Атаманенко Алла Євгенівна,

д.і.н., проф., декан факультету міжнародних відносин
Атаманенко Алла Євгенівна
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2018

Опублікування статті

165. Роль Любомира Винара у дослідженні постаті Олега Кандиби (О. Ольжича) // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Історичні науки” / ред. кол. : І.Д. Пасічник, В.В. Трофимович, А.І. Смирнов та ін. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2018. – Вип. 27. – С.232-241.

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Доповідь "Російська Федерація як чинник впливу на українсько-грузинські відносини", Міжнародна наукова конференція "Україна та Грузія: століття дипломатичних відносин", Тбілісі, 27-29 березня 2018 р.

Доповідь "Українці в Болгарії", Міжнародна наукова конференція "Україна і Болгарія в історії Європи", 17-20 червня 2018, м. Софія

Доповідь "Українці Греції як чинник українсько-грецького культурного діалогу", Круглий стіл "Україна і Греція: століття взаємин", 20-24 червня 2018 р., м. Салоніки

Доповідь "Закордонне українознавство: структура та перспективи розвитку", круглий стіл "Зарубіжні українознавчі студії як складова частина світової славістики" під час Міжнародної наукової конференції "Сто років академічної славістики в Україні: здобутки і перспективи". Київ, 24 травня 2018 р.

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Спецрада НаУОА з історії України

Опублікування тез доповідей

Закордонне українознавство: структура та перспективи розвитку // Сто років академічної славістики в Україні: здобутки і перспективи. Міжнародна наукова конференція до Дня слов"янської писемності і культури. 24 травня 2018 року. К., 2018. С.113-115.

Член редколегії, редакційної ради університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

Наукові записки: Серія "Історія"

2017

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Атаманенко А. Українські експатріанти як фактор культурної дипломатії України в Грузії. Міжнародна наукова конференція "Україна та Грузія: дипломатичні відносини, міжнародні зв"язки, культурна дипломатія (присвячена 25-річниці українсько-грузинських відносин), Батумі, 9-13 травня 2017 р.

Атаманенко А. Українці Словаччини як суб"єкт культурної дипломатії. Українсько-словацька наукова конференція з нагоди 100-річчя української дипломатії. Братислава, 14 листопада 2017 р.

Українсько-австрійська дискусія до 100-річчя української дипломатії. Відень, 15 листопада 2017 р.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Атаманенко А. Синергія закордонного українства та України: українська культурна дипломатія. Міжнародна наукова конференція "Сучасна українська дипломатична служба: шлях тривалістю в 100 років" (організатор - МЗС, Київ, 28-30 листопада 2017 р.)

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

Залучено у 2016 р. було 83 тис. грн. - тобто, х 3 = 249 год. Записано було лише 5 год. Пропоную перенести решту годин на 2017 р.

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Атаманенко А. Роль Інституту дослідів Волині у розвитку української історіографії в Канаді. Симпозіум з канадознавства, Острог, 27-28 вересня 2017 р.

Атаманенко А. Професор Любомир Винар: український історик в Америці. Академія пам"яті проф. Любомира Винара. Київ, 31 травня 2017 р., Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського.

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Атаманенко А. Український американський вчений Л. Винар. Академія пам"яті проф. Любомира Р. Винара. Острог, 17 травня 2017.

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Спецрада з історії України (НаУОА)

Спецрада з релігієзнавства

Опублікування статті

Незабутні тексти, повернені імена: штрихи до інтелектуального портрету академіка Миколи Мушинки // Вісник Закарпатської академії мистецтв. Випуск 8: Збірник наукових праць / Ред. кол.: Небесник І.І. та ін. – Ужгород: Закарпатська академія мистецтв, 2017. – С.28-32.

Любомир Роман Винар як дослідник та організатор науки (Пам’яті Вченого) // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Історичні науки” / ред. кол. : І.Д. Пасічник, В.В. Трофимович, А.І. Смирнов та ін. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2017. – Вип. 26. – С.103-110. (Співавтор А.А. Хеленюк).

Залучення коштів на НДР за державною тематикою

У 2016 р. залучені 20050, які не були враховані в рейтингу.

2016

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Атаманенко А.Є. Рецепція постаті Михайла Грушевського в українській закордонній історіографії. Міжнародна наукова конференція "Михайло Грушевський та його Мала Батьківщина - Холмщина у ХІХ-ХХ століттях" з нагоди 150-ліття Михайла Грушевського. Холм, 21-23 вересня 2016 р.

Атаманенко А. Проблеми ідентифікації карпатських українців в українській історіографії. Міжнародна наукова конференція "Українці в історії та культурі Карпат" (з нагоди 60-річчя заснування СНМ - Музею української культури у Свиднику. Свидник (Словаччина), 8-9 квітня 2016 р.

Опублікування статті

Атаманенко А. Постать М. Грушевського у закордонному українознавстві (1930-і – 1991 рр.) / А.Є. Атаманенко // Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського : тези доповідей (17 вересня 2016 р., м. Острог) / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Острозька академія», Українське історичне товариство. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – С.28-33

Атаманенко А. Інституційна структура українського наукового зарубіжжя / А.Є. Атаманенко // Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Острозька академія», Українське історичне товариство. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – С.357-361.

Атаманенко А. Передмова / А. Атаманенко. В кн.: 1. Конопка Н.О. Микола Григорович Рєпнін: до історії російсько-українських відносин першої третини ХІХ ст. - Острог, 2016. - 216 с.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Атаманенко А. Інституційна структура українського наукового зарубіжжя. Міжнародна наукова конференція "Українська діаспора: проблеми дослідження", 27–28 вересня 2016 р., м. Острог

Атаманенко А. Постать М. Грушевського у закордонному українознавстві (1930-і – 1991 рр.). Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського (17 вересня 2016 р.), м. Острог

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

Залучення коштів на організацію та проведення двох міжнародних наукових конференцій, видання книг

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Атаманенко А. Закордонне українство та Україна: проблеми та перспективи взаємовідносин / А.Є. Атаманенко // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» / ред. колегія : І. Пасічник, Л. Винар, А. Атаманенко та ін. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – Вип. 23. – С.7-13.

2015

Присвоєння вченого звання професора

диплом датований 22 грудня 2014 р., до попереднього звіту інформація не подавалась

Опублікування статті

Мазепа О. Українське генеалогічне і геральдичне товариство: “Бюлетень” та “Записки”/ Олександр Мазепа, Алла Атаманенко // Наукові записки Інституту української археографії та джерелознавства: збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України . – Київ: Інститут української археографії та джерелознавства НАН України, 2015. – Т.30. – С.388-403.

Атаманенко А.Є., В.Б. Атаманенко Культурні осередки Волині кінця ХVІ – початку ХVІІ ст. // Старий Луцьк. – Луцьк, 2015. – С. 92 – 103.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: alla.atamanenko@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну