнов Андрій Іванович,

д.і.н., проф., професор кафедри історії
Смирнов Андрій Іванович
QA
Резюме
Освіта

·    2021 р.: доктор історичних наук.

·    2018 р. – 2020 р.: докторант НУ «Острозька академія».

·    2005–2008 рр.: аспірант НУ «Острозька академія».

·    1999–2005 рр.: навчався у НУ «Острозька академія». Магістр історії.

Досвід роботи

·    2022 р. – дотепер: професор кафедри історії Національного університету «Острозька академія».

·    2012 р. – 2021 рр.: доцент кафедри історії Національного університету «Острозька академія».

·    2016–2017 рр.: завідувач кафедри політології Національного університету «Острозька академія».

·    2008–2012 рр.: старший викладач кафедри історії Національного університету «Острозька академія».

Наукова робота
2022

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Круглий стіл «Порозуміння. Релігійні спільноти і подолання поляризації українського суспільства» (Острог, 23 грудня 2021 р.)

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

Видання посібника "Наш край" за кошти Рівненської обласної ради

2021

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Smyrnov A., Trofymovych V. Warsaw Council of the Ukrainian Autocephalous Orthodox Church of 1944 and its consequences // East European Historical Bulletin. 2021. № 19. P. 165–173. (WoS)

Aloshyna O., Smyrnov A., Yankovska Zh., Blyzniak M., Marchuk V. Organisational foundations of functioning of the Right-Bank Ukraine orthodox brotherhoods from the 1850s to 1900s // Journal of Education Culture and Society. 2021. Vol. 13 No. 2. (WoS)

Видання наукової монографії

Смирнов А. Між хрестом, свастикою і червоною зіркою: українське православ’я в роки Другої світової війни : монографія. Одеса, 2021. 416 с.

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Науковий семінар Українського християнського академічного товариства «Спільне свідчення під час радянського переслідування за віру: досвід православних, католиків та протестантів» (Львів, 6 жовтня 2021 р.).

Міжнародна конференція «Католицько-православні документи та їх рецепція в Україні» (Київ, 26 жовтня 2021 р.).

І Академічні читання «ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ АВТОКЕФАЛІЇ» (до 100-річчя Першого Всеукраїнського православного церковного собору УАПЦ). Тема: «Український автокефальний рух у 1941-1944 роках» (Луцьк, 8 грудня 2021 р.).

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Смирнов А. Об’єднавчий Собор Православної Церкви України 15 грудня 2018 року // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». Острог, 2021. Вип. 32. С. 32–38.

Смирнов А. Організація Автономної Православної Церкви в Центральній та Східній Україні в роки нацистської окупації // Zaporizhzhia Historical Review. 2020. Vol. 2. C. 94-99.

Смирнов А. Становлення УАПЦ на Київщині в роки нацистської окупації // Військово-науковий вісник. 2020. № 34. С. 107-120.

2020

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Смирнов А. Організація Автономної Православної Церкви в Центральній та Східній Україні в роки нацистської окупації // Zaporizhzhia Historical Review. 2020. Vol. 2. C. 94-99.

Смирнов А. Становлення УАПЦ на Київщині в роки нацистської окупації // Військово-науковий вісник. 2020. № 34. С. 107-120.

Смирнов А. Становлення Краківсько-Лемківської православної єпархії в період Другої світової війни // Острог, 2020. Вип. 30. С. 92–97.

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

XXVІ наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки» (Острог, 12 травня 2021 р.). Смирнов А. «Становлення Краківсько-Лемківської православної єпархії в період Другої світової війни».

щорічна наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки Національного університету «Острозька академія» (Острог, 2020р.). Смирнов А. "ФОРМУВАННЯ ЦЕРКОВНО-ІНСТИТУЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ УАПЦ НА КИЇВЩИНІ В РОКИ НІМЕЦЬКОЇ ОКУПАЦІЇ"

Керівництво студентським науковим гуртком

гурток "Історія ПЦ в Україні"

гурток "Історія ПЦ в Україні"

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового наукового журналу

Відповідальний секретар "Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки»". Вип. 30.

Захист дисертації

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.01 «Історія України» "Церковно-інституційні трансформації українського православ’я в роки Другої світової війни"

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

Смирнов А. Українізація Холмсько-Підляської єпархії в 1940–1944 роках // Українське православ’я в еклезіологічному, політичному та культурному вимірах. Київ, 2020. С. 73-83.

2019

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Рец.: Смирнов А. Нижнікова, Світлана. Єпархіальні жіночі училища в Україні (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.): Монографія, наук. ред. Л.Ю. Посохова (Харків: Майдан, 2018), 244 с., іл. // Київська Академія. 2018. Вип. 15. С. 196-198.

Смирнов А. Усунення Варшавського митрополита Діонісія Валединського і початок реорганізації Православної Церкви в окупованій Польщі (1939–1940) // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». Острог, 2019. Вип. 28. С. 145–149.

Смирнов А. Пінський церковний Собор 7-10 лютого 1942 року та його наслідки // Український історичний збірник. Київ, 2019. Вип. 21. С. 133-148.

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Смирнов А. Роль Митрополита Варшавського Діонісія Валединського в конституюванні УАПЦ формації 1942 року // Przegląd Środkowo-Wschodni. Warszawa, 2019. T. 4. S. 389-406.

Smyrnov Andrii. THE UKRAINIAN ORTHODOX AUTOCEPHALOUS MOVEMENT DURING THE YEARS OF GERMAN OCCUPATION // Annals of the University of Craiova. History. 2019. Nr. 1(35). S. 43-53. (Scopus Q2)

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового наукового журналу

Відповідальний секретар "Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки»". Вип. 28.

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

Ковальський М., Смирнов А. Огієнко Іван (митрополит Іларіон) // Острозька академія: історія та сучасність культурно-освітнього осередку. Енциклопедичне видання. Острог, 2019. С. 370-373.

2018

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

Смирнов А. Канонічність ієрархії УАПЦ формації 1942 року // Століття української визвольної боротьби: процеси українського державотворення та становлення Помісної Православної Церкви в Україні. Київ, 2018. С.78-84.

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Міжнародна конференція з нагоди 25-ліття упокоєння патріарха Мстислава Скрипника (Саут Бавнд Брук, США). Тема "Степан Скрипник: постать на тлі епохи".

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

XXIІІ щорічна наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки Національного університету «Острозька академія» (Острог, 2018 р.). Смирнов А. "Діяльність отця Якова Кравчука в роки нацистської окупації України"

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового наукового журналу

Відповідальний секретар "Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки»". Вип. 27.

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Смирнов, А. (A. Smyrnov) (2018) Діяльність отця Якова Кравчука в роки нацистської окупації України (The activity of Fr. Yakiv Kravchuk in Nazi-occupied Ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (27). pp. 113-116. ISSN 2409-6806

Смирнов А. Архіпастирська діяльність єпископа Володимир-Волинського Мануїла Тарнавського в роки німецької окупації України // Гілея: науковий вісник. 2018. Вип.136. С. 65-69.

Смирнов А. Українське православ’я в роки Другої світової війни в історико-церковних студіях Івана Власовського // Волинський благовісник. 2018. № 6. C. 105-118.

2017

Керівництво студентським науковим гуртком

гурток "Історія ПЦ в Україні"

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Член Спеціалізованої вченої ради К 48.125.01 за спеціальністю 09.00.11 — релігієзнавство (філософські та історичні науки).

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

Смирнов А. Українська православна спільнота і Константинопольський Патріархат: сучасні проблеми і перспективи взаємовідносин // Константинопольський Патріархат в історії України: минуле, сучасне, майбутнє. Київ, 2017. С. 105-112.

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Міжнародна наукова конференція «Релігійне життя на Холмщині та Підляшші: сторінки історії та сучасність» (Люблін, 09 червня 2017 р.). Смирнов А. «Початок архіпастирського служіння владики Іларіона Огієнка у 1940 році».

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

XXIІ щорічна наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки Національного університету «Острозька академія» (Острог, 27–29 березня 2017 р.). Смирнов А. «Методологічні проблеми дослідження політики пам’яті в сучасній Україні».

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового наукового журналу

Відповідальний секретар "Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки»". Вип. 26.

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Кралюк, П. (P. Kraliuk) and Смирнов, А. (A. Smyrnov) (2017) Роль святых Кирилла и Мефодия в становлении православно-славянской культуры (The role of saints cyril and methodius in the formation of the orthodox slavonic culture). Вестник Томского государственного университета (№416). pp. 107-112.

Смирнов, А. (A. Smyrnov) (2017) Митрополит Андрей Шептицький i православ’я: від екуменізму до національної єдності (Metropolitan andrei sheptytsky and orthodoxy: from ecumenism to national unity). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». (Вип.26). pp. 40-46.

2016

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Смирнов А. Ставлення Української Центральної Ради до Православної Церкви // Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського : тези доповідей (17 вересня 2016 р., м. Острог). – Острог, 2016. – C. 201-202.

Смирнов А. Колекція отця Тимофія Міненка в архіві Університету Альберти // Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. – Острог, 2016. – C. 301-302.

Смирнов А. Роль єпископа Мстислава (Скрипника) в укладенні Почаївської церковної угоди 1942 року // Роль особистості в Церкві. – Луцьк, 2016. – С. 213-219.

Смирнов А. Спогади Федора Інтергойза як джерело з історії Голокосту на Острожчині // Острозький науковий збірник. – Острог, 2016. – С. 279-286.

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Кралюк П., Смирнов А. Роль святих Кирила і Мефодія у становленні православно-слов’янської культури. Всероссийская научная конференция с международным участием "СЛАВЯНСКИЙ МИР В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ" (Томск, 07-08 октября 2016 г.)

Кралюк П., Смирнов А. Война за "русское наследство" (1340-1392) и ее результаты. Международная научно-практическая конференция "Межэтнические взаимодействия в этноконтактной зоне" (28-29 октября 2016 г., Кишинев)

Смирнов А. Ленінопад: декомунізація по-українськи. Меморіалізація Голодомору в сучасній Україні. Міжнародна осіння школа «Видима пам'ять: пам’ятники, місця пам’яті та меморіали в Республіці Молдова і Україні» (Кишинів-Чернівці, 22-27 вересня 2016 р.).

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Смирнов А. Яблочинський Онуфріївський монастир у роки Другої світової війни / А. Смирнов // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Історичні науки. - 2016. - Вип. 25. - С. 100-104.

Трофимович В.В., Трофимович Л.В., Смирнов А.І. Холмські події та їх трагічне відлуння на Волині та Галичині в роки Другої світової війни // Русин. – 2016. - № 1. – С. 196-217. – Режим доступу : http://journals.tsu.ru/engine/download.php?id=67237&area=files

2015

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Смирнов А. Почаївський церковний Собор 18-23 серпня 1941 року // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки. – Острог, 2015. – Вип. 24. – С. 61-66.

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Смирнов А. Політика радянської влади щодо Православної Церкви на Волині в 1939–1941 роках // Історія та сучасні виклики непокараних злочинів радянського тоталітаризму проти Церкви. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 192-197.

Смирнов А. «Я не кар’єрист, що по трупах матері йде до своєї мети»: архіпастирська діяльність єпископа Володимир-Волинського Мануїла Тарнавського в роки німецької окупації // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Місто Володимир-Волинський та Прибужжя у світовій та українській історії. Успенський собор в історії міста Володимира-Волинського та України. – Луцьк, 2015. – C. 262-266.

Смирнов А. Національна ідентичність Автономної Православної Церкви в Україні періоду німецької окупації // Ювілейний збірник на честь професора Павла-Роберта Маґочія. – Ужгород, Пряшів, Нью-Йорк, 2015. – C. 541-550.

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Смирнов А. Холмські події та їх трагічне відлуння на Волині та Галичині в роки Другої світової війни. Международная научно-практическая конференция "Межэтнические взаимодействия в этноконтактной зоне" (23-24 октября 2015 г., Кишинев)

Смирнов А. Єврейські студії в Острозькій академії. Міжнародний науковий семінар "Друга світова війна і Катастрофа єврейського народу" (02-09 листопада 2015 р. м. Єрусалим).

Смирнов А. Національна ідентичність Автономної Православної Церкви в Україні періоду німецької окупації. Міжнародна конференція випускників і викладачів Східної літньої школи «Досвід 25-ліття…» (Варшава, 20-22 липня 2015 р.).

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
На головну